ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

19.3.11

«Από τη μύγα ξίγκι» με την πώληση ασημικών

Στην κλισέ γλώσσα των «ειδήσεων» το λέ­νε «αγώνα της κυβέρνησης με τον χρόνο» προκειμένου να ετοιμαστεί έως τα τέλη του μήνα ο φάκελος των αποκρατικοποιήσεων. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι η επιχείρηση «να βγάλουμε από τη μύγα ξίγκι» για να δείξου­με ότι υπάρχουν αυτά που υποσχεθήκαμε. Αυτά που «εμείς», ως κυβέρνηση δηλαδή, είπαμε ότι είναι ένας υλοποιήσιμος στόχος.
Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι από το ξεπού­λημα των επιχειρήσεων δεν φαίνεται να βγαί­νουν πάνω από 8 δισ. (και αυτά με πολύ αισιό­δοξους υπολογισμούς), ενώ από το 2012 το βά­ρος της εκποίησης κρατικής περιουσίας θα πρέ­πει να πέσει στα ακίνητα. Και όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζονται τα κοινωνικά, συνδικαλιστικά, νομικά και άλλα εμπόδια που θα μπουν στην πο­ρεία του στόχου για την εξεύρεση των περιβόη­των 50 δισ. ευρώ.
Επειδή, βέβαια, στην Ελλάδα αρέσει ακόμη και στις κυβερνήσεις να δίνουν τη μάχη με τον χρόνο την... τελευταία στιγμή, ενώ είχε ανακοι­νώσει το πρόγραμμα των 50 δισ., άφησε για το τελευταίο δεκαήμερο τη σύνταξη του σχετικού «προφακέλου». Αυτός ο φάκελος θα πρέπει να παρουσιαστεί στους εταίρους - δανειστές - επι­τηρητές, ώστε το οικονομικό επιτελείο να εξα­σφαλίσει ένα κατ’ αρχήν «ΟΚ» για τα περαιτέρω. Κάτι που θα συμπίπτει με τις τελικές αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και την τυπική επιβεβαί­ωση για τη χορήγηση της τέταρτης δόσης από τους δανειστές.
Ο πρώτος φάκελος: 15 δισ.
Έτσι, την εβδομάδα αυτή, το οικονομικό επιτε­λείο έχει πέσει με τα... μούτρα στη δουλειά για να συντάξει τον πρώτο «προφάκελο», που θα αφορά τις ενέργειες για την κάλυψη 15 δισ. ευ-ρώ την περίοδο 2011-13. Παράλληλα σχεδιάζε­ται ο συνολικός φάκελος των 50 δισ. ευρώ, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται πλέον το υπερφιλό-δοξο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, αξιοποί­ησης παγίων, εκποίησης γης, χώρων και υποδο­μών, συμβάσεων παραχώρησης.
Η συμφωνία του προηγούμενου Σαββάτου μπορεί να «κλείδωσε» τη μη επίσημη χρεοκο­πία της Ελλάδας (ή την άμεση αναδιάρθρωση του χρέους), ωστόσο βάζει «θηλιά» τόσο στη σημερινή κυβέρνηση όσο και στις επόμενες.
Το ότι οι Γερμανοί πέτυχαν να περάσουν στην έκτακτη σύνοδο της ευρωζώνης τα επτά από τα οκτώ σημεία - αιτήματα (που αφορούν την ελ­ληνική υπόθεση) προοιωνίζεται και τις τελικές αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 25ης Μαρ­τίου. Οι οποίες, για να μην γε­λιόμαστε, πρακτικά θα ανοίξουν τον δρόμο για τη συνταγματι­κή παρακολούθηση της οικονομίας μας από το Βερολίνο. Σταδιακά το «ελ­ληνικό πείραμα» θα επεκταθεί στην ευρύτερη περιφέρεια της ευρωζώνης εξα­σφαλίζοντας στους Γερμανούς φθηνότερο εργατικό δυναμικό και τελικά τον έλεγχο της περιοχής της Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Κάτι που, για όσους μελετούν την Ιστορία, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Γερμανούς, μια και η απώλεια της ζώ­νης αυτής τους είχε στοιχίσει την ήττα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Με τη βερολινέζικη βούλα πλέον η Ελλάδα ξε­κινάει τον... Γολγοθά της με κύρια προβλήματα την παντελή απουσία αναπτυξιακών ενδείξεων και το ότι τα καλούμενα «ασημικά» ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί σε πολύ χαμηλές αποτιμή­σεις και αξίες. Α, και κάτι ακόμη. Με το στελε­χικό δυναμικό του κράτους απέναντι, μια και οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο Δημόσιο δεν θέλουν να χάσουν όσα τους έχουν απομείνει... Και μην πιστέψετε ότι αυτά είναι λίγα.
Δεν έχουν σίγουρα ούτε 20 εκατ.!
Έγκυρη πηγή θεωρεί λογική την προτεραιότη­τα που αποδίδεται σε αυτόν τον τομέα, καθώς οι υφιστάμενες εγγραφές (προϋπολογισμός 2010) είναι σχεδόν μηδενικές. Μάλιστα δεν ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ. Με τόσο χαμηλή αποτίμηση η συνολική περιουσία του Δημοσίου λογικό είναι να μπορεί να αποφέρει προστιθέμενη αξία.
Ωστόσο καίριο ερώτημα παραμένει η νομική (με καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας) εξασφάλι­ση αυτών των στοιχείων, διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα μέχρι τώρα. Εικόνα για το προσδο­κώμενο όφελος δεν υπάρχει ούτε καν πρόχειρη, όπως σημείωνε παράγοντας του υπουργείου Οι­κονομίας, ωστόσο στην κυβέρνηση η αξιοποίη­ση των ακινήτων θεωρείται ίσως η ασφαλέστερη πηγή εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις.
Ελληνικό: απευθείας με... ρίσκο
Πάντως το πρώτο προς αξιοποίηση ακίνητο είναι η περιοχή του Ελληνικού, απ’ όπου τα μηνύματα δεν είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση προ­χωρά με τη διαδικασία της ταχείας απευθείας ανάθεσης επιδιώκοντας να προσελκύσει την κυ­βέρνηση του Κατάρ. Ωστόσο η μέχρι τώρα με­θόδευση της όλης προσπάθειας (το σχέδιο έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο υπουργός Επικρατεί­ας Χάρης Παμπούκης) έχει βαθμό επενδυτικού κινδύνου.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει άμεσα τον ορισμό των συμβούλων, μένει όμως να φανεί στην πράξη πώς θα υπερπηδηθούν νομικά, κτηματολογικά εμπόδια, αλλά και οι έντονες αντιδράσεις φορέ­ων, δήμων της περιοχής, οι οποίοι δικαιολογημέ­να διαμαρτύρονται για το... ολοκληρωτικό σκο­τάδι στο οποίο παρέμεναν - μέχρι και προχθές τουλάχιστον.
Εκτός από το Ελληνικό και τον φιλόδοξο (επενδυτικό) στόχο των 5 δισ. ενδιαφέρον λέ­νε (στην κυβέρνηση) ότι έχει προκύψει για τις γειτονικές ιδιοκτησίες, όπως η Μαρίνα Βουλι­αγμένης, οι Αλυκές Αναβύσσου και το Ταε Κβον Ντο. Άμεσα αξιοποιήσιμες θεωρούνται και δύο εκτάσεις στη Ρόδο, η περιοχή Αφάντου και το Πρασονήσι. Πάντως, τα υπόλοιπα «φιλέτα», το χιονοδρομικό Βόρρας στην Πέλλα, η έκταση δί­πλα στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου στην Αιτωλο­ακαρνανία, η περιοχή Γούρνες του Ηρακλείου, το οικόπεδο της πρώην «Φωνής της Αμερικής» στην Ξάνθη, η έκταση στην Ερμιόνη και οι εκτά­σεις σε Χαλκιδική, Μαγνησία και Πιερία, ίσως να μην έχουν τόσο ενδιαφέρον όσο περίμεναν κάποιοι...
Ο φάκελος των επιχειρήσεων
Ο φάκελος επιχειρήσεων του Δημοσίου, που θα περιλαμβάνει εισηγμένες και μη, σχεδιάζε­ται ώστε σχετικό προσχέδιο να παρουσιαστεί στους δανειστές. Στελέχη του οικονομικού επι­τελείου εκτιμούν σε περίπου 8 δισ. ευρώ τα πι­θανά έσοδα. Αυτά υπολογίζονται συνδυαστικά από διάθεση μετοχικών πακέτων αλλά και από μακροχρόνιες μισθώσεις και συμβάσεις παρα­χώρησης.
Στον φάκελο θα περιληφθούν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ - πρώην ΕΒΟ - ΠΥΡ-ΚΑΛ), η ΔΕΠΑ με τον ΔΕΣΦΑ, η ΛΑΡΚΟ, η ΤΡΑΙΝΟ-ΣΕ αλλά και στο μέλλον (όταν θα έχει βελτιωθεί το κλίμα στις αγορές) τα φιλέτα των ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΠΑΠ κ.ά.
Συγκρούσεις εν όψει
Και πάλι, όμως, ο στόχος είναι οικονομικά πο­λύ φιλόδοξος και με πολύ ρίσκο, εάν αναλογι­στούμε πως ο «φάκελος» περιλαμβάνει επιχει­ρήσεις όπως η ΔΕΗ, που θεωρείται «κάστρο» του πράσινου συνδικαλιστικού κινήματος. Εδώ, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίος και ο επικοι­νωνιακός πόλεμος με τους συνδικαλιστές.
Από τα τέλη της περασμένης χρονιάς άρχισαν να «βγαίνουν» ειδήσεις για τις παροχές που εί­χαν μέσω του κανονισμού τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΔΕΗ, με αποκορύφωμα τον χαμό με τα δάνεια που έπαιρνε η ΓΕΝΟΠ από τη διοίκηση. Μια άλλη αντίστοιχη περίπτωση είναι και αυτή των ΕΑΣ, όπου οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η διοίκηση της υπερχρεωμένης εταιρείας προωθούσε εφάπαξ πληρωμές πλέον των προ­βλεπομένων για στελέχη που έβγαιναν στη σύ­νταξη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας. Μάλιστα η πληροφορία αυτή έχει φτάσει και με χαρτιά και στο αρμόδιο υπουργικό γραφείο και ερευνάται αυτές τις ημέρες.
Τι αξία λοιπόν θα έχει για έναν επενδυτή του εξωτερικού μια εταιρεία που, ενώ βρίσκεται «μέσα» και 1,2 δισ., κάνει και τερτίπια για να δώσει παραπάνω χρήματα στα στελέχη που απο­χωρούν… Αυτό βέβαια δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο, αλλά όποιος ξένος μπει στο λογιστήριο για να επενδύσει θα το βρει...
Ο διπλός φάκελος παγίων και ακινήτων
Καλά ενημερωμένες πηγές υποστη­ρίζουν πως το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται ήδη στον «Φάκελο αξιοποίησης παγίων, ακινήτων του Δημοσίου». Γι’ αυτό απευθύνει ήδη πρόσκληση σε έξι ελληνικές τράπε­ζες για να αναλάβουν την ευθύνη σύ­νταξης της μελέτης για την «αξιοποί­ηση» της περιουσίας του Δημοσίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζητού­μενο είναι οι τράπεζες - σε συνερ­γασία με μεγάλες επιχειρήσεις real estate - να καταρτίσουν χαρτοφυλά­κια ακινήτων που μπορεί να αξιοποι­ηθούν σε εύλογο χρόνο. Στόχος είναι τα κρατικά ακίνητα να ομαδοποιη­θούν με βάση επενδυτικά κριτήρια που θα προκύψουν. Κατά πάσα πιθα­νότητα θα συνταχθούν φάκελοι με τουριστικά ακίνητα μόνο, εμπορικά ακίνητα, επιχειρηματικά (μισθώσεις) ακίνητα.
Μετά την καταγραφή των ακινή­των και των προβλημάτων που ίσως υπάρχουν στο καθένα, οι τράπεζες θα πρέπει να καταρτίσουν τα επενδυ­τικά αυτά χαρτοφυλάκια. Έπειτα θα δημιουργηθούν εταιρείες με προίκα τα δικαιώματα αυτών των ακινήτων για να παραχωρηθούν σε ιδιώτες μέ­σω διεθνών διαγωνισμών. Επιδίωξη είναι ο πρώτος φάκελος - χαρτοφυ­λάκιο να έχει συνταχθεί τον Ιούνιο και ο δεύτερος έως τον Δεκέμβριο και άλλοι δύο μέσα στο 2012.
Τα λαχεία και... λοιπά
Στην ίδια «φουρνιά» αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται και έσοδα από περιουσι­ακά στοιχεία του Δημοσίου, όπως το φάσμα τηλεπικοινωνιακών συχνοτήτων, τα τυχερά παιχνίδια και οι συμβάσεις παραχώρησης («Ελ. Βενιζέλος», Εγνατία Οδός, λιμάνια, μαρίνες, περιφερειακά αεροδρόμια). Βέβαια από την εκδήλωση πρόθεσης και στην ένταξη σε έναν προφάκελο μέχρι το ταμείο μπορεί να μεσολαβεί... χάσμα, το οποίο θα πρέπει να καλύψει και να διαχει­ριστεί πρακτικά η κυβέρνηση. Ειδικότερα για το «Ελ. Βενιζέλος» η κυβέρνηση βρί­σκεται σε διαπραγματεύσεις με τη γερμα­νική Hochtief για την επέκταση της σύμβα­σης παραχώρησης του αερολιμένα με στό­χο να εισπραχθούν 200 - 300 εκατ. ευρώ και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το καλοκαίρι.
Επιπλέον το οικονομικό επιτελείο έχει ανακοινώσει ήδη τη μετοχοποίηση των λαχείων. Πρακτικά θα δημιουργηθεί μία εταιρεία η οποία θα «προικοδοτηθεί» με τα μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου (πιθα­νότατα για 20-25 χρόνια) από τα λαχεία και είτε θα δοθεί σε κάποιον ιδιώτη (με discount) είτε θα εισαχθεί στο Χρηματι­στήριο. Κάτι ανάλογο εκτιμάται πως θα ισχύσει και τόσο στα μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου από τους «πέντε αυτοκι­νητοδρόμους» που βρίσκονται υπό κατα­σκευή (μόλις ολοκληρωθεί η επαναδια­πραγμάτευση του ύψους των εσόδων αυ­τών που γίνεται τώρα) όσο και στα έσοδα του κράτους από τον ορυκτό πλούτο της χώρας.
Εκτός αυτών των φακέλων προείσπραξης το Δημόσιο έχει στο χαρτοφυλάκιο του πο­σοστά συμμετοχής σε επιχειρήσεις, τράπε­ζες (Τ.Τ., ΑΤΕ, Αττικής κ.ά.), που σε κάποια καλύτερη χρηματιστηριακή συγκυρία θα μπορούσε να βγάλει στο σφυρί επιδιώκο­ντας να εισπράξει (ανάλογα με τις αποτιμή­σεις) από 800 εκατ. έως 1,2 δισ. ευρώ. Καθώς αυτό δεν παίζει με τα χάλια του Χρηματιστηρίου, επί του παρόντος προχω­ρά στην αναδιάρθρωση της Αγροτικής και τη διάσπαση του Ταμείου Παρακαταθηκών με στόχο τη δημιουργία νέας αυτοτελούς τράπεζας.

