ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

29.1.11

Μεγάλος διαγωνισμός Μεγάλος διαγωνισμός με βραβείο 1.000.000 € για την παπαριά του ΣΚΑΙ 1821 !!!

1,000.000* ευρώ και ένα τουρκικό σκουφάκι (TIRKOYAZ χρώματος παρακαλώ) θα μοιράσουμε στον υπερτυχερό αναγνώστη που θα καταφέρει να βρει  έστω μία ανάρτηση στα Ελληνικά blogs που θα αναφέρεται με εγκωμιαστικά λόγια στην παρωδία του ΣΚΑΙ 1821 !!!


ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1)Θέλουμε ένα link το οποίο
να λειτουργεί
2)Αποκλείονται δια ροπάλου Τουρκικά blog και δημοσιογραφικά site/blog kτλ.
3)Να αποδεικνύεται ότι οι διαχειριστές του blog :
       α)δεν είναι συγγενείς/φίλοι/γκόμενοι των συντελεστών του ΣΚΑΙ.
       β)δεν είναι λαθρομετανάστες 
       γ)έχουν τουλάχιστον μία επίσκεψη την ημέρα τον τελευταίο μήνα στο blog τους(εξαιρούνται τα        προσωπικά τους κλικ lol )
        δ)να έχουν εκτελέσει την στρατιωτική τους θητεία
        ε) να έχουν οπωσδήποτε IQ άνω του 20
4)Δεν γίνονται δεκτές αναρτήσεις που θα γίνουν μετά την ανακοίνωση του διαγωνισμού για ευνόητους  λόγους :)
5)Αποκλείονται ΜΑΣΣΩΝΟΙ από τον διαγωνισμό
6)Αποκλείονται όσοι ψήφισαν υπέρ του μνημονιού
7)Αποκλείονται μέλη της λέσχης Bilderberg

καλή επιτυχία και καλό ψάξιμο** άντε και εκτός από τα πλούσια δώρα αν βρείτε κάτι ...


ΘΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΜΕ Γ@ΜΗΣΕΤΕ !!!!!!

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Νόμος 3869/2010. Αρθρο του Νομικού σύμβουλου με όλες τις λεπτομέρειες

Ξεκίνησε η διαδικασία συμβιβασμού ενώπιον των Ειρηνοδικείων
Από τις 4 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3869/2010 ενεργοποιήθηκε το στάδιο της ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατά το οποίο αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο τα Ειρηνοδικεία της χώρας. Προϋπόθεση υπαγωγής σε αυτό το στάδιο είναι η προηγηθείσα, εντός του τελευταίου εξαμήνου, αποτυχία επίτευξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού του προηγούμενου σταδίου που έγινε με την πρωτοβουλία των υπερχρεωμένων οφειλετών προς τους πιστωτές. Η σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών μπορεί να κατατίθεται από τις 4-1-2011 στο Eιρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί το υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο. Σε ρύθμιση δύναται να υπαχθούν τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται.

Στο στάδιο αυτό:

- Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά η προσπάθεια εξωδίκου συμβιβασμού με την συμβολή όμως αυτή τη φορά των Ειρηνοδικείων και στο πλαίσιο των προϋποθέσεων και προθεσμιών που απαιτούνται για το πέρασμα στο επόμενο στάδιο που είναι η – σε περίπτωση αποτυχίας του συμβιβασμού– δικαστική ρύθμιση των οφειλών.

- Η προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού ενώπιον των Ειρηνοδικείων για τη ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, δεν εξαρτάται από την προθυμία ή τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών ή πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη, καθώς μπορούν να επιτύχουν με τη δικαστική συνδρομή και διαδικασία τη ρύθμιση των οφειλών τους και την απαλλαγή μέρους αυτών. Η εφαρμογή του νόμου δημιουργεί μία νέα δυναμική στη φάση του εξώδικου συμβιβασμού, καθώς είναι πλέον προς το συμφέρον όλων - και των ίδιων των πιστωτών - να αξιοποιηθεί η δυνατότητα συναινετικής ρύθμισης των οφειλών.

Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει:
α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές,
β) κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του,
γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και
δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και σε συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο, ο οφειλέτης επιδίδει στους πιστωτές του την αίτηση με τον προσδιορισμό δικασίμου, την κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Οι πιστωτές καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν ή όχι στο σχέδιο εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία και εντός 15 ημερών από την πάροδο του διμήνου, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο, στο οποίο οι πιστωτές οφείλουν να απαντήσουν εντός των επόμενων είκοσι ημερών.

Εφόσον οι πιστωτές δεν πάρουν θέση επί του σχεδίου εντός των προθεσμιών, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται το σχέδιο. Ο συμβιβασμός μπορεί να επιτευχθεί και αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές. Αρκεί να συμφωνούν οι πιστωτές με το ήμισυ τουλάχιστον του συνολικού ποσού των απαιτήσεων. Προϋπόθεση να συμφωνούν οι πιστωτές που έχουν εξασφαλισμένες απαιτήσεις.

Εφόσον δεν επιτευχθεί κατά τα ανωτέρω συμβιβασμός, ακολουθεί το στάδιο της Δικαστικής Ρύθμισης των Οφειλών. Δηλαδή, στη δικάσιμο που έχει οριστεί, γίνεται η συζήτηση της αίτησης, κατά την οποία το δικαστήριο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των χρεών και ιδίως εάν υπάρχει μόνιμη αδυναμία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλει μηνιαίως το ποσό που αυτό καθορίζει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του. Εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις του, επέρχεται απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών.

Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών διατάσσεται η ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης, όμως, μπορεί να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση και να «σώσει» την πρώτη ή την μοναδική του κατοικία. Στην περίπτωση αυτή, αναλαμβάνει να εξοφλήσει ένα πρόσθετο μέρος των χρεών που ανέρχεται μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της σε χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι έτη και με το ευνοϊκό επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου.

Μετά την κατάθεση της αίτησης ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει, με τη διαδικασία των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, την παύση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή με τα οποία απειλείται ο οφειλέτης. Για την αναστολή αρκεί να πιθανολογηθεί η ευδοκίμηση της αίτησης για ρύθμιση των χρεών.

Ειδικά για την περίπτωση της κύριας ή μοναδικής κατοικίας αναφέρω ότι με σχετική τροπολογία υπογραφόμενη από τα συναρμόδια υπουργεία, η αναστολή των πλειστηριασμών παρατάθηκε μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011. Η τροπολογία αυτή αφορά τόσο τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000,00 ευρώ όσο και τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, για τους οποίους επίσης ισχύει η προσωρινή απαγόρευση του νόμου 3869/2010 για την «ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».

Για αναλυτικές πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε

Γεώργιος Α. Αλάμπεης
Δικηγόρος Πρ/κείου Χαλκίδας
Χαλκίδα, Ελ. Βενιζέλου 32 Τ.Κ. 34100
ΤΗΛ/ΦΑΞ 2221021005

http://www.alabeis.gr

Γιώργο ετοιμάσου να διαγράψεις και τον Μουμπάρακ

Κάτι δεν πάει καλά με την Σοσιαλιστική Διεθνή
Μέχρι πριν λίγες μέρες, το κόμμα του Τυνήσιου δικτάτορα Μπεν Αλι ήταν πλήρες μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Χρειάστηκε να ξεσηκωθεί ο λαός της Τυνησίας, για να καταλάβει ο πρωθυπουργός μαςκαι πρόεδρος της διεθνούς  πως κάτι δεν πάει με τον Άλι και ,επιδεικνύοντας γι άλλη μια φορά εκείνα τα γρήγορα αντανακλαστικά που τον διέκριναν και στο χειρισμό της οικονομικής κρίσης, να τον διαγράψει αμέσως από την οργάνωση..
Τώρα ο λαός της Αιγύπτου είναι στους δρόμους και ζητάει ελευθερία . 
Τι περιμένει ο Παπανδρέου για  να τον διαγράψει από τη Σοσιαλιστική διεθνή;;;
Μήπως, να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει και αυτός για Σαουδική Αραβία μεριά;;;
Σοσιαλιστική Διεθνής είναι αυτή ή μάζωξη όλων των αυταρχικών και απολυταρχικών καθεστώτων . 
kafeneio-gr

ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Το STRATFOR είναι ο δημοσιογραφικός βραχίονας των αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών και σημειώνει επιγραμματικά τα παρακάτω, για την αναταραχή στην Αίγυπτο:

Έξυπνοι Ελιγμοί του Μουμπάρακ και του Αιγυπτιακού Στρατού

29 Γενάρη, 2011 0006 GMT —– Μετά από την ομιλία του Αιγύπτιου Προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ, τα ερωτηματικά παραμένουν για της ικανότητες και τα σχέδιά της ηγεσίας του αιγυπτιακού στρατού.

