ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

30.6.12

H επικράτηση του ρεύματος υπέρ της παραμονής στο ευρώ

Του Ν.Α. Σούμπλη*
Δεκαεπτά ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν έγιναν και νομίμως δημοσιεύτηκαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο μέσος όρος τους έδειχνε ότι Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ ισοψηφούσαν. Αξίζει να σημει­ωθεί ότι αμέσως μετά τις εκλογές της 6.5.2012 το ρεύμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλο και ο περισσότερος κόσμος θα ψήφιζε με βάση την εναντίωσή του στο μνημόνιο.
Από την 20ή έως την 25η Μαΐου το ρεύμα αυτό αναχαιτίστηκε από την ανά­γκη παραμονής στην ευρωζώνη, που έντεχνα προωθούσε με την προπαγάν­δα της η Ν.Δ. Ενδεικτικό της πορείας αυ­τών των ρευμάτων είναι το διάγραμμα των δημοσκοπήσεων της ALCO που δό­θηκε στη ΝΕΤ το βράδυ των εκλογών.
Τελικά όμως η επικράτηση του ρεύ­ματος υπέρ του ευρώ έναντι της κατάργησης του μνημονίου οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της κεντρικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ - ΣΥΝ, που, όπως εκφωνεί-το, επέμενε σε επιχειρήματα που είχαν εξαντλήσει τη δυναμική τους, όπως ότι η εφαρμογή του μνημονίου θα οδηγή­σει τη χώρα εκτός ευρώ και ότι η πίεση για καταγγελία του μνημονίου θα οδη­γήσει τους Ευρωπαίους στο να αποδε­χθούν και την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της δανειακής σύμβασης.
Πλην όμως, οι δηλώσεις όλων των Ευ­ρωπαίων ηγετών έλεγαν ότι η καταγγελία του μνημονίου οδηγεί σε έξοδο από το ευρώ. Τα ίδια έλεγε και η Ν.Δ., αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν απαντούσε σ’ αυτά και δεν έβαζε το δί­λημμα: «Εφαρμογή του μνημονίου, με εξαθλίωση των Ελλήνων και καταστρο­φή της παραγωγικής βάσης και του κοι­νωνικού ιστού της χώρας, προκειμένου να μείνουμε στο ευρώ, ή όχι;».
Συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις, ό πως αυτή της MRB, που έθεταν αυ­τό το ερώτημα τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές έδειχναν ότι η πλει­ονότητα απαντούσε «όχι» (47,8% «όχι», 41,7% «ναι» – βλέπε και προ­ηγούμενες δημοσιεύσεις).
Βέβαια, ούτε στη Ν.Δ. ετίθετο το ερώτημα: «Αν οι Ευρωπαίοι εταίροι και η τρόικα δεν δεχθούν τις προτάσεις σας για επαναδιαπραγμάτευση, τι θα κάνετε;». Η αντιστροφή του κλίματος υπέρ της Ν.Δ. εδραιώθηκε δημοσκοπικά με­τά τη διακαναλική του Α. Τσίπρα, κατά την οποία τα περί σχεδίου Β που δεν λέ­γεται, βοήθησαν την προπαγάνδα της Ν.Δ.
Είναι φανερό ότι η μετριοπαθής πλει­οψηφία που είχε την ευθύνη για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήθελε τη σύ­γκρουση και επέμενε να ψαρεύει στα θολά νερά και μάλιστα σε τέτοιο σημείο ώστε σε πολλούς κύκλους, ακόμη και του ΣΕΒ, να δοθεί η εντύπωση ότι ο ΣΥ ΡΙΖΑ δεν ήθελε να κερδίσει.
Ακόμη δεν προωθήθηκε η βούλη­ση του ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο των μεγάλων συμβάσεων προμηθειών και κατασκευ­ών του Δημοσίου, ώστε όπου διαπιστω­νόταν συμπαιγνία σε απάτη εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου, και έπειτα από δικαστική καταδίκη, να συνετελεί-το δήμευση των περιουσιών των εμπλε­κομένων.

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά λοιπόν και πολιτικά κρίνοντες, είναι φανερό ότι η προπαγάνδα της Ν.Δ. για παραμονή στο ευρώ και για τους κινδύνους επιστροφής στη δραχμή επισκίασε την καταγγελία του μνημονίου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό συ­νετέλεσε στην επανασυσπείρωση των κεντροδεξιών, των εχόντων και των συ­νταξιούχων, ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ με την προτεινόμενη πολιτική του δεν κα­τάφερε να συγκρατήσει το μέγιστο των δυνάμεων που τον ψήφισαν στις 6.5 και μάλλον έχασε ψήφους νεολαίων, που κατευθύνθηκαν στην αποχή. Ειδικότερα, για κάθε κόμμα έχουμε:
1 Για τη Ν.Δ.: Παρουσίασε συσπείρωση 92% και είχε διαρροές 4% προς ΣΥΡΙΖΑ, 2% προς Χρυσή Αυγή και μόλις 2% προς Λοιπά. Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, συσπείρωσε το 63% των ψηφοφόρων της του 2009. 
2 Για τον ΣΥΡΙΖΑ: Παρουσίασε συσπείρωση 83%-84% και είχε διαρροές 5% προς Ν.Δ., 3% προς ΔΗΜΑΡ και 9% προς Λοιπά. Λόγω της αύξησης της αποχής από τον Μάιο κατά 168.569 έγκυρα, φαίνεται ότι έχασε και 50.000 τουλάχι­στον ψήφους νεολαίων, που απείχαν τον Ιούνιο.
Γενικότερα, εξαιτίας της αδυναμίας του να συ­γκρουστεί, λόγω της βούλησης της ηγετικής του ομάδας, δεν προσέλκυσε νέους ψηφοφόρους, που τον Μάιο απείχαν, και έτσι δεν αξιοποίησε το πλεονέκτημα που εμφάνισε στις ηλικίες 18-34 ετών να λαμβάνει το 33%, έναντι 20% της Ν.Δ. και μόλις 6% του ΠΑΣΟΚ.
Στους νέους διαπιστώνεται αποχή 40%. Προ­σήλκυσε περί τις 210.000 ψήφους από τα εκτός Βουλής κόμματα και, βάσει της έρευνας της Pulse RC, πήρε το 36% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ του 2009. Έτσι, μαζί με τους νέους ψηφοφόρους του ΚΚΕ που πήρε τον Μάιο και έχασε τον Ιού­νιο, εκτιμάται ότι πήρε τουλάχιστον 200.000 ψή­φους από το ΚΚΕ, ενώ από την εξωκοινοβουλευ­τική Αριστερά πήρε μεταξύ Μαΐου - Ιουνίου γύρω στις 160.000 ψήφους. Έτσι απέκτησε 360.000 αριστερούς ψηφοφόρους, που είναι εναντίον της Ε.Ε. και του ευρώ.
Από εδώ και πέρα πρέπει να επαναπροσδιορί­σει ριζοσπαστικότερα την πολιτική του, γιατί η κυ­βέρνηση της Αριστεράς, που λεκτικά προωθούσε, φαινόταν ήδη και κατά την προεκλογική περίοδο ότι δεν περπατάει, μια και το ΚΚΕ αρνείτο και η ΔΗΜΑΡ έβαζε ανυπέρβλητες προϋποθέσεις. Βέ­βαια, έκανε λάθος που δεν προσπάθησε να προ­σεγγίσει τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Εάν ριζοσπαστικοποιήσει τις θέσεις του με πιο καθαρή και δυναμική πολιτική, θα αποκτήσει πιθανόν σε μελ­λοντικές εκλογές και την αυτοδυναμία. 
3 Για το ΠΑΣΟΚ: Τελικά συγκέντρωσε μόλις το 27% των ψηφοφόρων του το 2009 και έχασε 28% προς ΣΥΡΙΖΑ, 13% προς Ν.Δ., 10% προς ΔΗΜΑΡ και 7% προς λευκό - άκυρο - αποχή. Παρ’ ότι συγκράτησε σχεδόν τους ψηφοφόρους του Μαΐου, η ηλικιακή σύνθεσή του που δείχνει ότι προσελκύει το 6% των ηλικιών 18-34 ετών, το 8% των 35-54 ετών και το 17% των άνω των 55 ετών, φανερώνει ότι έχει αβέβαιο μέλλον. 
Για τους Ανεξάρτητους Έλληνες: Παρ’ όλη τη μείωση των ποσοστών και των ψήφων τους, άντεξαν τη συμπίεση και έβαλαν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους σε μελλοντική ριζοσπαστι­κή κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
5 Για τη Χρυσή Αυγή: Εδραιώθηκε στον εθνικι­στικό χώρο και θα διατηρήσει τις δυνάμεις της εφ’ όσον δεν φανεί λύση στα προβλήματα της χώ­ρας. 
Για τη ΔΗΜΑΡ: Κράτησε τις δυνάμεις της και παρ’ ότι έχασε το 25% των ψήφων του Μαΐου προς τον ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε να τις αναπληρώσει. Μετά την απόφασή της να κυβερνήσει με Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, θα χάσει και άλλες δυνάμεις προς ΣΥΡΙΖΑ και θα κλείσει το κεφάλαιο συνεργασίας της με την Αριστερά. 
Για το ΚΚΕ: Υπέστη δεινή ήττα. Συγκράτησε μόλις το 40% των ψηφοφόρων του τού 2009. Πλήρωσε τελικά βαρύ τίμημα για την αδυναμία του να επεξεργασθεί και να εφαρμόσει την πο­λιτική ενός ριζοσπαστικού μετώπου με βάση τις θέσεις του για έξοδο από ευρωζώνη και Ε.Ε., μη αναγνώριση του χρέους, κρατικοποίηση των τρα­πεζών κ.λπ. Μη έχοντας μεταβατικό σχέδιο για τη λαϊκή εξουσία, έμεινε εκτός μάχης.Το μέλλον θα δείξει το πώς θα πορευθεί και το πώς θα μπορέσει να επηρεάσει τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Για τον ΛΑΟΣ: Υποχώρησε και πάλι σημαντικά και με χαμένη πια την εθνικιστική του βάση είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να ξαναμπεί στη Βουλή. 
Για τους Οικολόγους Πράσινους: Συμπιέστη­καν από τη νέα πόλωση. Έχασαν ψηφοφό­ρους τους προς ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις επιλογές τους σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και να διαλέξουν οριστικά συμμάχους. 
10 Για τα λοιπά: Υποχώρησαν σημαντικά λό­γω της πόλωσης. Ειδικότερα, τα αντιμνημονιακά έχασαν ψήφους προς ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμμα­τα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς προσέ­φεραν 160.000 ψήφους στον ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική συμμαχιών τους. 