το ποντικι

Οι άγνωστοι διάλογοι του Καντάφι με τους ηγέτες πριν τον βομβαρδισμό

Η εναέριες επιθέσεις εναντίων του Καντάφι ξεκίνησαν. Πρωτοστατεί η Γαλλία.
Εμείς εξασφαλίσαμε του διαλόγους που είχε ο Λίβυος ηγέτης με τους ομόλογους του σε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα. Και όπως φαίνεται οι βάσεις για τον πόλεμο είχαν μπει πολύ νωρίτερα.


ipanic

Αναλυτές πολέμου, Διεθνολόγοι, και Ρεπόρτερ παντός εδάφους.


Ο  κακός (ξαφνικά)Καντάφι, και η αναγκαιότητα της Δυτικής πολεμικής μηχανής να επέμβει, σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση απελευθέρωσης του (αντικαθεστωτικού) Λυβικού λαού... .
Στην ίδια συχνότητα δημοσιογραφίνες (ΑΝΤ-1)  που συνήθως καλύπτουν Iατρικά ρεπορτάζ , και πρωτοεμφανιζόμενοι Διεθνολόγοι σαν  τον καθηγητή Δημ .Καιρίδη , που για να καταλάβετε την αμεροληψία στις αναλύσεις- εκτιμήσεις θα πρέπει να διαβάσετε το Βιογραφικό του και τους σπονσορές τους  (στο τέλος της ανάρτησης).
Ο στρατιωτικός ρεπόρτερ του MEGA (Χρ. Τσιγουρής) πρέπει να...
ξημεροβραδιάζεται έξω από το 5γωνο, κι αν κρίνει κανείς από τους μαύρους κύκλους στα μάτια του πρεπει να είναι πιο αγχωμένος κι από τον Καντάφι.
Αγόρια και κορίτσια των Media, χαλαρώστε. Οι ευρωαμερικάνικες απελευθερωτικές δυνάμεις βρήκαν την χρυσή ευκαιρία να κάνουν ασκήσεις  σε πραγματικούς στόχους και  με την ευκαιρία να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα των νέων όπλων τους καθώς και να ξεφορτωθούν οικονομικά τα ληγμένα πυρομαχικά. Η κουλτούρα της Λυβικής μάζας είναι διαμορφωμένη nα μετακινείται κάθε φορά προς την πλευρά του νικητή. Όπως κάνουν  πολλοί δικοί μας σύντροφοι. Απλά τα πράγματα...
Βιογραφικό Δημήτριος Καιρίδης: 
Υπήρξε καθηγητής στην έδρα Καραμανλή στη Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts, διευθυντής του Προγράμματος Κόκκαλη στη Σχολή Kennedy του Πανεπιστημίου Harvard στη Βοστώνη των Η.Π.Α και έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια διεθνώς. Είναι απόφοιτος της Σχολής Fletcher και της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και άρθρα για θέματα Ευρωπαϊκής, Βαλκανικής και Μεσανατολικής ασφάλειας, εθνικισμού και εκδημοκρατισμού.


adena 

Τελικά το γιαούρτι δεν ήταν Σύριζα αλλά Καρατζαφερικό


Πολύς θόρυβος έγινε για το γιαούρτωμα του Πάγκαλου τις προηγούμενες ημέρες. Ο Πάγκαλος κατήγγειλε ότι το γιαούρτωμα το είχε οργανώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος έχει αρχίσει αντάρτικο πόλεμο. 
  Αύριο το Πρώτο θέμα αποκαλύπτει ποιος έριξε το γιαούρτι και μάλιστα ο ίδιος δηλώνει ότι είναι από την Κερατέα και δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ αλλά είναι ψηφοφόρος του Καρατζαφέρη , 
Μάθαμε ακόμα ότι το γιαούρτι ήταν  Κερατιώτικο και μάλιστα της εταιρίας Δημητρίου .....
καφενειο

Η Ελλάδα και το ταξί

Το επάγγελμά μου είναι οδηγός ταξί. Και ενώ είμαι από καλή οικογένεια και είχα δείξει καλή διαγωγή στον πρότερο βίο μου, κάποια στιγμή δεν πήγε καλά η δουλειά μου και μπήκα μέσα.  
  