Ο Μουμπάρακ απέλυσε τη κυβέρνηση της Αιγύπτου

28 Ιαν 2011 2241 GMT —– Ακόμα κι αν διαλήσει το κοινοβούλιο της χώρας του, ο Αιγύπτιος πρόεδρος δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι θα παραιτηθεί.

Κόκκινος Συναγερμός: Ο Μουμπάρακ ζήτησε τη παραίτηση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης

28 Ιαν 2011 2232 GMT—–  Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ, μιλώντας ζωντανά στην τηλεόραση (28 Ιανουαρίου), είπε ότι έχεΙ ζητήσει από την κυβέρνηση να παραιτηθεί.

Κατανομή των στρατιωτικών δυνάμεων της Αιγύπτου και των δυνάμεων ασφαλείας

28 Ιαν 2011 2137 GMT—– Μετέωρο το μέλλον του καθεστώτος Μουμπάρακ στην Αίγυπτο —- η συνεργασία των μονάδων (ασφαλείας), με τις επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων και τους ισχυρούς του κεφαλαίου, δεν είναι σε θέση να αναπτυχθούν, και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα.

Ο επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων της Αιγύπτου επιστρέφει άμεσα στο Κάιρο (από τις ΗΠΑ)

28 Ιαν 2011 2101 GMT—– Λίγες μέρες μετά από από την έναρξη των ταραχών που ξέσπασαν στους δρόμους της Αιγύπτου, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, επέστρεψε στο Κάιρο, μετά από τις συναντήσεις που είχε στην Ουάσινγκτον. Εν τω μεταξύ, κανένας δεν γνωρίζει που βρίσκεται ο Μουμπάρακ και κανένας δεν μπορεί να τον δει.

Οι τίτλοι και το μικροπεριεχόμενο είναι του STRATFOR που είναι και η πηγή
Μετάφραση: Μπαρμπανίκος Αρβανίτης

ΕΚΤΑΚΤΟ! Οι ισραηλινοί εγκατέλειψαν το Κάιρο με ελικόπτερο!

Το ΣΥΝΟΛΟ του προσωπικού της πρεσβείας του ναζιστικού ισραηλινού καθεστώτος στο Κάιρο, εγκατέλειψε την Αίγυπτο και έφυγαν με ελικόπτερο!
12 νεκροί στο Σινά -στη Ράφα (σύνορα Αιγύπτου με Γάζα)- από συγκρούσεις Βεδουίνων με την αστυνομία του Μουμπάρακ.
Η επίθεση εναντίον των αστυνομικών Τμημάτων έγινε με ρουκέτες!
Οι βεδουίνοι άνοιξαν τον τοίχο του εμπάργκο της Αιγύπτου προς τη Γάζα, αλλά η κυβέρνηση της Γάζας (Χαμάς) απαγορεύει την έξοδο Παλαιστίνιων προς την Αίγυπτο!
Ενημέρωση από τον...
 σύντροφο Βικ (Vittorio Arrigoni), μέσα από την αποκλεισμένη Γάζα με το δολοφονικό εμπάργκο των ΗΠΑ, Ε.Ε., Ισραήλ και Αιγύπτου!
sibilla

Ώρα για απαντήσεις κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς! (ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΛΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ)

Είναι πλέον καιρός να εξεταστεί ο ρόλος των ΜΚΟ, ποια είναι η σχέση τους με το κράτος, ποια είναι η ιδεολογικοπολιτική τους ταυτότητα και οι επιδιώξεις τους, ποιοι είναι αυτοί που τις στελεχώνουν ποιοι και με ποια κριτήρια τις χρηματοδοτούν και ποια είναι η εμπλοκή των οργανώσεων αυτών σε αξιόποινες πράξεις.

H ΝΔ (που κατέθεσε τροπολογία για το άσυλο) προχώρησε σε μια ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ καταγγελία κατά της κυβέρνησης Παπανδρέου, που εγείρει πολλά ζητήματα, ιδιαίτερα μετά τα όσα εξωφρενικά έγιναν στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, που ακολούθησε σχετικό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ημερήσιας εφημερίδας «Δημοκρατία», «έως τώρα γνωρίζαμε ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου ήταν ενήμερη για την εκστρατεία των λαθρομεταναστών από την Κρήτη στην Αθήνα, ότι επέτρεψε την κατάληψη της Νομικής και ότι με τη στάση της διόγκωσε το πρόβλημα και διέσυρε κάθε έννοια έννομης τάξης.

Σήμερα, γίνεται γνωστό, από δημοσίευμα της εφημερίδας “Δημοκρατία”, ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου είναι και χρηματοδότης της οργάνωσης που σχεδίασε και εκτέλεσε την όλη επιχείρηση. Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών εισπράττει –μέσω του Υπουργείου Απασχόλησης– μεγάλα ποσά δημοσίου χρήματος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Επιπλέον: Στην ιστοσελίδα του επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ κ. Λαμπρινίδη υπάρχει φωτογραφία του ιδίου με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών κ. Αχμέτ Μοαβία, τον οποίο είχε προσκαλέσει στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα και να δώσει εξηγήσεις».

Η μεθόδευση αποκαλύπτεται…

Είναι πλέον σαφές, ότι το ΠΑΣΟΚ μεθοδεύει και ενορχηστρώνει και η αριστερά εκτελεί. Οι μεταξύ τους «καυγάδες», είναι μάλλον για το θεαθήναι. Σκοπός όλων τους στην ευρύτερη αριστερά, η διάλυση του εθνικού κορμού και η μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική. Δηλαδή, θέλουν την Ελλάδα χώρο και όχι χώρα, έναν απέραντο πολυεθνικό σκουπιδοτενεκέ.

Μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής είπε: «Φυσικά είναι ξεκάθαρο ότι ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλους.

Εάν από την έρευνα αποδειχθούν ευθύνες και προς τους μετανάστες, εννοείται ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος.

Αλλά δεν υπάρχει κανένας συμβιβασμός με την ανομία, δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός και δεν υπάρχει καμία λογική ότι αφού έφυγαν από τη Νομική έχουν ξεχαστεί τα πάντα.

Είναι πολύ ξεκάθαρο το τι διακυβεύτηκε αυτές τις ημέρες, το τι κίνδυνος υπήρχε. Επ’ ουδενί, φυσικά, θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς όλους όσοι, νομίζουν ότι με εκβιασμούς, αλλά και με τη βία – γιατί οι μορφές βίας είναι διάφορες – μπορούν να εκβιάσουν την ελληνική Πολιτεία».

Ποιος ο ρόλος των ΜΚΟ;

Προσέξτε τώρα την εύστοχη ερώτηση καλού συναδέλφου στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών: «Έχετε σκεφθεί να επανεξετάσετε τον τρόπο λειτουργίας και τον ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κυρίως στο κομμάτι που αφορά στον τρόπο χρηματοδότησής τους και πού ακριβώς χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα;

Το λέω με αφορμή τις πληροφορίες ότι αυτές είναι που πλήρωσαν τα εισιτήρια για να μετακινηθούν αυτοί οι συγκεκριμένοι μετανάστες».

Η απάντηση, αναδεικνύει και τη συγχορδία ΠΑΣΟΚ-αριστεράς: «Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις, ακόμη και σ’ αυτή την έξοδο από τη Νομική Σχολή, πρωτοστάτησαν και βοήθησαν παρέχοντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προβαίνοντας σε ευεργετικές πράξεις προς τους μετανάστες και εν γένει συνέβαλαν στην εκτόνωση της κρίσης.

Συνεπώς, το να συμψηφίζουμε γενικώς για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πιστεύω πως αδικεί τον ίδιο τον θεσμό. Από εκεί και πέρα, και για τις ΜΚΟ ισχύουν αυτά που ισχύουν πλέον στην Ελλάδα: ότι καμία κατασπατάληση ακόμη κι ενός ευρώ δεν γίνεται ανεκτή.

Υπάρχει και θα υπάρχει πλήρης έλεγχος σε ό,τι έχει να κάνει με δημόσιο χρήμα και φυσικά απ’ αυτή τη λογική και πρακτική μας δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν και οι ΜΚΟ».

