ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

29.3.14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΡΥΦΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ


Ποιοι είναι οι κρυφοί φόροι που καλούνται να πληρώσουν μισθωτοί και αγρότες στο πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί αύριο το βράδυ 
Φορολογικές ανατροπές και κρυφοί φόροι για μισθωτούς και αγρότες

Οι φορολογικές ανατροπές αποσαφηνίζονται με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη και ενεργοποιούνται με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιτηδευματίες και τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα.
Όπως αναφέρει το “Έθνος”, ειδικότερα, με την την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων φορολογούνται τα εξής εισοδήματα:
-Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης (Πίνακας 4Α και από πίνακα Ζ κωδικοί 389-390, 391-392).
-Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» και συμπληρώνουν τους κωδικούς 307-308 του εντύπου Ε1. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι για να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις χωρίς να τίθεται θέμα επιλογής από τον φορολογούμενο:
α) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους.
β) Τα φυσικά ή και τα νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό ποσοστό 75% των ακαθάριστων εσόδων να προέρχεται από ένα από τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.
Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (τεκμήρια), όταν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία.
Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) το καθαρό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, αλλά αυτοτελώς, δηλαδή το εισόδημα αυτό δεν συναθροίζεται, με το τυχόν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις για να υπολογιστεί ο συνολικός φόρος. Για το εισόδημα, όμως, αυτό υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης του φόρου. Επίσης, στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις θα υπολογίζεται ο συνολικός φόρος που προκύπτει από το άθροισμα των φόρων των δύο επιμέρους εισοδημάτων (μισθωτές και γεωργικά) και μετά θα εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου με την προσκόμιση αποδείξεων.
Αυτοτελώς
Διευκρινίζεται ότι το γεωργικό εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης (πίνακας 4Β και από πίνακα Ζ κωδ. 463-464) φορολογείται αυτοτελώς, με την κλίμακα των μισθωτών. Η διαμόρφωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος γίνεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα, το οποίο καταργείται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά.
-Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ και εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, τότε το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
-Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό μείωσης (2.100) περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξάντλησης του ποσού των 2.100 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι για εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 21.000 και μέχρι τα 41.000 ευρώ που μηδενίζει η έκπτωση φόρου ο περιορισμός της μείωσης του φόρου εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος.
Έτσι για δηλωθέν εισόδημα 25.000 ευρώ αντιστοιχεί μείωση 1.700 ευρώ και ο τελικός φόρος που προκύπτει είναι 3.800 ευρώ (5.500 – 1.700). Για δηλωθέν εισόδημα 26.000 ευρώ ο τελικός φόρος είναι 4.220 ευρώ (5.820 – 1.600). Για δηλωθέν εισόδημα 25.300 ευρώ ο τελικός φόρος είναι 3.926 ευρώ (5.596 – 1.670). Η μείωση των 1.670 ευρώ προκύπτει αν αφαιρέσουμε από το ποσό των 1.700 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 25.000 ευρώ, το ποσό των 30 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 300 ευρώ.
Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες δεν φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα που προβλέπεται για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες αλλά αθροίζονται για να υπολογιστεί ο συνολικός φόρος. Δεν φορολογείται το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση μίας κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από τους γονείς προς τα τέκνα τους και αντίστροφα και το τεκμαρτό εισόδημα χρήσης ακινήτου προς το ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.
Επιπλέον φόρος 1,5% για εισόδημα από ακίνητα
Το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικά, αν το ακαθάριστο εισόδημα του ακινήτου προέρχεται από κατοικία με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. ή από επαγγελματική μίσθωση ανεξαρτήτως επιφάνειας, υποβάλλεται σε συμπληρωματικό φόρο 3%.
(Πληροφορίες: Έθνος)

ΓΣΕΒΕΕ: Δεν ωφελήθηκαν οι μικρομεσαίοι από την απελευθέρωση του ωραρίου

ΓΣΕΒΕΕ: Δεν ωφελήθηκαν οι μικρομεσαίοι από την απελευθέρωση του ωραρίου «Καμία βελτίωση στους οικονομικούς δείκτες»
Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών δεν έχει φανεί καμία βελτίωση στους οικονομικούς δείκτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την εφαρμογή της Κυριακάτικης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Το μόνο το οποίο έχει αυξηθεί είναι τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων και τα λουκέτα.
Αυτό σημειώνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος με αφορμή τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο για την απελευθέρωση του ωραρίου σε τρεις τουριστικές περιοχές.

Η ΓΣΕΒΕΕ υπενθυμίζει με σημερινή της ανακοίνωση ότι έχει ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις της για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι προϊόν παραγωγής του ίδιου υπουργού Ανάπτυξης και έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και μόλις 5 μήνες, "με κύριο επιχείρημα την βελτίωση του ανταγωνισμού και με την επίκληση μιας μελέτης του ΟΟΣΑ που ακόμα αναζητούμε" όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Δυστυχώς, συμπληρώνει η ΓΣΕΒΕΕ, έχουμε μπει σε μια περίοδο ιδιότυπης Δημοκρατίας με έντονα αυταρχικά στοιχεία. Οι συνέπειες από την συνέχιση αυτής της υπό καθιέρωση «θεσμικής λειτουργίας» θα είναι τραγικές.