Για να είμαι ειλικρινής δεν ήταν μόνο ότι δεν πήγε καλά η δουλειά μου. Άρχισε να μου αρέσει η καλοπέραση, να πηγαίνω κανένα ταξιδάκι παραπάνω, να παίζω χρηματιστήριο, να τεμπελιάζω και λίγο...


Ζήτησα από κάποιον που τον θεωρούσα φίλο μου και άνηκε και αυτός στο ίδιο σωματείο με εμένα ένα δάνειο για να ανταπεξέλθω. Μου ζήτησε αρκετούς τόκους, αλλά το χρειαζόμουν και το πήρα. Στην πορεία, λόγω κακού υπολογισμού, του ζητούσα δανεικά κάθε τόσο. Μου έδινε (με τόκο βέβαια), αν και είχα μια υποψία ότι δεν το κάνει γιατί μ' αγαπάει και με νοιάζεται, αλλά γιατί θέλει να βγάλει από μένα. Δεν έδινα σημασία όμως, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάναμε τη δουλειά μας και οι δύο. Μάλιστα κάποια στιγμή είχα μαλώσει με κάποιον οδηγό εκτός σωματείου και αυτός που θεωρούσα φίλος μου δε με υπερασπίστηκε καθόλου, κι ας πλήρωνα τη μηνιαία εισφορά μου κανονικά.

Μετά από αλλεπάλληλους δανεισμούς, είδα ότι δεν τα βγάζω πέρα. Οι τόκοι του φίλου μου ήταν δυσβάσταχτοι και εκτός αυτού κάθε τόσο με ανάγκαζε το σωματείο να αγοράζω GPS, να αγοράζω συστήματα προστασίας για το αυτοκίνητο, να αγοράζω, να αγοράζω...

Το κατάλαβε και αυτός ότι είναι αδύνατο να πάρει όλα όσα συμφωνήσαμε και με έπιασε. Μου μίλησε λίγο ειρωνικά και απότομα. Με έθεσε προ των ευθυνών μου και φεύγοντας μου έκανε και κωλοδάχτυλο. Κι εγώ που νόμιζα πως ήμασταν φίλοι... Για το ότι με ανάγκαζε το σωματείο, στο οποίο αυτός ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος, να αγοράζω κάθε τρεις και λίγο άχρηστα πράγματα, ούτε λόγος βέβαια... Άσε που καμιά φορά μου τα έστελναν κι ελαττωματικά...

Σε ένα μήνα ξαναήρθε. Μπορεί να πήγα κι εγώ, δε θυμάμαι καλά... Μου είπε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο. Δεν είχα ξανακούσει τη λέξη, αλλά ήμουν σε μειονεκτική θέση. Χωρίς καλά καλά να το διαβάσω ολόκληρο το υπέγραψα. Αλλιώς θα χρεοκοπούσα μου είπε. Όσο περνούσε ο καιρός καταλάβαινα ότι την πάτησα άσχημα, ήταν σα να υπέγραψα την καταδίκη μου. Είχα βάλει υποθήκη το σπίτι μου, κάτι παραθαλάσσια  χωράφια που είχα κληρονομήσει και ένα ανεκτίμητης αξίας κειμήλιο του παππού μου. Δηλαδή τα πάντα. Ντρεπόμουν. Αν σηκωνόταν ο παππούς μου και με έβλεπε θα με λυπόταν. Τα δέχτηκα όλα τόσο εύκολα! Ο φίλος μου με δούλεψε. Δεν αντέδρασα καν! Πιάστηκα κορόιδο!

Έπειτα άρχισε να μπαινοβγαίνει στο σπίτι μου, να ανοίγει τα συρτάρια, να κοιτάει όποτε του καπνίσει το πορτοφόλι μου και τις τσέπες μου. Ήθελε να μου κάνει κουμάντο, επειδή συνέχιζε να μου δίνει κάποια δανεικά. Όσα έβγαζα με το ταξάκι μου μου τα έπαιρνε όλα και μου έλεγε ότι αυτά θα ξεπληρώσουν κάτι παλιά δάνεια. Πέρασα από πολλά στάδια: στην αρχή πανικοβλήθηκα, μετά ένιωσα ενοχές, μετά μίσος για αυτόν, μετά απόγνωση... Όλα όμως είχαν έναν κοινό παρονομαστή: ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΑ! ΚΟΙΜΟΜΟΥΝ!

Τις τελευταίες μέρες και αφού τον παρακάλεσα πολύ και έφτασα στη χρεωκοπία πιο κοντά από ποτέ, μου έκανε κάτι διευκολύνσεις. Μείωσε το επιτόκιο και μου έδωσε παράταση στην εξόφληση του δανείου. Είναι όντως σημαντική ανάσα και πολλά λεφτά. Τα μετράω, τα ξαναμετράω όμως, και δε βγαίνω ούτε τώρα με τίποτα. Το χειρότερο είναι ότι το γνωρίζει κι αυτός, αφού ξέρει τα οικονομικά μου πιο καλά κι από μένα...Με τρομάζει το τι έχει στο μυαλό του.

Μου είπε να πουλήσω το ταξί και τα χωράφια. Του είπα ναι! ΤΙ ΒΛΑΚΑΣ ΕΙΜΑΙ;;; Τώρα είναι που δε θα τον ξεπληρώσω ποτέ! Καλά, αυτός δεν το ξέρει; Αφού είναι πετυχημένος και μορφωμένος. Αν ήθελε το καλό μου μάλλον θα με βοηθούσε να κάνω μια επένδυση. Να πάρω ένα καλύτερο ταξί που να καίει λιγότερα και να μην έχει αβαρίες. Έτσι, θα δούλευα σαν το σκυλί και θα του τα ξεπλήρωνα. Αν όχι όλα, τότε τα πιο πολλά. Χωρίς το ταξάκι μου τι θα κάνω; Πώς θα τον ξεπληρώσω; Πώς θα κρατήσω το σπίτι μου; Ούτε καν τα κειμήλια... Φοβάμαι και να πεθάνω, μην τυχόν συναντήσω τον παππού μου.  Πού να βρω το θάρρος να τον κοιτάξω στα μάτια και τι να του πω; ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΕΤΣΙ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΒΓΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩ ΝΑ ΦΩΝΑΖΩ. ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΩ...

ΥΓ: Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι συμπτωματική.

vouliazoume

Fly zone

HEIL GAP

ΖΗΤΑ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΖΑΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ . Για ποινικό αδίκημα κατηγορεί τον Καρατζαφέρη ο πρώην βουλευτής Ευβοίας της ΝΔ Αναστάσιος Λιάσκος

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΡΕ ΤΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ?? ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟ! ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ Λ.Α.Ο.Σ. ΗΧΟΓΡΑΦΕΙ ΟΣΟΥΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ!

Θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του ο κ. Καρατζαφέρης;
"Συνιστά αθλιότητα κατά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού" κατά τον κ. Λιάσκο!

Επίθεση από τον πρώην βουλευτή Ευβοίας της ΝΔ Αναστάσιο Λιάσκο προς τον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ Γ.Καρατζαφέρη για την καταγραφή της συνομιλίας τους.
Ο κύριος Λιάσκος δήλωσε : ''Η χθεσινή δήλωση του κ. Καρατζαφέρη, με την οποία με καλεί να παραλάβω το ηχητικό ντοκουμέντο της μεταξύ μας τηλεφωνικής συνομιλίας, συνιστά δημόσια ομολογία ποινικού αδικήματος. Συνιστά αθλιότητα κατά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού.
Πρόκειται για βαρύτατη προσβολή των ατομικών μου δικαιωμάτων και θίγει την προσωπική μου ελευθερία.
Καλώ τον κ. Καρατζαφέρη να προβεί, εντός της ημέρας, σε δημόσια δήλωση συγνώμης.
Είναι προφανές ότι το αδίκημα αυτό του κ. Καρατζαφέρη θα είχε, ήδη, προκαλέσει την παρέμβαση του Εισαγγελέα, εάν ο κ. Καρατζαφέρης δεν εκαλύπτετο από τη βουλευτική ασυλία''.
newsit.gr/eglimatikotita.blogspot.com

Οι Γιαπωνέζοι και τα 4 κακά της μοίρας τους: Σεισμός, τσουνάμι, ραδιενέργεια και χειμώνας βαρύς

