ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

10.9.11

Ο αχρείος τα είπε στον πανικό του, αφού ο Μπένυ είναι ουσιαστικά πρωθυπουργός;


Αυτούς εννοούσατε κύριε Λοβέρδο: Σύσταση πολιτικού γραφείου του αντιπροέδρου Κυβέρνησης με 900.000 το χρόνο! 
Αριθμ. 1/11 (ΦΕΚ 1763 Β/4-8-2011) :Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παράγραφοι 1, 3, 4 και 6, 56, 57 και 90 του...
Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Τ.Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 3 του Νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Τ.Α΄/27.11.1995).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Τ.Α΄/17.06.2011) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Τ.Α΄/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουρ γείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
5. Την απόφαση με αριθ.2/56591/0020/3-8-2011 με την οποία έχει εγγραφεί νέος φορέας στο Υπ. Οικονομικών.
6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 447.640 ευρώ περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2011,895.280 ευρώ περίπου για το 2012 και 895.280 ευρώ περίπου, για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονο μικό έτος από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23-730 ΚΑΕ ομάδων 0200,0500,0700,0800 και 1000).
Κατά τα επόμενα έτη, η προκαλούμενη δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ' έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται από 17.06.2011 Πολιτικό Γραφείο του Αντι προέδρου της Κυβέρνησης για να επικουρεί στο έργο του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του οποίου η θέση συστάθηκε με το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Τ.Α΄/17.06.2011).
2. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την εκπλήρωση του σκοπού του 10 (δέκα) θέσειςμετακλη τών διοικητικών υπαλλήλων και 5 (πέντε) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
3. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο για την εκπλήρωση του σκοπού του,αποσπώνται μέχρι 5 (πέντε) υπάλλη λοι του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημόσιου Τομέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011
olympiada

ΕΛΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΡΙΟ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΔΕ ΘΑ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ.


του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΟΙ ΝΕΝΕΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΑΣΚΕΛΑ
Και δεν ανατρέπονται με φάσκελα, διότι το φάσκελο αγγίζει μόνο το φιλότιμο του αποδέκτη του, στοχεύει στη συνείδησή του, και κάνει την αξιοπρέπειά του να ματώνει για την ολέθρια πράξη του.
Όμως αυτός που αποφάσισε να ξεπουλήσει φτηνά την ίδια του την πατρίδα και να εξαπατήσει στυγνά το λαό που τον εμπιστεύτηκε, έχει απωλέσει προ πολλού και
το φιλότιμο… και τη συνείδηση… αλλά και την ίδια την αξιοπρέπειά του.
Το φάσκελο λοιπόν απλώς τον διαπερνά χωρίς να τον αγγίζει.

Και φυσικά δεν ανατρέπονται ούτε με μεγαλόστομες επαναστατημένες φανφάρες, έστω κι αν χρειάζεται να τις επαναλαμβάνει κανείς τριακόσια χρόνια τούρκικα φιλοδοξώντας να τις …εμπεδώσει.

Το αποτέλεσμα της φανφάρας το είδαμε. Εξήντα χρόνια κατακτήσεων εξανεμίστηκαν μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, και οι φανφαρόνοι ακόμη αμπελοφιλοσοφούν.
Νισάφι πια!!!

ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.
Αυτή είναι η πραγματικότητα της σύγχρονης Ελλάδας και η ακτινογραφία της σημερινής μέρας… Κι εμείς τι κάνουμε???

Οι πολλοί φασκελώνουν.
Οι «επαγγελματίες» επαναστάτες αμπελοφιλοσοφούν για τον πολυπόθητο λαϊκό ξεσηκωμό, αλλά δεν τολμούν να τον προκαλέσουν αν δεν τον κόψουν και τον ράψουν πρώτα στα μέτρα τους.
Τα συνεταιράκια στην εξουσία «αντιπολιτεύονται» υπερψηφίζοντας, διότι έτσι προβλέπει το πρωτόκολλο του πολιτικού καθωσπρεπισμού απέναντι στα μεγάλα αφεντικά.
Οι πατριδοκάπηλοι έριξαν τις μάσκες της υποκρισίας και τώρα υποδεικνύουν το Γουδί για τους υπόλοιπους, προσβλέποντας σε άφεση των δικών τους αμαρτιών για την εγκληματική συνενοχή τους.

Και κάποιοι «ρομαντικοί» επιμένουν να φωνάζουν πως η ώρα του ξεσηκωμού πραγματικά έφτασε, και το μόνο που μένει είναι να οργανωθεί η στοχευμένη δράση των μαζών...

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ.
Πολλοί μας κρίνουν γι αυτή την επιμονή μας στην καθολική εξέγερση.
Επιχειρούν να απαξιώσουν την πολιτική μας πρόταση, υποκρινόμενοι τάχα πως δεν έχουμε πρόταση για την επόμενη μέρα.
Υποκρισία και απαράδεκτος στρουθοκαμηλισμός...

Διότι η επόμενη μέρα, έχει να επιτελέσει σαφή και εντελώς συγκεκριμένα καθήκοντα. Ποια είναι αυτά???

Άμεση και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.
Άμεση ανακοπή του προγράμματος υποταγής με αποφάσεις και ρυθμίσεις που θα ανακτήσουν άμεσα την εθνική κυριαρχία και την εθνική μας αξιοπρέπεια.
Άμεση κατάργηση νόμων και νομοθετημάτων που είναι εθνοκτόνοι, που εκποιούν τη δημόσια περιουσία, που υποθηκεύουν την εθνική κυριαρχία με κάθε τρόπο.
Άμεση κατάργηση των μνημονιακών και όχι μόνο αποφάσεων και νομοθετημάτων, που θεσμοθέτησαν τη δυστυχία και τη γενικευμένη απόγνωση, την ανεργία, την καθολική οικονομική αποδιοργάνωση.
Άμεση επανεξέταση με συνοπτικές διαδικασίες του συνόλου των χαριστικών αποφάσεων και ρυθμίσεων για το σύνολο των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου.
Άμεση απαίτηση από τα πολιτικά κόμματα, για επιστροφή του συνόλου των προκαταβληθέντων επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μέχρι την πλήρη αποπληρωμή τους.
Άμεση εθνικοποίηση της δημόσιας περιουσίας που εκποιήθηκε ότι κι αν αφορά.
Άμεση δήμευση των περιουσιών των φαύλων που κυβέρνησαν, κατασπατάλησαν ή καταχράστηκαν το δημόσιο χρήμα.
Άμεση δρομολόγηση διαδικασιών για τη θεσμοθέτηση με ευρύτατη – ει δυνατόν καθολική αποδοχή – ενός πραγματικά δημοκρατικού Συντάγματος, που κανείς και για κανέναν λόγο δε θα τολμά να το αμφισβητήσει.
Οριστικό τέλος στην τραπεζική ασυδοσία. Κρατική μέριμνα για τη συνολική και με συνοπτικές διαδικασίες επανεξέταση των καταχρηστικών συμβάσεων των τραπεζών απέναντι στους Έλληνες δανειολήπτες.
Άμεση απαίτηση έντοκης επιστροφής των κατοχικών δανείων στη χώρα.
Θεσμοθέτηση πραγματικά δημόσιας και απόλυτα δωρεάν υγείας για όλους.
Δημόσια και πραγματικά δωρεάν παιδεία για τη νεολαία μας με παράλληλη κατάργηση του συνόλου των αντιεκπαιδευτικών και εθνομηδενιστικών ανοσιουργημάτων που θεσμοθέτησε ύπουλα και δόλια η κυβέρνηση των αχυρανθρώπων.
Οριοθέτηση πραγματικά κόκκινων γραμμών στη διαχείριση του συνόλου των εθνικών θεμάτων, και άμεση ανατροπή των παραδοχών που ήταν γέννημα της επικίνδυνης μυστικής διπλωματίας και των αντεθνικών συμβιβασμών.


Και σ όλα τα παραπάνω, η Ελληνική κοινωνία, δε θα είναι μόνο ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, αλλά ο εγγυητής και αποφασιστικός καταλύτης.

Αρκούν αυτά για να ξέρουμε που πάμε???