Η ΓΣΕΒΕΕ καλεί την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές να προφυλάξουν την δημοκρατία και στο πλαίσιο αυτό η συνομοσπονδία θα πραγματοποιήσει αύριο, 30 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00, πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας μικρομεσαίων επιχειρηματιών στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, έτσι όπως αποτυπώνονται στην παράγραφο ΣΤ «Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι:

- Η απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων σε συνδυασμό με την άρση της απαγόρευσης της συστέγασης φαρμακείων, θα οδηγήσει de facto σε μείωση του αριθμού φαρμακείων και εμφάνιση αλυσίδων φαρμακείων, που μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, ειδικά των ΜΗΣΥΦΑ

- Οι ρυθμίσεις στον κλάδο εμπορίας υγρών καυσίμων θεωρεί η ΓΣΕΒΕΕ ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση όπως η υποχρέωση ανάρτησης εμπορικού σήματος, καθώς και η κατάργηση για υποχρεωτική διακίνηση των καυσίμων δια μέσω των μεσαζόντων, εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

- Οι ρυθμίσεις στον κλάδο διάθεσης των βιβλίων και η απελευθέρωση των τιμών, θα δημιουργήσει διεύρυνση της μονοπώλησης στην αγορά του βιβλίου και κλείσιμο πολλών μικρών εκδοτικών οίκων που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, άλλωστε υπάρχει ένα ελάχιστο πλαίσιο προστασίας της πνευματικής παραγωγής και ιδιοκτησίας. Η ρύθμιση για την προστασία των λογοτεχνικών βιβλίων είναι προσωρινή και θα οδηγήσει σε αγοραίες μεθοδεύσεις εκδοτικούς οίκους και μεγάλες αλυσίδες (αλλαγή έκδοσης κα).

- Η ρύθμιση που αναφέρεται στην πιλοτική απελευθέρωση της λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων σε τρεις τουριστικές περιοχές, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την περίεργη εμμονή που διακατέχει το υπουργείο σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Η πιλοτική εφαρμογή μιας αποσπασματικής ρύθμισης που θα παρακάμπτει τοπικές αρχές, παραγωγικούς φορείς αλλά και τους οικονομικούς βιορυθμούς της επιλεγμένης περιοχής θα δημιουργήσει προβλήματα στην τοπική και περιφερειακή οικονομία, και θα πλήξει όμορες αγορές. Προτείνεται η άμεση απόσυρση της διάταξης αυτής.

- Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη διάθεση αρτοποιητικών προϊόντων θα πρέπει να αναθεωρηθούν ως προς τη δυνατότητα πώλησης ψωμιού από όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών. Η συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου εκτιμάται ως δώρο στα ολιγοπώλια και τις μεγάλες αλυσίδες.

- Η ρύθμιση για τη διάθεση γάλακτος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ίδιας ποιότητας αγαθό, σε τιμές χαμηλότερες από πριν. Η ενδιάμεση εκδοχή παστερίωσης γάλακτος δεν αναφέρει τον αριθμό των ημερών. Η νέα ρύθμιση θα πρέπει να καθορίζει προδιαγραφές ποιότητας τεχνολογίας τροφίμων και ασφάλειας διακίνησης.
- Ως προς τις ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο του Τουρισμού εκφράζεται θετική γνώμη σχετικά με την απάλειψη των γραφειοκρατικών ρυθμίσεων της γνωστοποίησης των τιμών ενοικιαζόμενων δωματίων και τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ωστόσο, διατηρούνται επιφυλάξεις για τη ρύθμιση των τουριστικών μεταφορών, όπου δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς πελατών τουριστικών καταλυμάτων με ΙΧ οχήματα, χωρίς την υποχρεωτική σύναψη συμφωνιών με επιχειρήσεις μίσθωσης αυτοκινήτων.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι οι διατάξεις για τον ΟΑΕΕ είναι άνευ ουσίας γιατί δεν λύνουν το ταμειακό πρόβλημα του Ταμείου.

"Τη στιγμή που οι μειωμένες εισροές προς τον ΟΑΕΕ αποτελούν τη βασική αιτία επισφάλειας του, ο Οργανισμός στερείται δύο συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης (κοινωνικοί πόροι) προς όφελος του συνολικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιπλέον, η δυνατότητα χρηματοδότησης των υποστηρικτικών δομών των κοινωνικών εταίρων απειλείται. Οι επιπτώσεις θα φανούν στο άμεσο μέλλον τόσο στις επιχειρήσεις από την αδυναμία να βρουν καταρτισμένο προσωπικό, όσο στους ανέργους που δεν θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους ώστε να μπορέσουν να επανακάμψουν στην αγορά εργασίας. Σε μια περίοδο μεγάλης ανεργίας, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το ποσοστό που διατίθεται για προγράμματα και δράσεις κατάρτισης και καταπολέμησης ανεργίας. Η μείωση εισφοράς υπέρ ΕΛΕΚΠ από 0,81% στο 0,46% θα πρέπει να αναθεωρηθεί" καταλήγει η ΓΣΕΒΕΕ.

best

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Νότης Μαριάς
Δελτίο τύπου 29/03/2014


«Η επιμονή μας δικαιώθηκε. Οι πολίτες  γνωρίζουν πλέον ποιοι  βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης».

Πλήρη δικαίωση για τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και τομέαρχη Οικονομικών, Βουλευτή Ηρακλείου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νότη Μαριά, αποτελεί η δημοσιοποίηση της «Λίστας Νικολούδη»  στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα 75 δημάρχων και δημοτικών συμβούλων και 6 περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων που διώκονται για διάφορα  ποινικά αδικήματα.

Και αυτό διότι μόλις μια ημέρα πριν, ο Νότης Μαριάς με σχετική επίκαιρη ερώτησή του που συζητήθηκε στη Βουλή, είχε καλέσει τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπο  Αθανασίου να δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα των ονομάτων των παραπάνω αυτοδιοικητικών .

Όπως τόνισε χθες ο Νότης Μαριάς το ζήτημα είναι βαθύτατα πολιτικό καθώς σε μια φάση που οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους αιρετούς εκπροσώπους τους είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε στην αυτοδιοίκηση, δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να αποκρύπτει  τα ονόματα όσων διώκονται για ποινικά αδικήματα.

Στην χθεσινή συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Νότη Μαριά ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χ. Αθανασίου είχε αναφέρει ότι η αρμοδιότητα για τη δημοσιοποίηση της λίστας ανήκει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κατόπιν τούτου  ο Νότης Μαριάς απέστειλε χθες  σχετική επιστολή προς τον  Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κ. Αναστάσιο Νεράντζη ζητώντας την άμεση  δημοσιοποίηση των παραπάνω ονομάτων.     

