ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

10.5.13

Είναι νόμιμη η επιστράτευση των εκπαιδευτικών;

Από ποιο νόμο υποστηρίζεται η επιστράτευση των εκπαιδευτικών από την πρώτη ημέρα απεργίας;  Όχι οτι η Χούντα χρειάζεται και νόμιμο πλαίσιο για να κάνει ότι κάνει, εξάλλου αν θέλει φτιάχνει ένα νομοθετικό μόρφωμα σε μια νύχτα, όπως το συνηθίζει άλλωστε να παραβιάζει νόμους, Σύνταγμα και Διεθνείς Συμβάσεις, και καθαρίζει! Το ζήτημα είναι οτι σε αυτή τη χώρα η απεργία πλέον έχει απαγορευτεί στην πράξη ολοκληρωτικά. Και τι θα κάνει λοιπόν η κοινωνία γι αυτό; Τι θα κάνουν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων, που σε τέσσερα χρόνια θα είναι και αυτοί υποψήφιοι εργαζόμενοι; Τι θα κάνουν οι γονείς, που και αυτοί έχουν κάποια εργασία, στην καλύτερη περίπτωση; Θα επιτρέψουν να αποτελέσει προηγούμενο η επίταξη από την πρώτη κιόλας μέρα απεργίας, χωρίς να υπάρχει καν κίνδυνος για...
τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, όπως λέει ο νόμος τους;
Προσέξτε το παρακάτω άρθρο του Αντώνη Ρουπακιώτη: "Η επιβολή αναγκαστικής εργασίας απαγορευόταν με την 105/1950 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, η οποία είχε ενταχθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τον Ν. 2329/53 και εν συνεχεία με το Ν.Δ. 53/1974, μετά την ψήφιση δε του Συντάγματος 1975 και με βάση το άρθρο 28 παρ. 1 αυτού, οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο υπερισχύουν από κάθε αντίθετη διάταξη νόμου".

Δεν είναι νόμιμη η πολιτική επιστράτευση
Αντώνης Ρουπακιώτης
24/02/2006


"Ι. Η πολιτική επιστράτευση κηρύχθηκε με την επίκληση των άρθρων 22 και 112 του Συντάγματος και του άρθρου 2 Ν.Δ. 171/1974. Το διάταγμα αυτό δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα, αλλά δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπως η απεργία των ναυτεργατών και αυτό γιατί εκδόθηκε μετά την πτώση της δικτατορίας υπό την ισχύν του Συντάγματος 1952 με βάση τη Συντακτική Πράξη 1.8.1974, με σκοπό να αντιμετωπιστούν καταστάσεις μέγιστης ανάγκης της εποχής εκείνης, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η απεργία.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι, ενώ ψηφίστηκαν μεταγενέστεροι νόμοι με σκοπό την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων ανάγκης (π.χ. άρθρο 2 Ν. 2641/1998), όχι μόνο δεν υπήρξε αναφορά στην αντιμετώπιση απεργιών με πολιτική επιστράτευση, αλλά, αντίθετα, με το άρθρο 16 Ν. 2936/2001 αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 παρ. 5 Ν.Δ. 17/74 και ορίστηκε ότι ως "κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση, που προκαλείται από \φυσικά\ ή άλλα \γεγονότα τεχνολογικά\ ή \πολεμικά\ και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απωλειών - ζημιών και καταστροφών σε έμψυχο ή άψυχο δυναμικό της χώρας ή την παρακώλυση και διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας".

Και μόνη η ανάγνωση του άρθρου αυτού πείθει ότι δεν προβλέπεται η απεργία ως αιτία διατάραξης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως επικαλείται η κυβέρνηση, ώστε να δικαιολογεί τη λήψη της απόφασης αυτής.

ΙΙ. Εκτός από τους λόγους αυτούς μετά την έκδοση του παραπάνω Ν.Δ. 17/1974 ακολούθησε η ψήφιση του Συντάγματος 1975, με το άρθρο 23 του οποίου αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά με συνταγματικό κανόνα το δικαίωμα της απεργίας, και με το άρθρο 22 παρ. 3 \"Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας\. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών".

Έτσι μετά την ψήφιση του Συντάγματος 1975 το Ν.Δ. 17/74, στο μέτρο που, αναποτελεσματικά, επικαλείται αυτό η πρωθυπουργική απόφαση, ήταν ανίσχυρο με βάση και τα άρθρα 22 αλλά και 112 του Συντάγματος και τα οποία μάλιστα προς ειρωνεία επικαλείται η απόφαση αυτή. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής αναγκαστικής εργασίας, με την επιλογή της πολιτικής επιστράτευσης, πολύ περισσότερο δεν είναι επιτρεπτή αυτή ως μέτρο διευθέτησης κοινωνικών ανταγωνισμών, όπως το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση στην περίπτωση των ναυτεργατών.

Σ’ αυτά προστίθεται ότι και πριν από τη ρύθμιση αυτή του Συντάγματος η επιβολή αναγκαστικής εργασίας απαγορευόταν με την 105/1950 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, η οποία είχε ενταχθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τον Ν. 2329/53 και εν συνεχεία με το Ν.Δ. 53/1974, μετά την ψήφιση δε του Συντάγματος 1975 και με βάση το άρθρο 28 παρ. 1 αυτού, οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο υπερισχύουν από κάθε αντίθετη διάταξη νόμου.

Κατά συνέπεια και αν υποτεθεί ότι υπήρχε διάταξη νόμου που προέβλεπε τη δυνατότητα επιβολής αναγκαστικής εργασίας, από την ισχύ του Συντάγματος 1975 για την πρόσθετη αυτή αιτία είναι ανίσχυρη και έτσι απαγορεύεται αυτή με οποιαδήποτε μορφή.

Πηγή
http://kafeneio-gr.blogspot.gr/2010/07/blog-post_6385.html

Τι προβλέπει ο νόμος για την «επίταξη»

Σύμφωνα με τον νόμο 3536/2007:

Ως «έκτακτη ανάγκη» ορίζεται κάθε αιφνίδια κατάσταση, η οποία απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από κάθε μορφής απειλούμενη φυσική καταστροφή ή ανάγκη, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Έκτακτη ανάγκη, επίσης, είναι κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.

* Η επίταξη αποφασίζεται με απόφαση του πρωθυπουργού ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» που εκδίδονται από τις οικείες αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από όργανά τους και όργανα της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Από την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών απαλλάσσονται πρόσωπα που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου νοσοκομείου.

* Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ή ακίνητο ή κινητό πράγμα κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επίταξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Οπως αναφέρει το Νομοθετικό Διάταγμα 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης», εφόσον απουσιάζει ο παραλήπτης του φύλλου πορείας, αυτό θυροκολλείται και αναλαμβάνει η Αστυνομία τον εντοπισμό του.

Πηγή
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=494756


Η περίπτωση της ΠΝΟ
Του Αλέξανδρου Αυλωνίτη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line
"Η" Online 8/5/2012 09:13


Η απειλή κινδύνου σε βάρος της δημόσιας υγείας, με έλλειψη τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, αποτελεί συνταγματικά επαρκή λόγο για επιβολή πολιτικής επιστράτευσης απεργών και δεν συνιστά συνταγματικά απαγορευμένη αναγκαστική εργασία.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι συνταγματική και νόμιμη η πολιτική επιστράτευση απεργών όταν γίνεται για να προστατευθεί η δημόσια υγεία σημαντικής μερίδας του πληθυσμού, ακόμα και όταν η επίταξη γίνεται για αόριστο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από όσο είναι αναγκαίο.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ απορρίπτοντας αίτηση ακύρωσης της ΠΝΟ εξέδωσε ουσιαστικά μια απόφαση-«μπούσουλα» για τις πολιτικές επιστρατεύσεις με την οποία κατ' αρχήν θεωρεί νόμιμη την κήρυξη (στις 29-11-10) σε κατάσταση «πολιτικής κινητοποίησης» των πληρωμάτων της ΠΝΟ, ενώ παράλληλα κρίνει γενικά ως συνταγματικά ανεκτή την πολιτική επιστράτευση απεργών και την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, όταν πρέπει να αντιμετωπιστούν ανάγκες άμυνας της χώρας, κοινωνικές ανάγκες από θεομηνία ή ανάγκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Αποκρούοντας τους αντίθετους ισχυρισμούς της ΠΝΟ, το ΣτΕ δέχεται ότι ο κίνδυνος να ελλείψουν φάρμακα, καύσιμα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, νερό, υγειονομικό υλικό, κ.λπ. από τους κατοίκους των νησιών, καθιστά δικαιολογημένο το μέτρο της πολιτικής κινητοποίησης (επιστράτευσης) και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συνταγματικά απαγορευμένη αναγκαστική εργασία.

Περιορισμός
Η δικαστική απόφαση (1623/12) ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για να κριθούν νόμιμες τυχόν επιτάξεις στο μέλλον, αφού στην περίπτωση της διασταύρωσης και σύγκρουσης διαφόρων συνταγματικών δικαιωμάτων δέχεται ότι το δικαίωμα της απεργίας ουσιαστικά υποχωρεί όταν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Έτσι το ΣτΕ δέχεται πως στον κανόνα ότι η απεργία μπορεί μεν να περιοριστεί από το νόμο αλλά όχι και να καταργηθεί, εισάγεται συνταγματική εξαίρεση όταν απειλείται η δημόσια υγεία. Και τότε μπορεί να γίνει επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών και των απεργών. Γίνεται μάλιστα ειδική αναφορά για τις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Η Ολομέλεια δέχθηκε (κατά πλειοψηφία) ως συνταγματική την επιστράτευση για αόριστο χρόνο, σημειώνοντας ότι όταν εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι μπορεί να ζητείται η άρση της από τους εργαζομένους. Αντίθετα, μειοψηφία 8 δικαστών από τον πρόεδρο του ΣτΕ Π. Πικραμμένο έκρινε ότι πρέπει πάντα να προσδιορίζεται συγκεκριμένος χρόνος επιστράτευσης (με δυνατότητα παράτασης) γιατί η επιβολή της για αόριστο διάστημα ισοδυναμεί με συνταγματικά απαγορευμένη αναγκαστική εργασία.
Κατά το ΣτΕ, το μέτρο δεν παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις (για την εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κ.λπ.) όταν τίθεται σε κίνδυνο η διασφάλιση ζωτικών αγαθών και η υγεία. Το δικαστήριο απέκρουσε τους ισχυρισμούς της ΠΝΟ ότι δεν μπορεί να γίνει επίταξη όταν απειλείται η δημόσια υγεία, ότι η απειλή αυτή αφορά ενδημικές νόσους μόνο και ότι δεν αρκεί να πιθανολογείται, αλλά πρέπει να έχει επέλθει.
Η επίταξη που κηρύχθηκε την 7η μέρα της απεργίας (29-11-10) η οποία γινόταν μέχρι να υπογραφεί η ΣΣΕ, κρίθηκε δικαιολογημένη και συνταγματική από το ΣτΕ, καθώς προκύπτει επαρκώς ο κίνδυνος για την υγεία των νησιωτών από τη διακοπή των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Έτσι απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι διατάχθηκε κατάχρηση εξουσίας για να ματαιωθεί το απεργιακό δικαίωμα, ενώ κρίθηκε ότι αρκεί η απειλή της δημόσιας υγείας και δεν χρειάζεται να εξετασθεί και ο κίνδυνος διαταραχής της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, τον οποίο επικαλείτο παράλληλα το Δημόσιο.

