ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

12.12.09

Το Αιγαίο ως Παράκτιο Αρχιπέλαγος

Γραφει ο Γιώργος Σ. Χρήστου

Όπως δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Διπλωματία" (DIPLOMATIA.GR), σ
ε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, Αντίβαρο, ENERGIA.GR, στην εφημερίδα "ΤΟ ΠΑΡΟΝ" και σε τοπικές εφημερίδες, σε Blogs και sites: INFOGNOMONPOLITICS, I-Reporter, "Ας μιλήσουμε επιτέλους!", Ελληνικό Forum, GreekAlert, Το λημέρι, HellenicRevenge, Καθημερινά κι Επίκαιρα και δεκάδες άλλα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η λανθασμένη νομική βάση στην οποία έχουμε στηριχθεί ως χώρα σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, ήτοι το άρθρο 3 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας έχει δώσει το δικαίωμα σε έναν ατέρμονα κι εθνικά επιβαρυντικό διάλογο με την Τουρκία. Η μάταια επιμονή των διπλωματικών μας εντεταλμένων κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης ώστε το άρθρο 46 για τις αρχιπελαγικές χώρες να περιλαμβάνει την Ελλάδα οδήγησε την Τουρκική αντιπροσωπεία στο να αποχωρήσει και να μην υπογράψει. Εμείς υπογράψαμε έστω κι αν οι προσπάθειές μας απέβησαν άκαρπες. Η μετέπειτα της υπογραφής στάση μας είναι αυτή που έχει δώσει το δικαίωμα στη γείτονα να αυθαιρετεί.

Η θέση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο είναι αρχιπελαγική.
Τα γειτνιάζοντα στο ηπειρωτικό κομμάτι νησιά εμπίπτουν στον ορισμό του παράκτιου αρχιπελάγους, όπως αυτό φωτογραφίζεται στο άρθρο 7 της Σύμβασης του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο το Αιγαίο Αρχιπέλαγος πρέπει να περικλειστεί με ευθείες ακτογραμμές βάσης, κατά το παράδειγμα του νορβηγικού. Η οριοθέτηση του νορβηγικού αρχιπελάγους
Skjaergaard από το Διεθνές Δικαστήριο το 1951 οδήγησε την 1η Συνδιάσκεψη για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1958 να υιοθετήσει την ακριβή φράση του δικαστηρίου για την περιοχή αυτή και στην ενσωμάτωσή της στην ομώνυμη Σύμβαση για τα χωρικά ύδατα. Η δε εφαρμογή του κανόνα των ευθειών ακτογραμμών κατά το δικαστήριο επιβάλλεται λόγω της ιδιαίτερης αρχιπελαγικής γεωμορφολογίας. Αυτολεξεί το κείμενο αυτό μεταφέρθηκε και στο προαναφερθέν άρθρο 7.

Παράλληλα με την εφαρμογή του άρθρου 7, δημιουργούνται αρχιπελαγικού τύπου περάσματα, το δε Αιγαίο στο σύνολό του και σε συνάρτηση με το στενό του Βοσπόρου αναγνωρίζεται νομικά ως αρχιπελαγικού τύπου στενό, συνδέον τη Μεσόγειο με τον Εύξεινο Πόντο και το status quo παραμένει ως έχει, καθώς όλα τα παραπάνω ήδη ισχύουν de facto, απομένει η αναγνώρισή τους.

Η εφαρμογή του άρθρου 7 είναι μονομερής απευθυντέα πράξη, δε χρειάζεται δηλαδή συμφωνία με κάποιο άλλο κράτος, παρά μόνο αποδεκτή χάραξη και κατάθεση σε διεθνείς οργανισμούς όπως τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Οργανισμό(IMO). Η δε ανακήρυξη του ως στενό μπορεί να γίνει με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης, συγκεκριμένα τα άρθρα 34 έως 45 και ανάλογες με τις παραπάνω διαδικασίες. Τα άρθρα αυτά ως κωδικοποίηση του διεθνούς εθιμικού δικαίου έχουν ήδη εφαρμοστεί από πλείστα όσα κράτη, για παράδειγμα τη Ρωσία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία κοκ . Επικύρωση θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμφωνία σε παρευξείνιο ή/και σε ευρύτερο νοτιοανατολικό επίπεδο, αντίστοιχη εκείνης του Μοντρέ για το στενό των Δαρδανελλίων.


Κατά το διεθνές αρχιπελαγικό δίκαιο, ακόμη κι αν δεν κατοικούσαν τα νησιά του Αιγαίου Έλληνες, ή ακόμη κι αν δεν ανήκε το Αιγαίο στην Ελλάδα και τα νησιά του ήταν αυτόνομα, πάλι θα δικαιούταν κυριαρχικά δικαιώματα όπως η Κύπρος, η Μάλτα ή τα αμιγώς νησιωτικά ωκεανικά κράτη. Παλαιότερα, πχ στη φραγκοκρατία, η κυριαρχία δεν ήταν συνδεδεμένη με γεωγραφική εγγύτητα. Μπορούσαν οι Ενετοί να έχουν έδρα στην Ιταλία και να κατέχουν παράλληλα την κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Σήμερα, εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα αποτελούν χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία με υπερθαλάσσιες κτήσεις, Γιβραλτάρ και Νέα Καληδονία αντίστοιχα. Η παράλληλη κτήση ηπειρωτικού και νησιωτικού εδάφους, κατά το διεθνές δίκαιο, καθιστά μια χώρα γεωγραφικά αρχιπελαγική μόνο αν τα δύο γειτνιάζουν. Συνεπώς, η Γαλλία, η Ισπανία και λοιπές χώρες δεν μπορούν να απαιτήσουν δικαιώματα παράκτιου αρχιπελαγικού κράτους. Η Ελλάδα μπορεί.


- Σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, το άρθρο 3 -δηλ. τα 6 ή 12 ν.μ.- δεν εφαρμόζεται σε αρχιπέλαγος. Το ίδιο ισχύει και για τα νησιά του Ιονίου.

- Εφαρμογή του συστήματος ευθειών ακτογραμμών βάσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, το διεθνές εθιμικό δίκαιο και την αρχή της αμοιβαιότητας.

Η Τουρκία χωρίς να έχει υπογράψει τις διεθνείς Συμβάσεις για το Δίκαιο της Θάλασσας (1958 και 1982) εφαρμόζει το σύστημα σε Ίμβρο και Τένεδο από το 1964.

- Ο κανόνας εφαρμόζεται από την πλειοψηφία των χωρών-μελών του ΟΗΕ, επί παραδείγματι από τη Ρωσία στην Aρκτική περιοχή της, αλλά και από τον Καναδά στο Αρκτικό παράκτιο αρχιπέλαγος, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

- Η πρόταση δεν έχει σχέση με τα αμιγώς ωκεανικά κράτη του αρθ 46.

aigaio

«Πάγωμα» μισθών δέχονται οι δικαστές λόγω κρίσης


Το δικαστικό σώμα δεν δέχεται συρρίκνωση των αποδοχών του, αλλά δεν είναι αντίθετο στο «πάγωμα» των αποδοχών του για όσο χρόνο απαιτείται, λόγω της οικονομικής κρίσης, είπε ο πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χαρ. Αθανασίου στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ο κ. Αθανασίου επισήμανε ακόμη ότι «ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει πολιτική, γιατί τότε ανεπίτρεπτα θα παραβιάσει την αρχής της διάκρισης των λειτουργιών που θέλει να προστατεύσει». «Μπορεί μόνο να ερμηνεύσει με την ανεξαρτησία της σκέψης του, το νόμο με μόνο στόχο να απονείμει Δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως συνεπειών που είναι δυνατόν αυτή να προκαλέσει. Ο δικαστής δεν μπορεί να μετράει το κόστος όταν αποφασίζει. Αυτό ας το υπολογίσει ο νομοθέτης όταν νομοθετεί», πρόσθεσε.

Κι όμως, μοναχός τραγουδάει σε heavy metal μπάντα!!!Ο Πάτερ που βλέπετε ονομάζεται Cesare Bonizzi και είναι
μοναχός Καπουτσίνος στο Μιλάνο.

Το παράδοξο λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι ταυτόχρονα
είναι και τραγουδιστής του heavy metal συγκροτήματος "Fratellο Metallo"!