«Μετά τη σημερινή εξέλιξη», επεσήμανε ο Νότης Μαριάς,  «οι πολίτες ενόψει και των αυτοδιοικητικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο,  είναι πλέον ενημερωμένοι σχετικά με το ποιοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες  και δημοτικοί και  περιφερειακοί σύμβουλοι ελέγχονται για διάφορα  ποινικά αδικήματα».

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος
«Ραντεβού» έξω από την Βουλή δίνουν την Κυριακή, ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, η ΑΔΕΔΥ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο Αθηνών και οι σύλλογοι Φαρμακοποιών. Μάλιστα, φορείς προαναγγέλουν αγωνιστικές - απεργιακές δράσεις για το επόμενο δεκαπενθήμερο.


Σε σύσκεψη των φορέων (ΑΔΕΔΥ, ΠΦΣ, ΤΕΕ, ΕΚΑ, ΦΣΑ), που πραγματοποιήθηκε για την προετοιμασία της «μαζικής και δυναμικής ανάπτυξης των αγωνιστικών – απεργιακών δράσεων του επόμενου δεκαπενθήμερου» αποφασίστηκε: διοργάνωση συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την Κυριακή στις 18.30, στην Πλατεία Συντάγματος, διοργάνωση συλλαλητηρίου καταγγελίας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη, 1η Απριλίου στις 18.00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, ημέρα συνεδρίασης του ECOFIN, το οποίο αναμένεται να αποφασίσει νέες ανατροπές στα δικαιώματα των εργαζομένων και διοργάνωση Γενικής Απεργίας, την Τετάρτη, 9 Απριλίου.
«Απέναντι στην κλιμακούμενη ένταση των αντικοινωνικών, αντι-εργασιακών και αντι-ασφαλιστικών κυβερνητικών – μνημονιακών πολιτικών, που διαλύουν τα Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά (Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση), αυξάνουν τη φτώχεια, την ανεργία, οδηγούν στην αφαίρεση μισθολογικών, ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, τα Συνδικάτα και οι Φορείς απαντούν με κλιμάκωση της έντασης, της δυναμικής, της διάρκειας και της προοπτικής των κοινών αγώνων» αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι τη συμμετοχή της στα συλλαλητήρια και τη γενική απεργία έχει εξαγγείλει η ομοσπονδία ιδιωτικών υπαλλήλων.

Aυτοί ψηφίζουν χωρίς να διαβάζουν και εμείς πάμε αδιάβαστοι. Καινούργια ομολογία ενοχής.

Δεν περίμενε ο βουλευτής της ΝΔ, Δάνης Τζαμτζής, να πάρει το τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε χτες το βράδυ, ούτε «θα πήγαινε στη Βουλή 8 η ώρα το πρωί να πάρει το κείμενο». Κι όμως θα το ψηφίσει. Ο Χρυσοχοΐδης ομολόγησε μετά την ψήφισή τους ότι δε διάβασε τα Μνημόνια. Τώρα ο Τζαμτζής το προχωράει. Ομολογεί προκαταβολικά ότι δεν τα διαβάζει. Όχι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι ότι αυτοί ψηφίζουν χωρίς να διαβάζουν, αλλά τελικά αυτοί που πάνε αδιάβαστοι είμαστε εμείς.
Οπότε δεν είχε άδικο ο Ν. Μηταράκης που δήλωσε σήμερα το πρωί «δεν περιμένω εκπλήξεις κατά την ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου», η συζήτηση του οποίου να σημειωθεί ότι ξεκινά σήμερα το μεσημέρι.

Η πολυδιάσπαση και οι θεραπαινίδες


Γράφει ο Κλεισθένης
Αυτοί που κατέχουν την εξουσία μαζί με τους κυβερνώντες ξέρουν πολύ καλά το παιγνίδι, αλίμονο σε όσους πείθονται και παρασύρονται. Τζάμπα ξεροσταλιάσαμε στην πλατεία, τζάμπα φάγαμε τόνους ληγμένα χημικά, τζάμπα ξυλοφορτωθήκαμε ανηλεώς.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος. Πολλοί πίστεψαν ότι επίκειται η πτώση του, η πτώση του σάπιου και διεφθαρμένου οικονομικο-πολιτικού συστήματος.
Πόσο λάθος έκαναν. Έγκαιρα και προφητικά είχα τονίσει ότι τα συμβαίνοντα δεν είναι προάγγελοι της ψυχορραγίας του συστήματος, είναι αντεπίθεση του συστήματος με όλα τα μέσα.
Δημιουργήθηκαν τα κλασσικά αναχώματα και οι εφεδρείες με την μορφή κομματιδίων που μοναδικό σκοπό έχουν την στήριξη του συστήματος στον κίνδυνο πιθανής πτώσης του.
Άλλοτε ο ένας άλλοτε ο άλλος οι “διαφωνούντες” στηρίζουν τις καταστροφικές επιλογές του συστήματος αφού στην ουσία δεν διαφωνούν με τα συμβαίνοντα απλά προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτικά και να στηρίξουν το σύστημα όταν τους ζητηθεί. Ανεξαρτητοποιούνται δήθεν διαφωνώντας με τον κομματικό τους χώρο (παλιό και νέο) που οι ίδιοι δημιούργησαν προστρέχοντας στα μεγάλα μαντριά όπου και θα επιβιώσουν πολιτικά αλλά θα προσφέρουν και τις υπηρεσίες τους στο σύστημα, στο σύστημα που τους άνδρωσε, στο σύστημα που τους εξέθρεψε.
Η θεατρική παράσταση δεν έλαβε τέλος, ήδη πολλοί ετοιμάζονται για την μεγάλη επιστροφή στην ασφάλεια των μεγάλων και πανίσχυρων μαντριών. Ίσως δεν το κάνουν άμεσα, μετριούνται τα ψηφαλάκια που χρειάζεται για να περάσει κάθε νόμος-έκτρωμα, αν φτάνουν της συγκυβέρνησης αυτοί διατυμπανίζουν τις δήθεν διαφωνίες τους, αν δεν φτάνουν τότε σαν θεραπαινίδες προσφέρονται υπερψηφίζοντας.
Το παιγνίδι είναι παλιό και καλοστημένο. Όταν θα δοθεί το “σύνθημα” τότε όλοι, μα όλοι, θα ενταχθούν χάριν της πατρίδος βεβαίως-βεβαίως, για να μας ξανασώσουν. Θα υπακούσουν στο σάλπισμα της παράταξης, για την πατρίδα “ρε γαμώτο”.
Τα κομματίδια που δημιουργήθηκαν καθώς και οι δήθεν ανεξάρτητοι, χρησιμοποιούνται κατά περίσταση, άλλοτε για να ψηφίσουν στην βουλή άλλοτε για να πλαισιώσουν τα κόμματα που η εξουσία προετοιμάζει για την κυβέρνηση.
Αν παρόλα ταύτα οι εξελίξεις δεν ελέγχονται τότε υπάρχει ο επερχόμενος αστέρας, αφού υποστεί τις αναγκαίες μεταλλάξεις θάναι πανέτοιμος για την συνέχιση της επιβίωσης του συστήματος. Από αστέρες; τύφλα νάχει ο ουρανός.
Όσο περιμένουμε από τους άλλους να μας σώσουν τόσο αυτοί οι άλλοι θα μας κάθονται στον σβέρκο. Όσο προσκαλούμε τα “τζάκια” να μας σώσουν τόσο αυτοί θα μας καίνε σαν καυσόξυλα.
Ίδωμεν.