Πληρώνουμε την «ιδεολογική» ατζέντα του ΠΑΣΟΚ

Οι ιδεοληψίες του ΠΑΣΟΚ της παγκόσμιας διακυβέρνησης περί «κοινωνίας των πολιτών» και η συνεχιζόμενη παρά την κρίση αδρά χρηματοδότηση από την κυβέρνηση ή (δια της κυβέρνησης) από την ΕΕ των ΜΚΟ, οι οποίες καταστρατηγούν σε πολλές περιπτώσεις την κείμενη εθνική αλλά και κοινοτική νομοθεσία, ευνοούν φαινόμενα διασάλευσης της δημόσιας τάξης, διαφθοράς και εξαχρείωσης, αλλά και υπονόμευσης και υποκατάστασης της κρατικής εξουσίας. Αυτό το τελευταίο, θέλει πολλή, πάρα πολλή προσοχή…

Το ότι «κάποιοι» πλήρωσαν τα εισιτήρια των λαθρομεταναστών, ώστε αυτοί να μεταβούν από την Κρήτη στην Αθήνα, με σκοπό να καταλάβουν το κτίριο της Νομικής Σχολής, εγείρει πολλά ερωτήματα: που βρήκαν αυτοί που πλήρωσαν τα χρήματα, ποιος τα χορήγησε και με ποιο σκεπτικό;

Που αποσκοπούν, αν όχι στην κοινωνική μηχανική και μετάλλαξη των κοινωνιών μας σε πολυπολιτισμικές, όσοι χορηγούν χρήματα σε κάποιες ΜΚΟ, οι οποίες έχουν (κεκαλυμμένα έστω) ιδεολογικοπολιτικά κίνητρα (υπό τη μάσκα ενός «δήθεν» ανθρωπισμού);

Απάντηση του υπουργείου Εργασίας στη ΝΔ

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, διαψεύδει τις αναφορές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και για παροχή μεγάλων ποσών δημοσίου χρήματος προς συγκεκριμένη οργάνωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την τρέχουσα περίοδο διακυβέρνησης, «χωρίς να σημαίνει ότι μια τέτοια χρηματοδότηση είναι εξ ορισμού μεμπτή»! Η ανακοίνωση κάνει μάλιστα λόγο για «ευφάνταστα σενάρια» και κατηγορεί τη ΝΔ ότι «ενέδωσε στον πειρασμό του εύκολου εντυπωσιασμού». Γίνεται δε λόγος για «έμμεση χρηματοδότηση μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ μιας οργάνωσης μέλους του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, του Ελληνο-Σουδανικού Συνδέσμου Φιλίας, την περίοδο 2005-2009 επί ΝΔ».

Του Νίκου Χιδίρογλου

Η ΤΡΟΙΚΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ!! ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Επιχειρησιακές συμβάσεις άνευ όρων, θέλει η τρόικα 
Την απαλειφή κάθε ‘εμποδίου’ στην υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων ζητούν οι ελεγκτές της τρόικας, που βρίσκονται στην Αθήνα για τη νέα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, επιμένοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να διευκολύνεται καιη επιλογή των ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Αυτές τους τις απόψεις μετέφεραν οι εκπρόσωποι της τρόικα και στα στελέχη του Σώματος Επιθεώρισης Εργασίας (ΣΕΠΕ), με τα οποία συναντήθηκαν χθες, Παρασκευή, ενώ επανέλαβαν την αντίθεσή τους στο δικαίωμα επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων. Δέχθηκαν πάντως πως είναι πρόωρη η εξαγωγή συμπερασμάτων για την εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων.
Στη συνάντηση που είχαν τέλος με τη ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επικεντρώθηκαν στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τη μείωση των δαπανών των ταμείων, ενώ επέμειναν στο θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της ενιαίας τιμολόγησης ιατρικών εξετάσεων.

Ο επικεφαλής των Ελλήνων βατραχανθρώπων στα Ίμια αφηγείται: «Όλοι κλαίγαμε με τη σημαία – Οι διαταγές ήταν να εξοντώσουμε όσους περισσότερους μπορούσαμε κερδίζοντας χρόνο»

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώθηκαν, από την αποφράδα εκείνη νύχτα του Ιανουαρίου του 1996. Τη νύχτα, που τρεις γενναίοι άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού έδωσαν τις ζωές τους, για την πατρίδα που σερνόταν στην κρίση των Ιμίων. Την κρίση, που έδωσε αφορμή στην Τουρκία, να θέσει το ζήτημα των «Γκρίζων Ζωνών» στο Αιγαίο, αμφισβητώντας την κυριαρχία της Ελλάδας σε αρκετά νησιά.
Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, μαθαίνουμε ότι, αν και ο κ. Σημίτης ευχαριστούσε (γιατί;)...
 τους Αμερικάνους αν και ο κ. Πάγκαλος πρότεινε να πουν, ότι τη σημαία την πήρε ο… αέρας στα Ίμια, υπήρχαν πάνω στις βραχονησίδες πραγματικοί Έλληνες και πραγματικοί άνδρες που ήταν έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους.
Δεν ήταν διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν με σκυμμένο το κεφάλι σαν τους ραγιάδες, ούτε να πουν ψέμματα σε όλο το λαό για «τα ξερονήσια με τα κατσίκια», όπως τα έλεγε τότε ο Κλίντον.
Πριν περάσουμε στη συγκλονιστική περιγραφή της κρίσης των Ιμίων από τα χείλη του υποπλοιάρχου των ΟΥΚ Θεόδωρου Μούση, αισθανόμαστε κι εμείς ότι πρέπει να επαναλάβουμε τα ονόματα των τριών Ελλήνων, που έπεφταν νεκροί όταν έπεφτε το ελικόπτερο τους, την ίδια ώρα που ανέβαιναν στα Ίμια δέκα Τούρκοι κομάντος: Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός. Παρόντες…
Ξέραμε πως θα πεθάνουμε.
«Στις επτά και μισή, πήραμε διαταγή να μαζέψουμε ια πράγματα και να πάρουμε το σύμβολο μαζί μας», περιγράφει ο Θεόδωρος Μούσης, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής των ανδρών, των βατραχανθρώπων που βρίσκονταν επάνω στο πετρώδες, ξερό έδαφος της βραχονησίδας ακάλυπτοι, σαν πρόβατα επί σφαγήν. «Πήγαμε εκεί ξέροντας ότι θα πεθαίναμε στην περίπτωση εμπλοκής. Αυτές ήταν οι διαταγές. Στόχος μας; Να εξοντώσουμε όσους περισσότερους μπορούσαμε κερδίζοντας χρόνο. Γι’ αυτό και ο εξοπλισμός μας ήταν υπερσύγχρονος», προσθέτει ο επικεφαλής των Ελλήνων βατραχανθρώπων. Η ΟΥΚ είχε εντολή να εγκατασταθεί εκεί ώστε να ελέγχει τις κινήσεις των Τούρκων βατραχανθρώπων, που αποβιβάστηκαν στη βραχονησίδα, ενώ παρακολουθούσε τη τουρκική φρεγάτα τύπου «Μέκο», η οποία προσέγγιζε τη δυτική ‘Ιμια.
«Να μην κατεβάσουμε τη σημαία, είπαν κάποια από τα παιδιά. Όλοι κλαίγαμε. Ο ένας κράταγε τον άλλον. Με βαριά καρδιά, λίγο πριν αποχωρήσουμε έδωσα παράγγελμα: “Προσοχή”. Είπαμε τον εθνικό ύμνο και στις 8.30 πήραμε τη σημαία και φύγαμε».
Τα λόγια του Θ. Μούση είναι απόδειξη ότι όλοι ήιαν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα χειρότερα, να ρισκάρουν, να σκοτώσουν, αλλά και να θυσιαστούν για την πατρίδα, όπως τα τρία μέλη του πληρώμαιος του ελικόπτερου του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, που πέταγε εκείνη την ώρα πάνω από τα Ίμια.
Αυτή, είναι η μια πλευρά. Η άλλη καταγράφεται γλαφυρά μέσα από το βιβλίο, που έγραφαν οι δημοσιογράφοι ΑΘ. ‘Ελλις και Μ. Ιγνατίου, για την κρίση των Ιμίων. «Να φύγουμε από τα Ίμια και να τερματιστεί η κρίση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε στα Ίμια», είπε ο τότε πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης και ο τότε υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος, όπως αποκαλύπτεται από το βιβλίο τους με τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, πρότεινε:
«Να πούμε ότι την σημαία την πήρε ο αέρας και να κλείσουμε την υπόθεση». Αυτό είναι ανδρεία…
Και δεκαπέντε χρόνια μετά, ας το ξεκαθαρίσουμε. Ο τότε δήμαρχος της Καλύμνου, ο οποίος σήκωσε την Ελληνική σημαία στη βραχονησίδα, κατηγορήθηκε από τους συντρόφους του στο ΠΑΣΟΚ, ότι «έριξε λάδι στη φωτιά» και ότι μπορεί να μην είχε συμβεί τίποτα αν δεν το έκανε. Ομως, ποτέ δεν μετάνιωσε για την πράξη του, να τοποθετήσει την ελληνική σημαία σε ένα από τα δύο νησιά και καλά έκανε.
Ο Δημήτρης Διακομιχάλης, φοβόταν και με­ρικές ημέρες μετά, θα επαληθευτεί, ότι οι γείτονες αμφισβητούν την ελληνικότητα των Ιμίων και συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυντή Καλύμνου, τον ιερέα και δύο κατοίκους του νησιού ύψωσε την ελληνική σημαία. Μια μέρα αργότερα, το ελληνικό σύμβολο αντικαταστάθηκε με το τουρκικό.
Ο Τούρκος δημοσιογράφος, πράκτορας της MIT, όπως αποδείχθηκε αργότερα, Σερτ Τσεσούρ, και ο συνάδελφος του κατέφθασαν στα Ίμια πήραν την ελληνική σημαία την οποία παρέδωσαν στην εφημερίδα «Χουριέτ» στη Σμύρνη, και πλέον ανέμιζε η δική τους.
Εφημερίδα: PRESS TIME – ΣΕΛ.23
KRANOSGR

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ? ΜΗΠΩΣ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ , ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ?