Πηγή
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112860195


Η περίπτωση του Μετρό
tovima.gr
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  24/01/2013 22:17

Δημοσιεύθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οι πρωθυπουργικές αποφάσεις για την επιστράτευση των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ και την επίταξη των πάγιων στοιχείων και του τροχαίου υλικού της Αττικό Μετρό.
Ειδικότερα, η πρώτη απόφαση του κ. Αντώνη Σαμαρά προβλέπει την «πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ και εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου».

Ο πρωθυπουργός επικαλείται την «επιτακτική ανάγκη αποτροπής των δυσμενών συνεπειών της παρατεινόμενης απεργίας των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ), που έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην κοινωνική ζωή της χώρας, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και υγεία από την παρατεινόμενη μη δυνατότητα χρήσης των μέσων σταθερής τροχιάς».

Έτσι, κηρύσσονται «σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων στην Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ)» και εξουσιοδοτείται ο μεν υπουργός Υποδομών & Ανάπτυξης «να προβεί σε επίταξη των υπηρεσιών του συνόλου των εργαζομένων» στην ΣΤΑΣΥ) καθώς και να προχωρήσει «σε επίταξη της χρήσης του συνόλου των γραφείων, εγκαταστάσεων, δικτύου, τροχαίου υλικού και λοιπών ακινήτων και κινητών μέσων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου», από
κοινού με τον υπουργό Οικονομικών.

Επίσης, καλούνται «να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση των δημόσιων αγαθών που κινδυνεύουν από την κατά τα άνω διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Χώρας».

Με άλλη απόφαση του κ. Σαμαρά παρέχεται η εξουσιοδότηση στους εν λόγω
υπουργούς «να προβούν σε επίταξη της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου».

Πηγή
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=494756

Κωνσταντοπούλου: «Οι οικονομικοί εισαγγελείς στόχος συμφερόντων»


«Για δεύτερη φορά μέσα σε ενάμισι χρόνο οι οικονομικοί εισαγγελείς έγιναν στόχος συμφερόντων που ενοχλούνται από την ανεξάρτητη και ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων τους και από τη διερεύνηση υποθέσεων όπως η υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο, η τραπεζική δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων, οι απόρρητες δαπάνες, η δανειοδότηση του Mega και, φυσικά, η υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ», σχολιάζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την παράδοση, ουσιαστικώς, όπλων στην οποία εξαναγκάστηκαν οι Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης. Η ίδια προσθέτει πως το ότι τα συμφέροντα αυτά φθάνουν να μεθοδεύουν παρεμβάσεις και να υπαγορεύουν νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως έχει κατ’ επανάληψη καταγγελθεί από το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής: «Είναι ανεπίτρεπτο να τίθεται σε διακύβευση η διερεύνηση υποθέσεων με δήθεν θεσμικές νομοθετικές ρυθμίσεις και δήθεν θεσμικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Οι οικονομικοί εισαγγελείς αντέδρασαν με θεσμική υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια που, δυστυχώς, ελλείπει από όσους απροσχημάτιστα προσπάθησαν να αποτρέψουν και να διακόψουν τις έρευνές τους».
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη απόπειρα αντικατάστασης των οικονομικών εισαγγελέων είχε λάβει χώρα επί υπουργίας Ευάγγελου Βενιζέλου, με κοινή ρύθμιση των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών. «Σήμερα έχει πια αποκαλυφθεί ότι κατά τον χρόνο εκείνο ο Ευ. Βενιζέλος είχε κρυφά στην κατοχή του τη λίστα Λαγκάρντ. Τα συμπεράσματα είναι αναπόδραστα και αποκαλυπτικά του ότι η διαπλοκή ζει και βασιλεύει και κρατά σε ομηρία το πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως της φαινομενικής εναλλαγής προσώπων στην τρικομματική συμπαιγνία. Άλλωστε, καταστατική αρχή του τρικομματικού συνεταιρισμού είναι να μοιράζουν και σήμερα θέσεις του δημοσίου και να διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα για ημέτερους ειδικών προσόντων που γίνονται παράγοντες του δημοσίου βίου εκ του μηδενός και λαφυραγωγοί του δημοσίου πλούτου», υπογραμμίζει η κα Κωνσταντοπούλου. http://www.koutipandoras.gr

Έκθεση-σοκ ! Η Βουλή αμφισβητεί τον Γιάννη Στουρνάρα - Τι λέει για την μείωση του κόστους εργασίας


Ως υπερβολική και αντιπαραγωγική χαρακτηρίζει τη μείωση του κόστους εργασίας το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην τριμηνιαία έκθεσή του για την πορεία της Οικονομίας. «Με τη μείωση του κόστους εργασίας, επιχειρήθηκε να επιτευχθεί η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση, καθώς αναμενόταν ότι μέσω της μείωσης του κόστους εργασίας θα έπεφταν και οι τιμές, κάτι που τελικά δεν συνέβη.
Η έμφαση που δόθηκε στη μείωση του κόστους εργασίας και στις θεσμικές μεταβλητές ήταν υπερβολική και, πιθανόν, αντιπαραγωγική. Ουσιαστικά, υπερτονίσθηκε ένας παράγοντας, δεν ελήφθησαν υπόψη η ύφεση (πράγμα που εξηγεί γιατί βραχυχρόνια δεν μειώθηκε η ανεργία ενώ οι μισθοί υποχωρούσαν), ούτε η ανατροφοδότηση της ύφεσης από τη μείωση των μισθών, ούτε ο θετικός ρόλος πολλών θεσμών εργασίας σε ένα κόσμο ατελειών (που χαρακτηρίζεται π.χ. από ολιγοπωλιακέςή/και μονοπωλιακές καταστάσεις)» αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Μάλιστα, παραθέτοντας σειρά στοιχείων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ο μισθός έχει λιγότερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα από άλλους παράγοντες!» και ουσιαστικά καλεί την κυβέρνηση να δώσε έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από εδώ και στο εξής.

Η πορεία του προϋπολογισμού

Για την πορεία του προϋπολογισμού 2013 το πρώτο τρίμηνο 2013 αναφέρει ότι σηματοδοτεί την ομαλή υλοποίηση του προϋπολογισμού από την πλευρά των πρωτογενών δαπανών με βάση τα μέτρα της κυβέρνησης.

«Πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι ένα μέρος των μειωμένων δαπανών έναντι των στόχων οφείλεται σε μετάθεση πληρωμής υποχρεώσεων». Αναμφίβολα η προσπάθεια της δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι «δύσκολη και η έκβασή της αβέβαιη» εκτιμούν οι οικονομολόγοι του ΓΠΚ. Αυτό οφείλεται πρώτον στην αρχική κλίμακα και τον εμπροσθοβαρή χαρακτήρα των περιορισμών, στη βαθιά ύφεση που επηρεάζει τη δημόσια οικονομία μέσω των φόρων και της ανεργίας και στα εμπόδια - νομικά και πολιτικά- στα οποία προσκρούουν κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Επίσης, από κοινωνική άποψη ρόλο παίζει μια διάχυτη αίσθηση ότι τα βάρη της προσαρμογής δεν κατανέμονται δίκαια.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε μία υποχρεωτικής που συμφωνήθηκε με την τρόικα τον περασμένο μήνα, το ΓΠΚ σημειώνει ότι «αυτό θα βοηθήσει στην ανανέωση και την ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου τομέα». Ωστόσο, προσθέτει ότι η αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης «αποτελεί ένα τιτάνιο έργο και λογικά θα απαιτούσε προετοιμασία και σταδιακή εφαρμογή σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου». Μια πρόγευση των δυσκολιών είχαμε όταν ένα χρόνο νωρίτερα επιχειρήθηκε η λεγόμενη «εργασιακή εφεδρεία» επισημαίνεται στην έκθεση και αναφέρεται ότι οι δυσκολίες έχουν πολλές αιτίες: 1) το ισχύον πειθαρχικό δίκαιο δεν επιτρέπει ταχείες αποφάσεις, 2) το Σύνταγμα δεν μπορεί απλά να παρακαμφθεί, 3) η επετηρίδα προκαλεί δυσλειτουργίες στο Δημόσιο και 4) η παράδοση του πελατειακού συστήματος δημιουργεί αμφιβολίες για τη δυνατότητα αξιοκρατικών προσλήψεων ή μετακινήσεων.


Μεγάλη υστέρηση στα έσοδα

Για την πορεία των εσόδων διαπιστώνεται «μεγάλη υστέρηση» στα καθαρά έσοδα και ιδιαίτερα στα έσοδα από έμμεσους φόρους, όπως στον ΦΠΑ, στον ΕΦΚ καπνού και πετρελαιοειδών. «Πηγές αβεβαιότητας ωστόσο, δημιουργούν οι χαμηλότερες έναντι του στόχου επιστροφές φόρων, καθώς και τα μεγαλύτερα -έναντι των στόχων- έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που όμως δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες δαπάνες» αναφέρει το Γραφείο. Επίσης, οι οικονομολόγοι του Γραφείου αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν (οικονομικά και κοινωνικά) περιθώρια για περαιτέρω μέτρα λιτότητας.

«Το επιθυμητό θα ήταν βέβαια να εξετασθούν δυνατότητες για μικρότερες περικοπές δαπανών και μείωση φορολογικών συντελεστών το 2013. Υποστηρίζεται ευρέως ότι ειδικά ο συντελεστής ΦΠΑ 23% στις επιχειρήσεις εστίασης αποτελεί πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού, με δεδομένους τους κατά πολύ χαμηλότερους συντελεστές ανταγωνιστικών χωρών. Εν τούτοις, λόγω συνθηκών, δεν είναι βέβαιο ότι η μείωση του συντελεστή θα οδηγούσε σε χαμηλότερες τιμές στην εστίαση. Αντίθετα, η αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα μπορούσε να διευκολύνει μια ηπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή που λαβαίνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την κατάσταση της εσωτερικής ζήτησης».

Αστάθεια στο ασφαλιστικό σύστημα

Για την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων στην έκθεση αναφέρεται ότι η ύφεση και η ανεργία, σε συνδυασμό με την επέκταση της ανασφάλιστης εργασίας και την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.α. «αυξάνουν τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε νέες περικοπές συντάξεων και έτσι ανατροφοδότηση της ύφεσης. Η κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος είναι όντως ασταθής και οι τάσεις μπορούν να αναστραφούν μόνον αν αποδώσουν γρήγορα άλλα μέτρα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας (ΕΣΠΑ, μεγάλα έργα κλπ)». Επίσης, αναφέρεται στην έκθεση ότι το μεγάλο ποσοστό κάλυψης της προγραμματισμένης συνολικής επιχορήγησης, σε συνδυασμό με την περσινή υπέρβαση του στόχου, δημιουργεί αμφιβολίες για την δυνατότητα συγκράτησης των δαπανών του ΟΑΕΕ για την φετινή χρονιά.