Τελικά είναι πολύ αμαρτωλοί αυτοί οι Γιαπωνέζοι!  Ή μήπως ήταν οι πρόγονοί τους, μαζεύτηκαν πολλά και ήρθε η ώρα της τιμωρίας επί δικαίων και αδίκων; Αφελές; Τότε τι συμβαίνει;
Μια εβδομάδα μετά τον «μεγασεισμό» των 9 ρίχτερ, που προκάλεσε το γιγάντιο παλιρροϊκό κύμα, που κατέστρεψε τα συστήματα ψύξης των πυρηνικών αντιδραστήρων στο Φουκουσίμα Νταϊτσί, όλος ο πλανήτης «παγωμένος», οι δε Γιαπωνέζοι παγωμένοι στην κυριολεξία από τον όψιμο χειμώνα που επικρατεί μετά από όλα αυτά στη χώρα τους, προσπαθούν να δουν τι συμβαίνει και τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.
Ήδη έγκριτοι επιστήμονες και διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν την ανησυχία τους ότι οι εξελίξεις είναι χειρότερες από ότι εκτίμησαν αρχικά... Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η παγερή σιωπή των ηγετών του δυτικού και στην πλειοψηφία του πυρηνοκτατούμενου κόσμου που συνήθως σπεύδουν να καθησυχάσουν τους λαούς  έστω με αοριστολογίες. Τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε λιτές ανακοινώσεις με τις οποίες χώρες όπως η Γερμανία και η Ελβετία αναστέλλουν τις όποιες αποφάσεις τους για τα πυρηνικά τους προγράμματα και απόμεναν κάποιοι επιστήμονες, πιστοί του πυρηνικού λόμπι, για να «βγάλουν το φίδι από την τρύπα»...
Έλα όμως που δεν βγαίνει... Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή τα συστήματα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα και ίσως και αλλού, δεν δουλεύουν και βρισκόμαστε στη φάση που οι ειδικοί και ανειδίκευτοι αυτοσχεδιάζουν με ότι μέσα έχουν. Αδιάψευστος μάρτυρας οι κάμερες των τηλεοπτικών σταθμών και των δικτύων που αναμεταδίδουν εικόνες όπου κτήρια ανατινάζονται στον αέρα, ελικόπτερα ρίχνουν νερό με τον «κουβά» και μια χώρα φημισμένη για την τεχνολογία και την οργανωτικότητα της να παρακολουθεί ανήμπορη την έλευση του μοιραίου που δεν είναι άλλη από την τήξη των πυρήνων των αντιδραστήρων. Ο κίνδυνος μιας ραδιενεργής μόλυνσης και ότι αυτό συνεπάγεται, έχει επισκιάσει τον ανθρώπινο πόνο γι’ αυτούς που έπνιξε το τσουνάμι και γι αυτούς που έχασαν τα σπίτια, τις περιουσίες, τις  δουλειές, τις μνήμες και τον τρόπο ζωής τους.
Άλλη απόδειξη του ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα είναι και οι ειδήσεις που «ξεφεύγουν» και προκαλούν θυμηδία όπως αυτή που το νεότευκτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρήγκαν άλλαξε θέση για να αποφύγει το ραδιενεργό νέφος. Ένα σκάφος που υποτίθεται ότι μπορεί να «επιβιώσει» μήνες σε συνθήκες πυρηνικού πολέμου! Αυτό αφήνει την υπόνοια ή ότι τα συστήματά του, που αντιμετωπίζουν τη ραδιενέργεια είναι της πλάκας, ή το ραδιενεργό νέφος είναι τόσο επικίνδυνο που δεν αντιμετωπίζεται από τα μέσα που διαθέτει το αεροπλανοφόρο.
Ακόμα πιο ενδεικτική της κατάστασης η χθεσινή είδηση ότι άρχισε να αχνοφαίνεται µια πιθανή λύση καθώς ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε µια νέα γραµµή µεταφοράς ρεύµατος στον σταθµό της Φουκουσίµα που θα βοηθήσει στην πλήρη λειτουργία των αντλιών οι οποίες τροφοδοτούν µε νερό τους πυρήνες των αντιδραστήρων, επιτυγχάνοντας την ψύξη τους! Τόσο σίγουροι ήταν για τις δυνατότητες του εργοστασίου τους που δεν πρόβλεψαν εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας σε ηλεκτρικό ρεύμα και 7 μέρες μετά κατάφεραν να φέρουν...
Το τι συμβαίνει δεν θα αργήσει να μαθευτεί. Τουλάχιστον οι Ιάπωνες ακολουθώντας τους «παραδοσιακούς κώδικες τιμής» αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους με τον πιο δραματικό τρόπο κάτι που θα αναδείξει πέρα από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων και τις επιστημονικές έρευνες όπως τις γνωρίζουμε στη Δύση, το μέγεθος του προβλήματος και των ευθυνών που υπάρχουν.
Αποδεικνύεται με τον πιo οδυνηρό τρόπο για άλλη μια φορά ότι η πυρηνική ενέργεια -παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας- συνεχίζει να αποτελεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και ασύμφορη επιλογή στην πορεία για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της ανθρωπότητας.  Η εξέλιξη της πυρηνικής τεχνολογίας, όσο κι αν είναι αποτέλεσμα σπουδαίων επιστημονικών ανακαλύψεων, σκοντάφτει σε εγγενή όρια, τα οποία την καθιστούν ασύμφορη και επιζήμια για την ανθρωπότητα.
Για πρώτη φορά φαίνεται ότι μια πυρηνική καταστροφή δεν συμβαίνει εξαιτίας του ανθρώπινου λάθους, κατηγορία με την οποία «δικαιολόγησαν» το «συμβάν» στο Three Miles Island και την καταστροφή στο Chernobyl. Συμβαίνει γιατί οι εταιρίες που εκμεταλλεύονται αυτές τις μονάδες δεν εκτίμησαν σωστά ή μάλλον πιό σωστά εκτίμησαν λάθος, την πιθανότητα να υπάρξει τέτοιου μεγέθους σεισμός και τσουνάμι. Όπως δεν είχε εκτιμηθεί σωστά η πιθανότητα του κάποιος Οσάμα και οι συν αυτω να καταλάβουν ένα αεροπλάνο και να το ρίξουν πάνω σε ένα τέτοιου είδους εργοστάσιο. Όπως ίσως δεν έχουν εκτιμηθεί οι πιθανότητες του να πέσει κάποιος αστεροειδής, να υπάρξει ένας καταστροφικός τυφώνας, να τρελαθεί κάποιος υπεύθυνος της παραγωγής, να τρελαθούν τα βατράχια ή να έλθουν τα Νεφελίμ... Πιθανότητες στις οποίες αν δοθεί λίγη περισσότερη σημασία εκτινάσσουν το κόστος κατασκευής και συντήρησης ενός πυρηνικού αντιδραστήρα σε δυσθεώρητα ύψη και κάνουν την εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας ασύμφορη. Και «παραβλέποντας» πάντα το πρόβλημα της οριστικής διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων το οποίο συνεχίζει να είναι πρακτικά άλυτο και να δημιουργεί μία δυσβάσταχτη κληρονομιά στις επόμενες γενιές και μάλιστα σε βάθος χιλιάδων ετών. 
Γνωρίζουμε ότι στις χώρες  του ελεύθερου ανταγωνισμού και των  πολυεθνικών γιγάντων για τέτοιου είδους σοβαρές αποφάσεις, η κοινωνία, οι φορείς της και οι σχετικοί επιστήμονες είναι πάντα εκτός σκηνής, τα νήματα κινούνται από μεγάλες εταιρείες και τεχνοκράτες με ισχυρότατη επιρροή και με αποκλειστικό γνώμονα το ιδιωτικό οικονομικό συμφέρον.
Αυτά τα τεράστια οικονομικά κέντρα προετοιμάζουν σιγά – σιγά την κοινή γνώμη, και κυρίως, παρεμποδίζουν την εξέλιξη προγραμμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας με προφανή στόχο : όταν το ενεργειακό θα φτάσει σε αδιέξοδο, η μόνη προφανής λύση που θα προβάλλει θα είναι η πυρηνική ενέργεια. Είναι βέβαιο ότι, εάν τα αντίστοιχα κονδύλια είχαν διατεθεί σε έρευνα στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και στην αναδιάρθρωση των αναγκών του κόσμου, το ενεργειακό πρόβλημα θα ήταν αυτήν την στιγμή περισσότερο κοντά στην λύση του παρά σε αδιέξοδο.  
Εάν αυτό δεν γίνει έγκαιρα και με την απαραίτητη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού και κονδυλίων στην εναλλακτική έρευνα και την διάδοση των εφαρμογών της, τότε σε μερικά χρόνια θα είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε το ένα μετά το άλλα τα πυρηνικά ατυχήματα και  να αποδεχόμαστε την πυρηνική ενέργεια ως την μόνη λύση για την συνέχιση της ζωής μας σε … άλλον πλανήτη.

Οδυσσέας Χιλιτίδης
(εκπαιδευτικός)

Τελεσίγραφο Σαρκοζί προς Καντάφι

Αν δε σταματήσει τους βομβαρδισμούς ο Καντάφι, θα υπάρξει άμεσα αντίδραση των... δυνάμεων των ΗΠΑ, Γαλλίας και Αραβικών χωρών. Αεροσκάφη των μεγάλων δυνάμεων ήδη πετούν πάνω από τη Λιβύη πραγματοποιώντας αναγνωριστικές πτήσεις. Αυτά τόνισε πριν λίγο ο Νικολά Σαρκοζί, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.
/24wro

Ανοιχτή προειδοποίηση ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ προς Παπανδρέου: ΦΥΓΕ ΤΩΡΑ!

  • Ανοιχτή προ-ειδο-ποίηση του Δημήτρη Ιατρόπουλου, ως συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα της Ποίησης
Αυτά τα σύννεφα είναι δικά μας, και τα ποτάμια αυτής της χώρας και τα δέντρα. Και όλα τα κορίτσια και τα αγόρια και τα πουλιά.

Κι αν σου λέω για τα σύννεφα, έχουμε δικό μας ουρανό εμείς, δικό μας άνεμο, δικούς μας αστρικούς αρχηγούς, δικές μας παρουσίες και οπτασίες.