* Πολιτικός μηχανικός, αναλυτής δημοσκοπήσεων

Το Ποντικι

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: “Άντε γαμηθείτε ν΄ ασπρίσετε ρε…!!!”

Γράφει ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
φησε την τελευταία του πνοή σήμερα Σάββατο, 30 Ιουνίου, ο Θύμιος Καρακατσάνης νεώτατος στα 72 του χρόνια. Δεν αντεξε ο ταλαιπωρημένος οργανισμός του τα τελευταία χρόνια που υπέφερε απο ζαχαρώδη διαβήτη.Ο  ηθοποιός και σκηνοθέτης αντιμετώπιζε χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία είχαν επιβαρυνθεί τον τελευταίο καιρο απο το σάκχαρο. Η κηδεία του...

θα γίνει τη Δευτέρα (9/7) στις 11.30 το πρωι απο το νεκροταφείο Παιανίας. Ο Θύμιος Καρακατσάνης γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1940 στα Ταμπούρια του Πειραιά. Σπούδασε στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν, όπου από το 1960 εργάζεται συνεχώς στο θέατρο, αρχικά ως βασικό στέλεχος του Θεάτρου Τέχνης και εν συνεχεία στο ελεύθερο θέατρο. 
 
η συνεχεια ΕΔΩ

Tο επόμενο ευρωπαϊκό θρίλερ θα παιχτεί στην Ελλάδα;

[9Ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σαςανοιχτεί.  10 Γιατί καθένας που ζητά λαβαίνει και όποιος ερευνά βρίσκει και σ’ όποιον κρούει θα του ανοιχτεί.]
Πασίγνωστο εδάφιο από το Κατα Λουκαν (ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11)
Πρόκειται περί απλής μεθοδολογίας που οδηγεί στο απλό συμπέρασμα ότι ακόμη και  ένα ποτήρι νερό να θες από κάποιον  πρέπει να ζητήσεις.
Η Ελλάδα στην σύνοδο κορφής δεν ζήτησε και δεν έλαβε τίποτα! Δεν έθεσε ούτε ένα αίτημα. Θεώρησε ξανά ότι και αυτό το παιχνίδι είναι για μεγάλους παίκτες και αρκέστηκε -όπως συνήθως- στο “ότι προκύψει”. Η παραδοσιακή (πια) εθνική στρατηγική του “ότι προκύψει” είναι η αιτία που δεν έχουμε συγκροτήσει ακόμη ούτε ένα ανθυποσχεδιαγραμμα εθνικού σχεδίου για την κρίση. Το “ότι προκύψει” είναι η πολιτική που χαρακτήρισε την Ελλάδα στο ευρώ επί μια δεκαετία. Τελικά προέκυψε χρεοκοπία. Όταν το “ότι προκύψει” χρεοκόπησε αντικαταστάθηκε με το “ότι μας πουν”. Με αυτή την πολιτική είμαστε σήμερα.
Είναι φοβερό άλλα διαχρονικά σαν χώρα βρισκόμαστε συνεχώς στο σημείο που αφού λαμβάνουμε υπόψη του συσχετισμούς δυνάμενων τους αναλύουμε και περιμένουμε να δούμε πως θα κινηθούν. Αν δεν κινηθούν κατηγορούμε τους “αρνητικούς συσχετισμούς δυνάμεων” και όταν κινηθούν ευνοϊκά απλώς παρακολουθούμε να κινούνται.
Ξανά λοιπόν οι συσχετισμοί κινήθηκαν ευνοϊκά, πήρε ο καθένας ότι ζήτησε και μείναμε εμείς με το ερώτημα αν κερδίσαμε τίποτα! Μια αλόκληρη χώρα ψάχνεται για το αν κέρδισε τίποτα.
Ε λοιπόν δεν κερδίσαμε άμεσα τίποτα γιατί δεν ζητήσαμε τίποτα χειροπιαστό.  Οπότε μένουμε με το μνημόνιο μας, προσπαθώντας να το κάνουμε δικαιότερο και ελπίζοντας  σε κάτι  απροσδιόριστο.  Περιμένουμε να δούμε που θα κινηθεί το πράγμα μήπως μπορέσουμε να τσιμπήσουμε κάτι. Αλλά ακόμη δεν ξέρουμε τι γιατί δεν έχουμε αιτήματα.
Σε λίγες μέρες έρχεται η τρόικα στην Αθήνα να συζητήσει την αναδιαπραγμάτευση που ζήτησαν οι Έλληνες πολίτες. Θα την τρατάρουμε ένα δίσκο με προσφορές και θυμιάματα, ενώ στο κέντρο θα βάλουμε κάποιες πωλήσεις και καποια λουκέτα σε δημοσίους οργανισμούς.  Ως ανταλλάγματα θα ζητήσουμε:
 • Χρόνο
 • Να μας κρατήσουν στο ευρώ και
 • Λιγότερη πίεση γενικά και αόριστα.
Πράγματα που ντε φάκτο τα έχουμε κερδίσει ήδη.
Θα πάρουν ότι τους προσφέρουμε και ως αντάλλαγμα θα πάρουμε και χρόνο και ηπιότητα, ενώ για το αν θα μας βγάλουν από το ευρώ εκείνοι δεν παίζει ως πιθανότητα πλέον. Όμως τα νούμερα δεν βγαίνουν. Έτσι σε έξι εφτά μήνες το πολύ,  θα έχουμε αποτύχει και πάλι οικτρά ίσως για τελευταια φορά. Και τότε θα ζητάμε πάλι:
 • Χρόνο
 • Να μας κρατήσουν στο ευρώ και
 • Λιγότερη πίεση γενικά και αόριστα.
Η Ελλάδα θυμίζει όλο και πιο έντονα όχι εταίρο αλλά  ένα σκύλο που είναι δεμένος στο πόδι του τραπεζίου της συνόδου και ήσυχα περιμένει να πέσει ή να ρίξουν τίποτα κάτω.. Σηκώνονται όλοι από το τραπέζι και αυτός κάνει χαρές που όλοι κινούνται και κοιτάζει τους πάντες με απορία στα μάτια. Μα δεν ζητά παρόλο που ψωμολυσάει και απλώς περιμένει.
Τώρα αν κέρδισε ή έχασε η Γερμάνια μικρή συμμαχία έχει αφού εμείς δεν κερδίσαμε. Αποκτά μεγαλύτερη καθώς -κατά κάποιον τρόπο- πιστοποιεί ότι αφού έχασαν οι Γερμανοί, δεν μπορεί, κάτι θα κερδίσαμε. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό γιατί δεν ζητήσαμε τίποτα.  Χρόνο κέρδισε η Ευρώπη ως οντότητα, αλλά τίποτα δεν προδικάζει ότι εμείς θα πάμε όλο αυτό τον χρόνο μαζί τους.
Αυτό που κέρδισε η Ευρώπη είναι η δήλωση της διάθεσης  της, να παλέψει για την διάσωση του ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας πρέπει να δείξει ότι το παλεύει μαζί τους. Αυτός ειναι ο πρώτος στόχος ο οποίος δίνει στην χώρα μια τελευταια ευκαιρία στην οποία κρίνονται όλα.
Η χώρα έχει καταστραφεί και ο Γιουκνερ φτιάχνει κλίμα μιλώντας για ανθρωπιστική κρίση. Η χώρα λοιπόν πρέπει να ζητήσει:
 • Την λήψη ειδικών αντιυφεσιακών μέτρων με κοινοτικά κονδύλια. Δέσμη μέτρων τα οποία θα σχεδιάσει η ίδια η κυβέρνηση και θα τα θέσει στο τραπέζι εντός δίμηνου.
 • Τον έστω σιωπηλό τερματισμό της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης.
 • Πρέπει να ζητήσει χρόνο για την επίτευξη των στόχων του μνημονίου σε βάθος πέραν της μιας 7ετίας.
 • Πρέπει να ζητήσει αναχρηματοδότηση των τραπεζών απευθείας από τα Ευρωπαϊκά ταμεία.
 • Πρέπει να ζητήσει την μερίδα του λέοντος από τα 120 δις.
 • Πρέπει να ζητήσει την ευκαιρία να παλέψει για την Ευρώπη.
Με αυτά τα άμεσα αιτήματα η χώρα θα βγει από το κέντρο της κρίσης! Είναι απόλυτη ανάγκη να χαθεί η Ελλάδα από το προσκήνιο και το μάτι του κυκλώνα, διότι αν δεν βγει από αυτό  το σημείο τότε το επόμενο ευρωπαϊκό θρίλερ θα παιχτεί στην Ελλάδα και στο πόσο μπορεί ή όχι να μείνει στην Ευρωζώνη.
Η έξοδος της θα γίνει το Γκετισμπέργκ των κερδοσκόπων και η μεγάλη μάχη θα δοθεί εδώ γύρω από την πεποίθηση-αξίωμα ότι αν βγει η Ελλάδα θα χαθεί η Ευρώπη! Δεν πρέπει να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Και μια απλή επιμήκυνση κάνει μόνο τα πράγματα πιο δύσκολα για εμάς ενω σπαταλά άσκοπα πολιτικό κεφάλαιο για την νέα κυβέρνηση.
[9Ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί.  10 Γιατί καθένας που ζητά λαβαίνει και όποιος ερευνά βρίσκει και σ’ όποιον κρούει θα του ανοιχτεί.]