Άπειροι ή μελλοντικοί Κωλοτούμπες;

Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Η Είδηση...

Εγγυήσεις ότι μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί «αξιόπιστη» πολιτική δύναμη που θα επιδιώξει λύσεις εντός της ευρωζώνης, έδωσε σε γερμανούς βουλευτές ο αντιπρόεδρος της Βουλής και υπεύθυνος προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ , Γιάννης Δραγασάκης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «για το πρόβλημα της Ελλάδας δεν μας φταίνε οι ξένοι».

Ο σχολιασμός ....
Δυστυχώς το τελευταίο καιρό τα εγχώρια ανδρείκελα πληθαίνουν μια και φαίνεται ότι αρχίζουν να μολύνονται από τα μνημονιακά σύνδρομα υποτέλειας και κάποια στελέχη της υποτιθέμενης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στελέχη τα οποία με την πολυγλωσσία τους φάσκουν και αντιφάσκουν μεταξύ τους στα τηλεπαράθυρα περνώντας την εικόνα της παιδικής χαράς όπου το κάθε παιδάκι παίζει και χαίρεται .... μόνο του!
Κύριοι της μείζονος αντιπολίτευσης μήπως θα πρέπει επιτέλους να σοβαρευτείτε και να βρείτε μία κοινή γλώσσα συνεννόησης μεταξύ σας; Μήπως τελικά στις τάξεις σας έχουν εισχωρήσει και διαχρονικά λαμόγια των προηγούμενων καταστάσεων και λειτουργούν ως “πρακτορίσκοι”; 
Προσωπικά θεωρώ ότι όλο αυτό το μπάχαλο των θέσεων και των απόψεων σας δίνει την δυνατότητα στις κυβερνητικές μαριονέτες να ρίχνουν συνεχώς την μπάλα στην εξέδρα αφού εκ μέρους σας δεν υπάρχει σύστημα και τακτική στον υποτιθέμενο αγώνα που δίνεται εναντίον τους για τα συμφέροντα μας και φυσικά όσο αυτό συνεχίζεται δίνεται το δικαίωμα σε πολλούς να λένε ότι ο πρόεδρος σας ο κ. Τσίπρας όταν εκλεγεί θα είναι ο νέος “Κωλοτούμπας” στην θέση του νυν δηλ. του κ. Σαμαρά!