Έχουμε δική μας ιστορία, το κατάλαβες;

Μέσα στο δικό σου διαβατήριο όμως, κοιμάται ένα ψεύτικο όνομα, μια ληστευμένη φυσιογνωμία, ένα ξένο παράρτημα ζωής.

Φύγε λοιπόν τώρα, φύγε! Δεν σε θέλουμε στην πατρίδα μας.

Εμείς όταν ανασαίνουμε μιλάμε με τους καιρούς και τα χρόνια. Κι όταν κοιταζόμαστε, «βλέπουμε» κιόλας, ο ένας τον άλλο.

Στα δικά μας τα χώματα, κυκλοφορεί μια Ιδέα που δεν πεθαίνει, δεν αλλάζει, δεν υπόκειται σε νόμους, δε μπαίνει σε διατάξεις, δεν μετατρέπεται σε εγκυκλίους.

Κι αυτό που εμείς ονομάζουμε Λόγο Τιμής, είναι δικό μας απόκτημα, διαχρονική κατάκτηση, εμείς εδώ φίλε, έχουμε πληρώσει με πολύ αίμα αυτά τα σύνορα, αυτή τη σημαία, είμαστε νοικοκυραίοι, είμαστε νοματαίοι.

Ξέρεις από πού έρχεται η λέξη; Από το «ονοματαίος». Που σημαίνει νοικοκύρης με όνομα, άνθρωπος με βάση και ουσία.

Και πάνω απ όλα, αφεντικό της γης του και των προγόνων του.

Και πάνω απ τα άλλα, κτήτορας, ιδιοκτήτης κι όχι ενοικιαστής, του ιστορικού του χρόνου.

Εσύ δεν μας κάνεις. Δε μιλάς κανονικά, τη σπουδαία πολυδύναμη γλώσσα μας.

Δεν ταιριάζεις με τα χνώτα μας, είσαι ξένος.

Και αυτά τα παραμύθια τώρα, ότι δεν υπάρχουν ξένοι πάνω στη Γη κι ότι όλοι είμαστε ίδιοι, να τα φορέσεις στα δικά σου παιδιά, όχι στα δικά μας, τ’ ακούς;

Πάνω στη Γη, είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε Παρόμοιοι, αλλά δεν είμαστε Ίδιοι.

Μην κάνεις αστεία με τη γλώσσα μας γιατί είναι η σπουδαιότερη πάνω στον πλανήτη και καθαρίζει τις έννοιες και δίνει όνομα στα πράγματα και στις ιδέες, και φιλοξενεί ιδανικά και ποτίζει το Πνεύμα.

Όλα εδώ μέσα είναι κόκκινα από το αίμα που αιώνες τώρα χύνουμε για να στήσουμε και να στηρίξουμε αυτή την πατρίδα.

Όλα εδώ μέσα είναι γαλανά από τον καθαρό μας ουρανό.

Όλα εδώ μέσα είναι πράσινα από τα πανάρχαια δέντρα μας.

Όλα εδώ μέσα είναι μπλε από την αθάνατη, τη δικιά μας θάλασσα.

Όλα εδώ μέσα είναι μαβιά από το χρώμα των υπέροχων δειλινών μας.

Όλα εδώ μέσα είναι κίτρινα από τις θεϊκές μαργαρίτες και τα μαγιάτικα τριαντάφυλλα μας.

Όλα εδώ μέσα είναι λευκά απ τα ασβεστωμένα σοκάκια και τα παραθυρόφυλλα των νησιών μας.

Κι ήρθες εσύ, να μας φέρεις το ΜΑΥΡΟ!

Φύγε, δεν σε θέλουμε στην πατρίδα μας.

Γύρνα εκεί που γεννήθηκες. Έχεις κι εσύ πατρίδα, τη σεβόμαστε, δεν ήρθαμε εκεί να στη διαλύσουμε, να την ξεπουλήσουμε, να την σβήσουμε απ το χάρτη των Εθνών, των Λαών και των Ηπείρων.

Εσύ όμως ήρθες εδώ και παριστάνεις τον δικό μας χωρίς να είσαι. Λες ψέματα, δεν μας μοιάζεις, δεν μας ταιριάζεις. Φύγε, φύγε τώρα!

Είχαμε θεσπέσια δάση, φυτεμένα απ τα μαγικά χέρια των Θεών μας εδώ και χιλιάδες χιλιάδων χρόνια. Και μας τα κάψανε αυτοί που σε έστειλαν για να διαλύσεις τη χώρα μας.

Έχουμε αθάνατα, πανέμορφα νησιά. Κι ήρθες εσύ και αρχίσανε οι ψυχοπαθείς εχθροί του τόπου μας να ζητάνε τα νησιά μας, να τα τυλίξουνε σε μια κόλλα χαρτί, σ ένα ψευτοσυμβόλαιο, να τα κάνουν τραπουλόχαρτα των τοκογλύφων φίλων σου και των προστατών σου.

Έχουμε το λαό μας, να δουλεύει και να χαίρεται τον ήλιο του, τις παρέες του, τα έθιμά του, τις παραδόσεις του, τις ανθρώπινες σχέσεις του, την επαφή του με τη χρυσή παλέτα της ιστορίας του.

«Με Ποσειδώνα κι ΄Αη Νικόλα στην αρμύρα,
ίδιο καράβι, ίδια ρότα, ίδια μοίρα».


Εδώ το Πάσχα, το λέμε Λαμπρή, εδώ μαζί με τον Ιησού ανασταίνεται και η Περσεφόνη, εδώ η Ανάσταση είναι το άλλο πρόσωπο της Άνοιξης, εδώ οι Ποιητές μας, δίδαξαν στην υπόλοιπη ανθρωπότητα τη διαφορά και την απόσταση ανάμεσα στο «βρίσκομαι», στο «είμαι» και στο «υπάρχω».

Κι ήρθες εσύ να τα διαλύσεις όλα, να τα ξεπουλήσεις όλα, να τα σβήσεις απ το χάρτη των Εθνών, των Λαών και των Ηπείρων.

Το ξέρουμε δεν είσαι μόνος σου, αυτοί που σε στείλανε, σου ετοίμασαν και την προίκα σου στον τόπο μας εδώ και χρόνια.

Και μαζί σου, στείλανε και αρμαθιές, ασκέρια, ομάδες από δικούς σου που ψευτομιλάνε κι αυτοί τη γλώσσα μας, όπως όλοι οι υπάλληλοι κάθε υπηρεσίας.

Όσο για τους άλλους, τους δικούς μας, τους Εφιάλτες, τους ΠηλιοΓούσηδες, τους Νενέκους, αυτούς, όση δύναμη κι αν νομίσουν πως έχουν, όση εξουσία κι αν έχουν αγοράσει με τα λεφτά του δικού μας ιδρώτα, ξέρουμε καλά, τι θα τους κάνουμε.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε τέτοια θέματα, εδώ και εκατοντάδες χρόνια, ξέρεις...

Εσύ κοίταξε τον εαυτό σου μονάχα, τίποτε άλλο. Και φύγε. Φύγε τώρα. Δεν είσαι δικός μας.

Δεν σε θέλουμε στην πατρίδα μας.

Μη νομίσεις ότι θα τα καταφέρεις με τίποτε μισθοφόρους. Μας έχει ξανατύχει. Και τους περάσαμε απ τη μηχανή του κιμά.

Μην πιστέψεις ότι θα σε αφήσουμε να πουλήσεις την πατρίδα μας. Μην ξεγελαστείς ότι έχεις κάποια δύναμη.

Τίποτε εδώ μέσα δεν σου ανήκει. Ούτε ο Στρατός Μας, ούτε το Ναυτικό Μας, ούτε η Αεροπορία Μας, ούτε το Λιμενικό Μας, ούτε η Αστυνομία Μας, ούτε η Πυροσβεστική Μας, κατάλαβες;

Φύγε τώρα, δεν είσαι δικός μας, άδειασέ μας τη γωνιά, δεν σε θέλουμε.

Φύγε όσο είναι καιρός. Νιώσε το, μέσα στο όποιο μυαλό σου. Για να μην το νιώσεις στο πετσί σου.

Φύγε από δω. Δεν σε θεωρώ προδότη. Είσαι καλός πατριώτης. Υπηρετείς την πατρίδα σου κι εσύ, όπως κι εγώ, αυτή τη στιγμή. Είμαστε κι οι δυό πατριώτες.

Αλλά σε διαφορετική πατρίδα ο καθένας…

Φύγε λοιπόν, τώρα, όσο είναι καιρός...

Φτάνει με σένα. Για τους «άλλους» θα φροντίσουμε εμείς. Μην ανακατεύεσαι στα δικά μας πράγματα..

Φύγε, ΤΩΡΑ!


πηγη

"Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, η Ελλάδα χρειάζεται θεραπεία σοκ και με ημίμετρα λύσεις, προοπτική στην χώρα δεν υπάρχει".

Πέτρος Λεωτσάκος-Τραπεζικός συντάκτης, Δημοσιογράφος.
www.bankingnews.gr
 Η Ελλάδα χρειάζεται θεραπεία σοκ και με ημίμετρα λύσεις, προοπτική στην χώρα δεν υπάρχει.

Η οικονομία βρίσκεται σε τέλμα, το χρηματιστήριο σε αποσύνθεση και οι τράπεζες αδύναμες και εξαρτημένες από την ρευστότητα – Υπάρχει διέξοδος;

Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας και ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι ζοφερή.
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τέλμα, δεν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική, ο κίνδυνος χρεοκοπίας ελλοχεύει και τα spreads και CDS στα ομόλογα αποδεικνύουν ότι οι αγορές δεν πείστηκαν, ούτε με τα αποτελέσματα των Βρυξελλών, ούτε με το σχέδιο για την δημιουργία εσόδων 50 δις ευρώ από αποκρατικοποιήσεις…
Η αγορά θεωρεί ότι η Ελλάδα πήρε πολύ λίγα, η Ευρώπη διασφάλισε περισσότερα ενώ για τα 50 δις ευρώ είναι προφανές ότι δεν έχουν πειστεί ούτε αυτοί που τα εξήγγειλαν, δηλαδή οι έλληνες πολιτικοί.
Στο οικονομικό σκέλος λοιπόν η χώρα δεν έχει αποφύγει τον κίνδυνο ενώ ακόμη σημαντικότερο δεν υπάρχει σημάδι ανάπτυξης και ανάκαμψης.
Χωρίς ανάπτυξη και με μια λογική εισπρακτική   το οικονομικό σύστημα της χώρας θα αποσυντεθεί.
Στο χρηματιστήριο η κατάσταση είναι ανάλογη. Την είναι η αγορά είναι ο μηχανισμός που αποτυπώνει σε αγοραίες αξίες, που τιμολογεί τον πλούτο της χώρας ή τις βασικές παραμέτρους της οικονομίας.
Προσεγγίζοντας το θέμα ρεαλιστικά και αντικειμενικά οι μετοχές βρίσκονται σε αποσύνθεση. Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί από την οικονομία από το περιβάλλον που λειτουργεί.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει χάσει ένα βασικό μηχανισμό λειτουργίας του την προεξόφληση, δεν έχει κάτι να προεξοφλήσει η αγορά.
Ποντάρει μόνο στο αν θα χρεοκοπήσει ή δεν θα χρεοκοπήσει η οικονομία.
Και ενώ οικονομία και χρηματιστήριο αποσυντίθενται οι τράπεζες δεν μπορούν να διαδραματίσουν τον θεσμικό τους ρόλο να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.
Οι τράπεζες βλέπουν τον υπό διαχείριση πλούτο τους να μειώνεται λόγω της μείωσης καταθέσεων και να αυξάνεται ο δανεισμός.
Δηλαδή και οι τράπεζες βρέθηκαν στην ίδια παγίδα αδιεξόδου της οικονομίας.

Όμως το βασικότερο όσο είναι εξαρτημένες από την ΕΚΤ έχοντας αντλήσει 97,7 δις ευρώ οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορέσουν να επιτελέσουν τον θεσμικό τους ρόλο να συμβάλλουν στην αύξηση του πλούτου της χώρας και να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.
Η εικόνα είναι ζοφερή και θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η χώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο, η αγορά βρίσκεται σε αδιέξοδο, οι τράπεζες σε αδιέξοδο άρα είμαστε καταδικασμένοι να προσκρούσουμε με σφοδρότητα στον τοίχο…
Υπάρχει διέξοδος, υπάρχει λύση;

Προφανώς μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
Στην κατάσταση που βρίσκεται η ασθενική ελληνική οικονομία χρειάζεται ένα σοκ το οποίο ή θα την συνεφέρει ή θα την οδηγήσει γρηγορότερα στο αδιέξοδο. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η  Ελλάδα χρειάζεται θεραπεία σοκ.
Ποια μπορεί να είναι αυτή η θεραπεία σοκ;
Στην οικονομία haircut 30%, στις τράπεζες να υποχρεωθούν  να συγχωνευθούν ώστε αυτές οι δύο παράμετροι να μπορέσουν να αποτυπωθούν και στην αγορά που θα προεξοφλήσει αν είμαστε στην αρχή του τέλους ή στο τέλος της αρχής μιας νέας περιόδου, μιας διαφορετικής Ελλάδος.
Η Ελλάδα χρειάζεται θεραπεία σοκ και με ημίμετρα λύσεις, προοπτική στην χώρα δεν υπάρχει.
Πολλές προτάσεις έχουν κατατεθεί αλλά καμία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική σε τέτοιο οικονομικό περιβάλλον.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα αν προχωρήσει σε haircut θα τεθεί εκτός αγορών;
Ερώτηση μα η Ελλάδα δεν είναι εκτός αγορών; Η Ελλάδα θέλει μια θεραπεία σοκ η οποία να είναι τόσο καλά σχεδιασμένη και μελετημένη ώστε να πείσει τις αγορές.
Όσο και αν θεωρηθεί ακραίο το haircut μπορεί να εκγλυφθεί θετικά μετά το πρώτο σοκ αν η Ελλάδα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάπτυξης ουσίας.
Με μέτρα θα πουλήσουμε για να μαζέψουμε 50 δις ευρώ είναι θεωρίες και ενίοτε για αγρίους.
Το σύστημα χρειάζεται σοκ π.χ. μαζικές απολύσεις στο δημόσιο, κλείσιμο ΔΕΚΟ άμεσα.
Η Ελλάδα μετά την κρίση θα είναι μικρότερη και φτωχότερη αλλά τουλάχιστον θα μπορεί να διαχειριστεί τα αναθεωρημένα χρέη της.
Επίσης μια μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα είναι να λειτουργήσει σαν την Γερμανία.
Η Γερμανία δανείζεται πολύ λιγότερα από ότι η Ελλάδα αναλογικά με το μέγεθος των δύο οικονομιών καθώς συντηρείται σε μεγάλο βαθμό από την  φοροδοτική ικανότητα της οικονομίας. Μόνο αν δημιουργηθεί  σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα θα πεισθούν οι αγορές ότι το χρέος είναι βιώσιμο, δηλαδή ότι μπορούμε να το εξυπηρετούμε χωρίς να το αυξάνουμε.
Πέτρος Λεωτσάκοςwww.bankingnews.gr

Γιαούρτι το θαυματουργό!

Το γιαούρτι είναι πολύ θρεπτικό και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα επιδόρπια  που μπορούμε να προσφέρουμε με χαρά και αγαλίαση στους πολιτικούς  μας. Μάθετε όλα τα μυστικά αυτής της τόσο σημαντικής τροφής και διαλέξτε σωστά το καλύτερο για το πολιτικό της αρεσκείας  σας. Το γιαούρτι είναι μια πολύ θρεπτική και εύπεπτη τροφή, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και φυσικά για όλες τις φάσεις ανάπτυξης του κυβερνητικού έργου. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι γιαουρτιών:  

Αγελαδινό στραγγιστό: φτιάχνεται από γάλα αγελάδας και ανθόγαλα. Προσφέρεται ειδικά σε στελέχη του υπουργείου Oικονομικών που έχουν στραγγίσει οικονομικά τους εργαζόμενους  και συνταξιούχους. Είναι ιδανικό και ως επιδόρπιο μετά από μπινελίκια και αποδοκιμασίες  κάθε είδους.

Αγελάδας σκέτο: Παρασκευάζεται από φρέσκο γάλα αγελάδας πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο. Eίναι κατάλληλο για βουτυρομπεμπέδες γόνους  πολιτικών τζακιών, αποφοίτους κολεγίων, που προτιμούν να μένουν στην Εκάλη και στο Διόνυσο και παριστάνουν ότι έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες σε θέματα μεταναστών.

Πρόβειο: Παρασκευάζεται με αγνό πρόβειο γάλα, σε παραδοσιακές γαλακτοκομικές μονάδες.
Eνδείκνυται για βουλευτές εκλεγμένους  στην επαρχία, ξιπασμένους αρχοντοχωριάτες, με  βίλες, πισίνες, τζιπάρες, εξοχικά και υπερπολυτελείς κοσμικούς γάμους. 

 Γιαούρτι με κομμάτια εξωτικών φρούτων:  έχουν μοναδική εμφάνιση και υπέροχη, ξεχωριστή γεύση. Kατάλληλο για πολιτικά πρόσωπα με   offshore - υπεράκτιες εταιρίες σε  εξωτικά νησιά, λογιστικές αλχημείες και  συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι». 
Γιαούρτι με φυτικές ίνες δημητριακών, που βοηθούν στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας: ότι πρέπει για δυσκοίλιους πολιτικούς  με ξινισμένο μούτρο και  αγκυλωμένη σκέψη.

Γιαούρτι με μέλι και καρύδια : Eιδικό για  πολιτικούς και παρατρεχάμενους που δεν δίστασαν να βουτήξουν όχι το δάχτυλο αλλά την κουτάλα στο μέλι, μασουλώντας  σαν καρύδια τον δημόσιο πλούτο. 

Ντιπ γιαουρτιού : φτιάχνεται από σουρωτό γιαούρτι, ελαιόλαδο, δυόσμο και άνηθο.  To Ντιπ γιαουρτιού το  προτείνουμε για βουλευτές που ντιπ για ντιπ, εντελώς, μέχρι εκεί που δεν πάει, έχουν ξεφτιλίσει τη δημοκρατία μας. Πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία αποτελεί  την καλύτερη λύση για διακωμώδηση των αστοιχείωτων πολιτικών μας.
Το γιαούρτι σαν μάσκα προσώπου καταπραΰνει άμεσα, καθαρίζει και τρέφει το δέρμα. Mπορείτε να προσφέρετε στο πολιτικό μας προσωπικό, μια σπιτική  μάσκα προσώπου  για βαθιά ενυδάτωση και ανακούφιση της λιπαρής και συγχρόνως αφυδατωμένης επιδερμίδας. Για όσους  ρωτούν αν το γιαούρτι πρέπει να είναι με πέτσα, με υπόξινη γεύση σε κύπελο με ταινία ασφαλείας, δεν μπορώ να  απαντήσω υπεύθυνα. H πέτσα είναι αρμοδιότητα του προέδρου  κ. Φίλιππου Πετσάλνικου που έχει ήδη αναπτύξει  την πρότασή του για την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Αρκετοί υπουργοί και βουλευτές σκέπτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να μην δώσουν το παρόν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου φοβούμενοι πιθανή "επανάσταση".