Όπως δηλώνει ο ίδιος, η όλη ενασχόλησή του με αυτό
το είδος μουσικής ξεκίνησε πριν 19 περίπου χρόνια όταν σε
ηλικία 54 ετών βρέθηκε σε ένα live των Metallica!
Μάλιστα όπως λέει ο μοναχός δεν ντρέπεται καθόλου να τραγουδήσει
στίχους που αφορούν το αλκοόλ, το κάπνισμα (όλων των ειδών)
και το sex, όμως δεν παραλείπει να αναφέρει τον Θεό
και την πίστη σε Αυτόν!

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Cesare Zanotti, αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι στην αρχή είχε πολλές αμφιβολίες με την όλη ιδέα,
αλλά όταν συνάντησε από κοντά, άλλαξε αμέσως γνώμη!!
Όπως λέει μάλιστα ο Πάτερ Cesare, μπορεί να μεταβιβάσει
τόση ενέργεια στο κοινό που ακόμα και άλλοι μουσικοί δεν
μπορούν να το κάνουν με τόση επιτυχία!

Όσον αφορά το συγκρότημα, ιδρύθηκε την δεκαετία του 1990
με άλλον βέβαια στα φωνητικά, αλλά στη συνέχεια άρχισε
δειλά δειλά να μπαίνει και στα φωνητικά ο πάτερ Casere
ώσπου το 2008 μετά από από την συμμετοχή του σε 9 δίσκους
βγήκε ο δίσκος Misteri, αποκλειστικά με τη φωνή του μοναχού!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

απολιτιστος

ΣΑΛΕΠΙ: Δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.(από το Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο)!

Φράση από τας ιεράς γραφάς.
# Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.(απόσπασμα από το Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο).
Όπλο στην έξαρση των εποχικών ιώσεων μπορεί να αποτελέσει το σαλέπι. Φτιάχνεται από τις ρίζες ενός φυτού, που ήταν γνωστό πολλούς αιώνες πριν στον Ελλαδικό, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, με το όνομα Όρχις, η Σερνικοβότανο. Στην οδό Ερμού (στο Βόλο), ο Σαλεπατζής το προσφέρει (με 2 ευρώ) έτοιμο, καυτό και εγκεκριμένο κατα του Η1Ν1.

adena

Ακόμη μια δίκη της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας

Στις 10-12-2009, την προηγούμενη Πέμπτη, έγινε ακόμη μια δίκη της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας.

Ο Δημοσιογράφος της εβδομαδιαίας εφημερίδας Βέροιας, Αργυρίου Φώτης, κατήγγειλε στο Δασαρχείο και τον Εισαγγελέα, «πλήθος παρανομιών» από μέρους της Ομάδας. Δηλαδή ότι, παράνομα και αυθαίρετα κάνουν εδώ και είκοσι χρόνια περίθαλψη των άγριων πουλιών και ζώων. Ακόμη, τα κλουβιά και οι άλλοι βοηθητικοί χώροι της περίθαλψης, στερούνται άδειας. Όλα τα παραπάνω, τα αναπαρήγαγε με τον πλέον χυδαίο τρόπο, εδώ και χρόνια, δια του τύπου. Υπ ΄όψιν, ότι ο ίδιος δηλώνει, μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, καθώς και του Κέντρου Περίθαλψης της Αίγινας, της ΑΝΥΜΑ κλπ.

Οι δίκες ήταν δύο, με παρόμοιο αντικείμενο. Η μία, ως απαράδεκτη, δεν συζητήθηκε καν. Στην δεύτερη, η αθώωση ήταν ομόφωνη για την περίθαλψη και η ποινή για την μη ύπαρξη άδειας των πρόχειρων κλωβών, δέκα πέντε μέρες, πρός τρία ευρω την ημέρα. Δηλαδή, πρόστιμο σαράντα πέντε ευρω.

Μη δεχόμενοι ούτε μια ώρα ποινή, ασκήθηκε έφεση.

Είναι ενδεικτικό ότι μετά από είκοσι χρόνια εθελοντικής προσφοράς στην περίθαλψη και όχι μόνον, η δίκη να ήταν η μόνη φυσική συνέχεια. Συνέχεια και τακτική μιας Διοίκησης, που είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Διοίκηση με "συνεργάτες" και καλοθελητές ιδιώτες, για να ακυρώσουν κάθε μη ελεγχόμενο και ανεξάρτητο εθελοντή πολίτη.

Σε κάθε περίπτωση, καμία δίωξη δεν θα σταματήσει την εικοσαετή πολύπλευρη δράση της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας. Δράση στην πράξη και στην πρώτη γραμμή της προστασίας του περιβάλλοντος και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Μακριά από κομματικές, οικονομικές, ή άλλες εξαρτήσεις.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα 13/12/09 σε video

Δείτε σε βίντεο τα Κυριακάτικα πρωτοσέλιδα της Κυριακής από το enimerwsi.Τα νέα τέλη κυκλοφορίας: grab the money and run

Η ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Για άλλη μια φορά το Ελληνικό κράτος μας απογοητεύει με την προτίμησή του σε εύκολες λύσεις και την αδυναμία του να προβεί σε τομές. Μετά τις περίτρανες διακηρύξεις της κυβέρνησης περί πράσινης ανάπτυξης και γενικότερα ότι πράσινο, βλέπουμε την επιβολή των νέων τελών κυκλοφορίας να ακολουθούν την ανόητη κατεύθυνση που χάραξε η προηγούμενη κυβέρνηση.

Ας φωνάζει η ευρωπαϊκή επιτροπή ότι πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) – μέχρι 50% το 2010 ορίζει η πρόταση οδηγίας της επιτροπής.[1] Εμείς επιμένουμε Ελληνικά φορολογώντας την ηλικία και τα κυβικά.

Για ποιο λόγο θα αναρωτηθεί κάποιος; Μα γιατί είναι το ευκολότερο μια και αυτά τα στοιχεία βρίσκονται ήδη στην κατοχή του υπουργείου από τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων. Γιατί να κάθεται να παιδεύεται με κάρτες καυσαερίων και άλλα στοιχεία που θα πρέπει να αναζητήσει, όταν ο υπολογιστής του υπουργείου μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να επιβάλει άδικους και αυθαίρετους φόρους.

Τουλάχιστον ας είχαν οι υπεύθυνοι τα κότσια να πουν «Πρέπει σε λίγες μέρες να βγάλουμε τα....

χρεωστικά και δεν υπάρχει χρόνος για να σχεδιάσουμε κάτι καινούριο, του χρόνου όμως τα τέλη κυκλοφορίας θα βασιστούν στην περιβαλλοντολογική επιβάρυνση του κάθε αυτοκινήτου και γι αυτό λόγο θα αναζητήσουμε τα ανάλογα στοιχεία.»

Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι να κρύβονται πίσω από οικολογικές σαχλαμάρες και καταφανώς ψευδείς ισχυρισμούς ότι δήθεν τα τέλη αυτά έχουν σχέση με την βελτίωση του περιβάλλοντος.

Το σκεπτικό της απόφαση για τα τέλη αναφέρει λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

Ψέματα! Καμία σχέση δεν έχει η παρούσα φορολογική δομή των τελών κυκλοφορίας με το περιβάλλον. Αντίθετα ευνοεί κατηγόριες αυτοκινήτων που αποδεδειγμένα ρυπαίνουν το περιβάλλον και πλήττει αυτοκίνητα με χαμηλούς ρύπους.

Μπορεί να απαντήσει ο συγγραφέας της απόφασης στα εξής ερωτήματα:

• Πως συγκρίνονται οι ρύποι ενός καινούριου υβριδικού αυτοκινήτου τύπου Jeep, με αυτούς ενός αυτοκινήτου 1200cc με σχετικά μικρή ιπποδύναμη;

Π.χ γιατί ένα «οικολογικό» Lexus RX450h SC-L με εκπομπές 148g/km, να πληρώνει τα μισά τέλη με ένα Seat Ibiza SC E 1.2 με μικρότερες εκπομπές 128g/km; [2]

• Με ποια λογική δύο πανομοιότυπα αυτοκίνητα τα οποία ανήκουν στην ίδια παρτίδα, αλλά το ένα κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο ενώ το άλλο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς φορολογούνται διαφορετικά.

• Με ποια λογική υπολογίζεται η ημερομηνία κυκλοφορίας στην Ελλάδα και όχι η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας (δηλαδή αν το αυτοκίνητο κυκλοφορούσε 1 χρόνο στην Γερμανία και μετά ήρθε στην Ελλάδα, ο υπολογισμός των τελών θεωρεί το αυτοκίνητο αυτό κατά ένα έτος νεότερο).