Βρωμικη προσπάθεια των μνημονιακών να διαλύσουν τους ΑΝΕΛ


92 άτομα  κοινοποίησαν κείμενο στο parapolitika όπου αναφέρουν ότι οι ΑΝ.ΕΛ. παρουσιάζουν κατρακύλα και καταγγέλλουν το φλερτ με τον ΣΥΡΙΖΑ και το δέσιμο του κόμματος στο άρμα των νεοφιλελευθέρων-συντηρητικών του Κάμερον.
Τι απαντάει το κόμματων ΑΝΕΛ:
«Τα 92 «στελέχη» των Ανεξάρτητων Ελλήνων που ανακοινώνει η ιστοσελίδα Παραπολιτικά ότι αποχωρούν, είναι παντελώς άγνωστα πρόσωπα με εξαίρεση τον Χρύσανθο Μακρή, ο οποίος έχει διαγραφεί εδώ και περίπου ένα χρόνο»
Στην επιστολή εμφανίζονται με αξιοπερίεργη συχνότητα ίδια επίθετα εικάζουμε οτι πρόκειται για οικογένειες.   Βρήκαμε συνολικά 16 τα ονόματα των οποίων παραθέτουμε:
 • Παγκράτης/ Παγκράτη  3 φορές
 • Κατωμέρης/Κατωμέρη 3 φορές
 • Μαραμπού/Μαραμπός 3 φορές
 • Παππά/ Παππάς 6 φορες
 • Αυγουστής  2 φορές
 • Νταφίλου/Νταφίλος 4 φορές
 • Δαλιάνη /Δαλιάνης 4 φορές
 • Μουλινός/Μουλινού 2 φορές
 • Νικολούζου/Νικολούζος 8 φορές
 • Νικολόπουλος/Νικολόπουλου 5 φορές
 • Χυτήρης/Χυτήρη  2 φορες
 • Ιωαννίδου/Ιωαννίδης  2 φορές
 • Καλούδης /Καλουδη  3 φορές
 • Καψοκαβάδης/καψοκαβαδη  2 φορες
 • Πανδης/Πανδή 2 φορες
 • Καζιάνη/Καζιάνη  2 φορες
Αναλυτικά η επιστολή:
Με λύπη (αλλά χωρίς έκπληξη) παρακολουθούμε τη χωρίς τελειωμό κατρακύλα των ΑΝ.ΕΛ., μετά τις κάκιστες επιλογές για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου και τις παλινωδίες της ηγεσίας (πολιτικό φλερτ με ΣΥ.ΡΙΖ.Α., δέσιμο του κόμματος στο άρμα των νεοφιλελευθέρων-συντηρητικών του Κάμερον).
Επειδή λοιπόν, εμείς φτιάξαμε ΚΙΝΗΜΑ και εσείς το καταντήσατε κόμμα (και μάλιστα με τακτικές και αντιλήψεις ολόιδιες με εκείνες που θέλαμε να πολεμήσουμε), και αφού όσοι προσπάθησαν να ανακόψουν αυτήν την πορεία δέχθηκαν μομφές, ύβρεις και περιθωριοποιήθηκαν, εμείς συνεργοί δεν θα γίνουμε. Δηλώνουμε ότι αποχωρούμε από το κόμμα σας και θέλουμε να διαγράψετε άμεσα από τα αρχεία και μητρώα σας τα στοιχεία μας.
1.Μακρής Ν. Χρύσανθος
2.Κατωμέρης Σπυρίδων
3.Παγκράτη Ελένη
4.Μποζίκης Δημήτριος
5.Μαραμπού Άννι
6.Κουλολιά Δήμητρα
7.Αβραμάκης Ιωάννης
8.Γιωργολάμπρος Πέτρος
9.Ταντής Σπυρίδων
10.Μουρτζάπη Κωνσταντίνα
11.Λοΐσιος Κωνσταντίνος
12.Κοντός Γεώργιος
13.Παππάς Ιωάννης
14.Αυγουστής Φρειδερίκος
15.Ιωαννίδης Γεώργιος
16.Μουστρούφα Βασιλική
17.Παντελιός Ιωάννης
18. Δαλιάνη Δήμητρα
19.Αυγουστής Κωνσταντίνος
20.Γκερέκος Μάρκος
21.Γεωργίου Κωνσταντίνος
22.Γαρνάβος Βασίλειος
23.Παγκράτης Στέφανος
24.Σκούπουρας Σπυρίδων
25.Νικολόπουλος Μάριος
26.Προβατά Ελένη
27.Μικάλεφ Σωτήριος
28.Παππάς Ελευθέριος
29.Μπούας Αναστάσιος
30.Μωραΐτη Αικατερίνη
31.Νικολούζου Αναστασία του Δημητρίου
32.Μουλίνος Γεώργιος
33.Μαραμπού Ευαγγελία
34.Καζιάνη Αναστασία
35.Ιωαννίδου-Κόντη Αικατερίνη
36.Παπαχρήστου Χρήστος
37.Λούβρος Γεώργιος
38.Καλούδης Ιωάννης
39.Χυτήρης Αλέξανδρος
40.Γινάργυρος Αριστείδης
41.Μουλίνου Αγγελική
42.Κατέχης Αλέξανδρος
43.Νικολούζος Νικόλαος
44.Πέττας Σπυρίδων
45.Βίνου Καλλιόπη
46.Καζιάνης Αλέξανδρος
47.Νικολούζος Αριστοτέλης
48.Μεταλληνός Σοφοκλής
49.Μότση Αθηνά
50.Νικολοπούλου Δέσποινα
51.Πέτερμαν Δάφνη
52.Παγκράτης Κωνσταντίνος
53.Μιχαλόπουλος Ευάγγελος
54.Πανδή Μαρία
55.Καλούδης Χριστόδουλος
56.Κατωμέρη Θεοδώρα
57.Ντάφιλος Σωτήριος
58.Νικολόπουλος Δημήτριος
59.Φαϊτάς Μάριος
60.Λεγάκη Μαρία
61.Δαλιάνης Γεράσιμος
62.Καλούδης Δημήτριος
63.Νικολούζος Χαρίλαος
64.Χιώτης Ιωάννης
65.Νικολόπουλος Ευκλείδης
66.Πανδής Ευάγγελος
67.Νικολούζου Αναστασία
68.Ντάφιλος Ιουλιανός
69.Τσουκαλά Αικατερίνη
70.Μαραμπός Μάρκος
71.Νικολούζου Ευτυχία
72.Δεσίλβα Αρχοντία
73.Βαρσάκη Μαγδαληνή
74.Παππάς Γεώργιος
75.Γκισδάκη Πόπη
76.Δαλιάνης Χρήστος
77.Παππά Βασιλική
78.Ντάφιλος Γεώργιος
79.Καψοκαβάδης Γαβριήλ
80.Παππάς Παναγιώτης
81.Νικολούζος Σπυρίδων
82.Γκόγκα Βασιλική
83.Νταφίλου Ανθούλα
84.Νικολόπουλος Βασίλειος
85.Καψοκαβάδη Μαρία
86.Φακιολάς Χρήστος
87.Κατωμέρης Κωνσταντίνος
88.Δαλιάνης Σπυρίδων
89.Κούρκουλος Σταμάτης
90.Παππά Ελένη
91.Χυτήρη Χριστίνα
92.Νικολούζος Κωνσταντίνος

BINTEO - Ρ. Μακρή: «Όταν καταλάβουν τι ψήφισαν θα πρέπει να κρεμαστούν στο Σύνταγμα»!

BINTEO - Ρ. Μακρή: «Όταν καταλάβουν τι ψήφισαν θα πρέπει να κρεμαστούν στο Σύνταγμα»!
Άστραψε και βρόντηξε η Ραχήλ Μακρή για το πολυνομοσχέδιο - σκούπα μέσα από την εκπομπή των Αυτιά, Τσέγκου στον ΣΚΑΙ!