Ο ερχομός της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου αγχώνει αρκετούς υπουργούς και βουλευτές, αφού βρίσκονται ενώπιον ενός σημαντικού διλήμματος: να παραστούν στην καθιερωμένη παρέλαση, καθήμενοι στις θέσεις των επισήμων και μετέχοντας στις λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις, ή να προτιμήσουν εκείνη την ημέρα να βρίσκονται για διακοπές με την οικογένειά τους ή κλεισμένοι στο σπίτι;

Πολιτικοί κυρίως από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. φοβούνται πως εκείνη την ημέρα ο κόσμος θα τους αποδοκιμάσει στις εκλογικές τους περιφέρειες.
 
 
 
 
 
 
 
 
Να μεταβάλουμε την 25η Μαρτίου από ημέρα καταισχύνης σε ημέρα Αντίστασης
«Στη χώρα μας δυστυχώς από το 1821 έως σήμερα περάσαμε από την Υποδούλωση στην Εξάρτηση που συνεχίζεται έως σήμερα με ελάχιστα διαλείμματα. Όπως λ.χ. την εποχή της ξένης κατοχής, τότε που γνώρισαν την Ανεξαρτησία μόνο όσοι τόλμησαν να πολεμήσουν τον εχθρό με το όπλο στο χέρι. Κι από κει και πέρα μπορούμε να πούμε πως έγιναν ανεξάρτητοι μονάχα αυτοί που αψήφησαν τις Εξουσίες, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, εκτελέστηκαν. Παράξενη στ' αλήθεια αυτή η χώρα που για να γίνεις ελεύθερος θα πρέπει πρώτα να θυσιάσεις τη ζωή σου...»
Μ. Θεοδωράκης
25 Μαρτίου 2011. Σήμερα αντί να είναι ημέρα εθνικής υπερηφάνειας και γιορτής τείνει να γίνει μέρα καταισχύνης, υποδούλωσης και εξευτελισμού. 190 χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα το φάσμα μιας νέας, διπλής υποδούλωσης: Υποδούλωσης στην Νέα Ιερά Συμμαχία της Τρόικας, του Μνημονίου και της ΕΕ αλλά και απειλών υποδούλωσης μας στη νεο-οθωμανική, αυτοκρατορική Τουρκία που φιλοδοξεί να καταστεί περιφερειακή υπερδύναμη στην περιοχή των Βαλκανίων και τη Μέση Ανατολή.

Στα 910 το spread και μηδέν από μήδεν… μηδέν

Ένα χρόνο πριν ήμασταν στα ίδια. Ακολούθησαν άγριες μειώσεις μισθών συντάξεων, τριπλή αύξηση ΦΠΑ,  τεράστια αύξηση κάθε πιθανού και απίθανου φόρου, δεκάδες εφευρέσεις νέων φόρων, καταστροφή της κατανάλωσης, της αγοράς, αύξηση της ανεργίας κατα 5 μονάδες, απώλεια εσόδων μέτρα πάνω στα μέτρα, φτωχοποίηση και καταστροφή επαγγελματικών κλαδών, Πληθωρισμός πρωτοφανή ύφεση, μιζέρια, απαισιοδοξία, συνομιλίες, ταξίδια, δηλώσεις, νομοσχέδια, ψηφίσματα, μνημόνια, αντιδράσεις απωλεια εθνικής κυριαρχίας δεσμεύσεις  για εκποίηση νέας, και τόνοι προπαγάνδας.
Και παρόλα αυτά δεν κάναμε ούτε βήμα.
Είναι κρίμα να την πληρώνει ο μέσος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ που ψήφισε το καταστροφικό μνημόνιο. Είναι τραγικό να την πληρώσει ο Πρωθυπουργός που έχει οργώσει τον Πλανήτη. Είναι άδικο να την πληρώσει ο Παπακωνσταντίνου που έκανε ότι μπορούσε.
Τι φταίνε  και οι Μπιρμπιλογερουλάνοι και οι άλλες κομμώτριες, τι φταίνε οι καημένοι οι νταβατζήδες που οι άθλιοι πολιτικοί τους φόρτωσαν τα ασημικά, τι φταίνε τα τρωκτικά της διεθνούς τραπεζικής και οι μεγαλοαστοί του ΕΣΠΑ; Τι φταίει στα αλήθεια ο φοροφυγάς που δεν υπάρχει κράτος;
Φταίει ο πολίτης  που  δεν πήρε την χώρα στα χέρια για να την προστατέψει.
Τιμωρείστε τον.

ΙΑΠΩΝΙΑ: «Ατλαντίδα» του 21ου αιώνα;

Του Καθηγητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ


    Κανείς στο πέρασμα των αιώνων δεν τόλμησε να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η ΤΡΑΓΩΔΙΑ είναι ένα καθαρά ελληνικό δημιούργημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε λαός, σε κάθε γωνιά της γής μας δεν ζεί σε καθημερινή βάση τις δικές του μικρές ή μεγάλες τραγωδίες που χρωματίζουν δραματικά προσωπικές στιγμές ατόμων και συλλογικά πάθη ομάδων.
    Κανείς, ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές, δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι σε μερικές γλώσσες του κόσμου ετυμολογικά ακόμη και το ένα τρίτο των λέξεων που τις συνθέτουν έχει ελληνική προέλευση. Και μάλιστα περιγράφοντας σπουδαίες συναισθηματικές καταστάσεις και επιστημονικές αναζητήσεις από τον ΕΡΩΤΑ στον ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟ και τη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, από την ΤΡΑΓΩΔΙΑ μέχρι την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ οι έννοιες είναι ελληνικές.
    Ας μην παραξηγηθεί η σημερινή μου ανάρτηση αλλά καθώς τόσες μέρες τώρα παρακολουθώ τα διεθνή ΜΜΕ και τις τοποθετήσεις προσώπων όπως ο Ιάπωνας Αυτοκράτορας και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αλλά και οι επικεφάλής Εθνικών και Παγκοσμίων Επιτροπών Ατομικής Ενέργειας διαπιστώνω αυτό ακριβώς – την ελληνικότητα των περιγραφών : Δράμα, Τραγωδία, Καταστροφή, Αποκάλυψη…
   Τις τελευταίες ημέρες συγκλονισμένη η ανθρωπότητα ζει μέσα από την αμεσότητα μεταφοράς λόγου και εικόνας με τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ μια πολύ ιδιόμορφη τραγωδία με απεριόριστες δραματικές προεκτάσεις τις οποίες, με τις πληροφορίες που μας παρέχονται από επίσημα Ιαπωνικά και Διεθνή χείλη αδυνατούμε να συλλάβουμε, να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε στο μέτρο που πραγματικά απαιτούν οι καιροί.
    Ζήσαμε στο παρελθόν την πυρηνική καταστροφή του Chernobyl και ζούμε τώρα, εδώ και ενιά ημέρες την τραγική ΤΡΙΛΟΓΙΑ του σεισμού των 9 Ρίχτερ, του απίστευτα καταστροφικού τσουνάμι και την απειλή ενός – χωρίς προηγούμενο – πιθανού πυρηνικού ολοκαυτώματος στην Ιαπωνία!
   Το εντυπωσιακό στοιχείο της σύγχρονης αυτής "Ιαπωνικής τραγωδίας" είναι ότι τα  δραματικα πρόσωπά της, πέραν της παγκοσμίως διαπιστωμένης και αποδεκτής αλήθειας ενός υποδειγματικά πειθαρχημένου, δημιουργικού και παραδειγματικά εργατικού λαού, είναι  στην ουσία η αιώνια πάλη ανάμεσα στη Φύση και τον άνθρωπο. Είναι, τελικά, η αντιπαράθεση ανάμεσα στα γνωστά στοιχεία της Φύσης και την σύγκρουσή τους με τα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ επιτεύγματα της ανθρωπότηταςο θεσμός της ελληνικής οικογένειας και , κατά προέκταση η ΕΛΛΑΔΑ και όλοι εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ...
    Και το θέτω έτσι επειδή τα τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα τα ψυχοκοινωνικά δεδομένα της παγκόσμιας  πραγματικότητας έχουν αποκτήσει τόσες και τέτοιας υφής προεκτάσεις και νοήματα ώστε να απαιτούνται από κάθε δημοσιογράφο ικανές γνώσεις ψυχολογίας και κοινωνιολογίας και από κάθε επιστήμονα της συμπεριφοράς η ανάγκη να πάρει στα χέρια την πέννα και να "δημοσιογραφήσει" ακριβώς επειδή είναι καθοριστικά αναγκαίες οι ερμηνείες των ψυχοκοινωνικών φαινομένων τα οποία βιώνουμε και τα οποία όχι μόνο έχουν ήδη αλλα και θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζουν ανεξίτηλα τη συλλογική μας οντότητα ως ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ...
    Ενα κοινό σημείο του προβληματισμού δημοσιογράφων και επιστημόνων της συμπεριφοράς εδράζεται στην προσπάθειά μας να συλλάβουμε τα δεδομένα της τρέχουσας πραγματικότητας και μαζί τις πιθανές προεκτάσεις της και στη συνέχεια να  τις αποδώσουμε στο κοινό που μας παρακολουθεί έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο ρόλος ή, εάν το θέλετε, το λειτούργημά μας. Δημοσιογράφοι και επιστήμονες της συμπεριφοράς χρειάζεται να διαθέσουμε την ικανότητα μιας ολοκληρωμένης αντϊληψης της πραγματικότητας και να βρισκόμαστε σε αρμονική ισορροπία με αυτήν την πραγματικότητα, την ίδια ακριβώς στιγμή που φαινόμαστε,ουσιαστικά και τυπικά, αποστασιοποιημένοι απ αυτήν (έχοντας περιβληθεί με τις απαιτούμενες δόσεις αντικειμενικής παρατήρησης ή κλινικής ουδετερότητας...)
     Είναι, ίσως, σοφή η λαϊκή μας ρήση που διατείνεται ότι ..." μιά ζωή την έχουμε..." Και αυτή τη μοναδική μας ζωή τη ζούμε ο καθένας και η καθεμιά μας σε κάποιες δεδομένες στιγμές, την αναλώνουμε βιώνοντάς την. Αυτή η μοναδικότητα της ατομικής μας ύπαρξης, της ζωής μας, είναι μόνιμα εκτεθειμένη "..στις σαϊτες και τα δόρατα της αχαλίνωτης τύχης, εϊναι υποκείμενο στον πόνο της καρδιάς, στα μύρια τόσα σοκ που μπορεί να υποστεί η ανθρώπινή μας σάρκα..." όπως διατείνεται και ο Σαίξπηρ μέσω Αμλετ...Αναμφίβολα η κάθε τραγωδία είναι "...μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας..." και σίγουρα στο τέλος της έχουμε πάντοτε την...κάθαρση!
    Ας ελπίσουμε ότι στη σύγχρονη ΙΑΠΩΝΙΑ και στο δικό της εξελισσόμενο ψυχοκοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και δημογραφικό δράμα μιάς κοινωνίας που παρά την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ της πρωτοπορία νικημένη από την θυμωμένη Φύση νοσεί και κλυδωνίζεται, που ενδέχεται να μετουσιωθεί σε μια σύγχρονη ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ, η κάθαρση και οι προεκτάσεις της κάθαρσης που εξυπακούεται από τις επερχόμενες εξελίξεις που ακόμη παραμένουν απροσδιόριστες περικλείουν τον κίνδυνο της μετουσίωσής τους σε "πογκρόμ" αντεκδίκησης από την παγκόσμια κοινότητα έναντι σε εκείνους που «λησμόνησαν» το δικό τους Ναγκασάκι και την Χιροσίμα.
    Ας ελπίσουμε ότι ΔΕΝ ψεύδονται οι ΑΡΧΕΣ στην Ιαπωνία για την  πιθανότητα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος με πρώτο θύμα τον δικό τους λαό και στη συνέχεια άλλους λαούς όπως συνέβη και με το Chernobyl!
   Η Ιαπωνία είναι, ως νησί, ένα τεραστίου μεγέθους ΠΛΕΟΥΜΕΝΟ που φιλοξενεί 125 εκατομμύρια κατοίκους και, σε καθημερινή βάση, μερικά ακόμη εκατομμύρια τουρίστες!
   ΕΑΝ, και το απεύχομαι, τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα σε έναν ή και στους 6 πυρηνικούς αντιδραστήρες τι θα μπορούσαν να ανακοινώσουν οι Ιαπωνικές ΑΡΧΕΣ στον λαό τους;
    ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ;
    Με ποια μεταφορικά μέσα, και προς ποιά κατεύθυνση;
    Μέσα από αυτην την σύγχρονη ΙΑΠΩΝΙΚΗ τραγωδία θα προκύψουμε ως Λαοί και Έθνη πιό υγιείς "ελέω και φόβω περαίνοντες την των τοιούτων παθημάτων κάθαρση;"
    Ή, μήπως, όπως ξεχαστήκαμε μετά το Chernobyl παρά τα δεκάδες ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες θύματα από καρκίνους που προκάλεσε η σχετική ραδιενέργεια σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα θα έχουμε στήσει "το σκηνικό" για την επανάληψη τέτοιων φαινομένων καθώς θα γίνονται καθημερινά περισσότερο ορατά τα αποτελέσματα μιάς ανθρωπότητας που έχει αναγάγει τον οικονομικό ανταγωνισμό και τον «ηδονισμό» σε υπέρτατες αξίες και τις ανθρώπινες σχέσεις σε αντικείμενα μιάς χρήσεως;