[1] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm

[2] Στοιχεία από το http://www.carpages.co.uk/

εγερσις

Και η τουρκική Μ.Ι.Τ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας


image

ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ μυστικές υπηρεσίες (ΜΙΤ) βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας για την βεβήλωση του τάφου του Τάσσου Παπαδόπουλου, μετά που κατέρρευσε ο μύθος για εμπλοκή της Χρυσής Αυγής, σενάριο που προσπαθούν να πλασάρουν στα σημερινά σαββατιάτικα τους φύλλα τα φιλοκυβερνητικά έντυπα (Χαραυγή, Πολίτης, Αλήθεια)

Να μην ξεχνούμε άλλωστε ότι αρχές του μήνα σε αρκετούς σε τοίχους της Λευκωσίας, από το οδόφραγμα Αγ. Δομετίου μέχρι και το προεδρικό, ανεγράφη στα τούρκικα το σύνθημα, «Η Κύπρος είναι τουρκική». Στη διαδρομή τους οι τούρκοι δεν παρέλειψαν να βεβηλώσουν και τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.

  • Να επισημάνουμε ακόμα ότι η αστυνομία άρχισε από το πρωί της Παρασκευής να κάνει πιο ενδελεχή έλεγχο σε όσους διέρχονται τα οδοφράγματα, ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους.

Εξάλλου γίνονται προσπάθειες για αναβολή του κυριακάτικου αγωνα μεταξύ ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ΑΠΟΕΛ αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο προβοκάτσιας.

Πηγη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.... "Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΤΑΙΕΙ" ΚΑΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ


Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Ένωσης Τραπεζών (BdB) Μάνφρεντ Βέμπερ απέρριψε σήμερα κάθε ιδέα να δοθεί ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα..

«Αυτή τη στιγμή είναι οι Έλληνες που βρίσκονται στο εδώλιο του κατηγορούμενου. Πρέπει να εξηγήσουν με αξιόπιστο τρόπο τι θα κάνουν για να διορθώσουν το έλλειμμα», επισήμανε ο Βέμπερ στην εφημερίδα Berliner Zeitung.

Η Ελλάδα «έφτασε μόνη της σε αυτή τη δύσκολη θέση, εξαιτίας της ανεκτικής δημοσιονομικής πολιτικής», υπογράμμισε ο ίδιος.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η Τουρκία μπλοκάρει το υποστρατηγείο Λάρισας.

Η Άγκυρα επιδιώκει να το απομονώσει από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που προβλέπονται στη νέα στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ.

«Μπλόκο» στο νατοϊκό υποστρατηγείο της Λάρισας επιχειρεί η Αγκυρα, με σκοπό να κάνει άλλο ένα βήμα προς τον μείζονα στόχο της: το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου.
Η Τουρκία επιδιώκει να απομονώσει το συγκεκριμένο CΑΟC από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που προβλέπονται στη νέα στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ και αναμένεται να εγκριθούν εντός του 2010.
Με τον... τρόπο αυτόν η τουρκική πλευρά θέλει να καταδείξει ότι η περιοχή του Αιγαίου συνιστά ειδική περίπτωση εντός της Συμμαχίας, επομένως απαιτείται και ειδικό καθεστώς για τη διαχείριση της επιχειρησιακής ευθύνης στον εναέριο χώρο του Αρχιπελάγους.
Στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι «η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει την ευόδωση των τουρκικών σχεδιασμών», αλλά οι επόμενοι μήνες αναμένονται με ενδιαφέρον. Και αυτό καθώς η θέση της Αγκυρας εντός του ΝΑΤΟ εμφανίζεται αναβαθμισμένη, κάτι που φάνηκε από τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον τούρκο πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον.
Οι τουρκικές αντιρρήσεις,σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας το Βήμα, διατυπώθηκαν αρχικά πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο ομάδας εργασίας που ασχολείται με τη νέα στρατιωτική δομή της Συμμαχίας. Συγκεκριμένα, η αφορμή την οποία επιχειρεί να εκμεταλλευθεί η Αγκυρα είναι η διαφωνία που υπάρχει με την Ελλάδα στο θέμα της επιχειρησιακής διασύνδεσης (connectivity) των CΑΟC με ραντάρ σε Ελλάδα και Τουρκία. Η Αγκυρα επιθυμεί να εντάξει στα ραντάρ που θα διασυνδεθούν ορισμένα που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές με σκοπό αυτά «να βλέπουν» όσο βαθύτερα γίνεται προς δυσμάς. Η Αθήνα απορρίπτει το αίτημα αυτό, διότι διαβλέπει ότι η τουρκική στάση εκπορεύεται από την πάγια θέση της «να μοιράσει το Αιγαίο στη μέση». Η Τουρκία ισχυρίζεται λοιπόν ότι η υπόλοιπη νατοϊκή δομή μπορεί να προχωρήσει, αλλά το CΑΟC της Λάρισας θα μείνει προς το παρόν εκτός ρυθμίσεων ώσπου να επιλυθούν όλα τα σχετικά με αυτό ζητήματα.
Η εξέλιξη αυτή είναι το τελευταίο σημείο τριβής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που έχει έρθει στην επιφάνεια στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα στρατιωτική δομή της Ατλαντικής Συμμαχίας. Μία από τις αρχές της νέας δομής είναι η εναλλαγή διοικητών στα πολυεθνικά CΑΟC, τα οποία από 10 προβλέπεται να μειωθούν σε τέσσερα. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε κατ΄ αρχήν συμφωνία σε επίπεδο Στρατιωτικής Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2009 για εναλλαγή ανά εξάμηνο έλληνα και τούρκου διοικητή στο υποστρατηγείο της Λάρισας (το οποίο μετονομάζεται από CΑΟC-7 που είναι σήμερα σε CΑΟC-4).
greece-salonika

Μια εικόνα 1000 λέξεις...Η σημερινή εικονα είναι τραβηγμένη από τη Helen Levitt. Η Levitt ήταν μία φωτογράφος που εστίασε κυρίως το φακό της στην πόλη της Νέας Υόρκης. Η φωτογραφία που βλέπεται είναι συνδεδεμένη με την σημερινή παγκόσμια μέρα του παιδιού.
Γλέντι

Εδώσαμεν, εδώσαμεν!!!!

Τι αχταρμάς είναι αυτός της σημερινής πολιτικής συγκυρίας;

Ήντα κατέω πράμα, που θάλεγαν και οι φίλοι μας οι Κρητικοί. Και ας εξηγηθούμε γιατί το λέμε:

Πριν από ένα μόλις χρόνο, δηλ. π.ε. (προ εκθέσεως Θεσ/νίκης):

  • κανένας δεν θα στοιχημάτιζε πως υπήρχε πιθανότητα να μην εξαντλήσει την τετραετία η κυβέρνηση Καραμανλή
  • κανένας δεν θα προέβλεπε ότι μπορεί με αιτία ή αφορμή την υπόθεση Βατοπαιδίου θα αλλαξοπιστούσε τόσο γρήγορα ο φιλοΡουσοπουλικός Τύπος από την στήριξη Καραμανλή και θα αναζητούσε εναγωνιωδώς κομματικό σχηματισμό να προσεταιρισθεί. Βέβαια η ταχύτητα, η ευλυγισία και η προσαρμοστικότητα συγκαταλέγονται στις μεγάλες αρετές των συγκροτημάτων τύπου, καναλιών αλλά και της πλειοψηφίας της "ανεξάρτητης" δημοσιογραφίας.
  • Οι περισσότεροι (ευκολόπιστοι) ειδικοί και μη ειδικοί ήταν εφησυχασμένοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, και από τα στοιχεία που εδίδοντο στη δημοσιότητα αλλά και από την βεβαιότητα που υποστηρίζονταν τα οικονομικά στοιχεία από Ελλάδα και Ευρώπη.

Από την έκθεση και μετά αλλάζει όλη η εικόνα της πολιτικής πραγματικότητας:

  • Ο Ρουσόπουλος, ο Βουλγαράκης και σία, από τους στηλοβάτες της Καραμανλικής κυβέρνησης μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους.
  • Ο Καραμανλής, σταδιακά, από καταλληλότερος μετατρέπεται σε κατ' ανάγκη αποδεκτός αρχικά και ακαταλληλότερος στην συνέχεια.
  • Ο Γιωργάκης μεγαλώνει γρήγορα και αρχίζει να αποκαλείται πλέον Γιώργος.
  • Η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ αυξάνει γρήγορα και θεαματικά και οι σφυγμομετρήσεις - βοηθούντων των ευμετάβλητων και παντός καιρού ΜΜΕ - αρχίζουν να του δίνουν προβάδισμα.