Καθυστέρηση στις ιδιωτικοποιήσεις

Για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων αναφέρεται πως «γενικά, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας εξελίσσεται με βραδύτητα και, αντίστοιχα, είναι αργός ο ρυθμός εισροής εσόδων στα κρατικά ταμεία από το πρόγραμμα» αναφέρει στην έκθεσή του το Γραφείο. Οι αιτίες της βραδύτητας είναι πολλές και πρέπει να αναζητηθούν, ανάμεσα σε άλλα, στις συναρμοδιότητες των υπουργείων, σε νομικές εμπλοκές, σε βάρη του παρελθόντος (π.χ. η έναρξη έρευνας της ευρωπαϊκής επιτροπής ανταγωνισμού για ενδεχόμενες κρατικές ενισχύσεις στη Λάρκο, όπως επίσης, τα υψηλά χρέη της επιχείρησης που ανέρχονται σε 300 εκατομμύρια ευρώ) και σε πολιτικές αναστολές σε ορισμένες περιπτώσεις κυρίως λόγω του φόβου να γίνουν πωλήσεις κάτω από την αξία των μονάδων και οικοπέδων. Παράλληλα, σημειώνει πως υπάρχει συναίνεση ότι μια από τις προϋποθέσεις για επωφελείς ιδιωτικοποιήσεις είναι να μη μετατρέπονται τα δημόσια σε ιδιωτικά μονοπώλια.

«Η εμπειρία που υπάρχει από παρόμοιες ιδιωτικοποιήσεις κρατικών μονοπωλίων δεν είναι ενθαρρυντική (πχ εταιρίες ύδρευσης στη Γερμανία). Μια άλλη προϋπόθεση είναι η καθίδρυση ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος κανονιστικής ρύθμισης, πράγμα σημαντικό όχι μόνο στην περίπτωση μονοπωλίων». Από την άλλη πλευρά, αποδίδει τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση που ζητάει την επιτάχυνση των διαδικασιών για «τραπεζική ένωση» στην ΕΕ.

Διαβάστε
ΕΔΩ αναλυτικά την έκθεση
newpost.gr

ΤΟ MEGA ΩΣ ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗS ΚΥΒΕΡΝΗΣΗS ΠΗΡΕ ΤΑ "ΧΑΠΙΑ" ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΥΨΗΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΕΙΑ

Πρωτογενές έλλειμμα για 1η φορά φέτος στον προϋπολογισμό - Εντός στόχων τα έσοδα, αλλά με "μαύρη τρύπα" μισό δισ
====================================================================


Θετικά εξελίσσεται η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς για πρώτη φορά καταγράφονται έσοδα εντός των στόχων. Πάντως, τα στοιχεία που παρουσίασε την Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δείχνουν πρωτογενές έλλειμμα και όχι πλεόνασμα, όπως τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το πρώτο τετράμηνο, το έλλειμμα είναι κατά πολύ χαμηλότερο, στα 2,4 δισ. έναντι στόχου για 5,7 δισ. και πολύ κάτω από τα 9,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 330 εκατ. ευρώ χαμηλότερα του στόχου για 3,6 δισ. και έναντι ελλείμματος 1,7 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Είναι η πρώτη φορά από την αρχή του έτους, που ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πρωτογενές έλλειμμα, καθώς το πρώτο τρίμηνο είχε κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα 520 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένα 106 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, όμως η "μαύρη τρύπα" στα έσοδα προ επιστροφών φθάνει τα 473 εκατ. ευρώ.

Υστέρηση κατά 66 εκατ. ευρώ παρουσιάζεται σε όλες τις κατηγορίες ΦΠΑ, με τα 43 εκατ. να αφορούν στο ΦΠΑ των πετρελαιοειδών, κατά 8 εκατ. ευρώ υπολείπονται τα έσοδα του ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων και στα 101 εκατ. ευρώ φθάνει η υστέρηση μη φορολογικών εσόδων.

Μεγάλη συγκράτηση έναντι του στόχου κατά 1,6 δισ. ευρώ παρουσιάζουν οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες, αν και λιγότερες 1,451 δισ. έναντι του στόχου, είναι αυξημένες κατά 3,470 δισ. σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι "με τη συμπλήρωση του πρώτου τετραμήνου του έτους, η δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας βελτιώνεται σταθερά".

"Η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει υποστεί τεράστιες θυσίες για την επίτευξη της επώδυνης, αλλά αναγκαίας, δημοσιονομικής προσαρμογής, μπορεί ρεαλιστικά πλέον να διαπιστώνει ότι οι θυσίες της βελτιώνουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Βεβαίως δεν εφησυχάζουμε. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμη" είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Και πρόσθεσε: "Σε κάθε περίπτωση, ο Απρίλιος είναι ο πρώτος μήνας του έτους που πιάσαμε τους στόχους στα φορολογικά έσοδα ιδίως στους έμμεσους φόρους και οι όποιες αποκλίσεις οφείλονται στα μη φορολογικά έσοδα. Βέβαια και το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά από αυτό το βήμα, στο σκέλος των εσόδων απαιτείται διαρκής προσοχή και εντατικοποίηση της προσπάθειας".

Την ίδια ώρα, καμπανάκι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού χτυπάει και το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής στην τριμηνιαία έκθεσή του.


http://www.megatv.com

ΕΚΤΑΚΤΟ! Η ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!! ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ΗΛΙΘΙΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ??

 
Πληροφορίες του ''The Press Project'', φέρουν την Χούντα των Αθηνών να επιτάσσει από απόψε την ΟΛΜΕ


Συγκεκριμένα αναφέρει :
Ετοιμάζουν ήδη τα φύλλα επίταξης στο υπουργείο Παιδείας

Επίταξη από απόψε. Στο υπουργείο Παιδείας τυπώνονται ήδη τα πρώτα από τα 86.000 φύλλα επίταξης

Στα πρόθυρα της διάλυσης η τρόικα

  Οι κόντρες μεταξύ των τριών μελών της τρόικας έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Εuro2day.gr, εδώ και έναν χρόνο οι αναδυόμενες αγορές πιέζουν το ΔΝΤ να αποχωρήσει από τα ευρωπαϊκά πακέτα στήριξης, τουλάχιστον με τη μορφή με την οποία λειτουργούσε μέχρι σήμερα.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που το Ταμείο διέθεσε μόλις 1 δισ. ευρώ για το κυπριακό πακέτο, παρά την επίσημη απόφαση της συνόδου κορυφής του 2011 ότι το ΔΝΤ θα συμμετέχει σε προγράμματα στήριξης με το ένα τρίτο των κεφαλαίων.
Ανέκαθεν οι εκθέσεις αξιολόγησης του ΔΝΤ, ειδικά της Ελλάδας, ήταν... διαφορετικές από αυτές που συντάσσουν η Κομισιόν και η ΕΚΤ. Όμως η τελευταία έκθεση του Ταμείου διαχωρίζει πλήρως τις θέσεις του από την Ευρώπη ως προς τις προβλέψεις, ενώ διαμηνύει σαφώς ότι χωρίς δεύτερο «κούρεμα» του δημόσιου χρέους ο στόχος για μείωσή του σημαντικά κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2022 δεν είναι επιτεύξιμος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πόρισμα που είδε το φως της δημοσιότητας είναι απλώς μια σύνοψη αυτών που «πρέπει» να βγουν προς τα έξω στο πλαίσιο της αλλαγής κλίματος που επιχειρείται.
Η αναλυτική έκθεση που συντάσσει ο Πολ Τόμσεν για το Δ.Σ. που θα συνεδριάσει για τη χώρα μας στις 31 Μαΐου θα είναι -σύμφωνα με πληροφορίες- αρκετά πιο σκληρή ως προς τις προβλέψεις για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη βιωσιμότητα του χρέους.
Άλλωστε, το ΔΝΤ έχει εκταμιεύσει μόνο την πρώτη δόση του 2013, σε αντίθεση με την Ε.Ε. που τη Δευτέρα θα αποφασίσει για την τρίτη και την τέταρτη.
Όπως μάλιστα μας μετέφερε αξιωματούχος του Ταμείου, ο Π. Τόμσεν δεν φαίνεται να συμμερίζεται την αισιοδοξία της ελληνικής κυβέρνησης για επιστροφή στη ανάπτυξη στο τέλος του 2013 και βάζει πολλούς αστερίσκους ακόμα και για το 2014.
Η στάση του Μάριο Ντράγκι
Μέχρι και πριν από μερικούς μήνες, το ευρωπαϊκό σκέλος της τρόικας παρουσιαζόταν συμπαγές. Όμως, μια τοποθέτηση του προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, στο ευρωκοινοβούλιο, που ούτε λίγο ούτε πολύ επιτέθηκε με τη σειρά του στη λογική της υπερβολικής λιτότητας, έβγαλε προς τα έξω την υπόγεια διαφωνία και έβαλε επισήμως τέλος στο κοινό μέτωπο.
Για τους καλά γνωρίζοντες, ο Μ. Ντράγκι προετοίμαζε αυτήν τη διαφοροποίηση εδώ και καιρό, καθώς οι αναλυτές στη Φρανκφούρτη του παρουσίαζαν μήνα με μήνα διαφορετικές προβλέψεις για την ευρωζώνη από αυτές της Κομισιόν. Επιπλέον, ο κεντρικός τραπεζίτης θεωρεί ότι η ΕΚΤ κλήθηκε πολλές φορές να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά με μια σειρά έκτακτων και αντισυμβατικών μέτρων και πως ήρθε η ώρα των κυβερνήσεων να εφαρμόσουν διαρθρωτικές αλλαγές ώστε η τράπεζα να απεξαρτηθεί πλήρως.
Στον ευρωπύργο και στο στρατόπεδο των συμβούλων του Ιταλού τραπεζίτη υπάρχει πλέον εμφανής δυσφορία για τον γερμανικό βραχίονα που ακούει στο όνομα Γιορκ Άσμουσεν και Γενς Βάιντμαν, οι οποίοι δείχνουν να παίρνουν γραμμή από το Βερολίνο σε μια σειρά κρίσιμα θέματα. Σε αυτούς άλλωστε σκαλώνει η επιδίωξη Ντράγκι να βρεθεί μέσο απευθείας χρηματοδότησης των ΜμΕ στην ευρωζώνη για να λυθεί το πρόβλημα της ρευστότητας.
Τα πυρά όλων δέχεται η Κομισιόν και ο επίτροπος Όλι Ρεν προσωπικά. Μάλλον όχι άδικα, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια η ομάδα του απέτυχε να προβλέψει την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην ευρωζώνη και το ύψος της ύφεσης στις χώρες της περιφέρειας. Το ΔΝΤ ήταν αυτό που παραδέχθηκε ότι οι πολλαπλασιαστές ήταν λάθος, ο Ο. Ρεν όμως είναι αυτός που απορροφά τους κραδασμούς.
Τη δυσαρέσκεια για τις επιδόσεις της Κομισιόν δεν βοήθησε και ο συγκεντρωτισμός του Ο. Ρεν ούτε και η κόντρα του με την Task Force του Χ. Ράιχενμπαχ. Να σημειωθεί ότι ακόμα και τώρα δεν υπάρχει δίαυλος ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο. Μόνο υπόγειο σαμποτάζ εκατέρωθεν.