Η βουλευτής των ΑΝΕΛ αρχικά χαρακτήρισε το πολυνομοσχέδιο που την Κυριακή θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή ως «νομοθετικό ατόπημα της συγκυβέρνησης» ενώ συμπλήρωσε πως «όταν το κυβερνητικό κοπάδι ανακαλύψει αυτά τα οποία έχει ψηφίσει θα πρέπει να πάρει σχοινί και να κρεμαστεί στο Σύνταγμα».

Το Χωνι


ΒΙΝΤΕΟ! Λιάπης - Σαμαράς - Γερουλάνος: Το τρίγωνο της αμαρτίας με ένα κενό € 14 εκ. στο ΥΠΠΟ!


Πριν από λίγο καιρό πέρασε - και δεν ακούμπησε ως συνήθως - το ζήτημα των ΜΚΟ και του πως αυτές λειτουργούν στην Ελλάδα.


Στο μάτι του κυκλώνα, που προφανώς στόχευε τον Κώστα Καραμανλή, βρέθηκε ο πρόεδρος ενός κρατικού οργανισμού και όχι ΜΚΟ, του "Εργο Πολιτών" και γνωστός δημοσιογράφος Στέλιος Συρμόγλου.

Τα όσα ανέφερε με στοιχεία στον Ελεύθερο Σκοπευτή θα έπρεπε να είχαν ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

€ 500.000,00 επί Λιάπη και € 13.500.000,00 επί Γερουλάνου αγνοούνται μέχρι σήμερα.

Πλήθος επιστολών, εξωδίκων και non-papers επί σειρά ετών. Κανείς δεν ενδιαφέρεται και κανείς δεν ασχολείται από όλους όσους αυτοπροσδιορίζονται ως σωτήρες μας.


freepen-syrmoglou από dm_517106f0a2288


freepen

Ο ΝΕΝΕΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΡΕΠΟΥΣΗΓράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου
twitter: @egerssi