Η διαφθορά αναδεικνύεται ο υπ'αριθμόν 1 παράγοντας της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και παρ'όλο ότι προεξάρχει η υπόθεση Βατοπαιδίου, δε υπολείπεται το σκάνδαλο της Siemens (στο οποίο βέβαιως "τα πήραν" άνθρωποι και των δύο μεγάλων κομμάτων).

Ακολουθεί η κίνηση σαχ του Παπανδρέου σύμφωνα με την οποία δηλώνει πως δεν θα ψηφίσει για Πρόεδρο τον κ. Παπούλια.

Αυτή η "απειλή" ενοχοποιείται για την απροσδόκητη και ανεξήγητη, για τον χρόνο που γίνεται, παραίτηση της κυβέρνησης Καραμανλή. Είναι η απειλή που οδήγησε στην παραίτηση ή η παραίτηση που χρειαζότανε την απειλή;

ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ, Σεπτέμβρης του 2009, δεν μιλάει κανείς για "ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟ της Ελληνικής Οικονομίας", για ΔΙΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ, για κίνδυνο ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ή για ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.

Αν και, όπως αποδείχθηκε τελικά, ήταν σε γνώση και των δύο (Καραμανλή και Παπανδρέου) πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου η ΑΘΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της χώρας, αποκαλύπτεται χωρίς να δημοσιεύονται νούμερα ( έλλειμμα, χρέος κλπ) από τον παραιτηθέντα που διεκδικεί με σύνθημά του την λιτότητα, την σφιχτή δημοσιονομική πολιτική (και όλα τα κακά της μοίρας μας) νωπή λαϊκή εντολή.

Σε εντελώς αντίθετο μήκος κύματος εκπέμπει ο άλλος γνώστης της κατάστασης διατυμπανίζοντας το ανεκδιήγητο "που πήγαν τα λεφτά;" και "ότι υπάρχουν λεφτά".

Ο ένας δηλ. έλεγε ό,τι έπρεπε για να χάσει, και ο άλλος προσπαθούσε να πείσει για μια εικόνα που ήταν, εν γνώσει του, ψευδής.

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ; Για ποιό λόγο να θέλει κάποιος να αγοράσει ένα μαγαζί που ήταν στα πρόθυρα φαλιμέντου;

Είναι δυνατόν με τα στοιχεία που είχε να πίστευε ότι θα μπορούσε να διορθώσει τα αδιόρθωτα;

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ!!! Άρα τι ακριβώς έγινε και γιατί;

Οι Έλληνες πολίτες οδηγήθηκαν να μαυρίσουν - ως ήταν φυσικό κι επόμενο - αυτόν που υποσχόταν την κόλαση και περιστοιχιζόταν από διαπλεκόμενους, και υπερψήφισαν αυτόν που τους προσέφερε τον παράδεισο - με άφθαρτους νέους συνεργάτες - και με υποσχέσεις για χρήματα που υπήρχαν και μάλιστα με αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων του πληθυσμού.

Και τώρα, παίζεται η τελευταία (ή μάλλον η πρώτη) πράξη του δράματος.

Απειλείται η εθνική μας κυριαρχία από τη δεινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, λέει τώρα ο πρωθυπουργός.

Και βέβαια απειλείται.

Ή καλύτερα είναι υπό κατάλυση, αν δεν έχει ήδη καταλυθεί.

Όταν πριν μια βδομάδα όλα τα όργανα του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος (διεθνής οικονομικός τύπος, διεθνείς οικονομικοί οίκοι, οι δύο Ζαν Κλώντ της οικονομικής Ευρώπης, το διεθνές τραπεζικό σύστημα) έχουν φθάσει σε ανθελληνικό παραλήρημα διατυμπανίζοντας την "δεδομένη" κατ' αυτούς χρεοκοπία της Ελλάδας και ανεβάζοντας στα ύψη τα επιτόκια δανεισμού μας.

Και όταν χθες βγαίνουν οι πολιτικοί εκπρόσωποί τους, ηγέτες της ΕΕ (Μέρκελ, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Ζαν Κλώντ) και εξορκίζουν αυτά που οι ίδιοι και τα όργανά τους προέβαλαν, "απλώνοντας" χείρα φιλίας και βοηθείας στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τότε είναι σίγουρο ότι κάτι έχουμε παραχωρήσει.

Πρώτα οι πιέσεις και μετά το λουκούμι.

Εδώσαμεν, εδώσαμεν.

Το τί ακριβώς θα το δούμε στα επόμενα επεισόδια.

ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ

Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμη ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της καρδιάς μας

Διαδυκτιακή πρωτοβουλία ανάρτησης σαν ένδειξη σεβασμού προς τον Τάσσο του Ελληνισμού και σαν μέσω έκφρασης της αγανάκτησης για το αποτρόπαιο έγκλημα κατά του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της καρδιάς μας, αναρτάται το σχετικό βίντεο σαν ένδειξη αντίστασης σεβασμού και υπόσχεσης για συνέχιση της αξιοπρεπούς εθνικής γραμμής του μεγάλου ΤΑΣΣΟΥ των ΕΛΛΗΝΩΝ ως απάντηση στους ιερόσυλους.

Άλεξ Τζόουνς-Η απάτη του φόρου διοξειδίου του άνθρακα

Στα παρακάτω βίντεο (με ελληνικούς υπότιλους από το κανάλι του Iraklis13Galatas) ο Άλεξ Τζόουνς εξετάζει τις αποκαλύψεις των φακέλων CRU και επεξηγεί τι σημαίνει αυτό για την παγκοσμιοποιητική ελίτ, που σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτή την εκφοβιστική θεωρία για να επιβάλλει εξουθενωτικούς φόρους για το διοξείδιο του άνθρακα (carbon taxes) [*που ήδη ενσκύπτουν στην ΕΕ θα έρθουν κι εδώ] και να βάλει τις τελευταίες πινελιές στην παγκόσμια ολοκληρωτική υπερ-κυβέρνηση και το σύστημα ελέγχου και σκλαβιάς που τη συνοδεύει.
(για τον πρόλογο klassikoperiptosi)

Για ποια «Ιατρική του 21ου αιώνα» μας μιλάει η Ισραηλινή πρεσβεία;