Αιγύπτιοι ακτιβιστές κραυγάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα και κρατούν μια αφίσα του αιγυπτίου προέδρου Μουμπάρακ, που γράφει στα αραβικά: "Έλεος έλεος, προδότης για τους ανθρώπους σου», κατά τις διαμαρτυρίες στο Κάιρο την Παρασκευή. Η αιγυπτιακή πρωτεύουσα την Παρασκευή ήταν η σκηνή βίας και χάους, όταν δεκάδες χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές λιθοβόλησαν την αστυνομία, οι οποία ανταπέδωσε με πυρά από πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα και νερό με τα κανόνια των αντλιών .
Muhammed Abu Zaid / Φωτογραφία AP

Μετά το σχόλιό Ομπάμα που αναφερόταν στις στις ελευθερίες οι διαδηλωτές έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους της Αλεξάνδρειας και του Σουέζ. Αλλά και στο Κάιρο, από όπου και αν δημοσίως προσεύχονταν στην οδική αρτηρία (κάτι αλήθεια μου θυμίζει αυτό) κατά την χθεσινή προσευχή της παρασκευής . Και η αιγυπτιακή κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν μπορει να τους σταματήσουν, παρά την καταστολή, στην πρόσβαση στο internet και τις κυψελοειδείς επικοινωνίες των κινητών τηλεφώνων .


Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τις τέσσερις τελευταίες ημέρες των διαδηλώσεων στην Αίγυπτο, ( ωθούμενες από εκείνους που καθαίρεσαν την κυβέρνηση της Τυνησίας 14 Γενάρη) έχει πολλαπλασιαστεί η επαφή μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Το # hashtag Jan25 έδωσε την ακέφαλη εξέγερση ως μέσο εσωτερικής οργάνωσης και των παγκόσμιων επικοινωνιών .
Για να μην κουράσουμε τους αναγνώστες μας παρακαλώ πολύ όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες να «γκουγκλαρει» το # hashtag Jan25 όπου και βρίσκει τις πληροφορίες από Twitter . Αλλοιως πηγαίνουμε στο
Arab World: New Media and the Egyptian Demonstrations Αραβικός κόσμος: Νέα ΜΕΣΑ και οι αιγυπτιακές Διαδηλώσεις http://globalvoicesonline.org/2011/01/27/egypt_jan25_twitter/
Γι 'αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το καθεστώς Μουμπάρακ απάντησε διατάσσοντας την ανάκληση των περισσότερων από 3.500 διαδρομών Gateway πρωτοκόλλου από αιγυπτίους παρόδους υπηρεσιών, κλείνοντας περίπου το 88 τοις εκατό της πρόσβασης στο Διαδίκτυο της χώρας, σύμφωνα με την επιχείρηση δικτύωσης BGPMon.

Όμως, η λεγόμενη «ημέρα της οργής» είναι συνεχής. Στις Αλ Τζαζίρα ένας αξιωματούχος από το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα του Μουμπάρακ αποκάλεσε την εξέγερση ως "άνευ προηγουμένου" και παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται μη παραδοσιακούς τρόπους για την αντιμετώπιση αυτού,« συμπεριλαμβανομένων των "δράσεων κατά της διαφθοράς, κατά της φτώχειας ... [δίνοντας] περισσότερες ελευθερίες.
Φυσικά, οι διαδηλωτές έχουν =offline= ( sic) (αιγυπτιακή εκδοχή του αντιθέτου του online ) εργαλείο δικτύωσης : τα τζαμιά. Οι διαμαρτυρίες είχαν προγραμματιστεί σε όλη την Αίγυπτο για την Παρασκευή, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυνατότητα του θρησκευτικού κατεστημένου να συγκεντρώσει, να οργανώσει, να εμπνεύσει και να αναπτύξει μεγάλες ομάδες ανθρώπων, με όλη την νομιμότητα και την θρησκευτική εντολή που τους δίνει ένα τζαμί.
Το εάν η κυβέρνηση συνεχίζει την διακοπή των επικοινωνιών, είναι ένα ανοικτό ερώτημα γιατί αυτό μπορεί να είναι κάτι που η κυβέρνηση να μην μπορεί να το αντέξει οικονομικά. "Είναι θέμα χρόνου πριν από την επιστροφή του Διαδικτύου στην Αίγυπτο", λέει ο σερίφης Mansour του παρατηρητηρίου της Ελευθερίας. "Η κυβέρνηση χρειάζεται τις επικοινωνίες για την οικονομία, για τις επενδύσεις, για να λειτουργήσει σαν κράτος .

Αλλά εάν θέλουμε να εξετάσουμε πιο βαθιά το θέμα θα πρέπει να λάβουμε υπ όψιν μας τα 60 χρόνια που οι αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στην καρδιά της εξουσίας , καθώς και τις σκόπιμες διαχεόμενες πληροφορίες , από πηγές των υπηρεσιών ασφάλειας , ότι αυτές είναι ήδη έτοιμες στρατιωτικά να παρέμβουν .

Ο στρατός όλη αυτή την εβδομάδα εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των συγκρούσεων μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών που απαιτούν την αντικατάσταση του 82-χρονου Προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ, , αλλά θα μπορούσε να είναι αυτός ο όποιος τελικά θα αποφασίσει για την τύχη του, επαναλαμβάνοντας τα γεγονότα της Τυνησίας.

Δηλαδή την περίφημη αλήθεια του ότι το γενικό επιτελείο του στρατού της Τυνησίας που αρνήθηκε στον Zine Al-Abidine Ben Ali, να λάβει μέρος στην καταστολή των διαδηλώσεων , πράξη η οποία θεωρείται ευρέως ως το σημείο καμπής που ανάγκασε τον πρώην πρόεδρο ( και μέλος της σοσιαλιστικής διεθνούς του ΓΑΠα) να εγκαταλείψει την Τυνησία στις 14 Γενάρη μετά από εβδομάδες λαϊκών διαμαρτυριών.

Οι Αιγύπτιοι στρατιωτικοί δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά βλέποντας το υπουργείο Εσωτερικών, την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφάλειας σε ένα αγώνα που κρατεί τέσσερις ημέρες, ενάντια στις άνευ προηγουμένου διαδηλώσεις στους δρόμους των Αιγυπτιακών πόλεων , μπορεί κάλλιστα οι στρατηγοί να εξετάσουν και αυτό , σαν μια από τις επιλογές τους.
HEIL GAP ( or mind the GAP )