            Σύμφωνα με τα εγχώρια τσιράκια της Νέας Τάξεως Πραγμάτων, τους εκπροσώπους της αμερικανοκρατίας και της πιο χυδαίας μορφής παγκοσμιοποίησης, τα προβλήματα του ελληνικού λαού δεν είναι η εγκληματική εφαρμογή των Μνημονίων, η οποία εξαθλιώνει καθημερινά τον Ελληνικό λαό και έχει ήδη εκχωρήσει τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της πατρίδος μας, άλλα είναι ο … μιλιταρισμός (!!!) που εμποτίζουμε τα παιδιά μας και ως εκ τούτου πρέπει να παραγραφεί η Ιστορία μας και να καταργηθούν οι παρελάσεις και στη συνέχεια φυσικά και οι ίδιες οι Εθνικές Επέτειοι (δηλώσεις Ρεπούση ανήμερα 25ης Μαρτίου 2014). Πρόβλημα για τα φερέφωνα της παγκοσμιοποίησης είναι το απελευθερωτικό μήνυμα που εκπέμπει η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου και εναντίον της σημερινής κατοχής μας από τους Νεοναζί της Μέρκελ και τα εσωτερικά ανδράποδα Σαμαρά και Βενιζέλου. Πρόβλημά τους είναι ο…Σταυρός στη σημαία μας και η πίστη του λαού μας στην Παναγιά μας. Πρόβλημά τους είναι ο…ρατσισμός (!!!) των Ελλήνων απέναντι στους λαθρομετανάστες.
            Αυτές είναι οι απόψεις των υπερασπιστών της παγκοσμιοποίησης που έχουν χρεωθεί από τη Ν.Τ.Π τη διαστρέβλωση και παραχάραξη της Ιστορίας μας μέσω Ανθελληνικού και μισαλλόδοξου κρεσέντου που εκφράζεται κυρίως από τα τηλεοπτικά σκουπίδια. Αυτές οι απόψεις στο πρόσφατο παρελθόν εκφράστηκαν από την Ρεπούση – σημερινή βουλευτίνα της ΔΗΜΑΡ -, όπου μεταξύ των άλλων ιστορικών στρεβλώσεων και τερατουργημάτων, βάφτισε τη σφαγή του Ελληνικού πληθυσμού στο λιμάνι της Σμύρνης κατά τη Μικρασιατική καταστροφή του ΄22, ως συνωστισμό των Ελλήνων στην προκυμαία! Μια αναφορά για τις θηριωδίες των γειτόνων μας, που ακόμη και σήμερα δημιουργεί στους Έλληνες και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν προσφυγική καταγωγή, υπέρμετρη ανατριχίλα και αποτροπιασμό. Στη συνέχεια τη σκυτάλη από το «ξεκαπίστρωτο μουλάρι» - έτσι αποκάλεσε ο Κούνδουρος τη Ρεπούση – παρέλαβε ο Διεθνιστής Τατσόπουλος – σημερινός ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ - ο οποίος συνέγραψε και παρουσίασε σειρά εκπομπών με τίτλο «γεννήθηκα το 1821», από το Διεθνιστικό τηλεοπτικό σταθμό SKAI, των διαπλεκόμενων νταβατζήδων. Σε αυτή την παραγωγή ο Διεθνιστής ταραμάς, μιλάει πως «Το ΄21 είχαμε δυο εμφυλίους. Δεν πιστέψαμε ότι είχαμε ένα Έθνος-νήπιο και τώρα μπορούμε πλέον να πούμε την αλήθεια. Είναι ίσως η πρώτη φορά που η ελληνική τηλεόραση ασχολείται με το ΄21 με τόσο σοβαρό και τόσο αντισυμπλεγματικό τρόπο». Βέβαια, αυτή η ανθελληνική και ισοπεδωτική πολιτική προπαγάνδα για την Επανάσταση του 1821, είναι κατά τον Τατσόπουλο, αντισυμπλεγματικός τρόπος προσέγγισης της δικής του «πληρωμένης» αλήθειας. Αυτής της αλήθειας που εξάλειψε τον όρο «εθνικό» από τα Υπουργεία, που κατάργησε τα Θρησκευτικά από τα σχολεία, που καθιέρωσε ως προαιρετικό το μάθημα της Ιστορίας, που καθιέρωσε την τούρκικη γλώσσα στα σχολεία της μειονότητας της Θράκης μας και τόσα άλλα.
            Αυτή  είναι η πολιτική των Νενέκων και επειδή τέτοιοι σύγχρονοι Νενέκοι, υπάρχουν πολλοί σας παρουσιάζω άλλον ένα, τον κρατικοδίαιτο «αριστερούλη» δημοσιογράφο και συγγραφέα, Νίκο Δήμου, που ως πρωτοκλασάτο στέλεχος του νέου Συστημικού κόμματος «Ποτάμι», και στην εκπομπή του Ευαγγελάτου στο SKAI, δήλωνε προ ημερών τη θέση του κόμματός του για τη διαμάχη της οριστικής λύσης του ονόματος της γείτονας χώρας: «Είναι ένα θέμα που έχουμε ήδη χάσει. Το 95% των κρατών έχει δεχθεί το όνομα “Μακεδονία” κι εμείς συνεχίζουμε να το συζητάμε»! Συμφώνησε δε, πως η ΠΓΔΜ μπορεί να ονομαστεί όπως θέλει, ακόμα και “Μακεδονία” και τάχθηκε υπέρ μιας σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό.
            Δυστυχώς όμως, αυτό το 80χρονο ανδράποδο, ξαναχτύπησε ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, την ώρα δηλαδή, που ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία γιόρταζαν την εθνική παλιγγενεσία και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Έγραψε λοιπόν, μεταξύ άλλων ηλιθιοτήτων: «Η Εκκλησία όχι μόνο δεν πρωτοστάτησε στον Αγώνα αλλά τον πολέμησε με κάθε τρόπο. Αφόρισε τον Ρήγα Φεραίο, εναντιώθηκε στις “σατανικές” απόψεις για ελευθερία, ισότητα και δημοκρατία που έρχονταν από την Δύση και τελικά αφόρισε και την ίδια την επανάσταση. Φυσικά κανείς δεν ήταν στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός όχι μόνο δεν σήκωσε το λάβαρο (που φτιάχτηκε μετά από 50 χρόνια) αλλά έβριζε τον επαναστάτη Παπαφλέσσα ως “εξωλέστατον”. Η επανάσταση του ‘21 απέτυχε ολοκληρωτικά». Και σε άλλο σημείο: «Στην Επανάσταση έγιναν πράξεις θηριωδίας εκ μέρους των Ελλήνων. Στην κατάληψη της Τριπολιτσάς σφάχτηκαν πάνω από 30.000 άμαχοι – ανάμεσά τους πολλοί Εβραίοι που ήταν αμέτοχοι στον αγώνα. Λόγος: το πλιάτσικο». Όπως επίσης έγραψε: «Και όσοι δεν συμπαθούν τους Αλβανούς θα έπρεπε να ξέρουν πως μερικοί από τους πιο γενναίους οπλαρχηγούς και καπεταναίους μας ήταν Αρβανίτες που δεν μιλούσαν καν τα ελληνικά». 
            Στο σημείο αυτό και μπροστά στο Αντεθνικό και Αντιχριστιανικό παραλήρημα του Δήμου, θα ήθελα να θυμίσω σε αυτούς τους θολοκουλτουριάρηδες που ως ακρίδες έχουν ενσκήψει στην κοινωνία μας, καταστρέφοντας και κατατρώγοντας τον ιστό της, πως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είπε το ιστορικό «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», όταν διαπίστωνε πως πάνε χαμένοι οι αγώνες και οι θυσίες των Ελλήνων, από τη μάστιγα των προσκυνημένων στους Τούρκους, οι οποίοι δεν ήθελαν να χαλάσουν την ησυχία της ήρεμης ζωής τους και με τον χαφιεδισμό τους απολάμβαναν περιούσια οφέλη εις βάρος των υπολοίπων Ελλήνων που βογκούσαν από τον τούρκικο ζυγό. Αυτοί λοιπόν, οι προσκυνημένοι σε συνάρτηση με την επέλαση του Ιμπραήμ Πασά, αποτέλεσαν την εποχή εκείνη, πηγή κινδύνων που απειλούσαν την νικηφόρο έκβαση της Επαναστάσεως. Γι΄ αυτό ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του έκανε ειδική αναφορά στους προσκυνημένους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μόνον εις τον καιρόν του προσκυνήματος εφοβήθηκα διά την πατρίδα μου». Χαρακτηριστικό δε παράδειγμα, ο Δημήτριος Νενέκος, οπλαρχηγός της Επανάστασης του ΄21, ο οποίος συνεργάστηκε το 1827 με τον αλβανικής καταγωγής, στρατηγό Ιμπραήμ Πασά, που ως επικεφαλής των Τουρκοπροσκυνημένων πολέμησε κατά των Ελλήνων. Γι΄ αυτήν την υποταγή του, κατόπιν προτάσεως του Ιμπραήμ, αναγορεύτηκε κατ΄ εντολή του Σουλτάνου, Μπέης. Έτσι, το «Νενέκος» έγινε συνώνυμο της εθνικής προδοσίας. Μιας προδοσίας χωρίς όρια, από τη στιγμή που ο προδότης δεν περιορίζεται μόνο σ΄αυτή την επαίσχυντη πράξη, αλλά ταυτόχρονα τάσσεται στο μέρος του εχθρού, πολεμώντας εναντίον των συμπατριωτών του. Στη σημερινή Ελλάδα των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, έχουμε «Νενέκους» στους οποίους ο Θεόδωρος των Ελλήνων θα απηύθυνε για άλλη μια φορά το «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους»; Διακρίνουμε στις ημέρες μας, προσκυνημένους, δουλοπρεπείς πολιτικούς οι οποίοι ευχαρίστως ξεπουλούν την πατρίδα και το λαό της, συμπράττοντας με τους δανειστές-τοκογλύφους-νέους κατακτητές της πατρίδος μας, εξυπηρετώντας τα συγκυριακά τους συμφέροντα προκειμένου να γίνουν «Μπέηδες»;  