Τη Δευτέρα 14/12 η ισραηλινή πρεσβεία και το Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης» διοργανώνουν εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με ομιλητή τον νομπελίστα Ισραηλινό (και περήφανο για την σιωνιστική διαπαιδαγώγησή του) Aaron Ciechanover, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Technion-Israel Institute of Technology της Χάιφας και θέμα "Πού μας οδηγεί η ιατρική του 21ου αιώνα;".
Ως εκπρόσωποι ενός καθεστώτος απαρτχάιντ οι «άνθρωποι» της ισραηλινής πρεσβείας θα πρέπει να μας βρίσκουν απέναντί τους σε κάθε προσπάθεια να ξεμυτίσουν από το άντρο τους ακόμα και για την πιο «αθώα» φαινομενικά εκδήλωση. Συνάμα στα πλαίσια της Παλαιστινιακής Καμπάνιας για Πολιτιστικό και Ακαδημαϊκό Μποϋκοτάζ του Ισραήλ (PACBI) θα πρέπει να μποϋκοτάρονται (όπως γινόταν στο παρελθόν με το ρατσιστικό καθεστώς στη Ν. Αφρική) εκδηλώσεις με Ισραηλινούς επιστήμονες που δεν καταδικάζουν την κατοχή, τις σφαγές και το απαρτχάιντ και εκπροσωπούν στο εξωτερικό τα πανεπιστήμιά τους, τα οποία είναι συνένοχα στην καταπίεση του Παλαιστινιακού Λαού.
Όμως αποτελεί και προσβολή προς την νοημοσύνη μας να διοργανώνουν οι εκπρόσωποι των εγκληματιών πολέμου εκδήλωση ειδικά για το ζήτημα της ιατρικής όταν:
- λόγω του συνεχιζόμενου απάνθρωπου αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας πάνω από 350 ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια είτε λόγω των τραγικών ελλείψεων στα παλαιστινιακά νοσοκομεία, είτε επειδή δεν τους επετράπη να μεταφερθούν στο εξωτερικό για νοσηλεία.
-Στις σφαγές τις Λωρίδας της Γάζας δεκάδες νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας και ασθενοφόρα έγιναν στόχος των βομβαρδισμών (ακόμα και με λευκό φώσφορο) και των ελεύθερων σκοπευτών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν πολλοί γιατροί, νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς, διασώστες.
-Όταν το Ισραηλινό Ναυτικό έχει εμβολίσει, παρεμποδίσει και καταλάβει τα πλοία του Free Gaza Movement που μεταξύ άλλων προσπάθησαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ιατροφαρμακευτικό κυρίως υλικό και γιατρούς στη Λωρίδα της Γάζας
-Όταν τα εκατοντάδες ισραηλινά μπλόκα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη παρεμποδίζουν την άμεση πρόσβαση των παλαιστινιακών ασθενοφόρων στους ασθενείς ή τραυματίες που έχουν ανάγκη.
-Όταν το αιγυπτιακό καθεστώς κατ’ εντολήν των Ισραηλινών έχει εμποδίσει κατ’ επανάληψη ανθρωπιστικές αποστολές με γιατρούς να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης στην οποία συμμετείχε Έλληνας εθελοντής και η Βρετανή χειρούργος σύζυγός του.
-Και κυρίως όταν οι Ισραηλινοί γιατροί απέφυγαν να ενημερώσουν τους συνάδελφούς τους Παλαιστίνιους για το πώς να αντιμετωπίσουν τα εγκαύματα από το λευκό φώσφορο (όπως αποκαλύφθηκε σε ντοκυμαντέρ της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης RAI 3) Για ποια Ιατρική του 21ου αιώνα μας μιλάει λοιπόν η ισραηλινή πρεσβεία;
Η εκδήλωση της ισραηλινής πρεσβείας στο Μέγαρο Μουσικής δεν θα πρέπει απλώς να μποϋκοταριστεί αλλά να ματαιωθεί.
Μποϋκοτάζ στο ισραηλινό απαρτχάιντ!
Διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ!
Να στηρίξουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες Gaza Freedom March και Free Gaza Movement
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/12/2009 ώρα 18.00
Στην πρώτη επέτειο της ισραηλινής εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας, στηρίζουμε την πορεία που πραγματοποιούν από το Κάιρο προς τη Γάζα οι 1000 ακτιβιστές της διεθνούς πρωτοβουλίας Gaza Freedom March στην οποία συμμετέχει 30μελής ελληνική αποστολή, με
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 29/12/2009 ώρα 18.00
Σύλλογος ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ, Free Gaza Movement, Gaza Freedom March, Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, Σύλλογος Al Awda,-Δικαίωμα στην Επιστροφή των Παλαιστινίων Προσφύγων, Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό,
Σωματείο Ελληνοπαλαιστινιακής Φιλίας

Δεν προκύπτουν στοιχεία κατά των ΕΠΥ για τη σύληση

Ολοκληρώθηκε η ανάκριση των τριών Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) στην Εθνική Φρουρά για τη σύληση του τάφου του Τ.Παπαδόπουλου χωρίς να προκύψουν εναντίον τους στοιχεία. Και οι τρεις πρόβαλαν άλλοθι.Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την ανάκριση οι τρεις εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης από την Ελλάδα, που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Για την ανάκρισή τους, αξιολογήθηκαν πληροφορίες ότι στην περιοχή του κοιμητηρίου είχε θεαθεί τα ξημερώματα νοσοκομειακό όχημα της Εθνικής Φρουράς και ένα μαύρο όχημα με τρεις επιβάτες. Οι τρεις άνδρες αφέθησαν ελεύθεροι ωστόσο καθώς είχαν ικανοποιητικό άλλοθι, όπως έγινε γνωστό.

11.12.09

Έρχονται επίπονα μέτρα


Μέτρα που θα πονέσουν και τα οποία δεν θα απέχουν πολύ από τις επιταγές της Κομισιόν προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «μπορεί να μην έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού για να κόψουμε στο μισό τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, πλην όμως, θα υπάρξουν νέες πολιτικές».

"Είμαστε αποφασισμένοι για στροφή σε βιώσιμη υγιή οικονομία. θα αντιμετωπισουμε τα πρόβλημα, το οποίο είναι δικό μας και το διεθνές περιβάλλον απλώς το οξύνει. Το μεγαλύτερο έλλειμμα που έχει σήμερα η χώρα μας, το οποίο γεφυρώνουμε, είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας σε διεθνές επίπεδο και στην ΕΕ που άφησε πίσω της η ΝΔ» συμπλήρωσε.

«Έχουμε συστημική διαφθορά, δεν μπορεί να προχωρήσει η οικονομία μας αν δεν χτυπήσουμε αλύπητα τη διαφθορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανδρέου και έκανε λόγο για πελατειακή πολιτική και παρασιτική οικονομία, τονίζοντας ότι θα μπει τέλος στη σπατάλη του δημόσιου χρήματος, καθώς όπως είπε «αυτή δημιούργησε την ανομία και την αυθαιρεσία».

Η κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα κινηθεί σε τρεις άξονες: Ενίσχυση και τόνωση της οικονομίας, νοικοκύρεμα του δημόσιου τομέα, στροφή στην πράσινη οικονομία.

«Δεν ήρθαμε για να γκρεμίσουμε το κοινωνικό κράτος, αλλά για να το στήσουμε. Ήρθαμε για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να μην είναι έρμαιο των πιστωτών», συμπλήρωσε.
Ισοτιμια

Τρεις ΕΠΥ από την Ελλάδα ανακρίνονται για τη σύληση του τάφου του Τ. Παπαδόπουλου.

Τρεις Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά από την Ελλάδα είναι, όπως μετέδωσε απόψε το ΡΙΚ , τα τρία πρόσωπα που ανακρίνει από το απόγευμα η Κυπριακή Αστυνομία αναφορικά με τη σύληση του τάφου του τέως Κυπρίου προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου.
Κύπρος- Τρεις ΕΠΥ από την Ελλάδα ανακρίνονται για τη σύληση του τάφου του Τ. Παπαδόπουλου.
Τρεις Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά από την Ελλάδα είναι, όπως μετέδωσε απόψε το ΡΙΚ , τα τρία πρόσωπα που ανακρίνει από το απόγευμα η Κυπριακή Αστυνομία αναφορικά με τη σύληση του τάφου του τέως Κυπρίου προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου.
Λόγω της ιδιότητας των τριών στις ανακρίσεις συμμετέχουν και αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, αλλά η ηγεσία της Αστυνομίας, σε πολύωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αξιολόγησε πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς δράστες.
Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν πληροφορίες ότι στην περιοχή του κοιμητηρίου είχε θεαθεί τα ξημερώματα νοσοκομειακό όχημα της Εθνικής Φρουράς και ένα μαύρο όχημα με τρεις επιβάτες.
Εξ άλλου, αξιολογούνται πληροφορίες ότι γύρω στα 150 άτομα, μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», έχουν έλθει στην Κύπρο για να προκαλέσουν επεισόδια στον αυριανό ποδοσφαιρικό αγώνα Ομόνοιας-ΑΠΟΕΛ για το παγκύπριο πρωτάθλημα.
Σύμφωνα με το ΡΙΚ, εξετάζεται κατά πόσο η άφιξή τους έχει οποιαδήποτε σχέση και με τη σύληση του τάφου του Τάσσου Παπαδόπουλου ή την αυριανή πρώτη επέτειο του θανάτου του και το μνημόσυνό του.
Ο τάφος του Τ. Παπαδόπουλου έχει σφραγιστεί και φρουρείται από την Αστυνομία.

ΕΞΠΡΕΣΣ,Νooz.gr
infognomonpolitics

Η ελληνική γλώσσα θα διδάσκεται στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο Βουδαπέστης

Την Ελλάδα ως θεμέλιο του δυτικού Πολιτισμού και τον Αριστοτέλη ως πατέρα και πρόδρομο της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας και επιστήμης αλλά και ως παιδαγωγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εξήρε στην ομιλία της η υφυπουργός Άμυνας της Ουγγαρίας, Αγκνες Βαντάι, εγκαινιάζοντας σήμερα στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας της Βουδαπέστης, τη Σχολή Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας.