Στην Ελλάδα του σήμερα άλλωστε, αυτό που κρίνεται δεν είναι το αυριανό κοινωνικοπολιτικό της καθεστώς.
Αυτό που κρίνεται είναι η ίδια της η υπόσταση, η εδαφική της ακεραιότητα, η βιωσιμότητά της.

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.
Τα ψέματα τελείωσαν. Μαζί τους τελείωσαν και οι αυταπάτες.
Το σύστημα εξουσίας που μισεί την Ελληνική κοινωνία, δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το προσκήνιο πριν ολοκληρώσει το καταστροφικό του έργο.
Αν τους αφήσουμε να το ολοκληρώσουν, τότε τίποτε δε θα υπάρχει πλέον για να περισωθεί.

Η Επιτροπή Εξέγερσης είναι αυτή που θα κατευθύνει στοχευμένα τη δράση αυτού του λαού. Ούτε τα φάσκελα… Ούτε οι μεγαλοστομίες δε θα το κάνουν.
Η Επιτροπή Εξέγερσης είναι αυτή που θα ρίξει το σύνθημα του καθολικού ξεσηκωμού και θα οργανώσει το βηματισμό της.
Η Επιτροπή Εξέγερσης είναι αυτή που θα σχεδιάσει με αποφασιστικότητα τα βήματα της πολιτικής ανατροπής.
Αυτή θα εμπνεύσει με συνθήματα και συγκεκριμένη τακτική το νικηφόρο αγώνα της Ελληνικής κοινωνίας.

Και αυτός ο λαός εμπνευσμένος από τους δικούς του ηγέτες θα απειλήσει πραγματικά, όχι τους πολιτικούς, αλλά τις πολιτικές του εθνικού, οικονομικού και κοινωνικού ξεπουλήματος.

Το σύστημα θα νοιώσει να απειλείται πραγματικά, αν δει τις δυνάμεις καταστολής που σήμερα χρησιμοποιεί αδίστακτα σε βάρος της κοινωνίας, να στρέφουν τις μουτσούνες του οπλισμού της καταστολής στα μούτρα των πολιτικών που το χρησιμοποιούν για την προσωπική τους προστασία, και όχι στο μέτωπο της μαχόμενης κοινωνίας.

Ελάτε λοιπόν να εμπνεύσουμε όλους αυτούς που είναι παιδιά της διπλανής πόρτας, να προστατεύσουν το Σύνταγμα και την πατρίδα και όχι τους αχυρανθρώπους που τσαλαπάτησαν και τα δυό.

Βάλτε για λίγο στην άκρη τις κομματικές σημαίες που δεν οδήγησαν πουθενά και μόνο τον καθημερινό διχασμό και την ψεύτικη αντιπαράθεση μπορούν να τροφοδοτήσουν, κι ελάτε να σώσουμε την Ελλάδα από τους δυνάστες της.

Ελάτε να συγκροτήσουμε άμεσα μια πραγματικά λαϊκή Επιτροπή Εξέγερσης για ν απαλλάξουμε την πατρίδα μας από τον εφιάλτη και να ανοίξουμε το δρόμο για ουσιαστικές πολιτικές αλλαγές.

Για πολιτικές αλλαγές που θα προκύψουν…
Ναι!!! Μέσα από πολιτική αντιπαράθεση.
Ναι!!! Μέσα από ιδεολογικοπολιτικές αντιπαραθέσεις.

Αλλά σε μια Ελλάδα Εθνικής κυριαρχίας… Εθνικής αξιοπρέπειας… αλλά και Εθνικής περηφάνιας για την δυνατότητα του λαού της να βάλει φρένο στον ανεξέλεγκτο ξεπεσμό και στην εκποίηση της ίδιας του της πατρίδας.

Ελάτε σήμερα να ζωντανέψουμε τα όνειρό μας, γιατί αύριο ο εφιάλτης δε θα αφήνει τόπο στα όνειρα.

Πηγη

Ένταση στην πλατεία Συντάγματος


Ένταση στην πλατεία Συντάγματος

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011, 21:25
Συντονιστείτε στο web zougla radio

Επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και αγανακτισμένων πολιτών σημειώνονται αυτήν την ώρα (21:20) στην πλατεία Συντάγματος.Περίπου 400 άτομα απέκλεισαν τη Βασιλίσσης Αμαλίας και πριν από λίγη ώρα απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.Τα πνεύματα είναι ιδιαίτερα οξυμμένα στο σταθμό του Μετρό Συντάγματος. 

http://www.zougla.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟYΡΓΟΥ: ....."PLEASE...... και εξακολουθώ να είμαι ένας αδιόρθωτος ψεύτης"

Ο ΓΑΠ εντυπωσίασε!!! 
Δραματικοί τόνοι ,  με ψέλλισμα της φωνής, πολύ ικεσία, κα τέλος το περιτύλιγμα των ανακοινώσεων ΓΑΠ και της ομιλίας του με πολύ "ΠΑΤΡΙΔΑ" . 
Ο ΓΑΠ αν και εκφωνητής της ομιλίας του πρέπει να βάλει "χέρι" στον συγγραφέα της διότι στον απολογισμό της κυβέρνησης του τον οποίο εκφώνησε ,μεταξύ άλλων ανύπαρκτων κατορθωμάτων των οποίων η κυβέρνηση φαντομάς έχει επιτύχει κατά τον ψεύτη και απατεώνα αναφέρθηκε χωρίς ντροπή και θεωρώντας ότι απευθύνεται σε κάφρους στις λίστες των μεγαλο οφειλετών του δημοσίου οι οποίες όπως αποκαλύφθηκε εμπεριέχουν οφειλέτες πτωχευμένους και μάλιστα οι περισσότερες επιχειρήσεις εξ αυτών είναι κρατικές ..!!! ....τουτέστιν μηδέν "εις το πηλήκιον" του ΓΑΠ

Και μόνον για αυτό ο ΓΑΠ χρίζεται ως ένας κοινά  αμετανόητος ΨΕΥΤΗΣ !!! 

 Σε όλη την ομιλία του ο ΓΑΠ έπλεξε το εγκώμιο του δημιουργικού έξυπνου και οξυδερκή δουλευταρά ελληνικού λαού και ζήτησε "παρακαλώντας " να συμμετέχουν όλοι κάτω από την εθνική σημαία της κυβέρνησης του ώστε να περάσουμε την στενωπό της εν δυνάμει πτώχευσης και της χρεοκοπίας της χώρας και των πολιτών. 
Είναι περίεργο όταν ο ΓΑΠ δηλώνει σε όλους τους τόνους την εμπιστοσύνη που τρέφει ο ίδιος στον ΕΛΛΗΝΑ και πως ο ΕΛΛΗΝΑΣ είναι αυτός που σίγουρα μπορεί να καταφέρει το ακατόρθωτο όπως με σιγουριά ανέφερε , ο ίδιος από την άλλη να ΖΗΤΑ ΕΠΙΜΟΝΑ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ για να βγούμε ως χώρα από το αδιέξοδο μια και η "ΕΛΛΑΔΑ ΥΣΤΕΡΕΙ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ" !!

 ΨΕΥΤΗΣ ..ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ... ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΟΣ ΛΕΛΕΣ ..ΑΔΟΥΛΕΥΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟ...
ΟΤΙ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ ΤΟ ΜΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΦΤΥΝΕΙ...
ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΩΝΤΑΣ

Ο ΓΑΠ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΤΙ: " ΘΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ...... "

ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ....

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΑΠΛΟΧΕΡΑ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ!!!

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΩΝ ΜΙΣΘΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΠΑΣΟΚ ΤΥΠΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ "ΔΙΕΡΡΕΥΣΑΝ" ΤΑ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΔΕΘ.

Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΟΛΚΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΣΤΥΓΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΑ Η ΤΡΟΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ!!! ΚΑΘΟΣΟΝ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΑΣ

Πανεργατικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη [Ζωντανή Αναμετάδοση]

Γνωρίζετε ποια Εταιρεία Πληροφορικής κατασκευάζει και συντηρεί το Λογισμικό στο Υπουργείο Οικονομικών ;

Γνωρίζετε ποια Εταιρεία Πληροφορικής κατασκευάζει και συντηρεί το Λογισμικό στο Υπουργείο Οικονομικών ;
Αν όχι, ανοίξτε:
 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:
Είμαστε όλοι, λαός, πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές και πολιτευτές, δικαστές και δικηγόροι, διπλωμάτες, στρατηγοί, αστυνομικοί, τράπεζες και τραπεζίτες, δάσκαλοι και διδασκόμενοι, γιατροί και ασθενείς, ελεγκτές και ελεγχόμενοι, παπάδες και δεσποτάδες, επιχειρήσεις και επιχειρηματίες (εγχώριοι και εισαγόμενοι), ΜΜΕ και δημοσιογράφοι, εφοπλιστές και ναυτικοί, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, καλλιτέχνες,  φοροεισφοροφυγάδες, έντιμοι και λαμόγια, πόρνες και αδερφές, ζωντανοί και πεθαμένοι, πράσινοι, γαλάζιοι, κίτρινοι, κόκκινοι, όλοι γενικώς και μηδενός εξαιρουμένου....
ΦΑΚΕΛΩΜΈΝΟΙ, στον "Εθνικό Προμηθευτή", που τεχνικά μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες μας, αρκεί-και όποτε-το θελήσει.
 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ;
- Το εν λόγω λογισμικό και η συντήρησή του, δεν χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.  διότι δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός, ελλείψει άλλων αναδόχων, για τεχνικούς λόγους.
- "Απαγορεύεται", επίσης για τεχνικούς λόγους, στους αναλυτές και  προγραμματιστές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,  να "αγγίξουν" τα προγράμματα, με αποτέλεσμα όταν "πέφτει" το σύστημα να μην μπορούν να παρέμβουν διορθωτικά.
 
 
Υ.Γ
-Που είσαι αείμνηστε Χαρίλαε Φλωράκη, να δεις τον γιο του Πέτρου, που του δώσατε δουλειές τότε εσείς της Οικουμενικής Κυβέρνησης-όπως τους είχες  ζητήσει-πως πρόκοψε και μεγάλωσε.....
 
-Γιατί κ. ΓΙΚ,  ξεχάσατε την Κό.Λα.Ση ;
 
G.D.

Πολιτική και κοινωνική "ατραξιόν" ....στην Θεσσαλονίκη με φόντο την χρεοκοπία !


Με τις ειδήσεις από τα διεθνή ΜΜΕ να βλέπουν χρεοκοπία , στάση πληρωμών και όχι μόνο ...η κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στο καθιερωμένο ραντεβού "ατραξιόν" της ΔΕΘ, αντιμέτωπη  με πραγματικά αγανακτισμένους  πολίτες , αλλά και  με "μισθωμένους" από τους εργατοπατέρες διαδηλωτές σε ημερήσια εκδρομή, με όλα πληρωμένα, στην νύμφη του Θερμαϊκού ... ενώ αυτοί τα σπάνε ήδη σε τοπικά μπουζουξίδικα ...ανάβοντας πούρα Αβάνας  (ως μικροί Δασκαλόπουλοι ) παρέα με PR αστρολογούδες, οξυζενούδες , στριπτιζούδες  και συμπεθέρες από τα Τίρανα , την ίδια στιγμή που εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών ζουν στην ανεργία η με μισθούς πείνας και με την απόλυτη αβεβαιότητα του αύριο.

Στο ίδιο έργο θεατές ....εδώ και χρόνια ! Παλιότερα,  όταν το κοινοτικό χρήμα  έρεε  άφθονο, όλοι περίμενα τις μέρες αυτές να δουν πόσες πλαστικές σημαίες θα σηκωθούν για χάρη του αρχηγού στο Παλέ Ντε Σπορ ,  να μάθουν  ποιοι υπουργοί τα σπάνε στα μπουζούκια , πόσες πόρνες κατεβηκαν από το πρώην ανατολικό μπλοκ ,για να καλύψουν τις ανάγκες των πολυπληθών αντιπροσωπιών των μανδαρίνων, αφισοκολλητών  λιγδιάρηδων και αμπεχονάδων που είχαν γίνει νεόπλουτοι  ...βολεμένοι στο δημόσιο, στις κρατικές επιδοτήσεις , στις μίζες και στις αρπαχτές.
Βέβαια, το πάρτι συνεχίζεται πιο σεμνά και ταπεινά ...με τα ρέστα μας, που έχουν ακόμα ενθυλακωμένα , όχι στα ταγάρια τους, όπως παλιότερα, αλλά στα χ(Α)ρμάνικα μεταλλαγμένα κουστουμάκια τους . Τα τσιμπούσια , οι σταρλετίτσες , οι πουτάνες ...έχουν την τιμητική τους ακόμα και σήμερα, αλλά σε περιορισμένο μπάτζετ και βέβαια πιο κρυφά ....και για το φόβο μην γίνουν θύματα της λαϊκής αγανάκτησης.
Ετσι σήμερα περιμένουμε να μετρήσουμε δακρυγόνα , συλλήψεις , σπασίματα ...και άλλα πολλά, να γίνουμε θέατρο των διεθνών ΜΜΕ ...περιγράφοντας το νέο χάος στην χώρα των χρεοκοπημένων της Ευρώπης !
Ξεχνώντας όλα τα άλλα και περιμένοντας την επόμενη μέρα και τα επόμενα μέτρα που θα μας δώσουν ανάσα μέχρι το τέλος του χρόνου....όταν θα γίνει το μεγάλο πάρτι με την είσπραξη των τζογαρισμένων  CDS  και οι τσέπες των εξαθλιωμένων Ελλήνων θα γεμίζουν με πληθωριστικές δραχμές προκειμένου να πάρουν  ένα καρβέλι ψωμί.
ΤΗIS IS GREECE ! 

papatzides

Ο άτυπος πρωθυπουργός, ο Μπένι ο νέος Μεσσίας, αποδείχθηκε πιο λίγος και από τους λίγους...

Μπένι ο εμπνευστής των απολύσεων

thumb
Της Μιχαλούς
   

O Μπένι ο νέος Μεσσίας, αποδείχθηκε πιο λίγος και από τους λίγους. Ο αέρας της αλλαγής που έφερε ήταν ακόμη μια παρλαπίπα, ώστε να πέσουν στην φάκα τα θύματα,  τα φοβισμένα δημοσιοϋπαλληλικά ανθρωπάκια, για να έρθουν μετά να το δοξάζουν που έχουν δουλίτσα ακόμη κι αν φτάσουν να πληρώνονται με χαρτζιλίκια( όσοι την γλυτώσουν).
Τα συμπεράσματα αυτά βγαίνουν από τη νέα  έκθεση σοκ της ΓΣΕΕ η οποία επισημαίνει ότι θυσίες οι οποίες επιβάλλονται κυρίως στους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν επέφεραν τη βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητάς της ελληνικής οικονομίας αλλά την...
υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού στο έτος 2003, του κατώτερου μισθού σε επίπεδα πριν από το έτος 1984 και του επιπέδου ανεργίας στο έτος 1961.
Την τρόικα όμως δεν την ενδιαφέρει σε ποια χρονιά γυρνάμε οικονομικά αλλά τα νούμερα, τα έχουμε πει αυτά. Για αυτό ζητούν από το κράτος να κόψει το κράτος 20 δις από το κόστος του. Τουλάχιστον.
Έτσι λοιπόν ο δεινός  ο «ρήτορας» υπουργός οικονομικών, δεύτερος αντιπρόεδρος, Συνταγματολόγος,  άτυπος πρωθυπουργός και εμπνευστής του σχεδίου χρηματοδότησης από την Ελλάδα του δανείου που θα δώσει η Φινλανδία στην Ελλάδα, αποφασίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει μονάχα μέσω απολύσεων των δημοσίων υπαλλήλων.
Σύμφωνα λοιπόν με τους γρήγορους απλούς υπολογισμούς που έκανε το οικονομικό επιτελείο του, στη «δεξαμενή» από την οποία θα επιλεγεί το πλεονάζον προσωπικό για τη μισθωτή εφεδρεία  θα μπουν περί τις 200.000 υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Οι πρώτες όμως απολύσεις – εργασιακή εφεδρεία θα  φθάσουν το 7%  του προσωπικού , δηλαδή σχεδόν 14.000 υπάλληλοι!!!!
Βέβαια τα τζιμάνια της Κυβέρνησης δεν έχουν σκεφθεί ότι κανείς μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου δε μπορεί να απολυθεί αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα. Αλλά και σε αυτό μάλλον θα αντιδράσουν σαρωτικά και θα λύσουν το πρόβλημα…Θα το καταργήσουν!
 