Έτσι διαγράφεται το ελληνικό χρέος!

Γράφει ο Μενέλαος Τασιόπουλος
Ο 33χρονος Πέτρος Νομικός είναι γόνος της πολύ γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας , έχει σπουδάσει στο Πρίνστον και προ ενός μηνός περίπου ίδρυσε την μη κερδοσκοπική οργάνωση «Greece Debt Free».
Η οργάνωση εμπίπτει στο αμερικανικό δίκαιο. Στόχος της να συγκεντρώσει κεφάλαια για την εξαγορά και...
διαγραφή μέρους του ελληνικού δημόσιου χρέους.
Στην ιστοσελίδα της οργάνωσης , καταβάλεται προσπάθεια να γίνει κατανοητός ο σκοπός της οργάνωσης και η μεθοδολογία της, χωρίς να χρησιμοποιούνται τεχνικοί, δύστροποι , οικονομικοί όροι. Αναφέρεται λοιπόν ότι σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ο κάθε Έλληνας χρωστάει 24.800 ευρώ , για το δημόσιο χρέος της χώρας. Στην ελεύθερη αγορά , εννοείται η δευτερογενή διεθνής αγορά ομολόγων, το χρέος του κάθε Έλληνα αποτιμάται τελικά σε 3000 ευρώ.
Για να γίνει κατανοητό αυτό , ας σημειώσουμε το εξής. Ο επίσης γνωστός εφοπλιστής και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός , κ. Β. Μαρινάκης , για λογαριασμό της ομάδας , έδωσε δωρεά 168.590 ευρώGRE , με τα οποία μπορούν να αγορασθούν ελληνικά ομόλογα από την ελεύθερη αγορά ύψους 1, 4 εκατομμύρια ευρώ.
Με δωρεές και μέσα από πώληση προϊόντων με «σφραγίδα ελληνική», εκτιμούν οι Νομικός και Μαρινάκης , ότι θα πετύχουν μεγάλη διαγραφή του ελληνικού χρέους. Το όλο εγχείρημα έτυχε ιδιαίτερης προβολής, με εκτενές ρεπορτάζ , από την μεγαλύτερη εφημερίδα των διεθνών αγορών την Wall Street Journal, η οποία το χαρακτήρισε άθλο του Ηρακλή, αν πετύχει και συσσίφιο προσπάθεια αν αποτύχει.
Τα κρίσιμα 36 δις ευρώ
Η εξαγορά και διαγραφή χρέους από τη δευτερογενή αγορά έχει αποτελέσει αντικείμενο αναλύσεων και προσεγγίσεων από το Newcode.gr και το Newsbomb.gr από το 2010. Ακόμη και με σημερινές τιμές και αποτιμήσεις, μετά δηλαδή το απολύτως αποτυχημένο PSI, τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται στο 10% της ονομαστικής αξίας τους. Τι σημαίνει αυτό; ¨Ότι με 36 δις ευρώ περίπου μπορείς , να εξαγοράσεις θεωρητικά, όλο το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και να το εξαφανίσεις. Αν ακολουθούσε ακόμη και σε καθεστώς εγγυήσεων και όχι την παροχή ρευστότητας η ΕΚΤ μια τέτοια διαδικασία, το πρόβλημα των δημοσίων χρεών στην ευρωζώνη δεν θα υφίστατο.
Το παιχνίδι του Στρος Καν
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αφού ο στόχος της ένωσης είναι μέσω των Μνημονίων να εγκλωβίζει χώρες στο άρμα της Γερμανίας και του τραπεζικοκεντρικού ευρώ. Μέχρι του σημείου που μέσα από τη διαδικασία συγκρότησης του Μόνιμου Μηχανισμού, του ESM, τα κεφάλαια των φορολογουμένων της ευρωζώνης, που πάνε στους κρατικούς προϋπολογισμούς θα περάσουν στον έλεγχο της Κομισόν και της ΕΚΤ, της υπερδομής δηλαδή της νέας Γερμανικής Ευρώπης που χτίζεται σε βάρος των Εθνών και των Λαών. Αρχικά οι λέσχες της παγκοσμιοποίησης πίστεψαν ότι το σύνολο των Εθνών της Ευρώπης θα «δεσμευθούν» μέσω χρεών στο σύστημα ενός διδύμου ΔΝΤ και Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, που μέσα από τα περίφημα ευρωομόλογα και την «αμοιβαιοποίηση» του χρέους θα έλεγχαν ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό το παιχνίδι έπαιζαν τα «φιλαράκια» Στρος Καν και Γ. Παπανδρέου, για λογαριασμό της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, που ήθελε να ενοποιήσει, απεθνικοποιώντας την Ευρώπη και διαλύοντας στο τέλος τις ΗΠΑ, ως αμερικανικό έθνος.
Ο Γερμανικός νέο- εθνικισμός
Υπολόγισαν λάθος τους Γερμανούς και ειδικά την Χριστιανοδημοκρατία, όπως εκφράζεται από τους Μέρκελ και Σόιμπλε. Η εθνικοποίηση της «παγίδας» από το Βερολίνο και η ανασύνταξη των οραμάτων του Ράιχ, φέρνει σε μια πρώτη φάση μια σύγκρουση στην Ευρώπη, ανάμεσα στους φεντεραλιστές των τραπεζών και των καρτέλ και των νέο-εθνικιστών του Βερολίνου. Η Γερμανία , αρνείται επί της ουσίας την υπερχρέωση της άρα και την εξάρτηση της από τη διεθνή των τραπεζών και διεκδικεί από θέση ισχύος την πολιτική, οικονομική και δημοσιονομική ένωση της Ευρώπης για λογαριασμό της. Αντί για τα τραπεζικά «λατιφούντια» της παγκοσμιοποίησης , παίζει με προοπτική τη συγκρότηση μιας νέας Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί εθνικές αντιδράσεις και σε άλλες χώρες, ειδικά του Ευρωπαϊκού Νότου. Καταρχήν στην Ελλάδα όπου η πολιτική Μέρκελ χαρακτηρίσθηκε νέο- ναζιστική, αλλά τώρα πλέον και στην Ιταλία με τον Μπερλουσκόνι να επιστρέφει στο προσκήνιο, μιλώντας για έξοδο από το ευρώ και επιστροφή στην ανταγωνιστική λιρέτα.
Το μέτωπο με τις ΗΠΑ
Η Γερμανία μέσω Σόιμπλε έχει αρχίσει με δημόσιες δηλώσεις να επιτίθεται και στις ΗΠΑ για τον τρόπο που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος τους. Αυτό δημιουργεί εθνικά αντανακλαστικά και αυτοκρατορικές άμυνες στην υπερδύναμη , που παρά το γεγονός ότι έχει ως στρατηγική την επικέντρωση στον Ειρηνικό, για μια ακόμη φορά θα πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύ και τις συμμαχίες της στον Ατλαντικό στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο στην Ευρώπη, στο στρατιωτικό και θερμό επίπεδο στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη Συρία.
Νέα Γιάλτα ή νέο 1929
Αν δεν υπάρξει κάποια γεωπολιτική και γεωοικονομική Γιάλτα υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας ύφεσης πολύ χειρότερης από εκείνη του 1929 , με την Ευρώπη να διαλύεται στο μεγαλύτερο μέρος της και το ένα κράτος μετά το άλλο να επιστρέφουν στα εθνικά τους νομίσματα, διαγράφοντας όμως μονομερώς το δημόσιο χρέος τους σε επίπεδο 80-90 %, αλλά και μιας διεθνοπολιτικής σύγκρουσης στην Ενδιάμεση Ανατολή, με εμπλοκή Ρωσίας και Κίνας, πολύ χειρότερης από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.
Η Ελλάδα όπως και στην αρχή της εμπλοκής, το 2009, έπαιξε έναν πολύ χαρακτηριστικό ρόλο, έτσι και στην νέα ισορροπία, μπορεί με την επίλυση το προβλήματος του δημοσίου χρέους της, χωρίς μονομερή διαγραφή, αλλά μέσα από τις αγορές, να προκρίνει δημιουργική διέξοδο.
Η συνταγή του τέλους στην «Ελληνική τραγωδία»
Για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται μια ΜΚΟ σαν αυτή των Νομικού, Μαρινάκη και των άλλων εφοπλιστών ή της ελληνικής παροικίας που μπορούν να συγκεντρωθούν.
-Τρείς τράπεζες της Γουόλ Στριτ, που έχουν τη δυνατότητα να μαζεύουν ελληνικά ομόλογα, χωρίς θόρυβο, ώστε να μην ανέβει η αξία τους, για λογαριασμό της ΜΚΟ.
- Εγγυήσεις της τάξης των 50-58 δις ευρώ, όσο δηλαδή η ανακεφαλαιοποίηση των χρεοκοπημένων ελληνικών τραπεζών από το ευρωπαϊκέ Μηχανισμό, για να εξαγορασθεί και να καταστραφεί χρέος, από ελληνικά ομόλογα, στη δευτερογενή αγορά. Το κεφάλαιο μπορεί να υπάρξει από τις ίδιες τις εμπλεκόμενες τράπεζες, από τη στιγμή που υπάρξει άδεια και κάλυψη από τη FED να μπορούν να κάνουν τις πράξεις.
- Το κεφάλαιο θα το εγγυηθεί το Αμερικανικό Δημόσιο και με μυστικό πρωτόκολλο δανειοδότησης θα το χρεωθεί η Ελλάδα, ως μακροπρόθεσμο δάνειο για παράδειγμα 30ετιας, με σχετικά χαμηλότοκο, μεσοσταθμικό επιτόκιο της τάξης του 2%, ενδεχομένως με ρήτρα ανάπτυξης.
- Από το κεφάλαιο αυτό τα 40 δις περίπου θα διοχετευθούν για την εξαγορά και την καταστροφή ελληνικών ομολόγων. Τα 10 δις για αμοιβές των εμπλεκόμενων τραπεζών. Τα 8 δις ευρώ, ως εγγυήσεις με ρήτρα του Αμερικανικού δημοσίου, μπορούν να δοθούν στους εφοπλιστές της ΜΚΟ, υπό ενιαία διαχείριση για την αγορά πλοίων τα οποία, πέραν από το (λελογισμένο) κόστος εφοπλισμού, θα δημιουργήσουν έσοδα που θα τα προσπορισθεί το Αμερικανικό Δημόσιο ή οι εμπλεκόμενες τράπεζες , για την διαδικασία αποπληρωμής του ελληνικού χρέους των συγκεκριμένων 58 δις ευρώ. Τα πλοία με επιμέλεια της Αμερικανικής κυβέρνησης , μπορούν να δρομολογηθούν με σταθερή χρονοναύλωση σε μεταφορές που σχετίζονται και με τα αμερικανικά λιμάνια (σχετικές προδιαγραφές).
- Η υπάρχουσα Ελληνική κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να αποτυγχάνει, προκειμένου να διατηρούνται τα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά σε χαμηλές τιμές. Θα πρέπει όμως να τεθούν δύο στόχοι. Ο πρώτος η Ελλάδα να δημιουργήσει συνθήκες πρωτογενών πλεονασμάτων, ούτως ώστε να είναι απελεύθερη εντός της ευρωζώνης, οποιαδήποτε χρονική συγκυρία το δημόσιο χρέος της καταστραφεί κατά τα 2/3. Επίσης να σχεδιάζεται ένα κράτος λειτουργικό, οι δαπάνες του οποίου σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνούν το 36,5% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα θα πρέπει να σταματήσει να δανείζεται μέσω Μνημονίων. Να εφαρμοσθεί δηλαδή αυτό που επιζητεί η Γερμανία, να μην υπάρξει επιπλέον δανεισμός.
- Στην έξοδο της από την παγίδα χρέους η Ελλάδα, που δεν μπορεί να είναι μακρύτερα από το 2013-2014, θα ζητήσει και την αποχώρηση της από την Ευρώπη συνολικά. Σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, με επίσημα και απόρρητα στη πρώτη φάση τους, πρωτόκολλα, θα περάσει από τη ζώνη του ευρώ στην υιοθέτηση του δολαρίου, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και όχι του ΝΑΤΟ , θα αναλάβουν την φύλαξη και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας, μαζί με τις ΑΟΖ.
Καρλομάγνος Vs Αλέξανδρου
- Στη βάση της Ελλάδας διεθνείς τράπεζες θα δημιουργήσουν «εργαλεία» διαγραφής δημοσίου χρέους, χωρίς μονομερή απόφαση, αλλά μέσα από τις ίδιες; τις αγορές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μεγαλύτερες οικονομίες. Οι αγορές έχουν τεράστια, μοχλευμένα κεφάλαια, που στην παρούσα φάση μένουν ανενεργά. Η κρίση με τον τρόπο αυτό θα γίνει ευκαιρία. Η επικοινωνιακή υπερπροβολή της «ελληνικής τραγωδίας» θα μετατραπεί σε «ελληνικό θαύμα», με το ποσοτικά πιο χαλαρό και ευέλικτο δολάριο να οδηγεί, απέναντι στο ευρώ και τον γερμανικό δογματισμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας, μια χώρα από το -7 στον +7. Από την απόλυτη ύφεση στην ραγδαία ανάπτυξη, χωρίς τον κρατικό καπιταλισμό της Ρωσίας ή της Κίνας , αλλά ένα νέο θεώρημα που θα αντικαθιστά εκείνο των αυτορυθμιζόμενων αγορών, που κατέρρευσε με την Lehman Brothers, το 2008.
- Η Αμερική ως δύναμη Ελευθερίας, Ανάπτυξης και Ουμανισμού, με βάση την Ελλάδα, που εθελοντικά θα έχει ζητήσει την συμπαράσταση της, θα περάσει από τη Δύση στην Ανατολή χωρίς τον εγκλωβισμό αποτυχημένων πολέμων, όπως αυτός του Αφγανιστάν και του Ιράκ.
- Στην Ευρώπη λειτουργούν στο πέρασμα των αιώνων δύο στρατηγικές. Του Καρλομάγνου με την κατάληψη της Ευρώπης και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είναι διεθνική και βλέπει Ανατολικά, μέχρι το βάθος της Ασίας.
- Η νέα Γιάλτα προαπαιτεί τη δεύτερη , με την Γερμανία ακόμη και να πετύχει το « Berlin Club», να εξαρτάται από την στρατηγική σχέση με τη Ρωσία. ¨Όλα όμως θα κριθούν Ανατολικά και στον Καύκασο. Μια τυχόν διάλυση της Τουρκίας και ένα νέο Βυζάντιο, επί του οποίου θα ορισθεί η γεωπολιτική ισορροπία , θα κρατήσει την Γερμανία με τον όποιο ζωτικό της χώρο, περίκλειστη εντός της Ηπειρωτικής, Βόρειας Ευρώπης.
Ας μην αγνοούμε το γεγονός ότι μια εποποιία, ξεκινά από μια πρώτη σημειολογικά ισχυρή νίκη. Και ότι μια συστημική οικονομική κρίση δεν λύνεται στα ταμπλό των χρηματιστηρίων, αλλά με έναν νικηφόρο «πόλεμο». Οι υπερδυνάμεις καθορίζονται στο πεδίο της μάχης και όχι στις διαπραγματεύσεις που ακολουθούν...