Στη Σχολή αυτή, της οποίας οι αίθουσες διδασκαλίας φέρουν το όνομα «Αριστοτέλης», θα φοιτούν από τον Ιανουάριο Ούγγροι αξιωματικοί, που μετά από διετείς σπουδές εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, θα μπορούν να μετεκπαιδευτούν στις αντίστοιχες στρατιωτικές σχολές στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διμερούς ελληνο-ουγγρικής στρατιωτικής συνεργασίας.

Όπως τόνισε κατά τα εγκαίνια η κ. Βαντάι, η ίδρυση της Σχολής είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Άμυνας Ουγγαρίας και Ελλάδας, της Μικτής Ελληνοουγγρικής Επιτροπής και του Γλωσσικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας της Βουδαπέστης.

Η υφυπουργός Άμυνας της Ουγγαρίας εξέφρασε την ελπίδα, ότι η ελληνοουγγρική συνεργασία θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα και πως η νέα Σχολή, πέραν της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, θα δώσει στους Ούγγρους φοιτητές τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιστορία στον πολιτισμό και των Ελλήνων.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, ταξίαρχος Ανδρέας Βλάνος, ανέφερε ότι Ελλάδα και Ουγγαρία έχουν μια «υποδειγματική διμερή σχέση» γενικότερου επιπέδου και ειδικότερα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Στη συνέχεια ο ελληνορθόδοξος πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Καλότα τέλεσε αγιασμό των αιθουσών, μεταφέροντας τις ευχές του Μητροπολίτη Αυστρίας-Εξαρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης Μιχαήλ για επιτυχία του έργου της Σχολής.

Στα σημερινά εγκαίνια παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας Γιάνος Σάμπο και ο διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης του ουγγρικού Υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγος Ιστβαν Γιούχας, ενώ από ελληνικής πλευράς ο επιτετραμμένος της Ελλάδας στην Ουγγαρία Ιωάννης Σταματέκος, ο στρατιωτικός ακόλουθος της ελληνικής πρεσβείας συνταγματάρχης Αλέξανδρος Δεσπύρης, και οι ηγεσίες ελληνικών ομογενειακών συλλόγων και ιδρυμάτων στην Ουγγαρία.

Η αντιπροσωπεία του ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε αργότερα το πλησίον του Πανεπιστημίου ευρισκόμενο Μνημείο του Ελληνισμού το οποίο είχε εγκαινιαστεί τον Οκτώβριο του 2006 και είναι αφιερωμένο στον ανά τους αιώνες Ελληνισμό της Ουγγαρίας που με τη δημιουργική του παρουσία έχει γράψει ιστορία στη χώρα αυτή.

Πηγη

Οι Διεθνείς Σιωνιστές Αφέντες Του Χρήματος…!

Ένα βίντεο που πρέπει να το δουν όλοι, ώστε να γνωρίζουν το πώς οι Διεθνείς Σιωνιστές Τραπεζίτες κυριαρχουν ανά τον κόσμο…!ΠΗΓΗ

Μόρφωση υψηλού επιπέδου!!!!


καπ.Γιάννης

Πώς λέγονται οι τεμπέληδες λύκοι;
Αραλίκι!
Οι λύκοι που πουλάνε τσαμπουκά;
Νταϊλίκι!
Oι λύκοι που στα παίρνουν;
Νταβατζιλίκι!
Οι λύκοι που είναι πρόεδροι;
Προεδριλίκι!
Oι λύκοι που είναι αδελφές;
Γκεϊλίκι!
Οι λύκοι που είναι και πολύ μουράτοι;
Χαϊλίκι!
Οι λύκοι που την πέφτουν ασύστολα;
Γκομενιλίκι!
Oι λύκοι που ζητάνε λεφτά;
Χαρτζιλίκι!
Oι λύκοι ραλίστες;
Παντιλίκι!
Οι λύκοι που κάνουν αγγαρεία;
Χαμαλίκι!
Οι λύκοι που κάνουν χασίσι;
Τσιγαριλίκι!
Οι λύκοι που τραγουδάνε και χοροπηδάνε σαν αδερφές;
Τσαλίκη

CSI: NY Macedonia, Greece

Τελικά όσο πιο μακριά ζουν οι Έλληνες από την Ελλάδα, τόσο περισσότερο την αγαπούν.

Το σενάριο του τελευταίου επεισοδίου της δημοφιλέστερης αμερικανικής αστυνομικής σειράς μυστηρίου CSI (που μεταδίδεται μάλιστα σε 74 χώρες) έκρυβε μια ευχάριστη έκπληξη. Γράφτηκε από την συμπρωταγωνίστρια του επιτυχημένου σίριαλ, Ελληνοαμερικανίδα κ.Μελίνα Κανακαρίδη και είναι γεμάτο από αναφορές στη Μακεδονία, την Ελλάδα και τα Μακεδονικά σύμβολα!
Τα σκηνικά που έχουν στηθεί υποτίθεται πως παριστάνουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ενώ γίνονται αναφορές σε θρύλους της Μακεδονίας αλλά και σε ένα απʼ τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιότητας,τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου!
Οι Σκοπιανοί βέβαια ήδη κατακλύζουν το διαδίκτυο με μηνύματα εναντίον της σειράς...
Δείτε χαρακτηριστικά αποσπάσματα του επεισοδίου, στο
video που ακολουθεί:
by captain

"ΒΟΜΒΑ" ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...!!!ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΛΜΟΥΝΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ....

Υπάρχουν πληροφορίες, απο έγκυρες πηγές, οτι κατα τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή, θα κάνει παρέμβαση ο Κώστας Καραμανλής.
Ο λόγος βέβαια δεν είναι άλλος, απο το να καταστήσει σαφές στον Ελληνικό λαό την εξής είδηση:

Στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα πριν απο τις εκλογές ο Γ.Παπανδρέοου συναντήθηκε με τον επίτροπο Αλμούνια, ο οποίος τον ενημέρωσε επακριβώς για το δημοσιονομικό μας έλλειμα και την άθλια οικονομική κατάσταση της χώρας.
΄Ισως να είναι η μοναδική παρέμβασή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, όμως δεν θέλει να αφήσει χωρίς απάντηση το γεγονός οτι ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ γνώριζαν προεκλογικά την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και παρα ταύτα, έδιναν υποσχέσεις, για να εφαρμόσουν μετεκλογικά τα αντίθετα και συνάμα να προαναγγέλουν "επώδυνα μέτρα"....

Ποιός κοροϊδεύει ποιόν;....
politikosafari
================================================
ΣΧΟΛΙΟ ΛΗΜΕΡΙ: Σίγουρα είχε λάβει την σχετική ενημέρωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας γιατί δεν εξηγείται αλλιώς η ερώτηση του στο debate προς τον Καραμανλή.
Θυμηθείτε την ερώτηση βλέποντας το βίντεο από το 05:00 έως 05:30 αλλά και την απάντηση Καραμανλή η οποία είναι αόριστη Και πως να απαντήσει? αφού γνώριζε και ο ίδιος σε πιο σημείο είχε φέρει η διακυβέρνηση του την κατάσταση στην οικονομία. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώ ΗΞΕΡΕ υποσχόταν ασύστολα ώστε να έρθει στην εξουσία και να ικανοποιήσει την ματαιοδοξία του.Το βίντεο από το Συνέδριο που διοργανώθηκε από το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ. στο Μέγαρο Μουσικής όπου ο "Μακεδόνας" αναλυτής ομιλεί για την "Μαcedonia" παρουσία

............Προσωπικοτήτων από όλα τα κόμματα


Γρίπη του Αρκά !Επίκαιρο όσο ποτέ, διαβάστε τη "Γρίπη" του Αρκά ! Πρωταγωνιστές τα ασυναγώνιστα σπουργίτια, μπαμπάς και παιδί, των "Χαμηλών Πτήσεων¨. Το παιδί σπουργίτι έχει γρίπη και στο σκηνικό είναι παρόντες αυτός, ο μπαμπάς του και ένα σπουργίτι - γιατρός ! Απολαύστε το...

Τι είπε ο ανταποκριτής του BBC στον Σκοπελίτη?