            Συνεπώς, πρέπει επιτέλους, να αντιδράσουμε! Σαν ενεργοί πολίτες, σαν υπεύθυνα άτομα, σαν λαός που διαθέτει κρίση και διάθεση αντίστασης στη Νέα Τάξη Πραγμάτων και στους εδώ υπηρέτες της. Γιατί αυτή η ισοπέδωση των πάντων, οδηγεί μαθηματικά στον πιο ολισθηρό κατήφορο και δεν πρέπει να περάσει! Ειδάλλως, η γενιά μας θα στιγματιστεί με το πιο θλιβερό κατάντημα: Να είμαστε δηλαδή, εμείς η γενιά που αύριο θα παραδώσει στα παιδιά μας μια πατρίδα απεθνοποιημένη και πεθαμένη. Που αυτή δεν θα είναι πια Ελλάδα. Γι΄ αυτό ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ. Γιατί το αύριο έρχεται πολύ γρήγορα. Και απείρως γρηγορότερα από όσο εμείς θέλουμε να πιστεύουμε... 

ΗΛΙΘΙΕ!!! ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΟΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! 1,5 ΔΙΣ “ΔΩΡΑΚΙ” ΣΤΗΝ EUROBANK, νύχτα, πίσω από τα 500άρικα!

 Νέα απόφαση για παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias» συνολικού ποσού 1.550.000.000 ευρώ, υπέγραψε στις 5 Μαρτίου 2014 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας .

Σε συνέχεια της αρχικής Απόφασης, που είχε υπογράψει στις 11 Μαρτίου 2011 ο Φίλππος Σαχινίδης επί

εποχή ΓΑΠ, αφαιρούνται 1,55 δις ευρώ από τον χειμαζόμενο ελληνικό λαό και προσφέρονται… μεγαλόψυχα ως εγγύηση για την κάλυψη δανείου στην «πτωχευμένη»

Eurobank, επιβαρύνοντας το δημόσιο χρέος της χώρας.   Οι όροι της εγγύησης προβλέπουν μάλιστα την άνευ αφέσεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Απόφαση «To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 1.550.000.000 ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων,το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.»-

Νέα ανταρσία Κασσή και Μωραΐτη για το γάλαΣε προειδοποίηση ότι δεν θα ψηφίσει το άρθρο για το γάλα, αν δεν κατατεθεί η ρύθμιση που είχε συμφωνηθεί στη σύσκεψη της Πέμπτης, προχώρησε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κασσής, μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο. Αλλαγές στις διατάξεις για το γάλα ζήτησε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος μάλιστα επιτέθηκε στον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, χαρακτηρίζοντάς τον...
«μεταρρυθμιστή αλά καρτ».
  
«Αν δεν κατατεθεί η πρόταση Τσαυτάρη στη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και αύριο, να είστε σίγουροι ότι εγώ δεν θα το ψηφίσω. Και κάνετε και το μεγάλο λάθος, τα βάζετε όλα μαζί εκβιαστικά σε ένα άρθρο με το πλεόνασμα των 450 εκατ. ευρώ», είπε και τόνισε ότι «δεν πρέπει να μπαίνουν διλήμματα τέτοιου είδους στο Βουλευτή».
  
«Ακόμη και το δίλημμα ότι θα πέσει η κυβέρνηση, έχετε πρώτα την ευθύνη εσείς και μετά εγώ», κατέληξε ο Μ. Κασσής.
  
Παράλληλα, ο βουλευτής επιτέθηκε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την προτροπή τους στους κυβερνητικούς βουλευτές να μην ψηφίζουν: «Καλύτερα να είμαι αντάρτης, παρά να είμαι πολιτικός γυρολόγος και πολιτικός «καλαντζής». Αφήστε τα πολιτικά καλέσματα από το χώρο σας», είπε.
 
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωραΐτης ζήτησε να υπάρξουν αλλαγές στις διατάξεις για το γάλα, ενώ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «μεταρρυθμιστή αλά καρτ». 
   
«Κάποιοι έρχονται με τα μυαλά που μας έφεραν στην καταστροφή του 2009 και στέλνουν σήμα ότι θα πάνε ξανά με τους εισαγωγείς και τους μεταπράτες για να ξεπουλήσουν την χώρα», πρόσθεσε. «Οι μεταρρυθμιστές αλα καρτ προσβάλουν τον ελληνικό λαό. Αν θέλουν να είναι πραγματικοί μεταρρυθμιστές να φέρουν όλη την έκθεση του ΟΟΣΑ, δηλαδή το αγγελιόσημο τα ζητήματα του φίλου τους του Θύμιου Λυμπερόπουλου (σ.σ. προέδρου τπου σωματείου των ΤΑΞΙ) και να σταματήσουν τα παιχνίδια  κάτω από το τραπέζι», υπογράμμισε.
   
Όσον αφορά το γάλα είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει «να το πάρει πίσω γιατί δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε». Ανέφερε ακόμη πως «δεν είναι προαπαιτούμενο» και οι βουλευτές «πρέπει να δουν τι τελικά έχει συμφωνηθεί γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους υπουργούς. Πολλά από αυτά που διαπραγματευτήκαμε με τους Υπουργούς ήρθαν από την πίσω πόρτα της τρόικας»
   
Υπενθύμισε ακόμη την αποτυχία του μέτρου των ανοιχτών καταστημάτων τις Κυριακές λέγοντας πως «μας λέγανε ότι θα αυξηθεί ο τζίρος. Τίποτα όμως δεν έχει γίνει έως σήμερα και την ίδια ώρα επιχειρούν από την πίσω πόρτα να επεκτείνουν και για άλλες περιοχές την ρύθμιση… Αυτά ο Χατζηδάκης να τα ξεχάσει, να τα πάρει πίσω».
   
Από enet