-------------------------------------------------------

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ .... ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΚΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δημοτική Ενότητα Κερατέας
Κερατέα 18.03.2011


ΘΕΜΑ: «Δελτίο τύπου»


Μετά τα γεγονότα της τετάρτης 16-3-2011 και την ανακοίνωση του κυρίου Θεόδωρου Πάγκαλου, η Δημοτική Αρχή Λαυρεωτικής (Δημοτική Ενότητα Κερατέας) διευκρινίζει τα παρακάτω:

Ο αγώνας της Κερατέας δεν οργανώθηκε και δεν κατευθύνεται από κόμματα.

Είναι η έκφραση της αυθόρμητης βούλησης του Λαού της Κερατέας και ολόκληρης της Λαυρεωτικής να αντισταθεί στην αδικία, την βία, τα τετελεσμένα γεγονότα και την βεβήλωση του ιερού Αρχαιολογικού χώρου του Οβριοκάστρου.

Η αναφορά του κυρίου Αντιπροέδρου σε συγκεκριμένο κόμμα είναι τουλάχιστον ατυχής, διότι εμάς το μόνο πιστεύω που μας ενώνει και δυναμώνει τον αγώνα μας είναι ο Τόπος μας, Η Κερατέα.

Μέχρι εδώ λοιπόν τα παραμύθια περί ΣΥΡΙΖΑ.

Τα κόμματα είναι σεβαστά για την λειτουργία της Δημοκρατίας αλλά αυτός είναι Αγώνας της Κερατέας χωρίς κομματικές εξαρτίσεις.

Η συμπαράσταση προέρχεται ευτυχώς από όλα τα κόμματα εντός και εκτός Βουλής.

Η στοχοποίηση καταξιωμένων Πολιτών της Κερατέας, είναι ανάξια διάψευσης, διότι ο ένας (Σταύρος Ιατρού) δεν ήταν παρών, και ο άλλος (Μελέτης Πόγκας) ήταν αυτός που προστάτευσε τον κ. Πάγκαλο από το πλήθος των 500 και πλέον ατόμων, προερχομένων αποκλειστικά και μόνο από την Κερατέα και επί πλέον ουδείς εξ αυτών είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης ο κακοποιηθής από τα ΜΑΤ και τον επικεφαλής τους υπαστυνόμο (Αγνώστων στοιχείων) Άγγελος Θηβαίος (Σμήναρχος Πολεμικής Αεροπορίας), δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό, για ένα έμπειρο πολιτικό και μάλιστα Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και κάτοικο της Λαυρεωτικής, να μη γνωρίζει ότι εδώ και 98 ημέρες τα ΜΑΤ είναι στον τόπο μας και
βιάζουν την Αξιοπρέπεια μας, την Τιμή μας και την Γη των Πατέρων μας.

Είναι απολύτως ψευδές ότι υπήρξε ποτέ αποχώρηση Αστυνομικών δυνάμεων, δεν έφυγε κανείς, αντίθετα αυξάνεται ο αριθμός τους, η βιαιότητα τους, οι φθορές της περιουσίας μας και η αστυνομική τρομοκρατία με στολή ή μέσω χαφιέδων με πολιτικά.

Η καρέκλα που δήθεν τραυμάτισε τον κ. Πάγκαλο πετάχτηκε από τη βεράντα πάνω από την ταβέρνα προς τους συγκεντρωμένους κατοίκους από συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του καταστήματος, μέλους του Συνδυασμού της συζύγου του κ. Πάγκαλου.

Όσο δε για την αναφορά των εχθρών του κοινοβουλευτισμού εναντίον της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης προς όφελος του φασισμού και των ΝΑΖΙ, ισχύει το απόφθεγμα «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί».

Οι ΝΑΖΙ δεν μπήκαν ποτέ μέσα στην πόλη της Κερατέας αλλά είχαν στρατοπεδεύσει έξω από αυτή, αντίθετα οι δυνάμεις κατοχής του κ. Αντιπροέδρου προέλασαν δύο φορές μέσα στην πόλη μας αποδεικνύοντας την αλαζονεία της εξουσίας.

Η Δημοτική Αρχή και μέλη της Επιτροπής Αγώνα επισκεφτήκαμε στις 14-3-2011 τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Λιακόπουλο και συμφωνήσαμε να μεταφέρει στην Κυβέρνηση τις παρακάτω προτάσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης:

1. Να αποχωρήσουν άμεσα οι δυνάμεις καταστολής από την περιοχή μας για να αποχωρήσουν και οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι της Κερατέας.
2. Η Λαυρεωτική (Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού) είναι έτοιμη να διαχειριστεί τα δικά της και μόνο Απορρίμματα αποκλείοντας την δημιουργία ΟΕΔΑ - ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ - ΧΥΤ και κάθε άλλου είδους εγκατάστασης στον Αρχαιολογικό χώρο του Οβριοκάστρου.
3. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε για την εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης των δικών μας απορριμμάτων με σύγχρονο και επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, σε έκταση που θα διαθέσει ο Δήμος Λαυρεωτικής στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας.

Μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Πάγκαλος εάν θα συνηγορήσει ώστε να εφαρμοστούν οι παραπάνω προτάσεις;

Ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής
Βασίλειος Θηβαίος