Εκτός από αυτά που ακούσατε On record να αναμεταδίδει στους Άγγλους (κι όχι μόνον) και αναμάσησε το Γκρίκ ALPHA tv, μου εξομολογήθηκε (μιλάμε την ίδια γλώσσα, της... αλήθειας) ότι αμφιβάλει ότι η Ελλάδα θα μειώσει το έλλειμμα. Και εξήγησε τον λόγο: Όταν στην χώρα, ο ένας στους τρεις Έλληνες πουλάει η αγοράζει λαχεία(λότο κ.λ.π.), δεύτερος σκάβει για χρυσές λίρες, κι ο τρίτος(στους τρεις) υποτίθεται δουλεύει στο Δημόσιο, πως θα το πετύχει?
Τέλος, o Μάλκολμ Μπράμπαντ με παρακάλεσε να ζητήσω από τον αδελφό Κακλαμάνη, να σταματήσει να του στέλνει 10 φορές την ημέρα δελτία Τύπου.
P.S. Η κουβέντα μας έγινε στην Βαλαωρίτου.
adena

Νέες αξιοκρατικές τοποθετήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου! Παραμένει αξιοκρατικά και με βάση το βιογραφικό της…

…η κυρία Αντουανέτα Οικονομοπούλου! Ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κουμπάρα του κυρίου Π. Παυλόπουλου!
Άξια!
Είναι φανερό πως η χώρα βαδίζει ένα νέο δρόμο ανάπτυξης, μέσα από την αξιοποίηση των άξιων στελεχών, πέρα και έξω από κομματικές εντάξεις και συμφέροντα, έξω από τις νοοτροπίες του «βαθύ ΠΑΣΟΚ» και του σκοταδισμού!
Η Νέα Ελλάδα της αξιοκρατίας και της διαφάνειας βαδίζει δυναμικά για τη Νέα Ελλάδα των στελεχών με πλούσια βιογραφικά και σπουδές!

* Το μόνο «επιλήψιμο» στην άξια τοποθέτηση ήταν η κουμπαριά της αναμορφώτριας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τον Προκόπη Παυλόπουλο, αλλά αφού είναι στέλεχος της δεξιάς κι όχι του ΠΑΣΟΚ, υπερίσχυσαν τα προσόντα του βιογραφικού της!
sibilla

Νυχτερινή επίσκεψη του αμερικανού υποπρόξενου στο τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής!


Τι ετοιμάζουν οι ΗΠΑ στη Θράκη;


Ο Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε τον Μπάρακ Ομπάμα στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουν για την πορεία και τα κοινά ενδιαφέροντα Τουρκίας και ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα με τα γενόμενα, εδώ στην Ελλάδα, ο αμερικανός «ειδικός» επισκέφθηκε τον κύριο Σαρνίτς στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής προκειμένου να συζητήσουν τα… δικά τους!
Βέβαια, ο υποπρόξενος των ΗΠΑ και ο Υπεύθυνος Πολιτικών Θεμάτων του Γραφείου της Αθήνας δεν επισκέφθηκε την Κομοτηνή επειδή ήταν απλά περαστικός, αλλά είχε μία σειρά συναντήσεων, που η καθεμία είχε το δικό της ενδιαφέρον και «ειδικό βάρος». Και φυσικά δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο η επίσκεψη ενός αμερικανού «ειδικού» στην Θράκη.

Η συνέχεια εδώ

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΕΩΣ ΕΔΩ!... Η Ιστορία του Ελληνικού δημόσιου χρέους από το 1824 .


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Συγκλονισμένος ο Πρόεδρος Χριστόφιας


image
headerΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΟΣ από την είδηση τη σύλησης του τάφου του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, προσθέτοντας ότι πρόκειται «για μια απαράδεκτη, ιερόσυλη, ανήθικη και καταδικαστέα ενέργεια που πλήττει τα ήθη, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό μας, το σεβασμό μας στους νεκρούς».

Μιλώντας στις Βρυξέλλες μετά το τέλος των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε ότι αυτή η ενέργεια προκαλεί αποτροπιασμό και αναστάτωση και πλήττει την ενότητα του λαού μας που τόσο αναγκαία είναι στο εσωτερικό μας μέτωπο. «Απευθύνω έκκληση στον κόσμο να παραμείνει ήρεμος μπροστά σε αυτή την προβοκάτσια. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτή την πράξη διαφορετικά», ανέφερε.

Εχει ήδη, πρόσθεσε, επικοινωνήσει και είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Αρχηγό της Αστυνομίας «και τον κάλεσα η Δύναμη να διερευνήσει εντατικά και να εξαντλήσει όλα τα μέσα για την πλήρη εξυχνίαση της υπόθεσης.
  • «Εκφράζω τη συμπάθεια και τη συμπαράστασή μου στη σύζυγο και την οικογένεια του Τάσσου Παπαδόπουλου», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν ο Αρχηγός της Αστυνομίας του ανέφερε ποιός ή ποιοί το έκαναν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η διερεύνηση είναι στα αρχικά στάδια και δεν είναι αρμόδιος να ανακοινώνει πιθανά ευρήματα, τα οποία μπορεί και να μην υπάρχουν.

«Μακάρι να υπάρξουν, μακάρι 1000 φορές να υπάρξουν, γιατί προκαλεί αναστάτωση στο εσωτερικό μέτωπο και την πολιτικο-κοινωνική μας ζωή». Είναι μια ειδεχθής πράξη, σημείωσε, «μια πράξη που προκαλεί πραγματικά έκπληξη και απέχθεια. Ειλικρινά, είναι πράξη βαρβαρότητας, προσβολής στον πολιτισμό μας».
header

ΓΑΖΑ: Παλαιστίνιος Οδηγός Ασθενοφόρου Περιγράφει Την Καθημερινότητά Του…!

Κακά παραδείγματα γονιών

Ο Ακτιβιστής για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού, θα προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει δείχνοντας κάποιες κακές συμπεριφορές γονέων απέναντι στα παιδιά τους.

Πατήστε πάνω στις εικόνες, για μεγέθυνση:Η κυβερνητική υποστήριξη στο οργανωμένο έγκλημα στα Σκόπια

Η ΠΓΔΜ στα Βαλκάνια έχει καταστεί ότι είναι η Καμπότζη για την Νοτιοανατολική Ασία. Πρακτικά είναι ένα κράτος με πολύ υψηλά ποσοστά διαφθοράς , όπου η εγκληματικότητα διατηρείται σταθερά στα ύψη και οι εγκληματικές πράξεις παραμένουν ατιμώρητες – για όσους είναι κοντά στην κυβέρνηση τουλάχιστον.

Η ΠΓΔΜ είναι χώρα σταθμός και πέρασμα για παράνομη μετανάστευση από το Κόσσοβο αλλά και από την Ασία προς την Ευρώπη. Εγκληματικές ομάδες δρουν οργανωμένα διακινώντας όπλα , παράνομα εμπορεύματα, ναρκωτικά, ανθρώπους, διαπράττουν ληστείες, απαγωγές και δολοφονίες. Μόνο στο πρώτο μισό του 2009 κατεγράφησαν 6.285 εγκληματικές πράξεις στη πρωτεύουσα συμφώνα με τα ίδια τα Σκοπιανά ΜΜΕ και είναι βέβαιο ότι ο αριθμός των μη καταγεγραμμένων πράξεων ξεπερνά κατά πολύ αυτά τα στοιχεία.

Το καλά οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο στην περιοχή επιτρέπει την πορνεία, διαθέτει τις υποδομές για την παράνομη διακίνηση και εμπόριο σάρκας, ναρκωτικών, όπλων, και παρέχει οικονομικές «διευκολύνσεις» από το καλά στημένο δίκτυο τοκογλυφίας. Όλα αυτά συντελούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην οικονομική αφαίμαξη των επισκεπτών, επίδοξων επιχειρημάτων και τζογαδόρων, και τη συμμετοχή, άθελά τους ή μη, σε αυτό το καταστροφικό σύστημα.

Στο πλαίσιο της παρανομίας και του οργανωμένου εγκλήματος, μαφιόζικες ομάδες από τα Βαλκάνια και την Τουρκία εκμεταλλεύονται την ανυπαρξία ελέγχων στα σύνορα και με τις «κυβερνητικές ευλογίες» της ΠΓΔΜ επεκτείνουν το κύκλωμα και σε άλλες δραστηριότητες, όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καυσίμων, αυτοκινήτων, τσιγάρων, ποτών, όπλων, πλαστογραφία κ.α.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το τι έχει ήδη γραφεί για τις διασυνδέσεις της κυβέρνησης Γκρουέφσκι με τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Ο Μιγιάλκωφ, ξάδερφος του πρωθυπουργού, επικεφαλής των υπηρεσιών Αντικατασκοπίας και Αντιτρομοκρατίας της ΠΓΔΜ, φέρεται να έχει πληρωθεί από την αλβανική μαφία για να καλύψει το λαθρεμπόριο όπλων που διεξάγουν στο Κόσσοβο και στη Βουλγαρία.