Ντόμινο ανεργίας και «κραχ» στα ταμεία

Η εκτίναξη της ανεργίας (ήδη στο 15% επι­σήμως), η σημαντική αύξηση της αδήλωτης (ανασφάλιστης) εργασίας (σκαρφάλωσε στο 25%) σε συνδυασμό με την απαλλαγή χιλιάδων επιχειρήσεων από την καταβολή (εργοδοτικών) ει­σφορών, προκειμένου να διατηρηθεί η απασχόλη­ση ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποσκά­πτει τα θεμέλια των ασφαλιστικών ταμείων, που οδηγούνται με ταχύτατους ρυθμούς σε οικονομικό «κράχ», επισπεύδοντας έτσι νέες μειώσεις συντά­ξεων, πιθανότατα εντός του 2011.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, τα ασφαλιστικά τα­μεία στερούνται τις εισφορές από 1.200.000 οι­κονομικά ενεργούς, δηλαδή από 4 στους 10 εν δυνάμει και εν ενεργεία εργαζόμενους, αναλο­γία που αναμένεται να διευρυνθεί και να αφο­ρά εντός του 2011 ίσως και 6 στους 10, καθώς μόνο η ανεργία αναμένεται να αφορά επισήμως 1.000.000 έως 1.200.000 άτομα στο τέλος του χρόνου. Αναλυτικά:
1 Η ανεργία αφορά επισήμως 684.000 άτομα, με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, και ήδη διαμορφώ­θηκε στο 13,5% τον περασμένο Οκτώβριο. Μέσα σε έναν μήνα οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 56.334 (αυξημένοι κατά 9%) και, προστιθέμενοι σε όσους είχαν ήδη χάσει τη θέση εργασίας, ανήλθαν σε 684.047.
Η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκούσης της ύφεσης, καθώς μέσα σ’ έναν χρόνο η ανεργία αυ­ξήθηκε κατά 4% (9,8% τον Οκτώβριο 2009) και, βέβαια, δεν φαίνεται βελτίωση λόγω της ύφεσης στην οικονομία. Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 192.908 άτομα (αύξηση 39,3%) και, παράλληλα, αυξήθηκαν κατά 56.332 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (αύξηση 9%), όταν το ποσοστό ανεργίας ήταν 12,6%.
Το σύνολο των απασχολουμένων τον Οκτώ­βριο ανήλθε σε 4.369.543. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 135.557 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2009 (μείωση 3%), ενώ αυξήθηκαν κα­τά 3.048 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2010 (0,1%). Παράλληλα, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε τον περασμένο Οκτώβριο σε 4.263.751 άτομα.
2 Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος με αποτέλεσμα το ΙΚΑ να χά­νει από την αδήλωτη εργασία τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ ετησίως. Τα στοιχεία του ΣΕΠΕ για το 2010 επιβεβαιώνουν ότι το 25% των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις ήταν «χωρίς ασφά­λιση». Σε σύνολο 77.666 εργαζομένων που βρέ­θηκαν στις επιχειρήσεις, οι 54.467 ήταν Έλληνες και οι 19.435 αλλοδαποί και οι ανασφάλιστοι ήταν αντίστοιχα 12.748 Έλληνες (22,58% των Ελλήνων) και 6.687 αλλοδαποί (31,54% των αλλοδαπών).
Δηλαδή οι Έλληνες ανασφάλιστοι είναι περισσό­τεροι από τους αλλοδαπούς, ωστόσο ως ποσοστό περίπου 1 στους 4 Έλληνες εμφανίζεται ανασφά­λιστος, όπως και 1 στους 3 αλλοδαπούς. Τα ποσο­στά των ανασφάλιστων έφθασαν, πάντως, έως το 38,85% μεταξύ των αλλοδαπών (τους μήνες Μάρ­τιο και Νοέμβριο) και έως το 24,45% μεταξύ των Ελλήνων (τον Οκτώβριο του ’10).
Οι απώλειες εσόδων από την αδήλωτη εργασία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών της κοι­νωνικής ασφάλισης, έφτασαν τα 8 δισ. ευρώ, αν υπολογιστεί η «εισφοροαποφυγή» που υπάρχει στον ΟΓΑ και στον ΟΑΕΕ. Ποσό που υπερβαίνει, κα­τά πολύ, όλα τα μέτρα περιορισμού των δαπανών και των συντάξεων, τα οποία έχει λάβει η κυβέρ­νηση σε εφαρμογή του μνημονίου.
Έκρηξη απολύσεων
Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον Δεκέμβριο του 2010 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έφτασαν τις 653.552, οι επιδοτούμενοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 51.236, προερχόμενοι κυρίως από τον του­ριστικό κλάδο.
Οι απολύσεις τον ίδιο μήνα ξεπέρασαν τις 60.000. Αναλυτικά, οι απολύσεις έφτασαν τις 29.703, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρό­νου τις 30.773 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.652. Ταυτόχρονα μειώνονται δραματικά οι προσλήψεις. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο μει­ώθηκαν κατά 11,42% (ή κατά 49.673 άτομα) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2009 και κατά 19,71% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010.
Σε επίπεδο περιφέρειας, τα πρωτεία στην ανερ­γία κατέχει η Αττική, στην οποία αναλογεί το 33,62% των ανέργων από το σύνολο της χώρας, και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, με το αντί­στοιχο ποσοστό να διαμορφώνεται στο 20,74%. Το 35,98% των ανέργων αναζητά δουλειά για πε­ρισσότερους από 12 μήνες και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων αυξήθηκε κατά 4,48% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, από τα στοιχεία προκύπτει πως το σύνολο των εγγεγραμ­μένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία ανήλθε σε 151.045.
Σε δεινή θέση
Με βάση αυτά τα δεδομένα, έξι μήνες μετά την οδυνηρή νομοθετική παρέμβαση Λοβέρδου για τα δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων ασφα­λισμένων και συνταξιούχων, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία καταδεικνύουν ότι βρίσκονται στα πρόθυρα οικο­νομικής κατάρρευσης!
♦ Το ΙΚΑ εμφανίζει το 2010 απώλειες στο χαρτοφυλάκιό του 1 δισ. ευρώ, ενώ καταγράφει πρω­τοφανή μείωση εσόδων, που θα γίνει εντονότερη από την εκτόξευση της ανεργίας, την αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας, αλλά και της απροθυμί­ας ή της αδυναμίας των επιχειρήσεων να ανταπο­κριθούν σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.
♦ Στον ΟΑΕΕ σχεδόν 1 στους 2 ελεύθερους επαγγελματίες δεν καταβάλλει πλέον εισφορές, ενώ η «μαύρη τρύπα» 1 δισ. ευρώ στα τρία ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων καθιστά το πρόβλημα εκρηκτικό, την ώρα που καθυστερεί η καταβολή συντάξεων σε 18.000 δικαιούχους. Να σημειω­θεί ότι μόνο από τις απώλειες της εισφοροδιαφυγής το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων χάνει 8-9 δισ. ευρώ ετησίως.
♦ Το πρωτογενές έλλειμμα στο Ταμείο Πρό­νοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων φτάνει ήδη στα 800 εκατ. ευρώ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχουν ήδη προϋπολογίσει έλλειμμα περίπου 150 εκατ. για το 2011, ενώ ακόμη και στο ΤΕΑΔΥ ήδη το έλλειμμα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ, γεγονός που επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ με επιστολή της στους αρμόδιους υπουργούς Οικο­νομικών και Εργασίας.
Στη μέγγενη αναμένεται να μπουν εντός του 2011 οι επικουρικές συντάξεις, καθώς την τελευ­ταία στιγμή, και με τον φόβο διαρροών από την ψηφοφορία της Βουλής κυβερνητικών βουλευ­τών, σβήστηκε το περασμένο καλοκαίρι η πρό­βλεψη στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη μη κάλυψη των ελλειμμάτων από το κράτος. Βέβαια, στο αναθεωρημένο κείμενο του μνημονίου 2 έχει ήδη εισαχθεί ένας νέος όρος, αυτός της «ουδε­τερότητας του προϋπολογισμού» έναντι των επι­κουρικών ταμείων.
Στο κόκκινο
Στο κείμενο του μνημονίου 3 προβλέπεται ότι οι παράμετροι του νέου επικουρικού συστήμα­τος πλασματικών καθορισμένων εισφορών θα διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία, όπως θα αξιολογηθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ).
Αν οι προβλέψεις της ΕΑΑ δείξουν ότι η προ­βλεπόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών για συντάξεις θα υπερβεί το όριο των 2,5 ποσοστιαί­ων μονάδων του ΑΕΠ για την περίοδο 2009-2060, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα αναθεωρήσει και τις βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση Λοβέρδου - Κουτρουμάνη - Παπακωνσταντίνου.
Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα επι­κουρικά ταμεία βρίσκονται στο κόκκινο. Σύμφω­να με τα υπάρχοντα στοιχεία, τα δύο μεγαλύτερα επικουρικά ταμεία, το ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ) και το ΤΕΑΔΥ, αντιμετωπίζουν αναλογιστικό πρόβλημα. Συνο­λικά, τα δύο αυτά ταμεία καλύπτουν 1.800.000 ασφαλισμένους. Υπάρχουν και επικουρικά τα­μεία τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονο­μικά προβλήματα και κάθε μήνα δίνουν μάχη με τα ελλείμματα προκειμένου να καταβάλλουν τις συντάξεις.
Μειωμένα τα έσοδα
Αναλυτικά, με βάση συγκριτικά στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών που κατέ­θεσε την προηγούμενη εβδομάδα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ο διοικητής του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλος, το Ίδρυμα εμφανίζει, το 2010, απώλειες πε­ρίπου 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009, από την απομείωση της αξίας του χαρτο­φυλακίου του σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια.
Την ίδια στιγμή, παρά την εμφανή προ­σπάθεια συγκράτησης των δαπανών, τα έσοδα του 2010 εμφανίζονται αισθητά μειωμένα, εξαιτίας κυρίως της μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων κατά 1,8 δισ. ευρώ. Παρά τον ευνοϊκό έως χαριστι­κό χαρακτήρα των πρόσφατων ρυθμίσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές, το σύστημα εμφανίζει σημαντικές υστερήσεις πόρων από εισφοροαποφυγή. Είναι χαρακτηρι­στικό ότι για ποσά ύψους 1 δισ. ευρώ, που ρυθμίστηκαν, εισέρρευσαν στα ταμεία έσοδα ύψους 172,4 εκατ. ευρώ.
Δεν πληρώνουν
Επιπλέον, υπερτριπλασιάστηκαν, το τε­λευταίο τρίμηνο, οι εργοδότες που αδυ­νατούν, λόγω της κρίσης, να πληρώσουν τις οφειλές τις οποίες είχαν ρυθμίσει στο IKA - ETAM με ευνοϊκούς όρους. Ενώ τον περασμένο Νοέμβριο 1.293 «έχασαν» ρύθμιση χρεών ύψους 74 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο ο αριθμός αυτός έφτασε τους 4.899 για οφειλές ύψους 207 εκατ. ευ­ρώ. Αποτέλεσμα, τα έσοδα του ΙΚΑ έκλει­σαν, στο τέλος του προηγούμενου έτους, στα 15,6 δισ. ευρώ έναντι 17,07 δισ. ευ­ρώ το επίσης «κακό» 2009. Αντίστοιχα, οι δαπάνες μειώθηκαν από 16,6 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2009, στα 15,7 δισ. ευρώ.
1 Στην εικόνα κατάρρευσης των εσό­δων θα πρέπει να προστεθούν τα προγράμματα «μαμούθ» επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, που «τρέχει» ο ΟΑΕΔ και μέχρι σήμερα έχουν στερήσει από το Ίδρυμα ασφαλιστικές εισφορές για 200.000 εργαζόμενους.
Η μείωση των μισθών, μέσω όχι μόνο της εφαρμογής των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων, αλλά και της μείωσης της απασχόλησης, και η δραματική αύξηση της ανεργίας επιδεινώνουν την κατάστα­ση. Στο υπουργείο ισχυρίζονται ότι το σύ­στημα κοινωνικής ασφάλισης «αντέχει» έως και 15% ανεργία. Από εκεί και πάνω, τα πράγματα μπορεί να γίνουν ανεξέλε­γκτα.
2 Το υπουργείο σχεδιάζει νέες εκπτώ­σεις στις ασφαλιστικές εισφορές κατά 10% φέτος, ακόμα και για τις συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους επιχειρήσεις, ποσοστό που θα φτάσει το 25% το 2013, ενώ όσες επιχειρήσεις διατηρούν παλαιό­τερες οφειλές θα μπορούν να τις διαγρά­φουν, καταβάλλοντας προσαύξηση 20% επί των τρεχουσών.
Το Ποντικι