Σε δοκιμασία το μοντέλο των «τριών»
Η ομολογούμενη αποτυχία των μνημονίων και η έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια είναι αυτά που οδηγούν στην άποψη των ιθυνόντων για τη διάλυση μεσοπρόθεσμα του μοντέλου της τρόικας ως έχει. Απόφαση για την οποία προ ημερών προϊδέασε ο Γ. Άσμουσεν.
Η Γερμανία φαίνεται πως συμφωνεί. Όχι γιατί κάνει στροφή προς την ανάπτυξη, αλλά γιατί σε πολιτικό επίπεδο τη συμφέρει: Πρώτον, γιατί το παρόν μοντέλο της τρόικας θα είναι ένας εύκολος αποδιοπομπαίος τράγος, που θα ικανοποιήσει τις κοινωνίες, και δεύτερον, και κυριότερον, γιατί το Βερολίνο εδώ και καιρό επεξεργάζεται σχέδιο αλλαγής της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
Όπως μας ανέφερε υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της Ε.Ε., το σχέδιο βρίσκεται στην τελική ευθεία και ήδη υποστηρίζεται από τις σκληροπυρηνικές χώρες, παρά τις αντιδράσεις πολλών μελών. Τον ρόλο του λαγού αναμένεται να λάβει για άλλη μία φορά (όπως και στο bail-in) ο νέος πρόεδρος του eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, υπό τις οδηγίες του μέντορά του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Κρατώντας ως όμηρο την τραπεζική ένωση, οι Γερμανοί επιθυμούν αλλαγές που θα σφίγγουν τη δημοσιονομική εξυγίανση μέσω της απόρριψης προϋπολογισμών και σε πολιτικό επίπεδο.
Επίσης, με την ένταξη του bail-in ως μέτρου αντιμετώπισης κρίσεων, το Βερολίνο αναμένεται να επιχειρήσει ανατροπές στην καθολική εγγύηση των 100.000 ευρώ στις καταθέσεις στην ευρωζώνη και να το αλλάξει με τον όρο case by case.
Με άλλα λόγια, το Βερολίνο επιδιώκει την ενσωμάτωση της «ιδέας» της τρόικας στη Συνθήκη, μέσα από την οποία θα μπορεί πιο εύκολα να επιβάλλει τα οικονομικά μοντέλα που επιθυμεί ανά χώρα.
Της Αγγελικής Παπαμιλτιάδου από Εuro2day, μέσω "Το Γρέκι"

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ Ν/Σ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ ΠΟΥ ΕΓΔΑΡΕ ΚΑΙ ΓΔΕΡΝΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Να κατατεθεί και να ψηφιστεί άμεσα το νομοσχέδιο κατά της ρατσιστικής βίας ζητεί η εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, τονίζοντας ότι το νομοθέτημα πρέπει να στηρίζεται στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει  το Κίνημα.
«Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί επιτέλους στην πρωτοπορία των χωρών της Ευρώπης και να ακολουθήσει τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ε.Ε. στα θέματα αυτά», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά.
«Καμία συντηρητική μειοψηφία δεν πρέπει να ανακόψει αυτή την πορεία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αναμένει πάντως να τεθεί υπόψη του το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου.

===================================================================
 
ΓΕΛΑΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ!
ΑΝΙΚΑΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΟΝΟ ΝΟΣΜΟΧΕΔΙΑ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ!!

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι σχετικά με το νομοσχέδιο για τον ρατσισμό θα γίνει περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό τη βελτίωσή του μετά από παρέμβαση του υπουργού Επικρατείας...
, Δημήτρη Σταμάτη και του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης, Παναγιώτη Μπαλτάκου, λόγων των γενικότερων προβλημάτων τα οποία πιθανόν θα προκύψουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης, είχε δηλώσει την Τετάρτη πως το νομοσχέδιο ήταν έτοιμο, ενώ είχε πει επίσης πως το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, με εξαίρεση ενός κόμματος (Χρυσή Αυγή), είναι ώριμο να υπερασπιστεί νέες ρυθμίσεις που θα προβλέπουν ποινική αντιμετώπιση των φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
 
 

Δημιουργική πραγματικότητα !!! (Ο Στουρνάρας ζει στη χώρα του ΣΚΑΪ)

Από το kartesiosΔημιουργική λογιστική: η χρήση παραπλανητικών, όχι όμως απαραιτήτως παράνομων, μεθόδων στη λογιστική
Δημιουργική πραγματικότητα: η χρήση παραπλανητικών, όχι όμως απαραιτήτως παράνομων, μεθόδων στην αλλοίωση της πραγματικότητας.
Ο Κωνσταντίνος Γ. Σημίτης ήταν καθηγητής Δημιουργικής λογιστικής. Περήφανος για τις γνώσεις και τις «επαφές» του, κατόρθωσε να χώσει την…Ελλάδα στην ΟΝΕ παρουσιάζοντας παραποιημένα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Τα «παιδιά» του, τον έβγαλαν ασπροπρόσωπο. Σήμερα εξέλιξαν τη θεωρία του και έφτασαν στο σημείο να ασκούν τη Δημιουργική πραγματικότητα, πείθοντας τους Έλληνες ότι είναι προτιμότερο να μείνουμε στην ευρωζώνη, ακόμη κι αν καταστραφούμε ή πεθάνουμε.
Το αγαπημένο του «παιδί», ο υπουργός Οικονομικών και Θελημάτων, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ότι, αν και το 72% του συνόλου των επαγγελμάτων είναι πλήρως απελευθερωμένο, πρέπει να ανοίξουν και όσα ανήκουν στο υπόλοιπο 28%. Αυτό πρέπει να συμβεί σύμφωνα με τον Στουρνάρα, διότι αμέσως «το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 15% από το άνοιγμα των επαγγελμάτων»!
Δε μπορώ να το καταλάβω, να το νιώσω, να το αντιληφθώ. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ξέρω μονάχα πως λέει ασταμάτητα ψέματα. Δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα. Μια φούσκα αισιοδοξίας που όταν σκάσει, αυτός θα λείπει.
Σίγουρα, δε χρησιμοποιεί παράνομες μεθόδους στην αλλοίωση της πραγματικότητας. Όμως η αλλοίωση της πραγματικότητας είναι αδίκημα από μόνη της. Όπως δεν είναι παράνομο να χρησιμοποιείς ένα μαχαίρι της κουζίνας μέσα στην κουζίνα. Όμως αν με αυτό σκοτώσεις κάποιον στην κουζίνα, τότε είναι αδίκημα ο φόνος και όχι παράνομη η χρήση μαχαιριού κουζίνας μέσα σε κουζίνα.
Είναι ένοχος ο Στουρνάρας για δημιουργία ψευδαισθήσεων και παραπλάνηση του λαού, ακόμη κι αν ο λαός έχει τη λόξα να παραπλανιέται. Χρέος και όρκος των μελών μιας κυβέρνησης είναι να προστατεύουν ένα λαό. Έγκλημα είναι να τον χρησιμοποιούν εκμεταλλευόμενοι τις φοβίες του ή ακόμη και τη βλακεία του.
Ο Στουρνάρας δήλωσε στην ίδια συνέντευξή του ότι «για πρώτη φορά από το 1968 οι τιμές μειώθηκαν εφέτος. Οι τιμές πέφτουν πλέον στην Ελλάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι άργησαν να πέσουν».
Είναι προφανές ότι ο Στουρνάρας παρακολουθεί μόνο ΣΚΑΪ και πιστεύει τη διαφήμιση του σταθμού για το θαυματουργό σουτιέν «super bra» το οποίο από 39,99€ πωλείται τώρα μόνο 19,99€. Είναι πολύ πιθανόν, ο Στουρνάρας να αγόρασε και τέτοια σουτιέν για να έχει επάνω του την απόδειξη της μείωσης τιμών στην Ελλάδα.
Ο Στουρνάρας ζει στη χώρα του ΣΚΑΪ. Υποκρίνεται πως δεν έχει αντιληφθεί καν ότι από τα κέρδη που αποκόμισαν οι βιομήχανοι εξ αιτίας της μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων τους, δεν μετακυλήθηκε ούτε μισό σεντ στο ράφι. Πήγαν όλα στις τσέπες τους κι έτσι ο μόνος ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ήταν μεταξύ των εργοδοτών για το ποιος θα έχει μεγαλύτερα κέρδη.
Το γλέντι των βιομηχάνων δεν τους επέτρεψε να παραστούν έστω και τυπικά στη συνάντησή τους με την ΓΣΕΕ. Κρίμα! Εξέθεσαν τους καλύτερους συνεργάτες τους. Αυτούς που ρήμαξαν και το τελευταίο ίχνος εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Όχι ότι είναι κάτι περίεργο. Είναι γνωστό ότι τη ρουφιανιά όλοι την αγάπησαν, αλλά τον ρουφιάνο κανείς.
Βοήθησε τα μάλα η ΓΣΕΕ τις κυβερνήσεις των μνημονίων να φτιάξουν την Δημιουργική τους πραγματικότητα. Στήριξε όλες τις προσπάθειες τους. Είναι στο ίδιο κάδρο με τον Σημίτη ως τον Σαμαρά και τον Στουρνάρα ανεβασμένο στο σκαλί για να φαίνεται.
Ο Σαμαράς ταξιδεύει στην Κίνα. Το παλιό σύνθημα των τοίχων «Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται» επιτέλους βρίσκει τη θέση του σε πρωθυπουργικό μυαλό. Ο Σαμαράς πηγαίνει να καθαρίσει τη φάση. Να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εφόσον δεν έρχονται οι Κινέζοι να επενδύσουν μόνοι τους, θα πάει ο Σαμαράς να τους φέρει. Να ζητήσει εξηγήσεις.
Στον Σαμαρά αρέσουν οι καθαρές κουβέντες. Όπως και στον Στουρνάρα. Η ανάπτυξη θα ξεκινούσε το πρώτο τρίμηνο του 2012. Όμως η ανάπτυξη είναι κινητή εορτή κι έτσι μετατέθηκε για το τέλος του 2012. Δε βόλευε την ανάπτυξη εκείνη η περίοδος, είχε να πάει αλλού, οπότε το ραντεβού μαζί της ανανεώθηκε για το πρώτο εξάμηνο του 2013. Επειδή όμως η τρικομματική ένιωσε μια ανασφάλεια σχετικά με το ότι δε θα είχε οργανωθεί άψογα η φιέστα, μετέθεσαν την άφιξη της ανάπτυξης για το δεύτερο εξάμηνο, αλλά επειδή ο Στουρνάρας δε θέλει ποτέ να πέφτει έξω στις προβλέψεις του, ζήτησε από την ανάπτυξη να φτάσει το 2014.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Παρά τις προβλέψεις της Κομισιόν περί του εντελώς αντιθέτου, ο Στουρνάρας υπόσχεται ανάπτυξη το 2014 με ταυτόχρονη μείωση της ανεργίας. Επίσης βλέπει μειωμένες τιμές στα ράφια, αλλά και εκατοντάδες επενδυτές. Δεν ξέρω τι πίνει, αλλά απορώ που βρίσκει τόσο μεγάλες ποσότητες ώστε να δίνει από το ίδιο σε εκατομμύρια Έλληνες. Στην υγεία μας.

ΣΚΟΥΡΙΕΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. ΝΕΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ. (video)


Απίθανα πράγματα συμβαίνουν στις Σκουριές σε μια μάχη δίχως τέλος. Το πρωί 200 κάτοικοι της Ιερισσού ανέβηκαν στο ρέμα Καρατζά στο όρος Κάκαβος στις Σκουριές για να εμποδίσουν εργασίες αποψίλωσης που έκαναν εργαζόμενοι στα μεταλλεία.

Οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω και πολύ γρήγορα έφτασαν στο σημείο δυνάμεις των ΜΑΤ, που όπως καταγγέλλουν οι διαδηλωτές έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων για να τους απομακρύνουν. Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα και για λίγα λεπτά η περιοχή είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Όλα αυτά την ώρα που οι συγκρούσεις κατοίκων της περιοχής και αστυνομικών είναι καθημερινές. Σε μία από αυτές στις 8 Μαϊου οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι βρέθηκαν απέναντι σε δυνάμεις των ΜΑΤ που δεν σταματούσαν να τους ειρωνεύονται.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το ierissiotes.blogspot, βλέπουμε στην αρχή έναν άντρα των ΜΑΤ να φωνάζει: ''Σας αγαπάμε και θα αγοράζουμε χρυσό από εδώ για να σας ενισχύσουμε''. Δίπλα του, ένας συνάδελφός του γελάει... Δείτε το βίντεο:
 
info by  eleftheriskepsi

ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. (ΕΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ.... ΑΛΛΑ ΚΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ)

  Αστυνομικός προπηλάκισε βουλευτή μέσα σε αστυνομικό τμήμα
 
Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας
 
Αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Καρπάθου προπηλάκισε τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάνο Κόνσολα όταν αυτός πήγε στο τμήμα για εθιμοτυπική επίσκεψη χθες το απόγευμα στην διάρκεια περιοδείας του στο νησί.
Ο αστυνομικός, διαμαρτυρόμενος για τις περικοπές μισθών, προκάλεσε επεισόδιο σε βάρος του βουλευτή τον οποίο εξύβρισε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Με την παρέμβαση άλλων αστυνομικών δεν δόθηκε συνέχεια στο επεισόδιο ενώ δηλώσεις αποδοκιμασίας έγιναν από τον δήμαρχο Καρπάθου κ. Μιχάλη Χανιώτη και τον δήμαρχο Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά.
Ο κ. Μάνος Κόνσολας προέβη σε δηλώσεις: «Τρέφω μεγάλη εκτίμηση και θαυμασμό για το έργο και την κοινωνική προσφορά του Έλληνα και της Ελληνίδας Αστυνομικού. Επιτελούν με αυταπάρνηση το καθήκον τους, αυταπάρνηση που πολλές φορές, έχει πληρωθεί με αίμα και ανθρώπινες ζωές. Είναι δεδομένο ότι οι οριζόντιες περικοπές στους μισθούς του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, συνιστούν άδικη αντιμετώπιση και όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, την επόμενη διετία, θα πρέπει αυτές οι αδικίες να αποκατασταθούν. Το μεμονωμένο και θλιβερό επεισόδιο, θύμα του οποίου υπήρξα, καταδεικνύει που οδηγεί η άρνηση και η υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ο προπηλακισμός ενός Βουλευτή μέσα σε αστυνομικό τμήμα, από ένστολο πολίτη, πρέπει να αφυπνίσει όλους. Κυρίως τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, όσους πιστεύουν στη δημοκρατία. Αγωνίζομαι για το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διατυπώνει ελεύθερα και ανοιχτά τη γνώμη του. Σέβομαι απεριόριστα τη διαφορετική άποψη, την τεκμηριωμένη διαφωνία. Δεν αποδέχομαι όμως, όπως όλοι, τη βία και τις ύβρεις. Η χώρα κάποια στιγμή θα υπερβεί την κρίση. Όταν, όμως, συμβεί αυτό δεν θα πρέπει να έχει διαρραγεί η κοινωνική συνοχή, να έχουν βρει έδαφος ακραίες συμπεριφορές που χρησιμοποιούν τη βία για να υπονομεύσουν τη δημοκρατία. Τιμώ απεριόριστα τον Έλληνα αστυνομικό που υπερασπίζεται το νόμο και τη δημόσια τάξη και θεωρώ ότι το μεμονωμένο αυτό περιστατικό τυγχάνει καθολικής αποδοκιμασίας».
πηγή: ΑΜΠΕ

VIDEO! ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ.. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ "ΛΑΚΑΕΙ" ΑΤΑΚΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΕΠΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ?

Δεν επιθυμούν την ανανέωση της θητείας τους οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης σύμφωνα με επιστολές που απέστειλαν στον Άρειο Πάγο ενόψει της σύγκλησης του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου στις 20 Μαΐου που αναμένεται να αποφασίσει εάν η θητεία τους θα παραταθεί ή εάν θα οριστούν άλλοι εισαγγελείς στις θέσεις τους.
Οι οικονομικοί εισαγγελείς παράλληλα απέστειλαν στην εισαγγελία εφετών τις εισαγγελίες για τη λίστα Λαγκάρντ, τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων και άλλες 30 περίπου σημαντικές δικογραφίες, οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα με το σκεπτικό ότι ανήκουν πλέον στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα διαφθοράς που διορίστηκε πρόσφατα.
Παράλληλα, ενημέρωσαν και τον πρόεδρο της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, Χρήστο Μαρκογιαννάκη, για την ενέργεια τους να αποστείλουν στον εισαγγελέα διαφθοράς τη σχετική δικογραφία.
Να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας, διαφθοράς θεσμός που δημιουργήθηκε πρόσφατα, δεν έχει αναλάβει ακόμα καθήκοντα καθώς δεν έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο διορισμός του.

press-gr

ΠΡΟΣ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΜΕΝΟ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ: ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ? ΠΟΙΟΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ?

ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΥΜΩΝ ΕΜΠΙΠΡΑΜΕΝΩΝ ΥΜΕΙΣ ΑΔΕΤΕ...

ΑΚΟΥΣ ΤΣΙΠΡΑ;
ΑΚΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ;
ΑΚΟΥΣ ΚΑΜΜΕΝΕ;
Το πρόγραμμα πλήρους φτωχοποίησης του Ελλ. λαού εκτελείται με μαθηματική ακρίβεια από τα σιχαμερά Μερκελοτσιράκια της συγκυβέρνησης Σαμαρά. Κι ενώ η χώρα βυθίζεται και ο ανθός της παίρνει ξανά το δρόμο της ξενιτιάς, η ανεξήγητα νωθρή στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά!
Τι πρεσβεύουν τα λεγόμενα «αντιμνημονιακά κόμματα», ποιος είναι ο ρόλος τους; Τους ενδιαφέρει μονάχα να διαδεχτούν στην εξουσία την πολιτική μαφία που δολοφονεί εν ψυχρώ τους Έλληνες και σέρνει τη χώρα στο τέλμα της οπισθοδρόμησης και τίποτε άλλο; Αρκούν τα μεγάλα λόγια και οι υποχέσεις;
Αν περιμένετε, κύριοι της αντιπολίτευσης, να πέσει η συγκυβέρνηση Τσολάκογλου σαν ώριμο φρούτο για να αναλάβετε τη διακυβέρνηση ενός ρημαγμένου προτεκτοράτου που θα το κατοικούν κάποια εκατομμύρια εξαθλιωμένων γερόντων και οικονομικών μεταναστών, πλανάστε πλάνην οικτρά…
Ο λαός χωρίς τους ηγέτες που θα τον εμπνεύσουν και θα τον καθοδηγήσουν, έχει από καιρό συμβιβαστεί. Το δείχνει η δουλική του συμπεριφορά, η δειλία του, η ευκολία με την οποία υιοθετεί τα ψεύδη της φάρας των νταβατζήδων και των ρουφιανοδημοσιογράφων, το μαρτυρούν οι σφυγμομετρήσεις και τα εκλογικά αποτελέσματα, η χειμέρια νάρκη των ανέργων κι αυτών που ζούνε κάτω από τα όρια της φτώχειας!
Η Ελλάδα χάνεται με δική σας κυρίως ευθύνη κύριοι της αντιπολίτευσης! Τους ολετήρες τους γνωρίζουμε, τους ζούμε εδώ και χρόνια στο πληγιασμένο πετσί μας…
Ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι η άμεση εξέγερση του Ελληνικού λαού και η τιμωρία των επίορκων πολιτικών που οδήγησαν τη χώρα στον καιάδα… Άλλος τρόπος, δυστυχώς, δεν υπάρχει… Αλλά ούτε και θα υπάρξει...
Το δρεπανηφόρο άρμα της φτώχειας και της εξαθλίωσης έχει επιτελέσει ήδη το φρικιαστικό του έργο… Τουλάχιστον να σωθεί ότι έχει απομείνει…
Συνεχίστε, λοιπόν, να παίζεται το άθλιο τηλεοπτικό παιχνίδι της υποτιθέμενης «κοινοβουλευτικής νομιμότητας» και να είστε βέβαιοι ότι με τον ίδιο τρόπο που ο Ελ. Λαός κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να κυνηγήσει τους επίορκους, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πάρει κι εσάς με τις πέτρες… Ότι «Η υπομονή έχει τα όριά της. Αν πάει πολύ μακριά, εγγίζει τα όρια της δειλίας» όπως είπε κι ο ακτιβιστής μαύρος πάνθηρας George Jackson.

Βασίλης Ν. Τριανταφυλλίδης
(Χάρρυ Κλυνν)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΡΟΙΚΑΣ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙ ΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΔιαλύουν τις Ένοπλες Δυνάμεις… με εντολή της τρόικας
Καταργούν το Α΄ και Β΄ Σώμα Στρατού, Περιορίζουν κατά 50% τους σχηματισμούς της Αεροπορίας, καταργούν διοικήσεις στο Ναυτικόσύμφωνα με τις επιταγές των δάνειων δυνάμεων για τον περιορισμό των δαπανών.
Και η Τουρκία… πανηγυρίζει
Η Τουρκία μετά την επίτευξη εκεχειρίας με το ΠΚΚ (το ένοπλο τμήμα των Κούρδων), αποδεσμεύει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Ανατολία και τις μεταφέρει Δυτικά, δηλαδή στα παράλια του Αιγαίου και στον Έβρο.
Η τουρκική εφημερίδα STAR πανηγυρίζει και στο πρωτοσέλιδο της θριαμβολογεί ότι: Με την νέα δομή των Ελληνικών δυνάμεων θα είναι μειωμένη η ισχύς τους κατά 50%.
Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου, πριν από τρία χρόνια ενδυθείς με τον μανδύα της μάγισσας Κίρκης πλάνεψε τον ελληνικό λαό και με το, «λεφτά υπάρχουν» κατάφερα να αναλάβει την εξουσία της χώρας.
Με αριστοτεχνικό και επιτελικό σχέδιο αφού δυσφήμησε και διέσυρε την Ελλάδα διεθνώς, στην συνέχεια την παρέδωσε στις άνομες ορέξεις των τοκογλύφων (δάνειες δυνάμεις).
Το διάγγελμα του από το Καστελόριζο και η ομιλία του για την Ιθάκη, δεν ήταν παρά ένας νέος Δούρειος Ίππος , που σκοπό είχε την διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας και την παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Και ναι μεν η Κίρκη κατόρθωσε να μετατρέψει σε γουρούνια τους συντρόφους τουΟδυσσέα, ο κ. Παπανδρέου κατόρθωσε να μετατρέψει σε P.I.G.S, ολόκληρο τον ευρωπαϊκό νότο (στην ελληνική γλώσσα “Γουρούνια”) . Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ήταν να φανούν οι εσωτερικές αντιπαλότητες της ευρωζώνης και να παραπαίει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των Η.Π.Α.

Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου, αφού εξήγγειλε το διάγγελμα του από το Καστελόριζο και αλυσόδεσε την Ελλάδα στο «μνημόνιο» εκχωρώντας τον πλήρη οικονομικό έλεγχο στις «δάνειες δυνάμεις», μας μίλησε για την Ιθάκη.
Η Ιθάκη και το «νόστιμο ήμαρ» απεδείχθησαν όνειρα απατηλά και αυτός, αφού εγκατάλειψε το σκάφος του πολυμήχανου Οδυσσέα, προτίμησε να την κοπανήσει για τις Η.Π.Α. όπου και διαβιεί υπό την πλήρη προστασία των πατρώνων του σε βάρος του ελληνικού λαού (αφού περιστασιακά έρχεται στην Ελλάδα πλην όμως απολαμβάνει των προνομίων της βουλής). Παρόλα αυτά το φάντασμα του κ. Παπανδρέου συνεχίζει να πλανάτε άνωθεν της Ελλάδας και να συνεχίζει το καταστροφικό του έργο και ένα από αυτά είναι και αποδόμηση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ

Η προτεινόμενη Νέα Δομή Δυνάμεων είναι ακριβές αντίγραφο της μελέτης του ιδρύματος ΙΣΤΑΜΕ (του ιδρύματος του ΠΑΣΟΚ για την εξωτερική πολιτική και άμυνα) σε συνεργασία με το περιβόητο ΕΛΙΑΜΕΠ!
Ουσιαστικά και για του λόγου το αληθές το μεν ΕΛΙΑΜΕΠ φρόντισε για την «απονεύρωση» των πατριωτικών ανακλαστικών του ελληνικού λαού με την παραποίηση της ιστορίας του, το δε ΙΣΤΑΜΕ για την διάλυση των ενόπλων δυνάμεων του. Ένα λαός απονευρωμένος δεν ήταν αρκετός, απαιτείτο να υπάρχουνκαι διαλυμένες ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η πλήρη υποδούλωση του και να εκποιηθεί αντί πινακίου φακής ο εθνικός του πλούτος και ενδεχομένως και ίδια η εθνική υπόσταση του (ίσως και ο διαμελισμός της Ελλάδας).
Η μελέτη, με τίτλο «Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια, Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές», συντάχτηκε το Σεπτέμβριο του 2009 –ένα μόλις μήνα πριν τις εκλογές που έφεραν στην εξουσία τον κ. Γιώργο Παπανδρέου– και εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Θεματικού Κύκλου Ευρωπαϊκής Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής του ΙΣΤΑΜΕ.

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Πρόκειται για ένα κείμενο που χρησιμοποιήθηκε από τον κ. Μπεγλίτη ως πλατφόρμα για τη νέα δομή δυνάμεων, η εφαρμογή της οποίας προκάλεσε την έναρξη ενός καταιγισμού διαμαρτυριών και παρατηρήσεων στις τάξεις των ανώτατων αξιωματικών του στρατεύματος, που κατέληξαν με την «πραξικοπηματική» αποστρατεία δεκάδων εξ αυτών κατά την τότε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Ο Τύπος ανέφερε εκείνη την περίοδο:
«Το τελευταίο χρονικό διάστημα, πάντως, η κυβέρνηση Παπανδρέου, βλέποντας ότι πνέει τα λοίσθια, αποφάσισε για μία ακόμη φορά να χρησιμοποιήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά της συμφέροντα, επισείοντας, κυρίως στο εξωτερικό, το φόβο στρατιωτικού πραξικοπήματος. Οι φήμες περί πραξικοπήματος προέκυψαν μετά τη δήλωση περί δημοψηφίσματος που έκανε ο κ. Παπανδρέου, με τον ανταποκριτή της γαλλικής “Libération” στις Βρυξέλλες –κάλυπτε τη Σύνοδο του G-20 στις Κάννες– να γράφει στο Διαδίκτυο ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δικαιολόγησε στους εταίρους του στην ευρωζώνη την απόφασή του να προχωρήσει σε δημοψήφισμα με το επιχείρημα ότι προσπάθησε να αποφύγει σχεδιαζόμενο πραξικόπημα».
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ

Η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου καταρρέει, αλλά τα σχέδια της «αναδιάρθρωσης» των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν σε κάποιο συρτάρι για να επανέλθουν με την υπηρεσιακή κυβέρνηση , πλην όμως όταν παρουσιάστηκε στον υπηρεσιακό υπουργό Εθνικής Άμυνας και πρώην Α/ΓΕΣ, Φ. Φράγκο είχε επιστραφεί με τον χαρακτηρισμό “Απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη“.

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΑΜΑΡΑ

Το σχέδιο επανέρχεται επί τρικομματικής με νέες μεθοδεύσεις και ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, σε ερώτηση εάν σε περίπτωση αποτυχίας των εισπρακτικών στόχων του μνημονίου θα ληφθούν νέα μέτρα εντός του 2013, απάντησε ότι εάν και είναι αισιόδοξος ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν, εν τούτοις σε περίπτωση αποτυχίας θα ληφθούν επί πλέον μέτρα, όχι από περικοπές μισθών και συντάξεων αλλά από περικοπές περιττών δαπανών, στις οποίες συμπεριέλαβε, ως προτεραιότητα, τις περικοπές στις αμυντικές δαπάνες.

Έπειτα από λίγο η τρικομματική κυβέρνηση επαναφέρει το συγκεκριμένο σχέδιο «αναδιάρθρωσης», λέγοντας ότι εξοικονομεί πόρους και επαυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με συνεργάτες του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Παναγιωτόπουλου «κεντρικό στοιχείο στη νέα δομή είναι η ενίσχυση των μάχιμων μονάδων και σχηματισμών των ενόπλων δυνάμεων και η ταυτόχρονη κατάργηση ή συρρίκνωση… των διοικητικών δομών οι οποίες εξυπηρετούσαν ανάγκες του παρελθόντος……. η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί συλλογική προσπάθεια ηγεσιών και επιτελείων που ξεκίνησε το 2009».

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δηλαδή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) κ. Παναγιωτόπουλος συνεχίζει το καταστροφικό έργο του κ. Παπανδρέου-Μπεγλίτη που ξεκίνησε το 2009 και το οποίο εκπονήθηκε από το παραμάγαζο του ΠΑΣΟΚ το ΙΣΤΑΜΕ.

Από τους σημαντικότερους σχηματισμούς που καταργούνται είναι το Α’ Σώμα Στρατού αλλά και το Β’ Σώμα Στρατού. Ο επιτελικός έλεγχος που ασκούσε το Β’ Σώμα, που θεωρούνταν η δύναμη ταχείας αντίδρασης του Ελληνικού Στρατού περνά στην 1η Στρατιά, κάτι που συμβαίνει επίσης και με την περίφημη 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία.

Στην Πολεμική Αεροπορία περιορίζονται κατά περίπου 50% τα συγκροτήματα και κατά 17% οι σχηματισμοί με τέσσερα αεροπορικά αποσπάσματα (Αγρίνιο, Σαντορίνη, Τυμπάκι και Ιωάννινα) να κλείνουν ενώ παράλληλα ορισμένες σμηναρχίες θα μεταπέσουν σε αεροπορικά αποσπάσματα.

Στο αρχηγείο Στόλου:
  1. Καταργείται η Μοίρα Υποστήριξης της Διοίκησης Φρεγατών. Τα υπαγόμενα σε αυτή πλοία ενσωματώνονται στις δύο Μοίρες Φρεγατών που διατηρούνται.
  2. Καταργείται η μία εκ των τριών της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών.
  3. Καταργείται η 353η Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας και εντάσσεται ως Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού.
Η κυβέρνηση μιλά για οικονομία αλλά άνοιξε εκ νέου το Κέντρο Νεοσυλλέκτων Καλαμάτας (Κ.Ε.Ν.) που είναι η πατρίδα του πρωθυπουργού κ. Α. Σαμαρά. Την ΜΕΡΥΠ του κ. Σταϊκούρα που είναι πόλος κομματικής εξυπηρέτησης (ρουσφέτια) την πάνε στη Θεσσαλονίκη του κ. Βενιζέλου για να βολέψουν του Πασόκους όπου παραμένει και η ΤΑΞΥΠ).

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ που έγινε στο Σικάγο κατέληξε στην στρατηγική της «έξυπνης άμυνας», με πιο σφικτή δομή και με μηχανισμούς που θα εξασφαλίζουν ενοποίηση όχι μόνο του νατοϊκού χώρου, αλλά ενοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών-μελών, των εξοπλισμών και των υποδομών.

Εάν όλα τα παραπάνω τα συνδυάσουμε με την «ευρωπαϊκή ΑΟΖ» και τονευρωστρατό ή την συνεργασία των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων, που υπεραμύνεται ο πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, τότε τα συμπεράσματα είναι μονόδρομος και μας οδηγούν ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν από τις δάνειες δυνάμεις και για δικό τους όφελος.

Το Β΄.Σ.Σ. που ουσιαστικά είναι η αιχμή του δόρατος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύναται να επεμβαίνει ταυτόχρονα και στα δύο θέατρα επιχειρήσεων (Αιγαίο και Έβρο), μέχρι τώρα δρούσε ανασταλτικά στην ιδέα τουρκικής επίθεσης. Είναι ο σιδηρούς βραχίονας, ο οποίος με την Β΄ Μηχανοκίνητη Μεραρχία ( 33 και 34 Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες) ενισχυμένο με την 24 Τεθωρακισμένη του Λιτόχωρου συνεπικουρούμενο με τις Ειδικές Δυνάμεις, σε περίπτωση δυσμενής εξέλιξης στον Έβρο δύναται να επέμβει να αποκαταστήσει και να συνεχίσει στην επιθετική επιστροφή. Όσο δε στην περίπτωση του Αιγαίου το Β΄ΣΣ, ενισχυμένο με το σύνολο των Ειδικών Δυνάμεων, αποτρέπει κάθε ιδέα τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης στον νησιωτικό χώρο.

Ουσιαστικά η κατάργηση του Β΄ΣΣ και η κατάτμηση των δυνάμεων του σε διάφορους Σχηματισμούς, στερεί τον επιχειρησιακό εγκέφαλο ο οποίος θα συντονίζειτις παραπάνω δυνάμεις, που θα λειτουργούν αποσπασματικά και όχι συγκεντρωτικά ως πολλαπλασιαστής στρατιωτικής ισχύος.

Η μεταφορά δυνάμεων και σχηματισμών στην Στρατιά ,τη θέτει εκτός της στρατιωτικής αποστολής της, που είναι ο έλεγχος όλου του θεάτρου επιχειρήσεων του χερσαίου χώρου.
Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον «εκσυγχρονισμό» του Ναυτικού και της Αεροπορίας.

Ουσιαστικά η Νέα Δομή απονευρώνει ως σύνολο τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για μια γενικευμένη σύρραξη και τις προσανατολίζει στην αντιμετώπιση μεμονωμένων θερμών επεισοδίων με την ελπίδα ότι θα αποφευχθεί η σύρραξη μιας και θα επέμβουν οι πάτρωνες μας (ΕΕ-ΗΠΑ).

Τη σιωπή του οφείλει να λύση ο Α/ΓΕΕΘΑ κ. Μιχαήλ Κωσταράκος σχετικά με σχέδια που προωθεί η τρικομματική κυβέρνηση. Διαφορετικά εκλαμβάνεται από τον ελληνικό λαό ότι συμφωνεί με αυτά.

ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ… ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Θοδωρή Δρίτσα Βουλευτή Α΄ Πειραιά και Νησιών και Υπεύθυνου Τομέα Άμυνας της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ., για την ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την Νέα Δομή Δυνάμεων…
«αλγεινή τέλος εντύπωση προκάλεσε σε όλους μας το γεγονός ότι ενώ η ενημέρωση και η συνεδρίαση έγιναν με βάση κανόνες τήρησης απορρήτου, εν τούτοις τα κύρια σημεία του σχεδίου της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων δημοσιεύτηκαν ήδη σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα και σε διάφορες ιστοσελίδες. Επομένως, το αίτημά μας για παράδοση σε όλα τα μέλη της Επιτροπής γραπτού κειμένου δεν μπορεί με κανένα επιχείρημα να το απορρίψει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αναμένουμε.» (25/4/2013).
Όλα τα παραπάνω δεικνύουν ότι εκτός από τα πολυνομοσχέδια που παραβιάζουν βασικούς κανόνες λειτουργίας της δημοκρατίας, τώρα η τρικομματική κυβέρνηση άρχισε και αποσπασματική ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όσο αφορά την στρατιωτική ηγεσία της χώρας και συγκεκριμένα τον Α/ΓΕΕΘΑ κ. Μιχαήλ Κωσταράκο πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν είναι υποχρεωμένος να σιωπά, διότι αυτό εκλαμβάνεται από τον ελληνικό λαό ότι συμφωνεί με τους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας της χώρας στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι υποχρεωμένος να έχει άποψη και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός μάς πληρώνει και θέλει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα του και όχι αυτά των δάνειων δυνάμεων.

Η Ευρώπη αδυνατεί ή και δεν θέλει να εξασφαλίσει τα σύνορα της πατρίδας μας, αλλά ταυτόχρονα μας πιέζει να μην περικόψουμε εξοπλιστικά προγράμματα των οποίων οι προμήθειες γίνονται από Ευρωπαϊκές πολεμικές βιομηχανίες. Έτσι, οι οικονομίες κλίμακας που επιχειρούνται στην άμυνα είναι είτε από τις πενιχρές αποδοχές του Στρατιωτικού προσωπικού είτε εις βάρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων που ενίοτε ονομάζεται και «εκσυγχρονισμός» ή «νέα δομή».

Κοζάνη 7/5/13
Νίκος Καρατουλιώτης Υποστράτηγος ε.α
Μέλος Κίνησης Εθνικής Άμυνας (Κ.ΕΘ.Α)

Βαρουφάκης: Δεν βλέπω αχτίδα φωτός για την Ελλάδα - Η Ευρώπη πάει για διάλυση

Για μια επερχόμενη διάλυση της Ευρωζώνης η οποία «σπάει στα δύο» μίλησε ο καθηγητής οικονομικής θεωρίας Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι η μόνη λύση είναι ο «επανασχεδιασμός του ευρώ». Σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία είναι σε μια νέα δεκαετία του 30, καθώς βρίσκονται σε αποδόμηση.

Ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο βαθύ σκοτάδι της ύφεσης «Εδώ και τρία χρόνια κοιτάζω με το κιάλι για να δω μια αχτίδα φωτός. Δεν το έχω δει», ενώ επεσήμανε πως η «Ευρώπη πάει για διάλυση», επειδή δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση να την κρατήσει όρθια, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν μόνο δύο καταλήξεις στη συνεχιζόμενη κρίση και ύφεση: Είτε ο επανασχεδιασμός του ευρώ, είτε η διάλυση της Ευρωζώνης.

Συνεχίζοντας, ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στην πορεία της Ελλάδας, δηλώνοντας πως η χώρα «είναι ο πιο αδύναμος οργανισμός στην Ευρώπη», ενώ στη συνέχεια υποστήριξε πως όταν υπογράφουμε «κάθε ανοησία που μας δίνει η Γερμανία, είμαστε συνένοχοι».

Τέλος, υποστήριξε πως δεν βλέπει τίποτα θετικό σχετικά με την έκθεση του ΔΝΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τόνισε πως το βασικό μήνυμα της, ήταν πως «η πολιτική αυτή δεν μπορεί να αποδώσει».
 
 
 
Αντικρυ

Έτσι κλέβουν το χρυσό


 Διεθνές σκάνδαλο με χρυσό και ιδιωτικοποιήσεις

Εκθεση-κόλαφος του Κόφι Ανάν αποκαλύπτει πως τράπεζες και χρυσοθήρες ληστεύουν χώρες για να τις σώσουν.
Μείζον παγκόσμιο σκάνδαλο που άπτεται της αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τη διάρκεια αποκρατικοποιήσεων και πώλησης κρατικής περιουσίας αναδεικνύεται με αφορμή έρευνα του Κόφι Ανάν για την πώληση σε εξευτελιστικές τιμές των κοιτασμάτων χρυσού του Κονγκό. Από την έρευνα προκύτει εμπλοκή μεγάλων τραπεζών της Deutsche Bank και της Morgan Stanley καθώς και διακίνηση μαύρου πολιτικού χρήματος. Αναλυτες και παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η υπόθεση αυτή είναι μια μόνο παρωνυχίδα της τεράστιας υπόθεσης υποτιμητικής κερδοσκοπίας που παίζεται εις βάρος των χωρών που αντιμετωπίζουν κρίση και αναγκάζονται να πουλήσουν και να παραχωρήσουν εθνικό πλούτο και επιχειρήσεις προκειμένου να ανασάνουν.
Η έκθεση-κόλαφος για τον πρόεδρο της χώρας καθώς και την τεραστίων διαστάσεων Eurasia Natural Resources Corp. που είναι εισηγμένη στο βρετανικό χρηματιστήριο, μπορεί να αποτελέσει βάση για ελέγχους και σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ σίγουρα κατοχυρώνεται ως κακό προηγούμενο για τις εταιρίες εξόρυξης.
Όπως αναφέρουν παράγοντες  της αγοράς, πρόκειται για κοινό μυστικό, από τον καιρό των "ματωμένων" διαμαντιών της Αφρικής και του εμφυλίου στη Σιέρα Λεόνε. Η πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερη από αυτή που περιγράφεται στην έκθεση-καταπέλτη του Κόφι Ανάν. Οι σύγχρονοι "χρυσοθήρες" επιστρατεύουν μέσα και πρακτικές που ξεπερνούν ακόμα και τα τραπεζικά καρτέλ, ενώ η διαφθορά των κρατικών λειτουργών ακόμα και σε αναπτυγμένες χώρες έχει αποδειχθεί ότι διευρύνεται κατά την εκμετάλλευση κοιτασμάτων από ιδιωτικές εταιρίες.
Σύμφωνα με αντίγραφο της έκθεσης που έχουν στην κατοχή τους οι Financial Times το Κονγκό έχει ζημιωθεί περί τα 1,4 δισ. Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, η ENRC αγόρασε υποτιμημένα στοιχεία και δραστηριότητες με γνωματεύσεις και αποτιμήσεις της κυβέρνησης και μεγάλων τραπεζών που έδρασαν ως σύμβουλοι αποκρατικοποιήσεων. Εν συνεχεία σε μικρό χρονικό διάστημα τα πουλούσε σε υπερπολλαπλάσια αξία αποκομίζοντας κέρδη και επιτυγχάνοντας τεράστιες αποδώσεις κεφαλαίων που ξεπερνούν το 500%(!).
Υπό το νέο πρίσμα που θέτει η έρευνα του Κόφι Ανάν και τις διευρυμένες δραστηριότητες των εταιριών καθώς και την παραδοχή ότι οι ίδιες πρακτικές και τρόπος δράσεις ακολουθείται διεθνώς, παράγοντες της Κομισιόν ανοίγουν τη συζήτηση για επανέλεγχο των κρατικών συμβάσεων και παραχωρήσεων κοιτασμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές η Κομισιόν έχει στα χέρια της στοιχεία που είναι ικανά να οδηγήσουν στην αποκάλυψη αντίστοιχων περιπτώσεων και σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση εντός της Ευρωζώνης. Το θέμα έχει άλλωστε τμηματικά τεθεί κατ επανάληψη χωρίς όμως να δοθεί έκταση, λόγω του ισχυρού πολιτικού lobbying από τις εταιρίες εξόρυξης.sofokleousin

Η Χαρά Νικοπούλου ΑΡΝΕΙΤΑΙ να παραλάβει τιμητική πλακέτα από βουλευτή της ΝΔ! (βίντεο)

Χθες βράδυ, η Χαρά Νικοπούλου, στάθηκε για μια ακόμη φορά στο ύψος της.  
ΑΡΝΗΘΗΚΕ να της παραδώσει την τιμητική πλακέτα βουλευτής της ΝΔ 


"δεν μπορώ να πάρω την πλακέτα από ένα βουλευτή που έχει υπογράψει το ΦΕΚ 240 που παραχωρεί την Εθνική κυριαρχία της Ελλάδος". 

Μάλιστα όταν αποχωρώντας ο βουλευτής της ΝΔ της είπε :
"Αν νομίζεται ότι εμείς είμαστε προδότες κάνετε μεγάλο λάθος
με παρρησία του απάντησε : "Η Ιστορία θα το δείξει".

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ μία ακόμη φορά την ηρωική μας δασκάλα. 

Επιτέλους, καιρός να προβληματιστούν κάποιοι κουστουμαρισμένοι βουλευτές για τις πράξεις τους. 

Ακολουθεί το χαρακτηριστικό βίντεο και σχετικό δημοσίευμα:

"Ρίχτηκε πάνω μου όλη η Τουρκιά, ε, όχι και συ κύριε βουλευτά!!!"
«Αρνούμαι την βράβευση από έναν βουλευτή που παραχωρεί την Εθνική κυριαρχία της Ελλάδας» αναφώνησε με καμάρι η ηρωική δασκάλα του Έβρου, Χαρά Νικοπούλου, η οποία δέχεται πόλεμο τα τελευταία χρόνια από το φασιστικό σύστημα του τουρκικού προξενείου στη Θράκη, ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα, στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση προς τιμήν των προσώπων που προσέφεραν και προσφέρουν στην Ελλάδα αλλά και στην ορεινή Τ.Κ. Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου.


Η Χαρά Νικοπούλου, με την ευθύτητα του λόγου και την σοβαρότητα των πράξεων που την διακρίνει, αρνήθηκε να λάβει την τιμητική πλακέτα από τα χέρια του βουλευτή Ν.Δ. Φλώρινας, Στάθη Κωνσταντινίδη, «από έναν βουλευτή που έχει υπογράψει το ΦΕΚ 240 που παραχωρεί την Εθνική κυριαρχία της Ελλάδας» όπως η ίδια τόνισε, σκορπώντας κατ’ αρχάς την αμηχανία και εισπράττοντας στην συνέχεια το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας. Μάλιστα το επεισόδιο θα έπαιρνε έκταση αν η ίδια δεν έβαζε «νερό στο κρασί» όταν ο Σ. Κωνσταντινίδης την αποκάλεσε …Χρυσαυγήτισσα! Αργότερα, με δάκρυα στα μάτια, είπε το παράπονο της στον Στρατηγό, Φράγκο Φραγκούλη: «Ρίχτηκε πάνω μου όλη η Τουρκιά, ε, όχι και οι δικοί μας»…
  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Μαΐου 2013, με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου Κέλλης σε συνεργασία με τον Δήμο Αμυνταίου, όπου τιμήθηκαν, εκτός της Χαράς Νικοπούλου, οι Δασκάλες Καραλή Σβάρνα Αρσινόη, Σταγγόλη Ανδρονίκη και Αλεξανδρή Ρούλα, η Ένωση Επιστημόνων Γυναικών Αθηνών, οι μαθητές που πέτυχαν στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές καθώς και ο τ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας, Φράγκος Φραγκούλης, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης.


http://radioflorina.blogspot.gr/2013/05/blog-post_1500.htm


 πηγη

Κάνουν μήνυση σε blogger επειδή αναμετάδωσε λόγια δημοτικού συμβούλου!

Λόγος της μήνυσης (εξ όσων μου είπε ο δικηγόρος του κ. Σαββίδη) συκοφαντική δυσφήμιση του πελάτη του. Έγραψε ένα άρθρο ("χωρίς τίτλο") ο Λαζαρίδης σε απάντηση της γνωστής κόντρας με τον Στεφανίδη, το αναδημοσίευσα στον Ακτιβιστή (με τίτλο: "Απάντηση Λαζαρίδη σε Στεφανίδη. Βγάζει στη σέντρα τον Δήμαρχο !"). Ενόχλησε τον επιχειρηματία η πρόταση "Εάν αξιοπρέπεια είναι να σε «ταϊζει» επιχειρηματίας λίγη ώρα πριν μπεις στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου και υπερψηφίσεις θέμα που τον αφορά, τότε κύριε Στεφανίδη σίγουρα υπάρχει χάσμα μεταξύ μας στον ορισμό εννοιών.". Κάνει μήνυση στον Λαζαρίδη που το έγραψε (ανάλογα χαριτωμένα ειπώθηκαν στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου παρουσία του επιχειρηματία) και θεωρεί ενδεδειγμένο να μηνύσει κι εμένα.

Ή μήπως ο στόχος είμαι εγώ και ο "Ακτιβιστής";

Γιατί ο Γιώργος ο Λαζαρίδης ούτε αντίθετος στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου γύρω από το ΣΑΝΤΑ, για την οποία ενδιαφέρεται ο επιχειρηματίας, είναι (εκτός αν άλλαξε γνώμη τώρα τελευταία), ούτε την προσφυγή εναντίον της απόφασης του ΔΣ υπέγραψε. Άλλωστε σε αρκετά πρόσωπα έχει εκμυστηρευτεί πως αν συμμετείχε στη διοίκηση θα υπερψήφιζε την εισήγηση που μειώνει το πλάτος των οδών μπροστά από το ξενοδοχείο (παραλιακά και μεσόγεια).

Κάτι λοιπόν μου λέει ότι μπορεί να βρήκαν λόγο για να πατήσουν ώστε να με σύρουν σε δίκη με στόχο να το βουλώσω (κοινώς).

Για να τελειώνουμε με την αναδημοσίευση του άρθρου:

Δεν έχω καμιά πληροφορία για  ταΐσματα  και  τραπεζώματα. Ούτε τα επιβεβαιώνω, ούτε τα διαψεύδω. Δεν γνωρίζω περισσότερα από αυτά που ειπώθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και όποιος θέλει να εντρυφήσει μπορεί να ζητήσει τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Δεν έγραψα τίποτα για αυτά, απλώς αναδημοσίευσα το άρθρο γιατί ήταν μια σήριαλ αντιπαράθεση Λαζαρίδη - Στεφανίδη και απεδείκνυε με τον αποκαλυπτικότερο τρόπο τις "εγκάρδιες" σχέσεις που έχουν οι δύο πρώην συνεργάτες και τον τρόπο που ο επικεφαλής δήμαρχος τις άφησε να εξελιχθούν.

Παραμένω όμως σταθερά αντίθετος στην τροποποίηση του ρυμοτομικού στην περιοχή του ξενοδοχείου ΣΑΝΤΑ - που ψηφίστηκε από μια γκροτέσκ πλειοψηφία του ΔΣ Θερμαϊκού (διαβάστε πατώντας ΕΔΩ), για τους λόγους που αναφέρονται στα:

Υπόμνημα της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας Πολιτών Θερμαϊκού για το Θέμα του ΣΑΝΤΑ

Πρώτη προσφυγή ενάντια στην απόφαση (κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση)

Δεύτερη προσφυγή (κατατέθηκε στον Δήμο Θερμαϊκού) - υπό εξέταση


Ευχαριστώ τους φίλους που μου έκαναν φιλικές συστάσεις να μην συνεχίσω στον γνωστό δρόμο που χάραξα εδώ και χρόνια αλλά να "βάλω νερό στο κρασί μου" και να "προσέχω την οικογένειά μου".

Αδυνατώ να πιστέψω πως υπήρξε αίτημα για προσαγωγή μου με την διαδικασία του αυτόφωρου.


Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πως οι 150 υπογράφοντες κάτοικοι του Μπαξέ μετέβαλλαν άποψη για το ίδιο θέμα, αλλά αντιλαμβάνομαι απολύτως την προσπάθεια που καταβάλλεται από θεσμικούς και εξωθεσμικούς παράγοντες του Θερμαϊκού (σε αγαστή και βεβαιωμένη συνεργασία) να πνίξουν οποιαδήποτε διαφορετική φωνή μέσω απειλών και πιέσεων καθώς και το ποια συμφέροντα εξυπηρετεί.

Αηδιάζω με την κατάποση της καμήλου (βλέπε επέλαση εξωθεσμικών) από τους διοικούντες (αλλά και από τους μέχρι πρόσφατα διοικούντες και άρτι αποχωρήσαντες και καβγαδίζοντες για το πάπλωμα) και ασχολούμενους με την διύλιση του κώνωπος.

Αδυνατώ να αποδεχθώ και πολύ περισσότερο να πιστέψω ότι έγιναν συμφωνίες, για την ανάδειξη ή απάλειψη κατηγορουμένων, μεταξύ αρχηγών παρατάξεων αλλά και εξωθεσμικών παραγόντων.

Αποφεύγω να μιλήσω για ταΐσματα και κοιμίσματα (που έτσι κι αλλιώς δεν γνωρίζω). Αλλά έχω άποψη για χορτάτους και κοιμισμένους.

Διαβεβαιώνω εχθρούς και φίλους πως ο δρόμος που έχει χαράξει ο Ακτιβιστής με την πλήρη ανεξαρτησία της γνώμης, της άποψης και της θέσης του θα συνεχιστεί προς λύπη ορισμένων. Προς επίρρωση των παραπάνω προσθέτω κλείνοντας τμήμα από το "αντί προλόγου" του Ακτιβιστή κατά την έναρξη του ιστολογίου, εκεί γύρω στο 2008:

....Ενεργός πολίτης όμως δεν γίνεται να είναι κάποιος μόνο σε κάποιο περιγεγραμμένο γεωγραφικό χώρο. Ενας ενεργός πολίτης είναι ένα δραστήριο μέλος της κοινωνίας. Και εφόσον νοιάζεται για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης κατά τη γνώμη μας είναι ένας ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ. Είναι αυτός που δεν διστάζει να εκφράζει την γνώμη του, συνήθως έξω και πέρα από κομματικές εξαρτήσεις και σχηματισμούς. Είναι ο προοδευτικός, όχι με την έννοια του αριστερού ή δεξιού, αλλά με τα χαρακτηριστικά μιας θεώρησης πραγμάτων που θέλει μια κοινωνία όχι ρατσιστική. Είναι αυτός που ασχολείται με τα καθημερινά ζητήματα που έχουν να κάνουν με ένα καθαρό περιβάλλον, με την στήριξη των μειονοτήτων, με την προστασία των ζώων, με την διεκδίκηση από τις αρχές όρων καλύτερης διαβίωσης. Και που πιστεύει ότι τα κράτη σε παγκόσμια κλίμακα συνήθως, αν όχι πάντα, φροντίζουν να εξυπηρετούν την καπιταλιστική ελίτ που τα κυβερνά δηλ. βιομήχανους, τραπεζίτες, εφοπλιστές κ.α., και δεν διστάζουν να βλάπτουν με ενέργειές τους τους πολίτες. Και δεν είναι πάντα ο ακτιβιστής ένας διαδηλωτής στους δρόμους. Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ο ακτιβιστής των blogs και του διαδικτύου μπορεί και του καναπέ, και αν καταφέρουμε διαδραστικά να ενώσουμε τις ευαισθησίες και τις διεκδικήσεις όλων αυτών των ενεργών πολιτών - ακτιβιστών, τότε μπορούμε να πούμε ότι βοηθάμε για κάτι από την πλευρά μας κι εμείς.....


Ακτιβιστής