Ο αδερφός του Προέδρου Ιβάνωφ, εμπλεκόμενος σε κύκλωμα σωματεμπορίας, διέφυγε τις κατηγορίες μετά από παρέμβαση του Γκρουέφσκι μετατρέποντας το νέο Πρόεδρο σε μαριονέτα του Πρωθυπουργού. Τα δε Σκοπιανά μέσα δέχονται συνεχείς πιέσεις συγκάλυψης των εγκληματικών δραστηριοτήτων των συγγενών των ηγετών του κρατιδίου.

Ποιον εξυπηρετεί στ’ αλήθεια η ακραία εθνικιστική στάση της παρούσας κυβέρνησης της ΠΓΔΜ στο θέμα της ονομασίας? Είναι καλό για τον λαό της χώρας να είναι “περήφανα” εκτός Ε.Ε. και ΝΑΤΟ με μια διαλυμένη οικονομία? Ουσιαστικά όλες οι εθνικιστικές κορώνες της κυβέρνησης Γκρουέφσκι πιθανότατα δεν είναι τίποτα άλλο από στάχτη στα μάτια του πληθυσμού του κρατιδίου ώστε να μην βλέπει το τι στ’ αλήθεια συμβαίνει στη χώρα που ζει.

Η Europol θεωρεί ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο εξάρθρωσης του οργανωμένου εγκλήματος στα Βαλκάνια είναι ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις προσπαθούν να το πολεμήσουν μόνες τους, χωρίς να δίνουν καμία πληροφορία. Το οργανωμένο έγκλημα όμως στηρίζεται σε κάτι που δεν μπορούν να πετύχουν οι κυβερνήσεις… στη συνεργασία! Ωστόσο, στην περίπτωση της ΠΓΔΜ το οργανωμένο έγκλημα υποστηρίζεται από κυβερνητικούς παράγοντες άρα και είναι πιο εύκολο να συγκαλυφθεί, να παραμένει ατιμώρητο και να συνεχίζει τη δραστηριότητα και εξάπλωσή του.

ΠΕΡΙ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ....., ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Ποιος κοροϊδεύει ποιόν?

Η κυβέρνηση Παπανδρέου ερχόμενη στην εξουσία ανέτρεψε κατ αυτήν τα "πάγια".
Με την έλευση της στην εξουσία μεταρρυθμίστηκαν κατ όνομα τουλάχιστον μια σειρά από οργανισμούς οι οποίοι έφεραν τον προσδιορισμό ως "Εθνικό".
Θεωρούμε καλόπιστη αυτή την πρωτοβουλία και δεν θα αναπτύξουμε περαιτέρω την "αφαίρεση" του ΕΘΝΙΚΟΣ .

Ερχόμενοι όμως στην στην διάλυση του Υπουργείου Ναυτιλίας και στον διαμοιρασμό αυτού σε δύο Υπουργεία με τον ΠΔ έκτρωμα 189/2009 .... και συνυπολογίσουμε και την διαπίστωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι να εγχείρημα αποτελεί πειραματισμό με ότι συνεπάγεται αυτό και ειδικά στην οικονομία αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν τις βαρύγδουπες άτοπες εξαγγελίες (λόγο πενίας της χώρας) του κυρίου Χρυσοχοίδη ότι πρόκειται το Λιμενικό Σώμα να το "κάνει" μια Σύχρονη Ακτοφυλακή μας δημιουργείται η κατασταλαγμένη πλέον άποψη ότι οι κυβερνώντες και ειδικά ο Υπ. ΠρτΠο δεν ξέρουν "που πάνε τα τέσσερα".

Είναι εξόφθαλμη η άγνοια του Υπουργού κυρίου Χρυσοχοίδη όταν έστω και αν θεωρήσουμε ότι διακατέχεται με θετική την πρόθεση για την δημιουργία Ακτοφυλακής να αναθέτει την ανασύνταξη και την οργάνωση του ΛΣ σε απόστρατους της ΕΛ.ΑΣ οι οποίοι δεν έχουν ουδεμία σχέση με το αντικείμενο αλλά και τις ιδιαιτερότητες τόσο της Θαλάσσιας νομοθεσίας όσο και του "υγρού" στοιχείου.

Πέραν αυτού όμως αποτελεί
μέγα κοροϊδία το γεγονός ότι η δημιουργία Ακτοφυλακής όπως έχει εξαγγείλει ο κύριος Χρυσοχοίδης προϋποθέτει τεράστιο οικονομικό κόστος για την απόκτηση τόσο των απαιτούμενων επιχειρησιακών μέσων όσο και την αύξηση του έμψυχου δυναμικού ούτως ώστε να ανταποκριθεί στο έργο της.

Από το τελευταίο και μόνον ανακύπτει ότι όλα τα μεγαλοστόμος εξαγγελλόμενα δια στόματος Χρυσοχοίδη απευθύνονται στην κοροϊδία
.

Αν σκεφθεί κανείς ότι η απελθούσα κυβέρνηση Καραμανλή παρέδωσε ένα ΛΣ κατακρεουργημένο αφού δεν διέθεσε πρακτικά κανέναν προϋπολογισμό για την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων Πλωτών μέσων του ΛΣ με αποτέλεσμα πέραν του 50% των σκαφών να είναι ακινητοποιημένα
πως μπορεί ο κύριος Χρυσοχοίδης να εξαγγέλλει την Δημιουργία Ακτοφυλακής όταν ακόμα και σήμερα έχει αφήσει τον στόλο του ΛΣ στην τύχη του και ακινητοποιημένο?

Ο κύριος ΝΑΣΙΑΚΟΣ όταν ήταν στο τέως ΥΕΝΑΝΠ και παρά του κυρίου Βουλγαράκη και αφού λάμβανε άμεση γνώση των 'απωλειών" τι συμβούλευε? ότι θα "συμβουλέψει' και τώρα τον κύριο Χρυσοχοίδη!!

Η κατάσταση είναι θλιβερή! και παράλληλα επικίνδυνη. Είναι περίεργη η πολιτική της "απαξίωσης" που ακολουθεί ο κύριος Χρυσοχοίδης. Το συμπέρασμα είναι κάθετο και ενισχυμένο όταν ο τέως υπουργός Ναυτιλίας κύριος Παπουτσής ερωτώμενος σχετικά για το πειραματικό "εγχείρημα της διάλυσης του ΥΕΝΑΝΠ και του ΛΣ" απάντησε αινηγματικά "δεν ρωτήθηκα για την διάλυση του ΥΕΝΑΝΠ"

Το ΛΣ όπως έχουμε τονίσει από την σελίδα αυτή είναι το μοναδικό Σώμα Ασφάλειας της χώρας που έχει άμεση σχέση με την
εξωτερική πολιτική της. Ήδη η έλλειψη επιχειρησιακών μέσων αλλά και ο διαμοιρασμός του σε δύο φορείς ΠΡΟΠΟ και ΥΠΟΑΝ εκτός των δυσπραγιών που έχουν ανακύψει έχουν αποδυναμώσει τον ρόλο του.
Το υπερευαίσθητο της ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ στο Αιγαίο και το οποίο είναι αρμοδιότητα του ΛΣ έχει τραυματισθεί σοβαρά , όχι μόνον λόγω των ελλείψεων του Σώματος και τις μέχρι τώρα εφαρμοζόμενης πολιτικής αλλά και των αναρμόδιων που τέθηκαν ως επικεφαλείς από τον Υπ ΠΡΟΠΟ για να χειριστούν θέματα στα οποία δεν είναι αρκετή μόνον η εξειδίκευση αλλά και η εμπειρία.

Ενώ ο "εχθρός" είναι προ των πυλών του Αιγαίου ,η κυβέρνηση Παπανδρέου ενώ διαπιστώνει τον "πειραματισμό"
σιωπά και αφήνει τον Υπ ΠΡΟΠΟ με καβαλημένο το καλάμι του να προχωρά στο ανοσιούργημα του διακυβεύοντας το Αιγαίο στο να διαμοιραστεί.
Το κόμμα των "γκρίζων ζωνών" επιδίδεται για άλλη μια φορά σε "πράξεις" επικίνδυνες για τα εθνικά κεκτημένα και την εθνική ασφάλεια.