Οι μαϊμού «κατατρεγμένοι», οι παράνομοι και οι παραφυάδες τους

του καθηγητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ


Δεν ξέρω εάν υπήρξε πρόθεση ή ήταν «τυχαίο» το γεγονός ότι εκκενώθηκε σήμερα τα ξημερώματα το κτίριο της παλιάς Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από τους καταληψίες (λαθρο)μετανάστες τους οποίους συνόδεψαν στη νέα τους «κατοικία» πολλοί «συμπαραστάτες» του αγώνα τους…Θυμηθείτε αυτό που λένε, ότι δηλαδή το σκοτάδι είναι στο πιο βαθύ του σημείο λίγο πριν αρχίσει το…ξημέρωμα.

Σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 το ερώτημα δεν είναι το θέμα της ετήσιας αθρόας-ανεξέλεγκτης-λαθραίας εισόδου από στεριά και θάλασσα εκατοντάδων χιλιάδων «μεταναστών» στην Ελλάδα που θα ήταν και αδιανόητο και…
ανόητο να το καλύψει ένα «γρήγορο και πιπεράτο» σχόλιό μου!

Είναι αμείλικτα τα ερωτηματικά του πρωτόγνωρου αυτού κοινωνιολογικού φαινομένου που αφορούν:

στην ανεξέλεγκτη αναχώρηση από την Κρήτη,
στην παρέλαση από το λιμάνι του Πειραιά στην Οδό Σίνα
στην εγκατάσταση – με στρώματα και κουβέρτες - στο ιστορικό κτίριο της παλιάς Νομικής ενός περίπου τάγματος 25χρονων (λαθρο) μεταναστών, όπως φάνηκε στις τηλεοπτικές κάμερες!

Η αποχώρηση έγινε «ειρηνικά» και σήμερα γέμισαν ξανά τα τηλεοπτικά παράθυρα και τα ραδιοφωνικά μπαλκόνια και μαζί τα πρωτοσέλιδα και τα σαλόνια του Τύπου με αντιπαραθέσεις και κονταροχτυπήματα, με αντεγκλήσεις και «δήθεν» επιχειρήματα, με βαρύγδουπες μεγαλοστομίες και ενίοτε με άναρθρες ουσιαστικά κραυγές καθότι όταν μιλάνε μαζί 2,3,4 άτομα ανάθεμά μας ως ακροατές και τηλεθεατές εάν τελικά καταλαβαίνουμε όχι ποιος ή ποια είπε τι αλλά τι ακριβώς ειπώθηκε!


Η αλήθεια είναι ότι μάλλον όλοι έχουν από λίγο δίκαιο:

  • Οι (λαθρο)μετανάστες οι οποίοι θεωρώντας ότι τους εκμεταλλεύονται κακόπιστα «αφεντικά-δουλέμποροι» προέβησαν σε μια πράξη απόγνωσης καταλύοντας τον Νόμο της χώρας στην οποία ήρθαν απρόσκλητοι και εισήλθαν…λαθραία!
  • Οι «συμπαραστάτες» τους συνασπιστές που θέλοντας να επιδείξουν το ανθρώπινο πρόσωπο του φιλόξενου Έλληνα και του εχθρού του βάρβαρου Καπιταλισμού, της αδικίας και της εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ανάγκης για επιβίωση βοήθησαν στην καταπάτηση του Νόμου και αδιαφόρησαν για την έννομη τάξη!
  • Η ΝΔ και ο ΛΑΟΣ που απαίτησαν την παραγραφή ενός παρωχημένου θεσμού, του δήθεν ακαδημαϊκού «ασύλου» που ουσιαστικά λειτούργησε από το 1982 μέχρι σήμερα ως προστατευτικό πέπλο για κάθε είδους παράνομης πράξης σε πανεπιστημιακούς χώρους!
  • Η Κυβέρνηση που «κέρδισε» κάποιες επικοινωνιακές εντυπώσεις (καθώς δεν χύθηκε αίμα) αλλά στη διαδικασία θυσίασε ένα μεγάλο μέρος του κύρους των φορέων και θεσμών ενός Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού ΚΡΑΤΟΥΣ και του σεβασμού στην κείμενη νομοθεσία!
Τελικά αποδείχτηκε ότι οι πολιτικές μειονότητες μπορούν όχι μόνο να χαράξουν αλλά και να επιβάλουν τη δική τους πολιτική με την εξοργιστική πλέον ανοχή της «σιωπηλής πλειοψηφίας».
Τέλος καλό όλα καλά κατά το γνωστό Σαιξπηρικό σλόγκαν;
Δεν είμαι βέβαιος καθώς τις μέρες αυτές αναδύθηκε, πάλι, ανάγλυφα σε όλο του το μεγαλείο ένα αδύναμο κράτος ανίκανο να επιβάλλει τους ισχύοντες Νόμους και έτσι άνοιξε διάπλατα τις πόρτες για μελλοντικές, και ίσως όχι και πάλι αναίμακτες, παρόμοιες ιλαροτραγικά κοινωνικό-πολιτικές «εκδηλώσεις!...»

Δεν χρειαζόμασταν, φυσικά, αιματηρά επεισόδια την εποχή που το μουσουλμανικό υπογάστριο της Μεσογείου φλέγεται και η χειμαζόμενη οικονομικά Ελλάδα φαντάζει στους Ευρωπαίους και άλλους διεθνούς προέλευσης τουρίστες ως…παράδεισος!


I. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ (Έλληνας Καθηγητής στην Κων/πολη) Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΕΝΕΚΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της προηγούμενης Κυριακής ο κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ (Έλληνας Καθηγητής στην Κων/πολη) μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ δεν έχει Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ της Τουρκίας πρέπει να ενωθεί με την ΑΟΖ της Αιγύπτου, και όχι η ΑΟΖ της Ελλάδας με την ΑΟΖ της Κύπρου που είναι και το σωστό. Ειλικρινά διαβάζοντας το δημοσίευμα της Καθημερινής που υπογράφει ο Ι.Γρηγοριάδης  "έπεσα από τα σύννεφα". 

Δεν ήξερα όμως ότι αυτό ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου, διότι ο συνάδελφος καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ε.ΜΠΙΛΛΗΣ μάζεψε μια σειρά από αντεθνικά δημοσιεύματα του εν λόγω Έλληνα Καθηγητή του τουρκικού πανεπιστημίου και μας τα στέλνει. 