Στήνουν σκηνικό έντασης στο Αιγαίο

Oı Tούρκοι με αφορμή την κατάρριψη του RF-4 από τη Συρία προσπαθούν να ανακινήσουν θέμα "κατάρριψης" του τουρκικού F-16 από τη χώρα μας το 1996.
«Μην ξεχνάτε τον πατέρα μου» είναι ο τίτλος της τουρκικής εφημερίδα Vatan και κάνει αναφορά στις δηλώσεις της κόρης του τούρκου κυβερνήτη Ναΐλ Ερντογάν ο οποίος είχε σκοτωθεί. «Το κράτος θα έπρεπε να είχε βρει τα συντρίμμια και τον πατέρα μου γιατί ψάχνουν ακόμη τα ίχνη του RF-4 και όχι του πατέρα μου στο Αιγαίο» δηλώνει η Εβρίμ Ερντογάν. «Ο παππούς μου ζήτησε να βρεθούν τα ίχνη του πατέρα μου με τα έξοδα των Ελλήνων. Δεν συνέβη αυτό. Πήγαμε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο δικαστής ήταν Έλληνας δεν δικαιωθήκαμε κι εκεί» ισχυρίζεται η ίδια.
Η τουρκική εφημερίδα υποστηρίζει ότι το διθέσιο τουρκικό F-16 καταρρίφθηκε από την Ελλάδα στις 8 Οκρωβρίου του 1996. Ο κυβερνήτης είχε σωθεί αλλά ο συγκυβερνήτης είχε σκοτωθεί.
Πολλά είχαν ακουστεί, πολλά είχαν ειπωθεί τότε,για τον διασωθέντα πιλότο. Κάποιοι είπαν ότι ήταν ισραηλινός που εκπαίδευε τον Ερντογάν. Οι Τούρκοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν τη πτώση ως κατάρριψη από ελληνικό Mirage 2000. Ποτέ δεν το ισχυρίστηκαν επισήμως και η Αθήνα ποτέ δεν το αποδέχτηκε.
Παρόλα αυτά κατά καιρούς ελληνικά ΜΜΕ αφήνουν υποννοούμενα για το τι συνέβη. Το θέμα είναι "πιασάρικο", αλλά το ζητούμενο σε τέτοιες υποθέσεις δεν είναι η αναγνωσιμότητα. Ή τουλάχιστον έτσι θα ΄πρεπε.

onalert.gr

Ο "ΠΕΛΩΡΙΟΣ" ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ…!!!

Γράφει Περικλής Αθανασόπουλος
Θυμάμαι πριν περίπου 40 χρόνια, που ο εν λόγω δημοσιογράφος είχε αρχίσει είδη τη λαμπρή καριέρα του στην κρατική τηλεόραση, οταν περνούσε με έναν κοινό γνωστό  έξω από το πατρικό  μου στην ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ κατεβαίνοντας από το Κάστρο μέσα στο καλοκαίρι  ,και τους κάλεσε η μάνα μου στο σπίτι  να τους γλυκάνει με ένα «υποβρύχιο»,  μου φάνταζε πελώριος γιατί έσκυψε να περάσει το κατώφλι, πιτσιρικάς  εγώ τότε.
 Θυμάμαι έναν άνδρα με χαμόγελο και με χιούμορ πολύ απλό και πολύ συμπαθή, που η μάνα μου 90 ετών σήμερα, του λέει, «τι πελώριος είσαι εσύ παιδί μου ...!!!  ίδιος με τον Γιάννη ...!!!  (τον κοινό φίλο)», περνώντας μέσα απόλαυσαν το γλυκό, πίνοντας και κρύο νερό γεμίζοντας το σπίτι γέλια και κολακευτικά σχόλια  στην κουμπάρα, μάνα μου  έφυγαν.

Εντονα μου έρχεται στο νού αυτή η σκηνή σήμερα και δεν μπορώ να παραβλέπω κάποια πράγματα απ, όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και να απαξιώνω και να μηδενίζω τα πάντα…!!!

Ετσι παρακολουθώντας αυτή την εποχή  με προσοχή τις ενέργειες του δημοσιογράφου και νυν βουλευτού επικρατείας  των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΚΙΚ, ίσως είναι ο μόνος που προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις για να αλλάξει οτι μπορεί απο το πολιτικό κατεστημένο.

Επεμβαίνει άμεσα, σαν εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ σε οτιδήποτε αντιτίθεται στον Ελληνισμό και στην Δημοκρατία μας…

Ο κ. ΚΟΥΙΚ είναι ο μόνος που στηρίζει τα BLOGS και τα έβγαζε στον αέρα μέσα απο το CONTRA.

Είσαι «πελώριος»  ΤΕΡΕΝΣ ,  άλλωστε το είπε και η μάννα μου, και δεν λαθεύει …συνέχισε έτσι… Μπράβο σου…!!!
 πριν 33 χρόνια..δείτε το video

Ο τιμητής των ... πάντων!

Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Πρέπει να παραδεχτούμε όλοι μας ότι κάθε εμφάνιση του κ. Πάγκαλου προκαλεί οργή για το απύθμενο θράσος του και θλίψη για το ότι ένας τέτοιος κακεντρεχής και κομπλεξικός άνθρωπος κατείχε επί σειρά ετών ανώτατα αξιώματα! Τώρα παρουσιάζεται ως τιμητής των πάντων και μάλιστα χρησιμοποιώντας απαξιωτικές φράσεις και ...
χαρακτηρισμούς θέλει να μας περάσει την εικόνα του "άντρα" που μιλάει χύμα και σταράτα για τις στρεβλώσεις και τα λάθη των πολιτικών αλλά και του ίδιου του λαού μας!
κ. Πάγκαλε προκαλείτε και μας πουλάτε πνεύμα εκ των υστέρων μια και όταν υπηρετούσατε αυτούς που κατηγορείτε το παίζατε “κότα” χωρίς κακαρίσματα αλλά και χωρίς αυγό μια και δεν ενθυμούμαστε να κάνατε και τίποτα αξιόλογο στην μακρά σας βουλευτική και υπουργική διαδρομή!
Αντί λοιπόν να απολογείστε για την ανικανότητα, την αδράνεια και την ανοχή σας σε όλα αυτά τα “άνομα” που λέτε ότι βλέπατε και ακούγατε πως συμβαίνουν γύρω σας τώρα εκ του ασφαλούς μας λέτε “ρητορείες”  μιας και έχετε εξασφαλίσει την “άνετη” συνέχεια του βίου σας!  
Αφήστε λοιπόν τα παραληρήματα και τις μπαρόλες και σκεφτείτε ότι σας ακούν άνεργοι, οικογενειάρχες που δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα αλλά και συνταξιούχοι που κοιμούνται με την ψυχή στο στόμα φοβούμενοι κάθε βράδυ μην είναι την άλλη ημέρα θέμα στις εφημερίδες ως θύματα ληστείας μετά φόνου!
Κλείστε επιτέλους το στόμα σας και σκεφτείτε ότι εδώ και καιρό έχετε περάσει στην αντίπερα όχθη και κάθε εμφάνιση σας κάνει ολοένα και περισσότερους Έλληνες να σας θεωρούν γραφικό και μάλιστα … αναιδή! 

29.6.12

Δημοκρατία δεν έχουμε; Όλα στο φως!


γράφει ο αρισταρχος
Χθες πέρασε από την  Αμερικανική γερουσία ο νόμος του Ομπάμα για την υγεία! Προβλέπει, εκτός των άλλων, από την 1/1/2013 μέχρι 31/12/2014 όλοι όσοι ενδιαφέρονται να έχουν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη να δεχτούν στο χέρι την εμφύτευση ενός chip, κάτι να πούμε σαν ταυτότητα. Θα μπαίνει το χέρι κάτω από ένα scanner και φραπ(!) στην οθόνη όλο το ιστορικό του ασθενούς. Και φραπ(!) στην οθόνη όλα τα στοιχεία του πολίτη και πόσα λεφτά παίρνει, αν έχει στην τράπεζα και πόσα, και το κυριότερο τι καπνό φουμάρει. Είναι με τον Αντίχριστο ή είναι με τον Χριστό; (συνεταξάμην or not?)
Ταλαίπωρε άνθρωπε. Πάντα ανάμεσα στον Θεό, τον οιονδήποτε Θεό, και τον παπά συνθλίβεσαι!

Χωρίς chip πάπαλα! Ο και με υπόσταση καλούμενος ΑΝΘΡΩΠΟΣ(μονάδα νο 1!) θα βγαίνει ανύπαρκτος. ‘’Δεν σε ξέρουμε κύριε, από ποιο πλανήτη είστε;’ Άντε να απογραφείτε και να αποκτήσετε Electronic personal under skin chip!’’  Έτσι θα έχεις ας πούμε, στο δυαδικό, το νούμερο 1! ΘΕΟΣ! ΘΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΕΣΑΙ!
Όλα τα άλλα πράγματα(συμπεριλαμβανομένων συγγενών!!!) έχουν τον αριθμό μηδέν!
Έτσι, αν εσύ το νούμερο ένα(1) βάλεις τα μηδενικά πίσω και με υποδιαστολή απλά θα δώσεις αξία στο ένα που είσαι εσύ! ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ!
Δηλαδή, δυαδικό με μηδέν και ένα σε άλλη έκδοση, απόφαση, εφαρμογή! ΕΙΣΑΙ ΦΤΗΝΙΑ!
Κάποιοι ‘’πανέξυπνοι’’ που πιστεύουν στην χειραγώγηση των μαζών, προσπαθούν να φέρνουν σε επαλήθευση τις διάφορες προφητείες των πατέρων μας, έτσι για να πιστεύουμε πως αυτά ΒΓΑΙΝΟΥΝ!
Είναι ικανοί να μπερδέψουν μια απλή διαφορά σε εικονοκλαστική εξίσωση για να φανεί πως όλα είναι Θεόπνευστα και έχουν την έγκριση του Υψίστου. Και άρα θα πρέπει να τα δεχτούμε σαν φυσιολογικά.! Πχ ‘’Δεν τόκαναν οι τάδε, ήταν γραφτό. Τόπε ο δείνα πριν τρακόσια χρόνια και τώρα βγήκε’’
Είπε ο Ιωάννης στην αποκάλυψη, συμπλήρωσε ο Πατροκοσμάς και απεκάλυψε ο Παϊσιος. Κι όλα αυτά φαντάζουν υπερβατικά, θεοφοβούμενα. Μπερδεύονται με τα πιστεύω του απλού κόσμου θρησκεία, πατρίδα πίστη.
ΚΙ  ΟΜΩΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ! ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ!
Άρα; Βγαίνουν τα μελλούμενα. Δεν γίνεται τίποτε εξ επί τούτου και με υστεροβουλία.
Μοιάζουν με την δήλωση του ογδοντάχρονου Προέδρου και τις δηλώσεις του από την σύνοδο κορυφής. Τι τον φορτώσατε, γέρο άνθρωπο, με τόσα βαριά πράγματα; Δεν είχε την δύναμη ούτε να τα διαβάσει, όχι να δώσει και συνέντευξη.
Και επειδή η Ελληνική οικονομική κατάσταση συνδέεται άμεσα με κάτι περί ΑΟΖ και επέκταση υφαλοκρηπίδας στα 12 μίλια Αιγαίου τε και Γροιλανδίας, όπου καραδοκεί το 25% των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου, σημείο τριβής Ρωσίας Αμερικής. Παρακαλώ ενημερώστε μας. Τα δικά μας πετρέλαια πόσο διαπραγματεύσιμα είναι και με ποιους.
Ή δεν πρέπει να ξέρουμε;
Θα δούμε! Άλλωστε , είπαν πως αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω θα την γλυτώσουμε και θα πάρουμε την Κων/πολι πεσκέσι και χωρίς εξαδάκτυλο. Αν πιαστεί όμως από πάνω την βάψαμε.
Τα υπόλοιπα επί της οθόνης ….
ΥΓ. Στον Πύργο στη Αργαλαστή πιάσαν τον Λιόντα τον ληστή
… Τι φταίει πούγινες ληστής τον ρώτησε ο δικαστής
Φταίει πούχα χέρια τέσσερα και πόδια δεκατέσσερα
Μα πιο πολύ το μάτι, το πίσω από την πλάτη …

Τους …τρέλανε ο Ελ Σιντ - Σαμαράς.


Ενώ οργιάζουν οι φήμες περί της κατάστασης της υγείας του, πριν από λίγο βγήκε έξω από το σπίτι του στην Κηφισιά, χωρίς επιδέσμους στο μάτι και ….χαιρέτησε τους δημοσιογράφους που κατοικοεδρεύουν εκεί.
Τις τελευταίες ημέρες οργιάζουν οι φήμες ότι η κατάστασή του “είναι σοβαρή”, ότι θα ξαναπάει στο “Αττικό” κλπ, αλλά  ο γιατρός του κ. Θεοδοσιάδης διαβεβαιώνει ότι η μετεγχειρητική κατάσταση εξελίσσεται ομαλά και δεν χρειάζεται να ξαναπάει στο νοσοκομείο, διότι …θα του φτιάξουν πολιτικό τάφο στο σπίτι του.  Ανατριχιάσαμε από ..συγκίνηση.

Ισπανία και Ιταλία ανέτρεψαν την ατζέντα της Συνόδου.Δήλωση της Ρένας Δούρου βουλευτού της Β΄Αθήνας  για την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής
Η χθεσινή ημέρα της ευρωσυνόδου στις Βρυξέλλες ήταν απολύτως ενδεικτική του τι σημαίνει «σκληρή διαπραγμάτευση», με ξεκάθαρη τακτική και σαφείς στόχους. Η άσκηση συντονισμένης πίεσης από τους ηγέτες Ιταλίας και Ισπανίας, με τη στήριξη της Γαλλίας, ανάγκασαν τη γερμανική πλευρά να κάνει ένα μικρό βήμα πίσω στην αδιαλλαξία της, αποδεχόμενη τον πυρήνα των προτάσεων των δύο χωρών του νότου σχετικά με απευθείας στήριξη τραπεζών από τον Μηχανισμό σταθερότητας. Ισπανία και Ιταλία ανέτρεψαν την ατζέντα της Συνόδου, υποχρεώνοντας τις χώρες της Ευρωζώνης να αποδεχθούν μεγάλο τμήμα των αιτημάτων τους, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα προχωρήσουν σε έγκριση του Συμφώνου Ανάπτυξης, που είχε συμφωνηθεί λίγο νωρίτερα…
Η χθεσινή ημέρα θα πρέπει να διδάσκεται ως παράδειγμα των κανόνων του αποτελεσματικού «διαπραγματεύεσθαι». Στον αντίποδα, η επιστολή Σαμαρά προς τους ευρωπαίους εταίρους, με την οποία ο έλληνας Πρωθυπουργός δηλώνει απερίφραστα ότι «αποδέχεται», ότι «δεσμεύεται» και ότι θα… «επιταχύνει» την εφαρμογή του «Προγράμματος» (με «Π» κεφαλαίο όπως και οι… «Ιδιωτικοποιήσεις») ενώ μόλις στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται στην ανάγκη… «τροποποίησης» λόγω της ανεργίας και της ύφεσης, σε συνδυασμό όμως και πάλι με την «επίτευξη των στόχων» του προγράμματος λιτότητας… Αποδεικνύεται έτσι εμπράκτως ότι δεν ήταν απλή παράλειψη η μη αναφορά στην επαναδιαπραγμάτευση το βράδυ των εκλογών της 17ης Ιουνίου από τον κ. Σαμαρά.
Πράγματι η χθεσινή ημέρα ήταν αποκαλυπτική: α) όταν υπάρχει πραγματική θέληση και τακτική για διαπραγμάτευση, υπάρχουν αποτελέσματα. Και β) όταν η προσέλευση στη διαπραγμάτευση γίνεται με όρους αποδοχής των αιτημάτων της απέναντι πλευράς, το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Και δεν είναι προς όφελος των «καλών μαθητών»…


«Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012

Όπως σας έχω πληροφορήσει, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραστώ στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λόγω μιας οφθαλμολογικής επέμβασης που έπρεπε να γίνει. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια.

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας επαναβεβαιώσω ότι η Ελλάδα είναι απόλυτα αποφασισμένη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την πρόσφατη συμφωνία διάσωσης.

Η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας αποδέχεται την ιδιοκτησία του προγράμματος σταθεροποίησης και είναι πλήρως δεσμευμένη στους στόχους, στους αντικειμενικούς σκοπούς και σε όλες τις βασικές πολιτικές του Προγράμματος.


Θα επιταχύνω την εφαρμογή του Προγράμματος με έμφαση στον τομέα των Ιδιωτικοποιήσεων.


Βεβαίως, υπάρχει το ζήτημα ορισμένων αναγκαίων τροποποιήσεων του Προγράμματος, ώστε να ελεγχθεί η άνευ προηγουμένου ανεργία και να ανασχεθεί η καταστρεπτική ύφεση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα για πέμπτο συνεχές έτος. Με τον τρόπο αυτό
θα εξασφαλισθεί, επίσης, η επίτευξη όλων των στόχων.

Προσβλέπω σε συνάντησή μας, ευθύς ως οι γιατροί μου επιτρέψουν να ταξιδέψω


Αντώνης Κ. Σαμαράς»

Ε. Τουσέν: Μπορείτε να διαγράψετε το χρέος

Όλο το χρέος του Μνημονίου είναι επαχθές.
Θα στηρίξουμε με τις γνώσεις μας κάθε προσπάθεια σας.
Η χώρα σας αποτελεί το εργαστήριο όπου εφαρμόζεται η νέα θεραπεία ΣΟΚ.

Συνέντευξη στη Δέσποινα Παπαγεωργίου και το περιοδικό CRASH
 

Εγκαταλείπουν την Ελλάδα Παπανδρέου και Διαμαντοπούλου;


Εγκαταλείπουν απ ότι φαίνεται ένας-ένας τη χώρα οι αρχιτέκτονες της οικονομικής διάλυσης της Ελλάδας!

Σύμφωνα με διαφορετικά δημοσιεύματα καθώς κα πληροφορίες που καταφέραμε να διασταυρώσουμε, αρκετά στελέχη του υπό διάλυση ΠΑΣΟΚ, έχουν αρχίσει να σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν τη χώρα!

Πρώτος – πρώτος, ο Γιώργος Παπανδρέου, που όλα δείχνουν ότι βρήκε ... πραγματική δουλειά στη Γαλλία! Μετά από πολλά χρόνια, ο τέως Πρωθυπουργός, θα εργαστεί και δεν θα αφιερώνει όλο το χρόνο του στην άσκηση της τέχνης της πολιτικής!

Μιας τέχνης, που αφού διέλυσε τη χώρα συθέμελα, δεν άργησε να διαλύσει και το ίδιο το κόμμα που ίδρυσε ο πατέρας του!

Και φυσικά, αφού επί ημερών του κατάφερε να υπερδιπλασιάσει την ανεργία στη χώρα μας, ετοιμάζεται να φύγει, αφήνωντας πίσω του, πάνω από 1.000.000 άνεργους, θύματα της ολέθριας πολιτικής του!

Πάντως, το μόνο που έχουμε καταφέρει να διασταυρώσουμε σχετικά με τη νέα του δουλειά, είναι ότι θα έχει σχέση με το αντικείμενο της Οικονομίας, μετά από πρόταση που του έγινε από κολοσσό του είδους!

Τώρα δεν ξέρουμε τι είδους υπηρεσίες θα προσφέρει και εκεί, αλλά το σίγουρο είναι ότι το σκέφτεται σοβαρά!

Ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα γυναίκα, που θριάμβευσε με την … φαντασμαγορική πολιτική της στον χώρο της Παιδείας, σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει την Ελλάδα!

Σύμφωνα με τα parapolitika.gr, πρόκειται για την κ.Αννα Διαμαντοπούλου που με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πατώσει πολιτικά, είναι αποφασισμένη να εγκαταλείψει για την ώρα τουλάχιστον τη χώρα μας και να ταξιδέψει στην Αγγλία, εκεί όπου φοιτητής είναι ο γιος της.

Αν και δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση εκ μέρους της, και ουδείς γνωρίζει για πόσο διάστημα θα μείνει στην Αγγλία, οι «κακές γλώσσες» υπογραμμίζουν ότι μάλλον οι διακοπές της από την πολιτική σκηνή θα είναι ... μακράς διάρκειας!

Οι «πάρα πολύ κακές γλώσσες» όμως, κάνουν λόγο και για άλλα τρία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν τη χώρα!

Βλέπετε, η ανεργία, χτύπησε σκληρά και τους πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ με ποσοστά που αγγίζουν το ... 60%.

Δεν είναι λίγο να έχεις δημιουργήσει έναν στρατό επαγγελματιών πολιτικών, με κορυφή τους 160 (και πλέον) βουλευτές και σήμερα ίσα –ίσα που έχουν μείνει 33 κι ο κούκος!!!

Χρυσή Αυγή: Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη εκλογή του αντιπροέδρου στη Βουλή

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει η Χρυσή Αυγή, αντιδρώντας στην απόφαση να μην ψηφιστεί ο βουλευτής της Πολύβιος Ζησιμόπουλος, ο οποίος υπεδείχθη για τη θέση του Ζ' Αντιπροέδρου της Βουλής που προορίζεται για το 5ο κόμμα της Βουλής, αλλά δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων.
«Είμαστε η μόνη αληθινή αντιπολίτευση ενάντια στο κόμμα των πολιτικών κομμάτων», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής. «Ενώθηκαν τελικά στην πράξη τα κόμματα του κατεστημένου, από την φιλελεύθερη κεντροδεξιά μέχρι την άκρα αριστερά» προσθέτει.
Χαρακτηρίζοντας «ξεκάθαρη συνταγματική εκτροπή» τη «μη απόδοση» της θέσης του Ζ' Αντιπροέδρου στον κ. Ζησιμόπουλο, με την ίδια ανακοίνωση η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει: «Αυτή είναι η δημοκρατία τους και τόσο σέβονται την ετυμηγορία μισού εκατομμυρίου Ελλήνων. Το Εθνικιστικό Κίνημα θα κάνει χρήση παντός νομίμου δικαιώματός του και το νομικό μας τμήμα ήδη προετοιμάζει την προσφυγή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μέχρι τότε οι πάντες οφείλουν να καταλάβουν ποια είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αντιμάχεται το ένοχο για το σημερινό κατάντημα της Ελλάδος σύστημα εξουσίας».

Κυβερνώσα Αριστερά και Απονομιμοποίηση.


Η επιστολή Σαμαρά που στάλθηκε στους αρχηγούς των κρατών της ΕΕ  διαμέσου του προέδρου της δημοκρατίας, αποδεικνύει τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης. Το σημαντικότερο μήνυμα της επιστολής, είναι ότι η κυβέρνηση της ελληνικής τρόικας, διαμέσου του πρωθυπουργού της, μετακινείται ένα βήμα πιο πέρα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του μνημονίου. Γίνεται μνημονιακότερη του μνημονίου.
Όπως αναφέρεται: «Η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας αποδέχεται την ιδιοκτησία του προγράμματος σταθεροποίησης και είναι πλήρως δεσμευμένη στους στόχους, στους αντικειμενικούς σκοπούς και σε όλες τις βασικές πολιτικές του Προγράμματος.».
 Και ποια είναι η πρώτιστη πολιτική του προγράμματος; Όπως διευκρινίζεται από την επιστολή: «Θα επιταχύνω την εφαρμογή του Προγράμματος με έμφαση στον τομέα των Ιδιωτικοποιήσεων».
Η επιστολή κλείνει με την εξής διατύπωση : «Βεβαίως, υπάρχει το ζήτημα ορισμένων αναγκαίων τροποποιήσεων του Προγράμματος, ώστε να ελεγχθεί η άνευ προηγουμένου ανεργία και να ανασχεθεί η καταστρεπτική ύφεση…(ώστε) θα εξασφαλισθεί, επίσης, η επίτευξη όλων των στόχων».
Πρώτον, η κυβέρνηση, δεν αποδέχεται απλά το πρόγραμμα, αλλά το υιοθετεί πλήρως, ιδεολογικά και πολιτικά, σε αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες των τριών κομμάτων που την στηρίζουν, αλλά και από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμα, οι οποίες το θεωρούσαν ως αναγκαίο κακό.
Δεύτερον, τονίζει ότι πρώτιστος στόχος του προγράμματος είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Αποκαλύπτει τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε το μνημόνιο, που δεν είναι άλλος από την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων, των νευραλγικών τομέων της οικονομίας και την μεταβίβαση τομέων του κοινωνικού κράτους σε ιδιώτες. Επιπλέον, την παράδοση των πυλώνων της εθνικής οικονομίας στον γερμανικό κρατικομονοπωλιακό καπιταλισμό.
Τρίτον, με το επίρρημα  «βεβαίως», αναγνωρίζεται την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεργίας, αλλά, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων. Δηλαδή, σχεδιασμός φιλανθρωπικών προγραμμάτων ώστε να αποφευχθεί η βίαιη προλεταριοποίηση και μια ενδεχόμενη εξέγερση. Η όποια επαναδιαπραγμάτευση, ή απαγκίστρωση, μετατράπηκε αίφνης σε «ζήτημα…ορισμένων τροποποιήσεων».
          Αν η λεγόμενη «κυβερνώσα αριστερά», είχε κάποιου είδους σχέση με την έννοια της αριστεράς, θα όφειλε να εγκαταλείψει αύτανδρη το κυβερνητικό σχήμα αμέσως μετά την δημοσίευση της επιστολής. Εντούτοις, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Το μνημονιακό πρόγραμμα, ως μνημείο κατεδάφισης μιας χώρας, ικανοποιεί πλήρως τις ιδεολογικές στοχεύσεις του αρχηγού και των στελεχών της.
          Αντιφάσκει άραγε η ΔΗΜΑΡ με τις ιδεολογικές, προεκλογικές και κομματικές προγραμματικές της δεσμεύσεις; Όχι! Ως κόμμα της νέας εποχής δεν έχει προκαταλήψεις παραδοσιακού τύπου. Η ιδεολογία δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο του τύπου αυτών των κομμάτων.
Η ιδεολογική ρητορική αποτελεί το μέσο ενός αλλοτριωτικού λαϊκισμού, που εμμένει στο περιτύλιγμα και που στοχεύει όχι στην κινητοποίηση του λαού, αλλά στην ακινητοποίησή του και την άγρα ψήφων. Αν αυτός ο αρνητικός λαϊκισμός εγκυμονεί τον κίνδυνο της κατάρρευσης του κόμματος, πάλι αυτό δεν συνιστά πρόβλημα, δεδομένου ότι επιτυγχάνονται οι αποιδεολογικοποιημένοι απώτεροι στόχοι.
Όταν τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ μιλούν για τον «ρεαλισμό» που διακρίνει το κόμμα τους, αναφέρονται ακριβώς στο γεγονός ότι η ιδεολογία δεν έχει καμιά ουσιαστική σημασία. Το τέλος των ιδεολογιών άλλωστε καθιστά τις ιδεολογίες διαφημιστικά κερασάκια στην τούρτα της γενικευμένης νέας realpolitik. Η πραγματική ιδεολογία τέτοιου τύπου κομμάτων δεν είναι άλλη από την «διακομματική συμπαιγνία», σύμφωνα με την διατύπωση του διαπρεπούς πολιτικού κοινωνιολόγου P. Mair. Η «διακομματική συμπαιγνία» είναι η επιβίωση του πολιτικού προσωπικού, που επιτυγχάνεται με την διαμοίραση των «κρατικών λαφύρων», στη βάση της  εκλογικής δύναμης και της συμβολικής ισχύος. Το σλόγκαν «κυβερνώσα αριστερά» αποτελεί τυπική διατύπωση του αποϊδεολογικοποιημένου λόγου των κομμάτων-καρτέλ που επιδιώκουν την αναπαραγωγή της «διακομματικής συμπαιγνίας», να εισέλθουν στην εξουσία και να παραμείνουν εσαεί μέρος της, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές ιδεολογικές και κομματικές μετατοπίσεις, που συντελούνται ανάλογα με το σε ποιο βαθμό και σε ποιο κόμμα συντελείται η αλληλοδιείσδυση κράτους και κόμματος.
Αντίστοιχα, το  σλόγκαν «η αριστερά της ευθύνης», στα πλαίσια της λογικής των κομμάτων-καρτέλ, προβάλλει την εργαλειακή αντίληψη της πολιτικής, που ταυτίζεται με την αναγωγή της διαχείρισης σε ιδεολογία. Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση γίνεται το ουσιαστικό διακύβευμα της αντιπαράθεσης των κομμάτων τέτοιου τύπου.
Ας μη δημιουργεί έκπληξη η στήριξη μιας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης από τη ΔΗΜΑΡ. Ο νεοφιλελευθερισμός ως κυρίαρχη μη –ιδεολογία του ολοκληρωτικού εργαλειακού καπιταλισμού, ενυπάρχει στον πυρήνα των κομμάτων-καρτέλ που τυπική περίπτωση συνιστά και η ΔΗΜΑΡ. Οι ιδεολογικές σημαίες, ακόμα και οι αριστερές, στο πλαίσιο αυτό, αποτελούν το γυαλιστερό περιτύλιγμα που κρύβει το απόλυτο τίποτα. Η ψευδώνυμη αριστερά μπορεί να επικαλείται την δημοκρατικότητα-«Δημοκρατική Αριστερά», λες και η άλλη αριστερά δεν είναι δημοκρατική-, την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και το μονόδρομο του ευρώ πάση θυσία, εντούτοις, δεν μπορεί να αποκρύψει τον νεοφιλελεύθερο είναι της.
Η συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ στην κυβέρνηση σαφώς έγινε σχεδιασμένα, ώστε να παράσχει νομιμοποίηση, γιατί μια κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι θα είχε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα ήταν προκαταβολικά καταδικασμένη στη συνείδηση του λαού. Άρα, την κύρια ευθύνη γι αυτή την κυβέρνηση την έχει η ΔΗΜΑΡ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνει μέλη της. Η «επιτυχία» αυτής της κυβέρνησης, θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη ΔΗΜΑΡ. Νομιμοποιείται όμως η ΔΗΜΑΡ να σχηματίσει μια υπερμνημονιακή κυβέρνηση, όταν οι ψηφοφόροι της την επέλεξαν ως κόμμα της αριστεράς; Όταν εξαπάτησε τους ψηφοφόρους της με το σλόγκαν της απαγκίστρωσης από το μνημόνιο; Και επιπλέον, νομιμοποιείται μια τέτοια κυβέρνηση να ξεπουλήσει την εθνική περιουσία; Η απονομιμοποίησή της είναι δεδομένη,  όσο  και η κοινωνική αντίδραση που θα ξεσπάσει πολύ σύντομα. Λίγη ηθική στην πολιτική δεν βλάπτει κύριοι της «κυβερνώσας αριστεράς».

Σουλτάνης Γρ.

Και οι πολιτικοί στον… κόσμο τους


Στην Ακρόπολη ένας απελπισμένος έπεφτε από τα βράχια.
Στην Άνδρο και άλλη μια αυτοκτονία.
Οι νεκροί στην χώρα είναι χιλιάδες, αλλά η πολιτική έχεις άλλες προτεραιότητες... Που θα καθήσουν οι "εκλεκτοί" στην Βουλή!

Στην Κηφισιά οι κάτοικοι δεν ήξεραν αν ζούσαν στην Αθήνα ή στο Λος Άντζελες… Εκεί βέβαια υπάρχει αστυνομία ΕΚΑΜ και ελικόπτερα… είναι επώνυμοι οι δρόμοι.
Και οι νεκροί Έλληνες καθημερινά αυξάνονται, πέφτοντας θύματα του πολυπολιτισμικού ενδιαφέροντος και της ιδεοληψίας των "ταγών". Δεν έχει σημασία αν σφάζονται σαν κοτόπουλα από τους λαθρο-εποίκους. Σημασία έχει να πληρώσουν για το τρίτο τους παιδί (θεωρείται φορολογικό τεκμήριο) ή να σωπάσουν, επειδή οι πολιτικοί μας ξέρουν... Οι θάνατοι από "ληστείες" είναι πλέον στατιστικός αριθμός. Δεν αποτελεί καν είδηση!

Οι συνταξιούχοι ψάχνουν σαν τους ζητιάνους να βρουν φάρμακα.
Οι πολίτες συνωστίζονται στα συσσίτια.
Το κράτος δεν ξέρει αν θα έχει να πληρώσει τις συντάξεις και μισθούς του Αυγούστου… αρχίσαμε πάλι…

Μα…. όταν ζητούμε λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας και στις προοπτικές για το αύριο από ανθρώπους που δεν έχουν κανέναν πρόβλημα καθημερινά και το αύριο τους είναι εξασφαλισμένο γιατί απορούμε;

Τι να λύσουν οι παραπάνω κύριοι;

Τα προβλήματα υγείας;… Έχουν ιδιωτική ασφάλιση
Μισθοδοσίας;… Δεν τους απασχολούν, έχουν αποζημίωση και όχι μισθό
Ασφάλειας; … Έχουν φρουρούς.
Φορολογίας;… Είπαμε έχουν αποζημίωση όχι μισθό…
Μετακίνησης;… Έχουν ΙΧ εμείς απλά πληρώνουμε.
Συνταξιοδότησης;… Δεν πρέπει να υπάρχει στο σύμπαν μεγαλύτερη αναντιστοιχία βουλευτικής αποζημίωσης επί τα χρόνια θητείας για να βγει η… (ρημάδα) σύνταξη … Αν και για να μην τους αδικούμε, μερικοί λαμβάνουν και 2 – 3 συντάξεις και αποζημιώσεις και αποδοχές αν έχουν εκλεγεί στην αυτοδιοίκηση ή είναι εν ενεργεία εκπρόσωποι της δεκαετίας του ’90… Παλαιοί γαρ (δεινόσαυροι και πλήρως χωμένοι στις ευθύνες για το σημερινό χάλι της χώρας)…

Συμβίες και τέκνα με εφάπαξ, π.χ. Ολυμπιακής και τακτοποιημένες στο Δημόσιο ή οι κολλητοί τους στη Βουλή που οι καρέκλες στους υπαλλήλους είναι με βάρδιες και όσοι δεν βγήκαν γύρισαν στις… θέσεις τους για να… χτυπάνε κάρτα στην Εθνική σε ΔΕΚΟ και στο… σπίτι τους.

Φυσικά υπάρχουν και οι… άτυχοι, που συνωστίζονται στα κομματικά γραφεία για να γίνουν Γενικοί Γραμματείς, Πρόεδροι, Σύμβουλοι ή έστω να βρούνε κάποια "τρύπα να χωθούν"...

Πείτε μου… Τι να καταλάβουν όλοι αυτοί;

Οι ίδιοι οι οικογένειές τους και ο κύκλος δεν έχουν προβλήματα παρά μόνο χωροταξικά… σε ποια έδρα θα εναποθέσουν την έδρα τους.

Εσύ που απορείς… τι δεν καταλαβαίνεις;
Ότι για εμάς υποφέρουν και αγωνιούν…;


 Αναγνώστης

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ: «ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ!»
«Με τη λήψη των νέων εκκαθαριστικών και των ειδοποιητηρίων για τους φόρους ακινήτων, οι Έλληνες φορολογούμενοι δεν θα μπορούν να ξοδεύουν ούτε ένα ευρώ για να ζήσουν.  Θα πρέπει μόνο να πληρώνουν φόρους. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνον 1,5 εκατ. δηλώσεις έχουν υποβληθεί σε σύνολο 5.500.000.

Τα νέα εκκαθαριστικά δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΔΟΥ, Χαράλαμπος Νικολακόπουλος, επικεφαλής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Πέμπτη, καταθέτοντας προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την ανακούφιση των  φορολογούμενων και των επιχειρήσεων, καθώς και για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ προτείνει την επιβολή ανωτάτου ορίου μηνιαίας καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων (εκκαθαριστικά εισοδήματος, φόρου ακινήτων, ληξιπρόθεσμα) για την ανακούφιση των φορολογουμένων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προτείνει το όριο αυτό να είναι συνάρτηση του εισοδήματος των φορολογουμένων και να προκύπτει, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων και ενοίκιο.

Ειδικότερα, προτείνει το όριο αυτό να καθορίζεται ως εξής:..

- Μέχρι 650 ευρώ ατομικό εισόδημα οι εφοριακοί προτείνουν το ποσοστό μηνιαίας δόσης χρέους να είναι μηδενικό (δηλαδή να παγώνουν οι φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενου μέχρι τη βελτίωση της φοροδοτικής του ικανότητας).

- Από 651 έως 1.000 ευρώ ποσοστό 10%. Από 1.001 έως 1.500 ευρώ, 15% και από 1.501 έως 2.000 ευρώ, 20%. Η πρόταση αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους (με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος), χρέη που είναι ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-5-2012 (εκτός ΦΠΑ και ΦΜΥ) και χρέη που θα βεβαιωθούν στις εφορίες μέσα στο 2012.

Η Ομοσπονδία ζητά ακόμη τη συγκρότηση μόνιμης Εθνικής Επιτροπής «Διαλόγου για το Φορολογικό Σύστημα».

Επίσης, προκειμένου να δοθεί ανάσα στις επιχειρήσεις προς τις οποίες έχει οφειλές το Δημόσιο, οι εκπρόσωποι της ΠΟΕ-ΔΟΥ πρότειναν να λαμβάνουν ένα ειδικό πιστοποιητικό με τη βεβαιωμένη απαίτησή τους (από το δημόσιο φορέα), με την οποία θα μπορούν να εξοφλούν φόρους και άλλες οφειλές τους. Τέλος, πρότειναν τη διενέργεια καθολικού ελέγχου πόθεν έσχες των εφοριακών.

opinionpost.gr
Σχόλιο attikanea: Οι εφοριακοί, γνωρίζουν πολύ καλά, ποιοι είναι οι πραγματικοί φοροφυγάδες με τα παχυλά πορτοφόλια και τις τεράστιες περιουσίες. Ας κηνυγήσουν αυτούς κι ας αφήσουν τον μισθωτό και τον  χαμηλοσυνταξιούχο, ήσυχο. Γιατί διαφορετικά, θα έχουμε τραγωδίες και θύματα....από συνανθρώπους μας, που βρίσκονται σε απόγνωση.

Στην εποχή του μνημονίου...


Γράφει ο Γιάννης Χριστόπουλος

Οι διαχρονικοί άνθρωποι του πολιτικο-μιντιακού συστήματος (που δοξάζει και το μνημόνιο τρομάρα του!), μου φαίνονται ολοένα και περισσότερο διεφθαρμένοι, γραφικοί, υποκριτικά γλειφτρόνια, "ναρκομανείς" της υποτέλειας, ανεπαρκείς, δειλοί, "πρεζόνια" του παλαιοκομματισμού, σχεδόν τιποτένιοι φαντάζουν πια...

Ποσο ευγενής να είναι κάποιος με μερικές εκατοντάδες ΑΡΧΙ-ΗΛΙΘΙΟΥΣ του συστήματος που, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΩΡΑ, την ύστατη ώρα, δεν φαίνεται να κατανοούν το αυτονόητο: Ότι καμία κοινωνία δεν πήγε πολύ μακριά, όντας βουτηγμένη στην εμμένουσα ανομία, την επιλεκτική δομική ατιμωρησία, την εκτεταμένη αδικία και την εξ αυτών απορρέουσα ΑΠΟΛΥΤΗ ΈΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ του λαού προς τους θεσμούς, η δε τελευταία γεννά πολλαπλασιαστικώς, την κοινωνική απελπισία, το βαθύ μίσος και την αποθέωση της εκδίκησης.

Έτσι όπως πάει δηλαδή το πράγμα, με το αίσθημα της καθολικής έλλειψης δικαιοσύνης να αναπαράγεται ανεξέλεγκτα, θα αναγκάσουν τελικά τον κόσμο να αναζητήσει εκδικητική/λυτρωτική δικαιοσύνη με παν μέσο και τρόπο (=αυτοδικία) και μάλιστα άναρχα και γενικευμένα...
Είναι δηλαδή και (πολύ) επικίνδυνοι για όλους μας, συν τοις άλλοις...

Κάποιος να αναστρέψει την ροή των πραγμάτων προς το χάος;;;
Υπάρχει κανείς υπεύθυνος με συνειδητοποιήμενο θάρρος και σχέδιο κάθαρσης της διαπλεκόμενης πολιτικής και οικονομικής μπόχας;;;
Κανένας αποφασισμένος κυβερνητικός τιμωρός να θέσει το παράδειγμα;;;

Ελπίζω να μην έχουν μπλέξει ορισμένοι αρμόδιοι, μέσα στο θολωμένο και εξαρτημένο παλαιοκομματικό μυαλό τους, την έννοια της συγκυβέρνησης με τη συγκάλυψη τεράστιων ευθυνών διάφορων πολιτικών και οικονομικών παραγόντων.

Αν έχουν πάθει τέτοιου τύπου "σύγχυση", κακό του κεφαλιού τους...στη σκληρή και ανελέητη εποχή του βάρβαρου μνημονίου τους, ό,τι αποκόμισαν με διχαστικά διλήμματα τρόμου και ανοιχτού εκβιασμού, θα το απωλέσουν σε χρόνο ρεκόρ. Ούτε που θα πάρουν χαμπάρι για ποτε θα εξαερωθούν. Εδώ δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν ούτε καν τα βασικά συστατικά μιας οργανωμένης ευνομούμενης κοινωνίας, σιγά μην αντιληφθούν ποτε θα έρθει το τέλος τους...

ΟψόμεθαΠηγη