απο sibilla

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Φραστικό Επεισόδιο Βενιζέλου - Τσαραπουλίδη στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης;;;


Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ERGASIANEWS, ένα φραστικό επεισόδιο έλαβε χώρα, ανάμεσα στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κ. Τσαραμπουλίδη και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλο, κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με την παρουσία του Πρωθυπουργού.
Αφορμή στάθηκαν οι διαρκείς παρεμβάσεις που έκανε ο κ. Βενιζέλος, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που έκανε ο πρόεδρος του ΕΚΘ κ. Τσαραμπουλίδης στον Πρωθυπουργό, για τα προβλήματα της εργατικής τάξης της πόλης. Ο κ. Βενιζέλος διέκοπτε συνεχώς τον πρόεδρο λέγοντάς του ότι χρησιμοποιεί "επιθετική γλώσσα", για να λάβει την απάντηση του συνδικαλιστή ότι "αυτοί που με εξέλεγξαν έτσι θέλουν να μιλάω". Συνεχίζοντας την εισήγηση του ο κ. Τσαραμπουλίδης, δέχθηκε μια ακόμα διακοπή από τον κ. Βενιζέλο, γεγονός που τον εξόργισε εντόνως. Απευθυνόμενος τότε προς τον κ. Βενιζέλο του είπε ότι "εγώ σήμερα έλαβα πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό της Χώρας και όχι από τον Αντιπρόεδρο. Και ότι έχω να πω θα το πω στον ίδιο. Αν σας αρέσει κ. Βενιζέλο..μην με διακόπτετε".
Μετά από αυτή τη φράση του συνδικαλιστή (ο οποίος ομολογουμένως έβαλε τον κ. Βενιζέλο στη "θέση" του) επικράτησε "παγωμάρα" στην αίθουσα και έκτοτε ο κ. Βενιζέλος δεν τον διέκοψε ξανά.
Το περιστατικό αυτό δείχνει πόσο τεταμένες είναι οι σχέσεις των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ με την Κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο, γεγονός που ενισχύεται και από την άρνηση του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Ιωάννη Παναγόπουλου, να παρευρεθεί στη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού προς τους παραγωγικούς φορείς.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, οι υπουργοί Μ. Χρυσοχοϊδης, Δ. Ρέππας, Χ. Καστανίδης, Γ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Ραγκούσης, Κ. Σκανδαλίδης, Η. Μόσιαλος και οι υφυπουργοί Φ. Γεννηματά, Γ. Νικητιάδης, Γ. Κουτσούκος. 
 

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ.... Ανδρωθηκε μεσα στην κομματοκρατια και τις διαπλεκομενες σχεσεις κρατους -κρατοδιαιτων, τις οποιες τωρα καταγγελει σαν παρθενογεννημενος.
ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ,Ο ΟΙΟΝΕΙ ΤΟΛΜΗΡΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΝΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΑΧΡΟΝΟΣ, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΙΤΙΟΥ - ΑΙΤΙΑΤΟΥ,  ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΕΘΡΕΨΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΥΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
        ΛΗΣΜΟΝΕΙ η ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ε Ι Ν Α Ι ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ!!! , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΙΔΙΟΡΥΘΜΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ 23 ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... ΑΡΑΓΕ ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ και ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 27 ΕΤΩΝ?
 
Epikouros Athineos

Ο ΣΑ-ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΑΞΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην περιοχή γύρω από το Βελλίδειο μετά τη μαζική χρήση χημικών από τους Αστυνομικούς κατά των ιδιοκτητών Ταξί. Η συγκέντρωση ήταν μαζική και τώρα διεξάγονται μάχες με πέτρες και καδρόνια εναντίον των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. Όπως...
μετέδωσε το Mega, σε λίγη ώρα ξεκινούν άλλα 9 συλλαλητήρια μεταξύ των οποίων και αυτό των Αναρχικών. Αυτή την ώρα ξεκινά η συγκέντρωση η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΥΔ που είναι και μεγαλύτερη σε όγκο από όλες τις άλλες σήμερα στην Θεσσαλονίκη. 

απο fimotro

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ !! ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΙΤΟΡΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΗ ,,,,,,,,,,,,, ΕΠΤΑ ΠΡΑΤΟΡΙΑΝΟΙ

ΤΩΡΑ!! Ο "ΗΓΕΜΟΝΑΣ" ΓΑΠ ΚΑΙ Ο "ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ" ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ! ΟΙ ΠΡΑΙΤΟΡΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΜΑΤ "ΣΦΑΖΟΥΝ" ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ : " ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ" ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ ΓΑΠ-ΠΑΣΟΚ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΘΡΟΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ...


Οι Αγανακτισμένοι της Θεσσαλονίκης “ακύρωσαν” προς το παρόν το σχέδιό τους για αποκλεισμό της ΔΕΘ, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε πάρα πολλές προσαγωγές!
Με απόφασή τους, όμως, οι Αγανακτισμένοι καλούν στις 18.00 συγκέντρωση στην πλατεία του Λευκού Πύργου και πορεία προς το Βελλίδειο. Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί του Ηρακλή είναι περίπου 600, ενώ οι ιδιοκτήτες ταξί περισσότεροι από 1500.
Σύνθημά τους “σήμερα ξεκινά ο πόλεμος”…
 
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΧΟΥΝΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ....
Συνδικάτα, εργατικά κέντρα, σωματεία εργαζομένων, "αγανακτισμένοι", φοιτητές, αυτοκινητιστές, Ηρακλειδείς και ηθοποιοί είναι μερικές μόνο από τις ομάδες διαδηλωτών, οι πορείες των οποίων ξεκίνησαν πριν από λίγο στη συμπρωτεύουσα. Ποτέ στο -πρόσφατο τουλάχιστον- παρελθόν η πόλη δεν έχει..
.δει τόσο μεγάλη αστυνομική παρουσία. Περίπου έξι χιλιάδες άνδρες της ΕΛΑΣ έχουν ήδη λάβει θέσεις σε κρίσιμα σημεία, ενώ στις 8 ξεκινά η ομιλία του πρωθυπουργού.
Με τους "Αγανακτισμένους" να έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν το "παρών" στα τρία σημεία προσυγκέντρωσης που έχουν καθορίσει (Λευκός Πύργος, Βασ. Γεωργίου και έξω από το κτίριο του πρώην 424 στρατιωτικού νοσοκομείου) ανοίγει ο κύκλος των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, που έχουν εξαγγελθεί για σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 76ης Διεθνούς Έκθεσης.

Καθώς πλησιάζει η ώρα για την καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στους παραγωγικούς φορείς της πόλης (στις 8 το βράδυ) εντείνονται και τα αστυνομικά μέτρα στο κέντρο και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από το χώρο της ομιλίας του πρωθυπουργού.

Τα μέτρα που έχει λάβει φέτος η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) είναι πρωτοφανή- πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση στη ΔΕΘ-με σχεδόν 6000 αστυνομικούς να φρουρούν κάθε γωνιά του κέντρου.

Ήδη, έχει στηθεί στην οδό Μ. Ανδρόνικου- από το ύψος της πλατείας της ΧΑΝΘ- και στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου (στη διασταύρωση με τη Μ. Αλεξάνδρου) ο μεταλλικός φράχτης που ήρθε από την Αθήνα για να ενισχύσει στο μέγιστο τα μέτρα ασφαλείας. Ο φράχτης, που το καλοκαίρι είχε χρησιμοποιηθεί στο Σύνταγμα, μαζί με τον Αίαντα, την αντλία ρίψης νερού που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια από την Αστυνομία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις γενικευμένων επεισοδίων, είναι οι δύο "καινοτομίες" στο σχεδιασμό των αστυνομικών δυνάμεων στη φετινή ΔΕΘ.

Εκτός του μεταλλικού φράχτη και του Αίαντα, κλούβες και κιγκλιδώματα έχουν στηθεί περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου "Ι.Βελλίδης", το οποίο έκαναν "φύλλο και φτερό" νωρίτερα οι αστυνομικοί, όπως και τους γύρω χώρους. Όποιος θέλει να προσεγγίσει το Βελλίδειο θα πρέπει, εκτός της πρόσκλησης, να φέρει μαζί του και την αστυνομική του ταυτότητα.

"Ραντεβού" στη Θεσσαλονίκη έχουν δώσει και οι ιδιοκτήτες ταξί από διάφορες πόλεις, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν περί τις 6 το απόγευμα πορεία, πεζή, μέχρι το συνεδριακό κέντρο "Ι.Βελίδης".

Στις 18:00 ΓΣΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΘ, ΕΔΟΘ και ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιούν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ την ίδια ώρα έξω από το Κατσάνειο θα συγκεντρωθούν οπαδοί του Ηρακλή και στην Καμάρα μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και αντιεξουσιαστές.

Στις 18:30 μέλη του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ στη Θεσσαλονίκη φθάνουν, επίσης, από την Αθήνα και μέλη του κινήματος "Δεν πληρώνω".

Με μαύρες κορδέλες, ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή των μισθών τους, ενώ εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ έχουν αναρτήσει πανό στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης, κατά της ιδιωτικοποίησής της.
"Αστακός" η Θεσσαλονίκη
Δρακόντεια είναι τα μέτρα που έχει λάβει φέτος η Ελληνική Αστυνομία με σχεδόν 6000 αστυνομικούς να φρουρούν κάθε γωνιά του κέντρου.
Ηδη έχει στηθεί στην οδό Μ. Ανδρόνικου- από το ύψος της πλατείας της ΧΑΝΘ- και στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου (στη διασταύρωση με τη Μ. Αλεξάνδρου) ο μεταλλικός φράχτης που ήρθε από την Αθήνα για να ενισχύσει στο μέγιστο τα μέτρα ασφαλείας. Ο φράχτης, που το καλοκαίρι είχε χρησιμοποιηθεί στο Σύνταγμα, μαζί με τον Αίαντα, την αντλία ρίψης νερού που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια από την Αστυνομία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις γενικευμένων επεισοδίων, είναι οι δύο "καινοτομίες" στο σχεδιασμό των αστυνομικών δυνάμεων στη φετινή ΔΕΘ.
Εκτός του μεταλλικού φράχτη και του Αίαντα, κλούβες και κιγκλιδώματα έχουν στηθεί περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου "Ι.Βελλίδης", το οποίο έκαναν "φύλλο και φτερό" νωρίτερα οι αστυνομικοί, όπως και τους γύρω χώρους. Όποιος θέλει να προσεγγίσει το Βελλίδειο θα πρέπει, εκτός της πρόσκλησης, να φέρει μαζί του και την αστυνομική του ταυτότητα.
Κλειστοί κεντρικοί δρόμοι
Εξαιτίας των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, κλειστοί είναι κεντρικοί δρόμοι της πόλης, με την κυκλοφορία όλων των οχημάτων να απαγορεύεται στις οδούς:

Λ. Στρατού (από Καυταντζόγλου μέχρι πλατεία ΧΑΝΘ),
Γ' Σεπτεμβρίου (από Μ. Ανδρόνικου μέχρι Εγνατία),
Β. Ολγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος),
Β. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου),
Λ. Νίκης (από 26ης Οκτωβρίου μέχρι πλ. Λευκού Πύργου),
Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ' Σεπτεμβρίου),
Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι Γ' Σεπτεμβρίου) και
Εθνικής Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι πλ. Λευκού Πύργου).

Μέχρι και το τέλος των διαδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από ανατολικά προς δυτικά μέσω των οδών Κατσιμίδη- Περιφερειακής οδού - Αγ. Δημητρίου - Κασσάνδρου και από δυτικά προς ανατολικά μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου - Αγ. Δημητρίου και Περιφερειακής οδού, καθώς και από Λ. Νίκης, συνθηκών επιτρεπόντων.
Επιπλέον, έως και αύριο το μεσημέρι δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις οδούς:

Λ. Στρατού (από Καυταντζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ)
Ν. Γερμανού (από Πλ. Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ) Γ΄ Σεπτεμβρίου (από Μ. Ανδρόνικου μέχρι Αγ. Δημητρίου)
Αγ. Δημητρίου (από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ' Σεπτεμβρίου) Εθνικής Αμύνης (από Αγ. Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου)
Τσιμισκή (από Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι Εθνικής Αμύνης) Εγνατία (από Πλατεία Συντριβανίου μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου) Γ. Λαμπράκη (από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου)
Αρμενοπούλου (από Μελενίκου μέχρι Εθνικής Αμύνης)
Ν. Ζέρβα (από Β. Γεωργίου μέχρι Λ.Στρατού) Γκύζη (από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι Β.Γεωργίου)
Μ.Αλεξάνδρου (από Πλ. Ηλεκτρικής μέχρι Αγ. Τριάδος)
Μ. Ανδρόνικου (από Πλ. Ηλεκτρικής μέχρι Πλ. ΧΑΝΘ)
Αγίας Τριάδος (από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι Βασ.Γεωργίου) και στους υπόλοιπους δρόμους περιμετρικά του ξενοδοχείου "Μακεδονία Παλλάς".

Τέλος, μέχρι και τις 2 αύριο το μεσημέρι απαγορεύεται η στάση και στάθμευση στις οδούς Αγγελάκη (σε όλο το μήκος της) και στην Ανώνυμη Οδό έναντι του Γ΄Σ.Σ. (από Λ. Στρατού μέχρι Βασ. Γεωργίου).
 
Πληροφορίες από: devil. ΚΑΙ anti-ntp

ΛΟΒΕΡΔΟΣ...... ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ "ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ"

Ο Αντρέας ο αντρείος και μια "πληρωμένη" απάντηση

thumb
Από το Μαρικάκι
   

Ο Αντρέας δεν είναι κανάς τυχαίος, είναι ένας πρώτης τάξεως δελφίνος. Και είναι και αντρείος, το λέει και τ’ όνομά του. Δεν φοβάται ο άνθρωπος να πει τα πράγματα πως έχουν, ειδικά όταν το θέμα δεν είναι το εκάστοτε αντικείμενό του. Ο «δεν μασάω τα λόγια μου» υπουργός όχι μόνο δεν μασάει αλλά τα ξερνάει κιόλας σαν οχετός. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός αυτές τις εποχές. Πρώτα ήταν ο...
Πάγκαλος, τώρα ο Μπένι. Καλύτεροι είναι αυτοί; Δεν κατάλαβα.

Άλλωστε ο Αντρέας, ξέρει και τα μέτωπα.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να αποδεχτούν τη μοίρα τους, ακόμα κι αν υπήρξαν ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και χάρη στη δική τους καλή προαίρεση ή και εθελοτυφλία κυβερνάει.
Κυρίως όμως, οι ΠΑΣΚίτες πρέπει επιτέλους να αποδεχτούν ότι το δημόσιο είναι σε φάση συρρίκνωσης, δραματικής συρρίκνωσης, τελεία και παύλα. Κάπως πρέπει να τους κατατροπώσει προληπτικά την ώρα που γίνεται όλο και πιο δύσκολο για αυτούς να σιωπούν μπροστά στο οφθαλμοφανές, με την οργή τριγύρω να ξεχειλίζει. Ένα παράδειγμα των ημερών, η ΠΑΣΚ των δασκάλων και νηπιαγωγών  δεν έλαβε μέρος στην συνδιάσκεψη για την 37η επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη και μια εβδομάδα μετά σε νέα της ανακοίνωση δηλώνει τον «πλήρη διαχωρισμό της παράταξης από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική».
Από την άλλη ένα μέτωπο είναι το Σύνταγμα της χώρας. Την απέχθειά του την εκδήλωσε προχθές, και ως την αναθεώρηση, αν μέχρι τότε δεν μας έχουν βρει τα χειρότερα, με σοφιστείες και με ρητορείες πρέπει να στρωθεί το έδαφος για τη συνταγματοποίηση της πολιτικής των μνημονίων. Να μην είναι και εκτός νομιμότητας οι άνθρωποι...
Στο μεταξύ σας προτρέπω να διαβάσετε την παρακάτω επιστολή – απάντηση προς τον «δεν μασάω» υπουργό μιας εκπαιδευτικού η οποία  θέλησε να ακολουθήσει το «παράδειγμά του» και να μη «μασήσει» τα λόγια της. Την αλιεύσαμε από την εκπαιδευτική πύλη alfavita.gr:
"Εγώ, μία εκ των διαρκώς καθυβριζόμενων Δημοσίων Υπαλλήλων", της Σοφίας Λαμπίκη
Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, είπε ότι «το ένα εκατομμύριο δημοσίων υπαλλήλων, που ταλαιπωρούν δέκα εκατομμύρια πολίτες με την βεβαιότητα ότι ο δημόσιος τομέας είναι ισόβιος, μας έφτασαν εδώ που μας έφτασαν».(από τον Τύπο)
Είμαι μία εκ των διαρκώς καθυβριζόμενων Δημοσίων Υπαλλήλων.
Υπηρετώ την Εκπαίδευση 12 χρόνια. Έχω αξιολογηθεί πολλάκις από τους μαθητές μου, τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους μου, τις τοπικές κοινωνίες, όπου δούλεψα, ως τουλάχιστον επαρκής.
Δεν είναι δική μου ευθύνη που το Κράτος είναι ανίκανο, ως αμιγώς κομματικός μηχανισμός που είναι, να θέσει αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και μάλιστα αδικούμαι απ΄ αυτήν τη πρακτική.
Έζησα και δούλεψα 4 χρόνια στα Ψαρά που ο υπουργός αγνοεί κατά που πέφτουν.
Έχω δουλέψει πριν το Δημόσιο 16 χρόνια στον Ιδιωτικό τομέα όπου και σε όλες τις εργασίες που έκανα αξιολογήθηκα θετικά.
Πληρώνω κανονικά τους φόρους μου 30 χρόνια, δεν χρηματοδοτήθηκα ως ΜΚΟ, δεν έλαβα κρατική επιδότηση κανενός τύπου όταν έρρεε το χρήμα, δεν πήρα δωράκι από υποβρύχιο ούτε αντάλλαξα λίμνη με τη Μονή Βατοπεδίου.
Έχω εργαστεί σε ΟΛΕΣ τις δουλειές από που πέρασα ,εκτός ωραρίου και πέραν αμοιβής, όταν υπήρξε ανάγκη (στο Δημόσιο δεν είχα ούτε καν την ηθική επιβράβευση).
Δεν έχω κάνει στη θητεία μου στο Δημόσιο ούτε μία ώρα αμειβόμενου ιδιαίτερου μαθήματος σε μαθητή.
Μού έχουν γίνει τους τελευταίους 20 μήνες, 5 περικοπές οριζόντιου τύπου στις αμοιβές μου που ως εκπαιδευτικού είναι οι χαμηλότερες στο Δημόσιο και αυτή τη στιγμή είναι χαμηλότερες του αντίστοιχου συναδέλφου σε ιδιωτικό σχολείο.
Λοιδορούμαι συστηματικά από ανθρώπους που δεν έχουν πληρώσει ποτέ φόρο, ζουν πάμπλουτα και λένε ότι "δεν γουστάρουν να με πληρώνουν πια".
Ο μόνιμος χαρακτηρισμός που μου αποδίδεται είναι "κοπρίτης".
Με το νέο μισθολόγιο θα φτάσω στα όρια της εξαθλίωσης και με την εργασιακή εφεδρεία δεν μου επιτρέπεται καν να απολυθώ απευθείας, να πάρω την αποζημίωση μου καθώς και ό,τι έχω αποδώσει για το εφάπαξ μου και να φτιάξω μια δουλειά δική μου έξω, στην αγορά.
Σήμερα ο Λοβέρδος συλλήβδην με έβαλε στους αποδιοπομπαίους τράγους που ευθύνονται για τα πάντα σ΄ αυτή τη χώρα..
Ο κος υπουργός δεν έχει αξιολογηθεί ποτέ στην Ελλάδα για το έργο το δικό του και των κυβερνήσεων του κόμματός του που διέλυσαν τη χώρα (παρακαλώ να μην μου φέρετε ως επιχείρημα ότι αξιολογείται δια της ανά τετραετίας ψήφου διότι θα καγχάσω)
Κε υπουργέ είμαι σίγουρη ότι εάν τα μέλη των κυβερνήσεων σας έδιναν στον ΑΣΕΠ η πλειονότης ούτε κλητήρες δεν θα διοριζόσασταν.
Όμως , 20 μήνες τώρα, σας αξιολογεί η τρόικα ,ο δικός σας ΑΣΕΠ, και σας έχει αξιολογήσει ως άχρηστους αλλά σας διατηρεί στην εξουσία ως βολικούς και ταπεινούς υπαλλήλους.
Αγαπητέ υπουργέ που πάσχετε από σύνδρομο αδικημένου καλλιτέχνη μελοδραματικής ταινίας, θα σας έπρεπε μία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και αστική αγωγή για αποζημίωση αλλά οι φοβερές συνδικαλιστικές μας ενώσεις δεν διαθέτουν μήτε τμήμα νομικής υποστήριξης, αφού χρόνια τώρα αποτελούν το αριστερό σας χέρι.
Σας παραδίδω στη χλεύη των σκεπτόμενων ανθρώπων και των έντιμων εργαζόμενων γνωρίζοντας ότι όλοι οι μικροαστοί νοικοκυραίοι θα επικροτήσουν με ζητωκραυγές τις ισοπεδωτικές επικοινωνιακές τακτικές.
Θα σας έλεγα : Ντροπή σας , αλλά η έννοια της ντροπής προϋποθέτει την ύπαρξη Αρχών και Συνείδησης που ως φαίνεται δεν διαθέτετε.
Εγώ πάντως δεν θα ξεχάσω τους δραματικούς λίβελους σας-άξιους δευτεροκλασσάτου ηθοποιού- και θα σας αναμένω όταν θα έχει παρέλθει η Εξουσία απ΄τα χέρια σας και θα φτάσει η ώρα της αληθινής λαϊκής αξιολόγησής σας.
"Το Ποντίκι

ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΣΤΑΤΗ" ΤΟΝ ΜΟΝΤΕΡΝΟ DR MENGELE !! ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ Ο ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ "Α-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Βενιζέλος: Ο Μητσοτάκης ωχριά μπροστά του

Toυ Θύμιου Παπανικολάου

  
Όταν ανέλαβε την ηγεσία της Οικονομίας ο Βενιζέλος είχαμε επισημάνει: «Με τσάρο το Βενιζέλο θα ζήσουμε τις αχαλίνωτες ταχυδακτυλουργικές σοφιστείες και την αυθάδεια της ψευτιάς περιτυλιγμένη με τις γνωστές δικηγορίστικες φλυαρίες του ανδρός».
Όλο αυτό το διάστημα ο Βενιζέλος ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη!!!
Οι σοφιστείες, οι τιπολογίες, οι εξυπνακισμοί, τα κούφια λόγια και οι αυθάδεις χαμαιλεοντισμοί του τσάρου γέμισαν τις οθόνες των «νταβάδων» και μας βομβάρδιζαν ανηλεώς…
Ο Βενιζέλος είναι από τους πλέον αποκρουστικούς (και ο Λοβέρδος) διότι επιχειρεί να επενδύσει τη δωσίλογη φαυλοηλιθιότητα της κυβέρνησής, το ψεύδος της και την χοντροκοπιά του κυνισμού της, με σοφιστικές απρέπειες και ξετσίπωτους εξυπνακισμούς…
Ο Βενιζέλος είναι το «λίπος» της αυθάδους βλακείας γι αυτό είναι πιο...
γλοιώδης και από τον ΓΑΠ…
Μέχρι σήμερα, λοιπόν, μας στούπωνε το κρανίο με το χρέος. Το μέγα πρόβλημα εδώ και 23 μήνες ήταν το χρέος που είχε δαιμονοποιηθεί σε Μπιν Λάντεν…
Το σλόγκαν του ταχυδακτυλουργού –Τσάρου ήταν:
«Η Ελλάδα πρέπει πρώτα να βάλει πάτο στο βαρέλι του χρέους»!!!
Τώρα, αφού ο «πάτος» του χρέους είναι χωρίς πάτο και αυτό παρ’ όλη την άγρια και αχαλίνωτη λεηλασία του ελληνικού λαού, την βάναυση ισοπέδωση και το ξεπούλημα των πάντων, ο Βενιζέλος αλλάζει τροπάριο:
«Είναι προφανές ότι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας είναι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. (...) Στο γήπεδο των διαρθρωτικών αλλαγών δεν χρειαζόταν να περιμένουμε καμία τρόικα και κανένα μνημόνιο»!!!
Με τη μυθολογία του δαιμονοποιημένου χρέους δεν μπορούν πλέον να πείσουν κανένα. Γδέρνουν ζωντανό τον ελληνικό λαό, ξεπουλάνε τα πάντα και το χρέος καλπάζει…
Έτσι οι νέες συμφορές, τα «νέα συμβόλαια θανάτου» εναντίον των εργαζομένων και της χώρας, πρέπει να επενδυθούν με νέα σοφίσματα: Αυτά γύρω από το «έλλειμμα ανταγωνιστικότητας»!!!
Στο όνομα, συνεπώς, του «ελλείμματος ανταγωνιστικότητας» πρέπει να:
«Ολοκληρώσουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές, να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνία...».
Δηλαδή να μας βάλουν κυριολεκτικά, ως ελληνική κοινωνία και ως λαό, στο φέρετρο…
Τα πάντα έχουν κατεδαφίσει και διαλύσει, τους μισθούς τους έχουν πετσοκόψει, ακόμα και τις συντάξεις πείνας, την ανεργία την έχουν εκτοξεύσει σε πελώρια μεγέθη, αλλά οι «διαρθρωτικές αλλαγές» δεν τελείωσαν, ούτε ελαττώθηκε, αλλά αυξήθηκε το «έλλειμμα ανταγωνιστικότητας»…
Ο δικολάβος αρλουμπατζής μας δουλεύει αγρίως…
Πού το πάει όμως; Σε ένα νέο σόφισμα:
«Το σημαντικότερο είναι ότι ιδιωτικοποιήσεις σημαίνει ένα κράτος εξυπνότερο, λειτουργικότερο, φιλικότερο για τον πολίτη, με μικρότερο δημοσιονομικό κόστος. Σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει νέες θέσεις εργασίας».
Ο Μητσοτακισμός δικαιώθηκε και νίκησε κατά κράτος: Τα πάντα στο σφυρί με τη δολιότητα του «μικρότερου» και «εξυπνότερου» κράτους!!!
Αυτά τα περί «φιλικότερο για τον πολίτη», τα προσλαμβάνουμε σαν χαζό αστειάκι. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν τόλμησε να ξεστομίσει τέτοια αρλούμπα…
Τα νέα, λοιπόν, μέτρα που θα ολοκληρώσουν τις «διαρθρωτικές αλλαγές» είναι το πλήρες ξεπούλημα των Δημόσιων Επιχειρήσεων, η ολοκληρωτική ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του κράτους!!!
Αυτή είναι η ΟΥΣΙΑ του νέου κυβερνητικού τροπαρίου περί «ελλείμματος ανταγωνιστικότητας» και «διαρθρωτικών αλλαγών»…
Τώρα πώς με την ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του κράτους και το ΓΕΝΙΚΟ ξεπούλημα θα υπάρξουν «νέες θέσεις εργασίας», αυτό, μάλλον, αποτελεί ένα εξυπνακίστικο τέχνασμα του υπερφίαλου ταχυδακτυλουργού της απάτης…
Ο «υπέρ-φυσικός μπεμπές» των μαφιών του χρήματος, αλλά και της μπουρδολογίας, μάλλον κρίνει τον ελληνικό λαό με τον πήχη του δικού του μυαλού…

Σύνταγμα 10/09/2011-19:00 Να είσαι εκεί - H Ελλάδα πεθαίνει


http://www.facebook.com/event.php?eid=211462532248282
Η δική μας συμβολή σαν Zografou.Net στο κάλεσμα στην Πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 10/09/2011 και ώρα 19:00.
Για ην σύνθεση μας χρησιμοποιήσαμε την φωνή του Θανάση Βέγγου απο την ταινία το Βλέμμα του Οδυσσέα, την φωνή του Κώστα Καζάκου που απαγγέλει Τάσο Λειβαδίτη και το ποίημα του Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος και βίντεο απο προηγούμενες συγκεντρώσεις στην Πλατεία Συντάγματος απο τον Εξάντα και το Real Democracy. Gr
=============

Στα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ. το Σάββατο 10/9 τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αλλάξουν άρδην την ιστορία της χώρας μας. Ας κάνουμε την μέρα αυτή μια ακόμα μέρα αγανάκτησης. Η Θεσσαλονίκη μας έχει ανοίξει τις αγκαλιές της για να υποδεχθεί τους αγανακτισμένους όλης της Ελλάδος.

Όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην πόλη μας αυτή την κρίσιμη μέρα ας δώσουν το παρών στο Σύνταγμα στηρίζοντας συμβολικά και ουσιαστικά τους Αγανακτισμένους στην Θεσαλονίκη.

Το αν θα μείνουμε στον καναπέ είναι δική μας απόφαση όπως και το να προωθήσουμε την εκδήλωση σε όσο το δυνατόν περισσότερους γνωστούς μας και να συμβάλλουμε έτσι στην μαζικότητα της εκδήλωσης.

http://facebook.com/infopolis.gr

Απο Στοχασμο Πολιτικη

Ενώπιον της εσχάτης προδοσίας ο Γ. Α. Παπανδρέου; (ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ...ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ )Ολόκληρο το σχέδιο αναταραχής και διάλυσης της χώρας

Του Παναγιώτη Α. Μπόμη

Η αλήθεια είναι πως ο ελληνικός λαός έχει δείξει περίσσια υπομονή στα εξωφρενικά και στραγγαλιστικά μέτρα της Κυβέρνησης και παρά το γεγονός πως το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων ολισθαίνει προς το ναδίρ, η κοινωνική συνοχή, ακροβατώντας μεν, διατηρείται σε.... ανεκτά ακόμα επίπεδα δε!
Και αυτή είναι μια νίκη των Ελλήνων απέναντι σε όσους σχεδίασαν και εκτελούν τοσχέδιο αναταραχής και διάλυσης της χώρας.
Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει τέτοιο σχέδιο στο οποίο μάλιστα συμμετέχουν σαν υψηλά εκτελεστικά όργανα και Έλληνες με τους οποίους θα… ασχοληθούμε πιο κάτω.
Το κουβάρι πλέον έχει ξετυλιχθεί και έχουν γίνει γνωστά κομμάτια που συνθέτουν πλέον ένα ανατριχιαστικό πάζλ.
Τα απόρρητα έγγραφα της ΕΥΠ και της ρώσικης FSB (Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας) για το σχεδιασμό της δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή, της τροπής που παίρνει η υπόθεση των υποκλοπών, τα έγγραφα του wikileaks σε συνδυασμό με την απόβαση του ΔΝΤ στην Ελλάδα με κάνουν να βλέπω ξεκάθαρα πως είμαστε στη μέση του πολέμου που μας έχουν κηρύξει.
Ενός πολέμου, που σύμφωνα με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ξένους παρατηρητές, μας έχει κηρυχτεί λόγω των σχέσεων του Καραμανλή με τους Ρώσους την περίοδο 2007-09.
Προσωπικά εκτιμώ πως τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο της ΕΥΠ Νο53/13-1-2009 είναι αληθινά, καθώς τώρα εν έτει 2012 έχω και έχετε παρακολουθήσει όσα περιγράφονταν το 2009!Τότε η FSB ενημέρωνε την Αθήνα για το σχέδιο «ΠΥΘΙΑ-1».
Το «ΠΥΘΙΑ-1» σύμφωνα πάντα με τους Ρώσους, σχεδιάστηκε από Δυτικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με την MOSSAD και προέβλεπε:

1ον Την πολιτική αποσταθεροποίηση
2ον Την επιχειρηματική αποσταθεροποίηση
3ον Την κοινωνική αποσταθεροποίηση
4ον Προβλήματα στην εξωτερική πολιτική
5ον Τη δολοφονία Καραμανλή
Σύμφωνα με τα έγγραφα της FSB, η ρωσική Υπηρεσία αναγκάστηκε να «επιχειρήσει» στην Ελλάδα γιατί έπεσε στην αντίληψη της προσπάθεια «απόπειρας τηλεφωνικής υποκλοπής συνομιλιών μεταξύ Πούτιν, Παρβάνοφ και Καραμανλή»! Εμείς πλέον ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ για τις υποκλοπές συνομιλιών του πρώην Πρωθυπουργού ΕΠΙΣΗΜΑ.
Όλα αυτά η Ρωσική Κυβέρνηση τα γνωστοποίησε στις ελληνικές αρχές το 2008 και την ίδια χρονιά φέρεται να έγινε και η απόπειρα δολοφονίας του Καραμανλή. Αφού η αντικατασκοπεία των Ρώσων είχε αποτέλεσμα στις αρχές του 2008, η ανάπτυξη του σχεδίου αναταραχής και εκτροπής λάμβανε δράση από πολύ νωρίτερα!
Βάλτε τώρα σε αντιστοιχία με την αρίθμηση του παραπάνω σχεδίου τι έχουμε ζήσει:
1ον Το Βατοπαίδι: Μια υπόθεση που είχε διάρκεια πολλά χρόνια, αλλά την μάθαμε το καλοκαίρι του 2008 και ουσιαστικά σήμανε το τέλος της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ένα χρόνο νωρίτερα είχαμε τις φονικές φωτιές σε όλη την Ελλάδα με επίκεντρο την Πελοπόννησο. Εκείνες τις φωτιές που κόστισαν την ζωή σε δεκάδες Έλληνες και αναπτύχθηκαν σε μια νύχτα απ’ακρη σε άκρη της Ελλάδας, διαλύοντας τον κρατικό μηχανισμό, με τις όποιες πολιτικές προεκτάσεις επακολούθησαν.
2ον Την οικονομική υποβάθμιση της χώρας μας με συγκεκριμένο μοτίβο που έριξε πολλές επιχειρήσεις στο καναβάτσο και ταυτόχρονα το…ποντάρισμα στην πτώχευση της Ελλάδας μέσω των CDS. Μια από τις εταιρείες που έχουν «παίξει» στη χρεοκοπία μας είναι και η Goldman Sachs!
3ον Εδώ έχουμε φυσικά τα Δεκεμβριανά, αλλά και τα γεγονότα της MARFIN.Προσθέστε και τα οργανωμένα επεισόδια που έχουμε δει από το 2008 και έπειτα
4ον Δεν νομίζω να έχει προχωρήσει κανένα θέμα «ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» της χώρας μας.
5ον Η δολοφονία Καραμανλή δεν έγινε. Σύμφωνα με τους Ρώσους υπήρξε εμπλοκή κλιμακίου της FSB με τους εκτελεστές. Η πολιτική του δολοφονία πάντως πέτυχε και όλα αυτά εξηγούν την ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ του πρώην πρωθυπουργού από τότε μέχρι και σήμερα.
Οι «Εφιάλτες»
Για να βρούμε τους σύγχρονους «Εφιάλτες» πρέπει να αναλύσουμε κάποια δεδομένα του σχετικά κοντινού παρελθόντος.
Το 2007 η Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή αποφάσιζε στρατηγική συμφωνία με την Ρωσία και ταυτόχρονα την αγορά τεθωρακισμένων και έναν χρόνο αργότερα τον προγραμματισμό κατασκευής του αγωγού South Stream και του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης.
Στις 2 Απριλίου του 2008 ο Καραμανλής έθετε βέτο για την είσοδο των Σκοπίων στην Ευρώπη παρά την θέληση του Μπους και των Δυτικών Συμμάχων. Αυτές οι συμφωνίες και οι πολιτικές αποφάσεις του Καραμανλή, σε συνδυασμό με την στρατηγική συμμαχία με τους Ρώσους αναιρούν την μοναδική επιφύλαξη της ΕΥΠ για τα όσα ανέφεραν οι Ρώσοι στο έγγραφο για το ΠΥΘΙΑ-1, ότι δηλαδή ίσως ήταν σχέδιο επιχειρούμενης παραπληροφόρησης. Δεν είχαν ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο οι Ρώσοι, καθώς είναι γνωστό πως ο Πούτιν ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον Καραμανλή.
Το ότι οι Αμερικάνοι είχαν ενοχληθεί είναι πλέον γνωστό μέσα από τα έγγραφα που αποκάλυψε το wikileaks στα οποία η Αμερικάνικη Πρεσβεία ενημέρωνε μέσω της Ντέμπορα Μακάρθι την Κυβέρνηση της πως «εργάζονται για να ακυρώσουν τις συμφωνίες Ελλάδας και Ρωσίας».
Όλα αυτά έγιναν την τελευταία τριετία. Τώρα εν έτει 2011 τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει. Έχουμε γυρίσει την πλάτη σε Ρωσία και Κίνα, που εκτός του αγαπημένου μας ΔΝΤ, προσφέρθηκαν και αυτές να βοηθήσουν με δανεισμό, αλλά η ελληνική (;) Κυβέρνηση προτίμησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ότι τα κεντρικά γραφεία του ΔΝΤ βρίσκονται στην 19η Λεωφόρο της Ουάσινγκτον είναι «τυχαίο…ε;» που λέει και η γνωστή διαφήμιση.
Η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου μας οδήγησε ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ στο ΔΝΤ πολύ πριν από τις εκλογές του 2009. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Στρος Καν:
Αν ο Στρος Καν λέει αλήθεια τότε υπάρχουν δυο περιπτώσεις:
Πρώτη περίπτωση που δεν μπορούμε να τη διανοούμαστε ως Έλληνες: Ο Παπανδρέου γνώριζε το σχέδιο για την ανατροπή Καραμανλή και η είσοδος μας στο ΔΝΤ ήταν ο σκοπός του σχεδίου των Δυτικών Δυνάμεων.
Δεύτερη περίπτωση και πιο πιθανή, ο Παπανδρέου να μην γνώριζε το σχέδιο των Δυτικών για την «εξόντωση» Καραμανλή, αλλά οι Δυτικοί… γνώριζαν τον Παπανδρέου και τον είχαν…εύκολο. Είναι γνωστή άλλωστε η σχέση της οικογένειας Παπανδρέου με τα ισχυρά αμερικάνικα λόμπι.
Ο Παπανδρέου πάντως μας είπε ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΨΕΜΑΤΑ με προφανή λόγω να μας παραπλανήσει!
Δείτε το παρακάτω βίντεο ,που χρονολογείται το 2009, και ακούστε προσεχτικά ΚΑΘΕ πρόταση του Πρωθυπουργού:
Τι λέτε λοιπόν; Όλα αυτά είναι τυχαία και ασύνδετα μεταξύ τους γεγονότα; Ή μήπως όλα αυτά είναι τα κομμάτια ενός πάζλ στο οποίο απεικονίζεται η άλωση και τιμωρία της χώρας μας;
Είναι θεωρία συνομωσίας, όπως αυτονόητα θα ισχυριστούν οι πρωταγωνιστές και τα πρόσωπα των ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ; Για να το αποδείξουν πάντως θα πρέπει να δώσουν πειστικότατες απαντήσεις στα όσα παραθέτονται πιο πάνω και στα όσα έχουν δουν το φως της δημοσιότητας.
Το σίγουρο είναι πως η εξαθλίωση στην οποία οδηγείται ο ελληνικός λαός, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανεργία, τον δείκτη ύφεσης, την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας και της απεμπόλησης της εθνικής μας κυριαρχίας είναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ πολέμου. Σίγουρα κάποια στιγμή, και εύχομαι να το ζήσω, όσοι μας οδήγησαν εδώ θα δικαστούν σε ΚΑΝΟΝΙΚΑ δικαστήρια με την κατηγορία που τους αποδίδει ΣΗΜΕΡΑ το δικαστήριο της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ!
Τα απόρρητα έγγραφα της ΕΥΠ & της ρώσικης FSB που αναφέρονται στο σχεδιασμό της δολοφονίας του Κ.Καραμανλή

Τα έγγραφα του Wikileaks που αποκαλύπτουν τις προσπάθειες των Αμερικανών να ακυρώσουν τις συμφωνίες Ελλάδας – Ρωσίας για το φυσικό αέριο
Πληροφορίες από newsbomb.gr / Newscode