Εν πάσει περιπτώσει να τι μας έστειλε ο κ. ΜΠΙΛΛΗΣ

Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Επανέρχομαι για τα γραφόμενα του Επίκουρου Καθηγητή στο τουρκικο Πανεπιστημιο Μπιλκεν και Ερευνητη Β” ΕΛΙΑΜΕΠ Ιωάννη Γρηγοριάδη.
      Όπως μπορείτε εύκολα να εξακριβώσετε  κατωτέρω ο κ. Καθηγητής δεν κάνει τίποτε άλλο από του να προπαγανδίζει, άθελα του και από υπερβολική αγάπη προς αυτήν την Τουρκία.
     Δεν ξέρω αν το ΕΛΙΑΜΕΠ,  μέσω του οποίου, με το «κύρος» του και με τη σφραγίδα του διανέμει ο κ. Καθηγητής  τα αρθρα του στην Καθημερινή του επίσης ΕΛΙΑΜΕΠΙΤΗ κ. Παπαχελά, επιχορηγείται και από τον κουμπάρο και καρντάση μας Ερτογάν. Άλλοι πρέπει να ψάξουν γι αυτό.
     Είναι όμως απαράδεκτο το με τον μανδύα του δήθεν «Ελληνικού» αυτό ίδρυμα να προπαγανδίζει με τους συνεργάτες και όχι μόνον την τουρκία εις βλάρος των συμφερόντων του Ελληνισμού.
      Υπενθυμίζω και τις ενέργειες του ΕΛΙΑΜΕΠΙΤΗ πρέσβη Αποστολίδη εις βάρος της Κύπρου, καθώς επίσης ότι ο κύριος αυτό επελέγη να συζητήσει με την τουρκία για το Αιγαίο.
Τέλος υπενθυμίζω ότι το δήθεν Ελληνικό ΕΛΙΑΜΕΠ χρηματοδοτείται από πολύ ύποπτες ξένες πηγές και περιέργων γίνεται δεκτό να χαράσσει την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική.
     Ίσως σε μία σοβαρή χώρα να ελεγχόνταν πολλά για το ίδρυμα αυτό και τους συνεργάτες του.   
Κατωτέρω απολάψστε την τουρκική προπαγάνδα του κ. Καθηγητή από υπερβολική πιστεύω αγάπη προς την τουρκία.
     Για τον κ. Παπαχελά όμως που δημοσιεύει συστηματικά τα εν λόγω άρθρα δεν ξέρω τι να υποθέσω. Θέλει και αυτό ψάξιμο.
Συνημμένα σχετικό για το θέμα.
Ευριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, Επικουρος Καθηγητης στο τουρκικο Πανεπιστημιο Μπιλκεν“ Ερευνητης Β” ΕΛΙΑΜΕΠ.

Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά και μόνο του συγγραφέα

Ο Νταβούτογλου και η Κύπρος  07.08.2010
Εκθειάζει δήθεν αλλαγή πολιτική της τουρκίας στο Κυπριακό

Το μέγεθος και τα όρια μιας επιτυχίας
Υμνεί τον Ερτογαν

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Τα έγγραφα της Wikileaks και η Τουρκία
Χρησιμοποιεί τα έγγραφα Wikileaks για να εκθειάσει την τουρκία

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Τι σημαίνει η λειτουργία στη Μονή Σουμελά
Εκθειάζει την τουρκία.

Μια ιστορία ελευθεροτυπίας
Εκθειάζει το καθεστώς Ερτογάν

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Το Δόγμα Νταβούτογλου και η Ευρωπαϊκή Ενωση
Εκθειάζει τον Νταβούτογλου

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Το δόγμα Νταβούτογλου και η θέση της Τουρκίας
Υμνεί τον Νταβούτογλου

Τι Σημαίνει η Σύγκρουση
Εκθειάζει την τουρκία για το θέμα της «σύγκρουσης» Ισραήλ τουρκίας

Μεγίστη ανευθυνότητα και αδικαιολόγητα υπέρμετρη αισιοδοξία
Δείχνει δυσαρεστημένος για την απασχόληση του κόσμου με την ΑΟΖ Καστελλορίζου παίρνοντας το μέρος της τουρκίας και προσπαθεί να δημιουργήσει απογοήτευση
Στην ίδια του τη δ/νση αναιρούνται τα ηλίθια του επιχειρήματα με άρθρα από τον Σταύρο Λυγερό και τη Δώρα Αντωνίου

Για τους Τούρκους, η Ελλάς -και όχι η Τουρκία- είναι το «κακομαθημένο παιδί» της Δύσεως.
Ο τίτλος μιλά μόνος του

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Πώς άλλαξαν οι συσχετισμοί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
Εκθειάζει την τουρκία

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Τα Σεπτεμβριανά, η Κύπρος και η Πόλη που χάθηκε
Χρησιμοποιεί άθλια τα Σεπτεβιανά για να πει πόσον οι καλοί τουρκοι νοσταλγούν την προ του 1955 περίοδο

 

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Το «Εγγραφο Εθνικής Ασφαλείας» και η Αγκυρα

http://blogs.eliamep.gr/grigoriadis/ioannis-grigoriadis-to-%c2%abengrafo-ethnikis-asfalias%c2%bb-ke-i-agkira/

Αναφέρεται στην δήθεν άρση του casus belli από την τουρκία εκθειάζοντας την και αποκρύπτοντας ότι προυπόθεση για την άρση ήταν να απεμπολήσει η Ελλάδα το δικαιώμα της για 12 μίλια.

 

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Μια σοφή ήττα των Τούρκων στρατηγών

http://blogs.eliamep.gr/grigoriadis/ioannis-grigoriadis-mia-sofi-itta-ton-tourkon-stratigon/

Εκθειάζει πονηρά την τουρκία

 

Iωάννης Γρηγοριάδης – Το «δόγμα Νταβούτογλου» και η Μέση Ανατολή

http://blogs.eliamep.gr/grigoriadis/ioannis-grigoriadis-to-%c2%abdogma-ntavoutoglou%c2%bb-ke-i-mesi-anatoli/

Εκθειάζει τον Νταβούτογλου και την τουρκία

 

Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης – Εκλογές στα Κατεχόμενα και Κυπριακό

http://blogs.eliamep.gr/grigoriadis/ioannis-n-grigoriadis-ekloges-sta-katechomena-ke-kipriako/

Μία γελοία ανάλυση,περί Ανάν,Ταλάτ, κτλ.

 

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Το τρίγωνο Ελλάδος, Τουρκίας, Συρίας

http://blogs.eliamep.gr/grigoriadis/ioannis-grigoriadis-to-trigono-ellados-tourkias-sirias/

Ο τίτλος δείχνει τους στόχους της τουρκίας και το όνειρο του κυρίου νεαρού ΕΛΙΑΜΕΠΙΤΗ

 

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Ελληνική Πολιτική στη Μέση Ανατολή

http://blogs.eliamep.gr/grigoriadis/ioannis-grigoriadis-elliniki-politiki-sti-mesi-anatoli/

Ουσιαστικά προτείνει πρόσδεση της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική της τουρκίας (με Συρία κτλ)

 

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Η νέα τουρκική πολιτική στη Μέση Ανατολή

http://blogs.eliamep.gr/grigoriadis/ioannis-grigoriadis-i-nea-tourkiki-politiki-sti-mesi-anatoli/

Εκθειάζει Ερτογάν και Νταβούτογλου

 

Ιωάννης Γρηγοριάδης – Μια νέα σελίδα στο Κουρδικό;

 http://blogs.eliamep.gr/grigoriadis/ioannis-grigoriadis-mia-nea-selida-sto-kourdiko/

Προσπαθεί να πείσει ότι η τουρκία έγινε «καλή» στο κουρδικό τη στιγμή που ο Ερτογάν μετείχε σε εκστρατεία εναντίον των Κούρδων (2009 ότα γράφτηκε το άρθρο). Υπάρχει και σχετική φωτογραφία.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, Ιανουάριος 26, 2011

ΨΕΜΑΤΑ και ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ στα ντοκυμαντέρ του ΣΚΑΙ για το 1821.ΣΠΙΛΩΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ.

Προς τον κ. Άρη Πορτοσάλτε portosalte@skai.gr

Αγαπητέ κ. Πορτοσάλτε


Χτες βράδυ παρακολουθήσαμε την έναρξη της ομολογουμένως εξόχως ενδιαφέρουσας σειράς ντοκυμαντέρ για το 1821. Συγχαρητήρια και σε σας και στο σταθμό σας που σε καιρούς της απόλυτης μηδενιστικής παρακμής εσείς έχετε το κουράγιο και την ψυχική δύναμη και ασχολείστε με αυτά τα εθνικά και ιστορικά ζητήματα. Η δουλειά που έκανε η ομάδα σας είναι όντως σπουδαία και πρέπει να την παρακολουθήσει ο κάθε Έλληνας.


Ωστόσο έμεινα εμβρόντητος, άναυδος και αποσβολωμένος όταν άκουσα από έναν τηλεοπτικό σταθμό με την υψηλότερη εγκυρότητα στο χώρο των ελληνικών ΜΜΕ, ότι η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 21 ήταν επανάσταση κατά των τσιφλικάδων, ήτοι των φεουδαρχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αν το δεχτούμε αυτό, τότε, παρακαλώ,
γιατί δεν επαναστάτησαν μαζί με τους Έλληνες και οι Τούρκοι που όπως είπατε στην εκπομπή σας επίσης εκαταπιέζοντο από τους τσιφλικάδες - μεγαλοϊδιοκτήτες;
Θα ήθελα ακόμα να παρατηρήσω ότι ένας από τους έγκριτους καλεσμένους σας, πανεπιστημιακός καθηγητής, (μου διαφεύγει το όνομα), ορθά κατέθεσε την άποψη ότι όντως υπήρχαν κρυφά σχολεία όταν είχαμε περιόδους διωγμών και περιόδους έντονου εξισλαμισμού. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον παρουσιαστή κ. Π. Τατσόπουλο να διαρρηγνύει τα ιμάτια του περί του δήθεν μύθου του κρυφού σχολειού, που όπως φαίνεται μόνο "μύθος" δεν ήταν, αλλά ήταν η πραγματικότητα έστω και σε κάποιες περιπτώσεις.

Είμαι στην διάθεση σας, επί τη βάσει ιστορικών εγγράφων και επιστημονικών δεδομένων να σας παρουσιάσω την "παραδοσιακή άποψη", ότι δηλαδή η επανάσταση του 21 ήταν πρωτίστως εθνική

και όχι επανάσταση κατά της αστικο-τσιφλικάδικης ολιγαρχίας και των φεουδαρχών που θέλετε να παρουσιάσετε (ελπίζω από λάθος και όχι εσκεμμένα)

Με τιμή


Νίκος Μαστοράκης

Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
http://www.skai.gr/news/culture/article/161345/premiera-gia-ti-seira-1821-/
απο romioi

Μεχρι τις 31 Δεκεμβριου πρεπει να προμηθευτουν οι Ελληνες βουλευτες το σημα κυκλοφοριας Δοσιλογου.

Μεχρι τις 31 Δεκεμβριου πρεπει να προμηθευτουν οι Ελληνες βουλευτες το σημα κυκλοφοριας Δοσιλογου.

Προκειμενου να μπορουν να κυκλοφορουν στους δρομους της Αθηνας εχοντας μικροτερες συνεπειες απο τις αντιδρασεις του κοσμου .


Το σημα αφου το προμηθευτουν αφαιρουν το πισω αυτοκολητο και στη συνεχεια επικολαται στο μετωπο..
.προσοχη!! αφου αφαιρεσουν τη κουκουλα του δοσιλογου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λαος δεν προκειται να δωσει καμια παραταση στη προμηθεια του σηματος κυκλοφοριας δοσιλογου.


Σε περιπτωση προμηθειας του σηματος μετα τις 31-12 το ξυλο θα ειναι... εις διπλουν 


Παρακατω 2 παραδειγματα για τη σωστη επικοληση του σηματος

 πηγη

Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ "ΚΑΤΑΠΙΕ" ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ

Η περυσινή παρουσία του κ. Παπανδρέου στο Νταβός σημαδεύτηκε από τέσσερα περιστατικά:
1. Η επεισοδιακή, τρίλεπτη, συνέντευξη στον δημοσιογράφο των Financial Times, Ρίτσαρντ Εντγκαρ, ο οποίος κυνηγούσε τον Πρωθυπουργό στους διαδρόμους, υποβάλλοντας του του πιεστικές ερωτήσεις. Οι περισσότεροι στάθηκαν στο θράσος του δημοσιογράφου, παραβλέποντας την ουσία των όσων είχε πει ο Πρωθυπουργός σε εκείνη τη συνέντευξη. Μεταξύ αυτών: «το πρόβλημα είναι δικό μας και πρέπει να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας» και «έχουμε ήδη προχωρήσει σε απολύσεις, ακόμη και στο Δημόσιο. Δεκάδες χιλιάδες. Στη συνέχεια θα μειώσουμε και μισθούς».
2. Η συνάντηση με τον κ. Ντομινίκ Στρος Καν. Στις δηλώσεις του από το φόρουμ, με θέμα την Ελλάδα, ο επικεφαλής του ΔΝΤ τόνιζε ότι «το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ΕΕ και την ΕΚΤ. Νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν. Φυσικά όμως, το ΔΝΤ μετά χαράς θα βοηθήσει, αν χρειαστεί». Εκτιμάται ότι εκεί έγιναν τα πρώτα βήματα για τον μηχανισμό που ανακοινώθηκε δύο μήνες αργότερα.
3. Η συνάντησή με τον Νούριελ Ρουπίνι. Ο «δρ. όλεθρος» είχε τότε πει στο περιθώριο των συναντήσεων ότι η Ελλάδα στράφηκε στην Κίνα, με την ελπίδα να της πουλήσει ομόλογα. Ο κ. Παπανδρέου το διέψευσε δημοσίως και σε μία τυχαία (;) συνάντησή του με τον Ρουμπίνι, του είπε να προσέχει τι λέει αν δεν γνωρίζει.
4. Μία «κλειστή» συνάντηση με διευθυντές εφημερίδων και δημοσιογράφους διεθνών δικτύων, όπως ο Τζον Ντεφτέριος του CNN. Σύμφωνα με τις ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες, στην συζήτηση εκείνη, χωρίς σακάκια και γραβάτες και μακριά από κάμερες και μικρόφωνα, πολλές φορές οι τόνοι ανέβηκαν, Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου επιχείρησαν να πείσουν και βρέθηκαν αντιμέτωποι με την σκληρή πραγματικότητα: οι αγορές δεν επρόκειτο να λυπηθούν κανέναν, η Ελλάδα βρισκόταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτήν που νόμιζαν οι περισσότεροι στο εσωτερικό και τα μέτρα που περιέγραφε ο κ. Παπανδρέου έμοιαζαν με ασπιρίνη για μία ανίατη ασθένεια. ?
Η ταυτότητα του φετινού Νταβός
Θέμα: «Κοινοί Κανόνες για μία Νέα Πραγματικότητα»
Συμμετέχουν: Συνολικά 2.500 προσωπικότητες από 100 χώρες. Μεταξύ αυτών 1.400 επιχειρηματίες, 35 αρχηγοί κρατών, εκατοντάδες υπουργοί, τραπεζίτες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Την έναρξη των εργασιών στις 26 Ιανουαρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. Ντμίτρι Μεντβιέντεφ. Το παρών θα δώσουν μεταξύ των άλλων οι: Μπαν Κι Μουν, Ανγκελα Μέρκελ, Νικολά Σαρκοζί, Ντμίτρι Μεντιβιέντεφ, Ντέιβιντ Κάμερον, Μπιλ Κλίντον, Τιμ Γκάιτνερ, «κάπτεν» Γιουέι Τζιαφού, Τζορτζ Σόρος, κ.ά.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ ΤΟΥ 2010 (τα ελληνικά spreads βρίσκονταν στις 405 μ.β - χθες ήταν στις 820 μ.β.): :
?
Γ. Παπανδρέου:
- «Να μας παρακολουθείτε, είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε αυτό που λέμε. Εως τον Ιούλιο (του 2010) θα υπάρχουν στοιχεία βελτίωσης».
- «Πρόκειται για επίθεση εναντίον της ευρωζώνης, με πολιτικά και οικονομικά κίνητρα και σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιες χώρες είναι οι αδύναμοι κρίκοι».
- «Δεν ζητούμε δάνεια από την Ευρώπη».
- «Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν συντονίσει καλύτερα τις αντιδράσεις τους στην οικονομική κρίση. Το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο, όχι μόνο για την Ελλάδα».
?
Γ. Παπακωνσταντίνου
:
- «είναι αλήθεια ότι αν κληθούμε να εξυπηρετήσουμε τα 54 δισ. ευρώ των δανειακών μας αναγκών για το σύνολο του έτους με αυτούς τους όρους, θα στερηθούμε κάθε δυνατότητας να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Ομως θα αξιολογήσουμε τον χρόνο της επόμενης έκδοσης (σ.σ. μόλις είχε εκδοθεί ομολογιακό δάνειο 8 δισ. ευρώ), ώστε να εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες στην αγορά».
?
... και οι άλλοι
?
Ντομινίκ Στρος Καν
:
«Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ΕΕ και την ΕΚΤ. Νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν. Φυσικά όμως, το ΔΝΤ μετά χαράς θα βοηθήσει, αν χρειαστεί».
Κριστίν Λαγκάρντ
, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας:
«Η Ελλάδα δεν είναι μόνη, όπως και κανένα άλλο κράτος μέλος. Η Ευρωζώνη μας κρατά όλους συνδεδεμένους. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξόδου από αυτήν. Δεν υπάρχει μηχανισμός στήριξης και είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει».
Χοακίν Αλμούνια
, τότε επίτροπος νομισματικών υποθέσεων:
«Η επίδειξη αλληλεγγύης στην Ελλάδα είναι πιθανή, θα υπάρξει. Ενα πακέτο σωτηρίας είναι απίθανο και δεν θα υπάρξει».
Αλιστερ Ντάρλινγκ
, τότε υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας: «οτιδήποτε συμβεί αφορά πρωτίστως την ευρωζώνη. Εμείς δεν ανακατευόμαστε».
Πηγη Το Βημα

ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΩΝ ΦΑΙΝΑΝΣΙΑΛ ΤΑΙΜΣ
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΝΩ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
Ο ΓΑΠΑΣ -Ο ΔΗΘΕΝ ΠΡΩΘΥΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΦΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΑ -ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΛΕΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ... ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ ΔΗΛΑΔΗ..
ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ!!!!!!!!!
Ο ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΗΣ ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ
ΕΠΑΘΕ ΜΕΓΑ ΚΑΖΟ
ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΡΕΝΤΙΚΟΛΟ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ
ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝΕ ΠΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ....