ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

5.2.11

Δημοσιονομικό Νταχάου

Mια νέα απειλή πλανάται πάνω από την Ευ­ρώπη – και δεν είναι... φάντασμα, όπως έβλεπε ο Μαρξ τον κομμουνισμό, αλλά πραγματικότητα και μάλιστα σκληρή. Το Τέταρτο Ράιχ, υπό τη γερμανική ηγεσία και σε πλήρη συ­νεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλα δείχνουν ότι αναπόφευκτα (;) θα εγκατασταθεί στη Γηραιά Ήπειρο.
Η Ευρώπη, υπό τον επίμονο σκληρό εκβιασμό των «αγορών» (διεθνών επενδυτών, «κερδοσκόπων» και μεγάλων τραπεζών) επιταχύνει τον βηματισμό της προς την τελική συμφωνία για μια λύση - πακέ­το στο πρόβλημα της κρίσης χρέους που ταλανίζει την ευρωζώνη. Μια έκτακτη Σύνοδος Κορυφής γίνε­ται αύριο, η οποία θα είναι προπαρασκευαστική αυ­τής στις 24-25 Μαρτίου. Όμως δεν αποκλείεται τα αποτελέσματά της να δείξουν πλημμελή προεργα­σία και ίσως, εξ αυτού, να χρειαστεί μία ακόμη σύ­νοδος, στις αρχές Μαρτίου.
Οι «αγορές» πιέζουν αφόρητα την «ενωμένη» Ευρώπη ζητώντας της ουσιαστικά να διασφαλίσει τα λεφτά των μεγάλων δανειστών από μια περαι­τέρω επέκταση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και τις επαπειλούμενες χρεοκοπίες των υπερχρεωμέ­νων χωρών. Οι «ατμομηχανές» (και αφεντικά) της ευρωζώνης Γερμανία και Γαλλία έχουν ήδη αποφα­σίσει ότι δεν πρόκειται να αναλάβουν κανένα ρίσκο – όπως η κεφαλαιακή μεγέθυνση του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής στήριξης αρχικά και η έκδοση ευρωομολόγου σε επόμενη φάση –, αν προηγουμένως δεν έχουν διασφαλίσει ένα σοβα­ρό αντιστάθμισμα.
Έτσι έχει ήδη αποφασιστεί η εφαρμογή του... «δημοσιονομικού Νταχάου», το οποίο θα προβλέ­πει την εναρμόνιση των χωρών της ευρωζώνης στη φορολογία, την ασφάλιση και, κυρίως, τη δημοσιο­νομική πολιτική. Μεταξύ των μέτρων συμπεριλαμ­βάνεται και η συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία
θα προβλέπει συγκεκριμένο ποσοστό ελλείμματος (3%), αλλά και χρέους, το οποίο οι χώρες δεν θα μπορούν να υπερβούν.
Το δίλημμα αν την κρίση θα πληρώσουν οι δανει­στές ή τα κράτη έχει ήδη λάβει μια πρώτη απάντηση. Η πολιτική βούληση της Γερμανίας, έτσι όπως συνά­γεται από το πακέτο μέτρων που απαιτεί όχι μόνο από τις υπό χρεοκοπία χώρες – όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία – αλλά και απ’ όλες τις υπόλοιπες, είναι η διασφάλιση των επενδυτών και δανειστών, χωρίς να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν το τεράστιο κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λα­οί, τόσο σε χρήμα όσο και σε δικαιώματα, με πρώτα στη λίστα τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά.
Σε αυτή τη ζοφερή κατάσταση η Ελλάδα βρίσκε­ται εξ αρχής παγιδευμένη σε αδιέξοδες επιλογές, με κυριότερη τον μηχανισμό «στήριξης» από Ε.Ε. και ΔΝΤ, στην... ούγια του οποίου μοναδική κατάλη­ξη θα ήταν, όπως από την αρχή προειδοποιήσαμε, η αναδιάρθρωση του χρέους (ελεγχόμενη πτώχευ­ση), η οποία όχι μόνο έχει αρχίσει, όπως ήδη έχουμε γράψει, αλλά κανείς δεν ξέρει ακόμη με βεβαιότη­τα πώς ακριβώς θα καταλήξει (διαβάστε περισσότε­ρα στις σελίδες 4-5 και 50-51).
Λιτότητα διαρκείας
Με δεδομένο ότι ήδη η Γερμανία, σε συμφωνία και με τη Γαλλία, δηλώνει αποφασισμένη να μας θέ­σει υπό αυστηρή λιτότητα διαρκείας – όσο μεγαλύ­τερη η «επιμήκυνση» τόσο μακρύτερη η επιτήρηση και τόσο περισσότερα τα αλλεπάλληλα μνημόνια – η συνταγματοποίηση των προβλέψεων του μνη­μονίου έχει ήδη μπει στην ατζέντα της συζήτησης. Η σκυτάλη, από την Κυριακή, βρίσκεται στα χέρια (ποιου άλλου;) του Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος, με συ-νέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής», έθεσε ήδη θέμα «υπέρβασης» και «παρέκκλισης» από το Σύνταγμα:
«Η επόμενη Βουλή πρέπει να είναι αναθεωρητι­κή. Όταν θα προχωρήσουμε προς τις εκλογές, με συμφωνία των κομμάτων – εάν εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα το πολιτικό σύστημα της μεταπολί­τευσης, πράγμα για το οποίον αμφιβάλλω – πάντως με συμφωνία όλων των κομμάτων και κινημάτων που θα υπάρχουν τότε, πρέπει να τεθεί στον λαό θέμα ότι η προσεχής Βουλή θα είναι αναθεωρητική, καθ’ υπέρβασιν του Συντάγματος ή, αν θέλετε, κατά παρέκκλιση του Συντάγματος».
Πενταετές πρόγραμμα
Η πρότασή του όμως δεν είναι... νέα και δεν πρέ­πει να διαβαστεί μόνη της. Όπως έχουμε ξαναγρά­ψει, στις 23.11.2010, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, εκ των κύριων εκφραστών της μητσοτακικής «σχολής» πολιτικής σκέψης, μιλώντας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είχε προ­τείνει τα εξής:
«Προτείνω μέσα στο 2011 η Βουλή να εγκρίνει τη συγκρότηση μιας ανεξάρτητης επιτροπής κύρους, η οποία θα συντάξει ένα θαρραλέο και ριζοσπαστικό ‘‘πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης’’, στην ουσία δηλαδή ένα σχέδιο ανα­γέννησης, που θα οδηγήσει τη χώρα συντεταγμένα, πειθαρχημένα και χρονοστοχευμένα στην έξοδο από την κρίση.
Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να κριθεί από τον λαό με εκλογές – το ξαναλέω: με εκλογές. Τις εκλογές αυτές βέβαια δεν τις εννοώ και δεν τις προτείνω σε καμιά περίπτωση ως ένα από τα συνήθη πολι­τικά παίγνια και καμώματα του συστήματος, αλλά εκλογές με ‘‘ανοικτά τα βιβλία’’, για να επιτευχθεί εθνική συμφωνία με βάση αυτό το πενταετές πρό­γραμμα, που υπερβαίνει κόμματα και εκλογικές πε­ριόδους. Θα ενσωματώνει τα μέτρα του μνημονίου και θα κινείται πέραν αυτού. Για ν’ αναλάβουν όλοι την ευθύνη τους για το μέλλον της χώρας, και πολύ περισσότερο ο λαός».
Πολιτική εκτροπή
Ο... ορισμός της πολιτικής εκτροπής, διατυπωμένος από δύο πολιτικά στελέχη με την ίδια ακριβώς λογική! Κάποιοι λένε ότι ήδη η μοίρα μας θα είναι η χειρότε­ρη δυνατή, ότι ίσως αποτελέσουμε τη χώρα που θα «εκτελεστεί» για παραδειγματισμό. Κανείς δεν ξέρει αν έχουν δίκιο. Το βέβαιο όμως είναι ότι:
♦ Η Ν.Δ. από τη μια κρατάει αποστάσεις από τον Μη­τσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα δέχεται τη συνταγματο-ποίηση του μνημονίου.
♦ Ήδη αναμοχλεύεται το ενδεχόμενο των εκλογών. Όμως εκλογές χωρίς πολύ σοβαρό λόγο - αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα επερχόμενα - δεν θα γίνουν!
Μέχρι τις 25 Μαρτίου έχουμε πολλά ακόμη να δού­με και να μάθουμε. Μέχρι τότε όλα θα είναι «πάνω στο τραπέζι», όπως άλλωστε παραδέχεται και ο ίδι­ος ο υπουργός Οικονομικών κάθε φορά που λίγο χαλαρώνει από το... τιτάνιο (εκ του... «Τιτανικού») έργο του.
Το Ποντικι

Το μακρύ ζεϊμπέκικο της κρίσης

Του Δημήτρη ΓιαννακόπουλουΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Το ζεϊμπέκικο δεν είναι για παλαμάκια, δεν είναι φιγούρα και μαγκιά. Είναι ιερή στιγμή της ύπαρξης που λυτρώνει συμβολικά το υποσυνείδητο για να σε ξαναφέρει ξαλαφρωμένο στον κόσμο. Αν δεις την κρίση σαν ένα μακρύ ζεϊμπέκικο θα πάψεις να κάνεις σβούρες αριστερά και δεξιά στην πίστα του δημόσιου χώρου και θα αφήσεις το ασυνείδητο να καθοδηγήσει τα βήματά σου. Έτσι θα απελευθερώσεις την λογική σου από τη στιγμή κατά την οποία θα δεχτείς την ήττα σου, θα σκιαμαχήσεις με τον μύθο σου και θα θρηνήσεις για το κακό που σε βρήκε. Ταπεινωμένος θα αρνηθείς την τάξη της αγοράς που σε προσδιόριζε ατομικά μέχρι σήμερα για να  ανασυστήσεις τον εαυτό σου σε μια άλλη τάξη ανώτερης δικαιοσύνης. Είναι το βήμα της χειραφέτησης που θα σε φέρει κοντά στον άλλο που νοιώθει την ίδια ανάγκη. Αυτό απαιτεί την συγκυριακή δημιουργία ενός πέπλου άγνοιας, το οποίο σε προστατεύει από τα κυρίαρχα κοινωνικά στερεότυπα, την σοβαροφάνεια και τον επίπλαστο καθωσπρεπισμό. Με το ζεϊμπέκικο μιλάς με τον θεό σου, τον δαίμονά σου, την κατάρα σου και όχι με τους άλλους ....
που έχεις γύρω σου, παρότι θες να τους νοιώθεις γύρω σου. Δεν υπάρχει περιβάλλον, όπως δεν υπάρχει θάλασσα όταν είσαι μέσα της. Εσύ είσαι η αρχή και το τέλος του κόσμου και είσαι ολομόναχος αντιμέτωπος με την κρίση της κολάσεως. Εξωτερικεύεις με την κίνηση του κορμιού σου την εσωτερική οδύνη του εαυτού σου, που νοιώθει να τον πρόσδωσαν εξουσίες, σχέσεις, αγάπες ή ακόμη και οι ίδιες του οι δυνάμεις.

Αυτό το μακρύ ζεϊμπέκικο χορεύουν κάμποσοι καλλιεργημένοι αλλά και λιγότερο καλλιεργημένοι άνθρωποι στον τόπο μας τούτη την περίοδο. Τους βλέπω να σέρνουν τα βήματά τους επιχειρώντας να αποκτήσουν επαφή μάλλον με τον εαυτό τους παρά  με τους άλλους. Την επαφή που είχαν χάσει τόσα χρόνια. Η κρίση του καθεστώτος μετατρέπεται αργά και βασανιστικά, σαν ένα ατέλειωτο ζεϊμπέκικο, σε κρίση συνειδήσεως μέσα στην κοινωνία. Ρατσισμοί μπερδεύονται με αντιρατσιστικές αντιλήψεις, εθνικισμοί με κοσμοπολιτικές αναπαραστάσεις και φράχτες με άσυλα. Οι αριστερές απειλές κονταροχτύπιουνται με τις δεξιές απειλές και ο αυταρχικός ορθολογισμός με το δημοκρατικό χάος. Δεν πληρώνω! Θα το πληρώσεις! Θα μου το πληρώσεις! Τώρα, πλήρωνε μαλάκα!  Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτή την έννοια με τις μπόλικες σημασίες. Την λέξη «πληρώνω» και όχι την λέξη «μαλάκας». Η κρίση επανακαθορίζει την έννοια του μαλάκα και η τελευταία την σχέση πολίτη-πληρωμών.  Ατομικά ασφαλώς, αλλά με νέα κοινωνικά κριτήρια. Μια νέα τάξη αυτοπροσδιορίζεται στη χώρα και ζητεί την αυτοδιάθεσή της. Είναι η τάξη του μαλάκα. Ανοίξτε την πίστα να ρίξει την ζεμπεκιά του ο μαλάκας! Να θρηνήσει για την ήττα του ο μαλάκας. Να εκραγεί ο μαλάκας. Να αφήσει την μαλακία του στη πίστα και να ξαναγίνει ο εαυτός που πάντα ονειρευότανε, αλλά ποτέ δεν υπήρξε ως τέτοιος. Η νέα ουτοπία γεννιέται. Μια νέα ελπίδα πως ο πελάτης θα ανακαλύψει μέσα από αυτό το ζεϊμπέκικο της κρίσης τον πολίτη. Καλά πάμε και ας μην ξέρουμε που! Στο ζεϊμπέκικο δεν ξέρεις που πας, ξέρεις όμως ότι δεν σε …πηγαίνει (καθοδηγεί) κανείς.
Δεν ψάχνει για λύσεις ο χορευτής του ζεϊμπέκικου. Προετοιμάζεται για την λύση με ατομικό μεν τρόπο, αλλά κρίσιμο για την συλλογικότητα. Η κατάληξη αυτού του ζεϊμπέκικου θα συνεισφέρει στην προϋπόθεση της λύσης, στην συνειδητοποίηση του προβλήματος.  Μην σταματήσετε τα όργανα του καθεστώτος, αφήστε τα να παίζουν! Ο Έλληνας δεν τα ακούει πια όπως τα άκουγε, είναι συγκεντρωμένος στον εσωτερικό του θρήνο. Δεν ακούει κανέναν. Χορεύει για την πάρτη του, μέσα στον απόηχο του κατεστημένου λόγου, διαβολοστέλνοντας όσους προκαλούν θόρυβο. Ακόμη και κάποιους σαν κι εμένα. Όποιος παράγει θόρυβο αυτή την περίοδο θα το πληρώσει ακριβά. Δεν το ξέρουν στο ΠΑΣΟΚ, δεν το ξέρουν στη ΝΔ, κάτι υποψιάζονται στην αριστερά, ενώ οι ακροδεξιοί αφηνιάζουν, καθώς μόνιμα μπερδεύουν την εθνικιστική ιστορία με την λαογραφία και την εθνολογία. Όσο λιγότερο θορυβούν οι ηγεσίες των κομμάτων αυτή την στιγμή τόσο καλύτερα γι αυτούς!  Είδατε, το «πληρώνω» πάλι μπήκε στην κουβέντα μας. Υπάρχει άραγε λύση έξω από αυτήν την έννοια; Ασφαλώς όχι στον καπιταλισμό. Σημασία όμως έχει τι θέση έχει αυτή η λεξούλα στον πολιτικό λόγο και πώς συναρθρώνεται με τα υπόλοιπα.  Αν δεν υπάρχει νομιμοποίηση στο «πληρώνω», τότε ολόκληρο το θεσμικό οικοδόμημα τρίζει. Καμιά λύση δεν μπορεί να υπάρξει δίχως νομιμοποιημένο «πληρώνω». Η πολιτική νομιμοποίηση δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις προπαγανδιστικές καμπάνιες. Απαιτεί μια μορφή κοινωνικοποίησης που θα αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αντίληψη του κόστους σε συνάρτηση με την ωφέλεια. Και το τελευταίο δεν κατασκευάζεται σε συνθήκες κρίσεως.
Η λύση για την κρίση, λοιπόν, περνά μέσα από την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος στην Ελλάδα, που είναι η αναντιστοιχία κοινωνικοποίησης και θεσμοποίησης. Εδώ, οι θεσμοί της πολιτείας είναι εξωτερικό στοιχείο της κοινωνίας και όχι εσωτερικό όπως στην Σουηδία ή στην Γερμανία. Σήμερα η αλλαγή των θεσμών στην χώρα μας εμφανίζεται μάλιστα ως απολύτως ξένο στοιχείο. Μια απειλή και τίποτε περισσότερο. Το ζεϊμπέκικο αγνοεί την απειλή, και έτσι η τελευταία χάνει το δυναμικό της ως μοχλός κοινωνικοποίησης βασισμένος σε μια «θεραπεία σοκ». Την πάτησε η Τρόικα, διότι στηρίχτηκε στο φαντεζί ζεϊμπέκικο του Γιώργου και όχι στη βαθύτερη γνώση του χορού των  Ελλήνων, που δεν είναι ο χορός των αντιεξουσιαστών στην εξουσία, ο χορός των νικητών, μια έκφραση κυριαρχίας, αλλά η κινησιολογία του δράματος της ήττας και των ηττημένων, που ζητούν δίκαιο και δικαιοσύνη. Μην σταματάτε τα όργανα, οι Έλληνες θα βρουν την λύση, μόλις και ο τελευταίος μαλάκας πέσει αναίσθητος στην πίστα!
activistis

Στην Υπηρεσία των Λαών;


Του καθηγητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ


Υποτίθεται ότι Κυβερνήσεις και Ηγέτες σε Δημοκρατικά καθεστώτα «προέρχονται από το Λαό, εργάζονται με το Λαό, Υπηρετώντας τον Λαό…»
Και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, συνήθως σε τετραετίες, σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με Δημοκρατικές διαδικασίες, οι λαοί ή στέλνουν τους Ηγέτες και τις Κυβερνήσεις τους στα σπίτια τους «ως ευδοκίμως τερματίσαντες το έργο τους», ή τους στέλνουν στα σπίτια τους αποδοκιμάζοντάς τους ως αποτυχημένους, ή τους στέλνουν στις…φυλακές ως καταχραστές της εμπιστοσύνης και ΚΛΕΦΤΕΣ της περιουσίας του Λαού…
Τώρα που «άναψαν τα αίματα» και ζούμε εξεγέρσεις στη Βόρεια Αφρική, σκεφθείτε Πόσο συχνά μας προέκυψε η φυλακή ως λύση…
Θα μου πείτε ο κόσμος άλλαξε αλλάξανε οι καιροί…
ΣΩΣΤΑ! Στην αρχαιότητα το στεφάνι του Ολυμπιονίκη ήταν φτιαγμένο από κλαδιά ελιάς αλλά στην εποχή μας το χρυσό μετάλλιο μεταφράζεται σε καμιά 40αριά, το αργυρό παίζει ανάμεσα σε 25 με 30 και το χάλκινο δεν πέφτει κάτω από τα 15 εκατομμύρια δολάρια!
Μού έρχεται στο νου εκείνη η ιστορική πλέον φράση του John Kennedy στην ομιλία του στην τελετή ορκωμοσίας του ως Προέδρου των ΗΠΑ τον Γενάρη του 1961 «...Συμπολίτη μου μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει για σένα η Πατρίδα, ρώτα τι μπορείς εσύ να κάνεις για την Πατρίδα!»
Είπε στην Christian Amanpur του ABC ο πρόεδρος της Αιγύπτου κ Mubarak περίπου ότι «…μετά από 62 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο βίο της χώρας του έχει κουραστεί και θα ήθελε και ο ίδιος να αποσυρθεί αλλά εάν το κάνει τώρα η χώρα θα βυθιστεί στο χάος…»
Εμένα ΔΕΝ μου πέφτει λόγος να έχω άποψη για τα τεκταινόμενα στην Αίγυπτο, αλλά ΔΕΝ μπόρεσα να αποφύγω την ανακοίνωση του οικονομικού τηλεοπτικού καναλιού Bloomberg Europe που ανακοίνωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του δημιουργού και ιδιοκτήτη της Microsoft k Bill Gates υπολογίζεται ότι είναι περίπου 54 δισεκατομμύρια δολάρια και του κ Hosni Mubarak περίπου 40 με 70 δισεκατομμύρια δολάρια (με άλλα λόγια περίπου ένα δισεκατομμύριο στην…μπάντα για κάθε χρόνο υπηρεσίας του στο Δημόσιο βίο της Αιγύπτου!!!)
Πολύ φτωχότερος ο συνάδελφός του εκδιωχθής από τον Λαό τέως πρόεδρος της Τυνησίας κ Ben Ali με περιουσιακά στοιχεία των 6 με 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που τα «ΔΕΣΜΕΥΣΕ» η Ευρωπαϊκή Ένωση!…
Να θυμηθούμε και τον τέως Μητροπολίτη Αττικής που είχε βάλει, εάν δεν με απατά η μνήμη μου, γύρω στο ενάμιση δισεκατομμύριο δραχμές στην μπάντα για τα…γεράματα αφού είχε «υπηρετήσει το ποίμνιό του για μερικές δεκαετίες….»
Έ, δεν έχουν δίκαιο μετά πολλοί δικοί μας «υπηρέτες του Ελληνικού Δημοσίου Βίου» να…παραπονιούνται για τις δικές τους αμοιβές;
Το πρόβλημα, τελικά, είναι η αμετροέπεια που γεννά η…ΑΠΛΗΣΤΙΑ!

ΣΟΚ!! Η Αίγυπτος δεν θα σωθεί, αναβλήθηκε η επίσκεψη Παπανδρέου.

Βασικά ήταν μια πρωτοβουλία χωρίς προηγούμενη συνεννόηση  με κανέναν και χωρίς να μεταφέρει κάποιο μήνυμα εκ μέρους της ΕΕ. Ήταν ένα ταξιδάκι δηλαδή  -δήθεν πρωτοβουλία- για προσωπική προβολή  και κονσομασιόν, με  όλα τα έξοδα πληρωμένα από το ελληνικό δημόσιο.  Παρόλα αυτά επιχειρήθηκε να περάσει επικοινωνιακά ο Παπανδρέου ως αγγελιοφόρος  της ΕΕ, τόσο στο εξωτερικό: Greek PM to take EU message to Egypt
όσο και στο εσωτερικό: Αποστολή Παπανδρέου στο Κάιρο.
Αφήνωντας κατά μέρος την περίπτωση Παπανδρέου και περνώντας  στο δια ταύτα  και στα σοβαρά, το κουαρτέτο για την Μ Ανατολή έχει συνάντηση αύριο και μεθαύριο η Λαίδη Άνιστπν  θα πάει εκεί ως ΥΠΕΞ της ΕΕ μεταφέροντας το μήνυμα της ΕΕ. Οπότε ο Παπανδρέου εκεί θα παρίστανε τον Μαιντανό όπως τα είπαμε εδώ: Μαϊντανός στην Αίγυπτο..

Όπως ανακοινώθηκε η επίσκεψη  Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί «μόλις διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες». 
Σε συνέχεια των σημερινών εξελίξεων στην Αίγυπτο και μετά από σχετικές συνεννοήσεις με την αιγυπτιακή ηγεσία, αποφασίστηκε η αναβολή της προγραμματιζόμενης για αύριο επίσκεψης του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, στο Κάιρο.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «ο πρωθυπουργός, είναι σε συνεχή επαφή με την αιγυπτιακή ηγεσία και προτίθεται να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μόλις διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες».
Τέλος, ο πρωθυπουργός, σχετικά με τις εξελίξεις στην Αίγυπτο, είχε σήμερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.
Η Αιγυπτος δεν θα σωθεί, αναβλήθηκε η επίσκεψη Παπανδρέου και οι Αιγύπτιοι τραβούν τα μαλιά τους

Βγήκαν στους δρόμους οι Σέρβοι στη μεγαλύτερη αντικυβερνητική διαδήλωση των τελευταίων ετών.

Δεκάδες χιλιάδες δυσαρεστημένων Σέρβων διαδήλωσαν στο κέντρο του Βελιγραδίου σήμερα Σάββατο στη μεγαλύτερη αντικυβερνητική διαδήλωση των τελευταίων ετών.
 Την Σερβία κυβερνά ένας φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός από το 2008, αλλά η συνεχής οικονομική δυσπραγία και οι στερήσεις σε συνδυασμό με μία αργή διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της χώρας εξώθησαν πολλούς Σέρβους στην αποδοκιμασία της κυβέρνησης.
«Αυτή η κυβέρνηση μας υποσχόταν μέλι και γάλα το 2008 και τι έχουμε σήμερα ; Μία πολύ πιο δύσκολη ζωή και μία αλαζονική και άτιμη κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται για τον ίδιο της τον λαό» δήλωσε μια διαδηλώτρια.
Η διαδήλωση οργανώθηκε από τον Tomislav Nikolic, επικεφαλής του Προοδευτικού Κόμματος Σερβίας, του κόμματος της αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη λαϊκή απήχηση βάσει των δημοσκοπήσεων καθώς αποτελεί μία ισχυρή πρόκληση στο παρόν κυβερνών Δημοκρατικό Κόμμα Σερβίας.
Η αστυνομία εκτιμά πως 70.000 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση. Οι διαδηλωτές – πολλοί από τους οποίους ήλθαν με λεωφορεία από άλλες πόλεις της χώρας, συγκεντρώθηκαν μπροστά στη Βουλή με συνθήματα «Δημοκρατικό Κόμμα, ώρα να φύγεις» και «Πεινάμε».
Το κόμμα του Nikolic, ένα από τα πολλά που συμμετείχαν στη διαδήλωση, ζητά πρόωρες εκλογές, υψηλότερους μισθούς και πάταξη της διαφθοράς στη χώρα. «Εάν δεν απαντήσουν στα αιτήματά μας, θα αρχίσουμε συνεχείς διαδηλώσεις από τον Απρίλιο» δήλωσε ο Nikolic στο Ρόιτερς πριν τη διαδήλωση. Η Σερβία αναδύθηκε το 2009 από την ύφεση με τον μέτριο ρυθμό ανάπτυξης 1,5% για το 2010, ενώ αναμένει 3% ανάπτυξη το 2011. 

etypos

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ.....ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

Δελτίο Τύπου Τ                                                            

ΛΥΣΕΙΣ .... ΟΠΩΣ & ΛΕΦΤΑ...... ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!

Δραττόμαστε της ευκαιρίας από την παρέμβαση του κ. Θ.Βενιάμη -προέδρου της ΕΕΕ- αλλά & βουλευτών της αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, να θυμίσουμε επιστολή που απευθύναμε την 04/10/2010, προς την ΠΕΑΛΣ, σε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και υποστηρίξαμε στην διαβούλευση για το νομοσχέδιο . Εάν κάποιοι μέσα από το Λ.Σ, διέθεταν την ικανότητα να "διαβάζουν" εκείνες τις αράδες που αποτυπώνουν αγωνία, πραγματικό όραμα, που εκδηλώνουν θάρρος χωρίς αγκυλώσεις, & κυρίως προέρχονται από ελεύθερα στόματα και μάτια που δεν φορούν χρωματιστά γυαλιά, το Σώμα, το προσωπικό & τα επιχειρησιακά του μέσα δεν θα ήσαν διαλυμένα, απαξιωμένα, εγκαταλελειμμένα & παροπλισμένα. 
_____________________________________________________________________

"Φίλοι Συνδικαλιστές, εκπρόσωποι των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
Εν όψει της συνάντησης σας με τον κ. Υπουργό (θαλασσών, ωκεανών, νήσων & αλιέων), εάν & όταν το αποφασίσει, δραττόμεθα της ευκαιρίας να δώσουμε και εμείς ορισμένες προτάσεις για την τύχη, τόσο του εν ζωή ακόμη Σώματος, όσο και εκείνου που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από τους "στοχαστές", "οραματιστές" και "εμπνευστές" του ενιαίου δόγματος, τόσο της διάλυσης του Λ.Σ όσο και της ίδρυσης της Ακτοφυλακής, μάλλον.....υπό την ΕΛΑΣ. Εάν μελετούσατε, μεταξύ άλλων & τις "παρεμβάσεις" ανένταχτων φωνών θα είχατε πειστεί ότι δεν ανακαλύπτουμε σήμερα τον τροχό. 
Όπως προφανώς γνωρίζετε, το Λ.Σ ιδρύθηκε το 1919 και αρχικά συγκροτήθηκε από 63 ανώτερους & κατώτερους αξιωματικούς του Βασιλικού Ναυτικού. Για όλα τα ιστορικά στοιχεία απευθυνθείτε εδώ.
Δυστυχώς μας ζώνουν το μπάχαλο και η απροσωπία. Η ελληνική κοινωνία όπως και το Λιμενικό Σώμα δεν έχουν πρόσωπο, είχαν μέχρι πρότινος ένα προσωπείο, το οποίο κατέπεσε και αφού κατέπεσε το προσωπείο αυτό, πίσω από αυτό είδαμε ένα πρόσωπο που μας θυμίζει το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέυ. Δηλαδή ένα πρόσωπο που τα στίγματα της αμαρτίας, της ανομίας & του εκφυλισμού το είχαν κάνει πρόσωπο εκτρωματικό. 
Επειδή λοιπόν ούτε το προσωπικό μπορεί να υποφέρει τόσα δεινά, ούτε όλοι εμείς μπορούμε να ζούμε καθημερινά την αμφισβήτηση, την αμφιβολία, την απαξία, την ισοπέδωση της αξιοπρέπειας μας και την αοριστία του "αύριο",
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, μέσω υμών, στην πολιτική ηγεσία, αφού δείχνει τόσο αποφασισμένη στην δημιουργία μιας Ακτοφυλακής:
1. Να αναζητήσει από το Λ.Σ αξιωματικούς, υπαξιωματικούς & Λ/Φ που επιθυμούν την ένταξη τους στην νέα Ακτοφυλακή.
2. Να προσδιορίσουν τα προσόντα εκείνων που επιθυμούν να μεταταχθούν. Ίσως να έχετε ακούσει ότι σε όλο το κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί η πίστη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των άνω των 42 ετών εργαζόμενων στο δημόσιο θεωρούνται ...διαβρωμένοι. Πεπεισμένοι ότι η Δημόσια Διοίκηση είναι ευρύτατα διεφθαρμένη και με μία διεφθαρμένη Δημόσια Διοίκηση το κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.
3. Να καθορίσουν τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, την κατάσταση προσωπικού (status), τα πεδία & τομείς δράσεων & λειτουργίας, τους κανόνες που θα διέπουν αυτήν (την ακτοφυλακή) & το προσωπικό της, 
4. Να εξετάσουν την πρόταση μας και όπως ο αείμνηστος Βενιζέλος ίδρυσε το Λ.Σ, ως "αντάξιοι απόγονοί του" να ιδρύσουν και αυτοί μιαν Ακτοφυλακή ή την ΕΛ(Θ)ΑΣ (Ελληνική Θαλάσσια Αστυνομία) ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ επιθυμούν & τους ταιριάζουν.
Όσο για το υπάρχον Λ.Σ, αφού δείχνουν τέτοια πρεμούρα για την διάλυση του αλλά και στην χρησιμοποίηση του για παροχή "υπηρεσιών" προς τον μέγα πυλώνα της οικονομίας, & καθώς δεν διαθέτουν ανάλογων προσόντων πολιτικό προσωπικό, μπορούν  να το διατηρήσουν, "μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων" & να αναπληρώνουν όσους απομακρύνονται με πολίτες, οι οποίοι εν καιρώ, θα αποκτήσουν γνώσεις & εμπειρίες. Φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν νοοτροπία "μολυβένιου στρατιώτη" ή δεν θα φέρονται ως "πετραδάκια" που όπου τα ακουμπάς κάθονται!!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ για το παρόν & το μέλλον του Λ.Σ, η ΗΓΕΣΙΑ του και όχι μόνον, αποδεικνύουν καθημερινά ότι δεν ήταν ικανοί να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, δεν αντιλήφθηκαν την άνευ μπούσουλα, πορεία του Σώματος, δεν είχαν την ανάλογη διορατικότητα, επιδεικνύοντας μικρό ανάστημα και προφανώς στερούμενοι "αναπαραγωγών αδένων" ,  κατατασσόμενοι στην κατηγορία των "ασπόνδυλων". 
Και ερωτούμε: " ποιά κυβερνητική απόφαση & ομάδα "συμβούλων" θα μπορούσε να αντισταθεί ή να συνεχίσουν το διαλυτικό τους έργο, στον "θόρυβο" & στο "σεισμό" που θα προκαλούνταν, εάν είχαν αντιδράσει οι περισσότεροι εξ αυτών, ως άλλοι Φενέκοι ως  νέοι Παπαιωάννου & τόσων άλλων ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ? (με όλα τα γράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

Και δεν μας πείθει η δικαιολογία,"κάποιοι άλλοι θα βρεθούν να στηρίξουν το διαφαινόμενο μπάχαλο & να αναλάβουν την ηγεσία". Είμαστε όμως βέβαιοι ότι ένα σύστημα που γεννά ναυάρχους & αρχηγούς έχοντας ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης του, δεν είναι ικανό να δώσει ούτε όραμα, ούτε λύσεις μήτε  κυρίως αισιόδοξα μηνύματα για ώθηση προς το μέλλον.

Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,
Exantas

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ…ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΓΑΜΑΕΙ ΤΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΘΑΡΡΑΛΕΟ…

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο επίσκεψη του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο Κάιρο, λόγω των σημερινών εξελίξεων στην Αίγυπτο και κατόπιν συνεννόησης με την αιγυπτιακή ηγεσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Γραφείου του πρωθυπουργού αναφέρεται:

"Ο Πρωθυπουργός, είναι σε συνεχή επαφή με την αιγυπτιακή ηγεσία και προτίθεται να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μόλις διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός, σχετικά με τις εξελίξεις στην Αίγυπτο, είχε σήμερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdogan, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu και τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Mahmud Abbas".

ΠΡΕΖΑ TV
5-2-2011

Ο Υφυπουργός Εργασίας Β. Κεγκέρογλου αντιμέτωπος με την οργή του κόσμου στην εκπομπή του Γ. Αυτιά

Στην εκπομπή του Γ. Αυτιά, εκπρόσωποι του Πανελλήνιου συντονιστικού συμβασιούχων καταθέτουν τα δίκαια αιτήματά τους  στον Υφυπουργό Εργασίας Β. Κεγκέρογλου.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 

"Ρόμπα" ο Χαρδαβέλλας... Γελάει μαζί του το ΓΕΝ και η ΕΥΠ??

"Είναι κρίμα γελοίοτητες και υποτιθέμενες καταδιώξεις, τύπου James Bond, να φέρουν την υπογραφή ενός
 'πεπειραμένου' δημοσιογράφου και να θεωρούνται ως έγκυρο ρεπορτάζ"

Κύκλοι ΕΥΠ

To site newsbomb.gr δημοσίευσε στις 4/2/2011 ρεπορτάζ που τιτλοφορείται ως "Εισβολή αγνώστων τη νύχτα στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας"
Η είδηση έκανε το γύρο της Blogοσφαιρας και του διαδικτύου, με αποτέλεσμα η πληροφορία να
φτάσει αμέσως στα υψηλά κλιμάκια της ΕΥΠ και του ΓΕΝ


Θυμιδία και γέλια προκάλεσε, στην αρχή, το δημοσίευμα στην αρχή, αλλά μόλις διαπιστώθηκε πως φέρει την υπογραφή του Χαρδαβέλλα, μετατράπηκε σε θλίψη και απογοήτευση.
Παρά την δήλωση στο δημοσίευμα "Το newsbomb ερεύνησε την πληροφορία", φαίνεται, πως
κανείς δεν έπραξε κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να τεθεί εν γνώσει και προβληματισμού του κοινού,
μια είδηση που δεν έχει καμμία σχέση με την πραγματικότητα.
Οι εισβολείς αποδείχθηκαν ΨΑΡΑΔΕΣ, η καταδιώξη ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ και οι πυροβολισμοί
"ΣΤΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ".

Πάλι καλά που δεν μας είπαν ότι κατέβηκαν εξωγήινοι και απήγαγαν την μονάδα υποβρύχιων
καταστοφών.

Τέτοιου είδους ατοπήματα μόνο θλίψη μπορούν να προκαλέσουν για ο σκοπός είναι ένας και
μοναδικός.
Λίγα ακόμα "clicks", η διατήρηση υψηλής αναγνωσιμότητας, και ας τίθεται το συμφέρον της χώρας  σε κίνδυνο
V.M. 

"Νόμιμοι" λαθρομετανάστες συνελήφθησαν επειδή επιχείρησαν να φύγουν ..."παράνομα" από τη Χώρα Μας....

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής στο λιμάνι της Πάτρας πριν τον απόπλου Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου με προορισμό την Ιταλία, κατά τη διάρκεια ελέγχων από προσωπικό της Λιμενικής Αρχής, δύο αλλοδαποί λαθρομετανάστες, οι οποίοι κατείχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό την ..."παράνομη" έξοδό τους από τη χώρα Μας.!
Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.
Παράλληλα, το βράδυ της Παρασκευής εντοπίστηκαν από μέλος πληρώματος Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Ιταλία με ενδιάμεσο σταθμό τον λιμένα Ηγουμενίτσας και παραδόθηκαν στη Λιμενική Αρχή δύο αλλοδαποί λαθρομετανάστες, οι οποίοι κατείχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό την ..."παράνομη" έξοδό τους από τη χώρα Μας.
Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

Πού πάτε ρε ...Καραμήτρηδες; Αφού "τρουπώσατε" στο μπουρδέλο μας, έχετε την εντύπωση ότι θα σας αφήσουμε να φύγετε; Πρώτα θα σας εξασφαλίσουμε το άσυλο, θα σας νομιμοποιήσουμε, θα σας αποκαταστήσουμε, θα σας χρησιμοποιήσουμε στις σταλινικές πορείες, θα σας εκλέξουμε, θα ... θα ...και μετά θα σας αντικαταστήσουμε με Έλληνες.!

Kαληνύχτα κύριε πρόεδρε… Τώρα ορφάνεψε η «Σοσιαλιστική» Διεθνής…

Μας άφησε γεια ο δικτάτορας Μουμπάρακ, στέλεχος της «Σοσιαλιστικής» Διεθνούς και αναζητούν τον «κατάλληλο» διάδοχο…

sibilla

Οι "ακαδημαϊκοί ταγοί" του έθνους κάνουν επίτιμο καθηγητή της νομικής τον συντάκτη του μνημονίου!

Εν μέσω μαζικών απεργιακών κινητοποιήσεων, καταλήψεων Υπουργείων και παλλαϊκού ξεσηκωμού, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πελεγρίνης μαζί με το καθηγητικό κατεστημένο επικροτεί το Μνημόνιο.

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Νομική Σχολή ο Πρύτανης και οι μεγαλοκαθηγητάδες του Πανεπιστημίου, την Τρίτη 8/2/2011 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Παλαιού Πανεπιστημίου στην Πλάκα (Θόλου 5), προχωρούν στην αναγόρευση του Προέδρου του Eurogroup Jean-Claude Juncker ως Επίτιμου Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (βλ ανακοίνωση http://www.interel.uoa.gr/el/palaio_pan.html ).

Την ώρα που μισθοί και συντάξεις κόβονται και επιδόματα καταργούνται ο πρωτομάστορας του Μνημονίου λαμβάνει τη μέγιστη Ακαδημαϊκή τιμή.

Την ώρα που για κάθε πέντε εργαζόμενους που θα αποχωρούν θα προσλαμβάνεται μόνο ένας, ο ιθύνων νους των άδικων και αντιλαϊκών αυτών μέτρων βραβεύεται για την προσφορά του στη Χώρα!

Την ώρα που οι απολύσεις και η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας οδηγούν σε εργασιακό μεσαίωνα, οι πνευματικοί ταγοί του τόπου οργανώνουν φιέστες για τους δήμιους.

Την ώρα που οι Έλληνες πολίτες πεινάνε, οι Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αθήνας με τους χορτασμένους καρεκλοκενταύρους καθηγητάδες, αποκομμένοι από το κοινωνικό γίγνεσθαι, βαυκαλίζονται με τα μεγαλεία αυτών που οδηγούν τους Έλληνες στην οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση."

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  
Πηγή

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

From HEIL GAP
«Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (EDL) θα πραγματοποιήσει πορεία στο Luton, το Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου του 2011, 2 16:00
Η αγγλική Αμυντική συμμαχία είναι αποφασισμένη «να τα φέρει όλα πίσω εκεί όπου άρχισαν." Αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι μόνο για την υποστήριξη της συνεχούς αγώνα της EDL για την Ισλαμοποιηση αυτού του μεγάλου έθνους. Είναι, επίσης, ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αστυνομικές δυνάμεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα μέλη μας με συνολική έλλειψη σεβασμού και με την ελπίδα πως θα σιγάσει κάθε ελευθερία του λόγου. Εμείς ποτέ δεν θα κάνουμε πίσω. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να σιωπήσουμε. Εμείς ποτέ δεν θα παραδοθούμε. Να είστε εκεί.»
Η διαδήλωση κατά του Ισλάμ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου του 2011 14:00-16:00 στο κέντρο του Λούτον. Μέλη του EDL, τόσο στη γερμανική όσο και ολλανδική Αμυντική συμμαχία καθώς και το εβραϊκό τμήμα της EDL έχουν υποσχεθεί στήριξη, με χιλιάδες κόσμο που αναμένεται να τους επευφημήσουν.
Στη σελίδα του Facebook το EDL λέει για την ένσταση δράσης κατά «της Ισλαμοποιηση Αγγλίας και" των αστυνομικών δυνάμεων και φιλελεύθερων dhimmis ( οι πληρώνοντες φόρο υποτελείας στην μουσουλμανική εξουσία ) πολιτικών της χώρας που συνεχίζουν να συμπεριφέρονται στην EDL μέλη με συνολική έλλειψη σεβασμού ". EDL FaceBook σελίδα Αγγλική ιστοσελίδα
http://www.facebook.com/English.Defence.League.EDL?ref=ts

Και γιατί άραγε διαμαρτύρονται εκεί πέρα στο βρετανικό νησί? .
Μάλλον γιατί κατάλαβαν τα παιχνίδια της ερμαφρόδιτης βρετανικής πολίτικης , η οποία αλόγιστα ξοδεύει ανθρώπινο αίμα και τεραστίους οικονομικούς πόρους , στους πόλεμους της στις μουσουλμανικές χώρες , ενώ παράλληλα έχει καταντήσει την Αγγλία σφηκοφωλιά των ταλιμπαν , οι οποίοι ζουν με τα κοινωνικά επιδόματα που αρπάζονται κυριολεκτικά από τις τσέπες των βρετανών φορολογουμένων.
Διαμαρτύρονται εναντίον των ισλαμιστών που με τους χαζονομους κατάφεραν και κατέκτησαν τον δήμο του ανατολικού Λονδίνου , εναντίον αυτών που κλέβουν βιάζουν , αρπάζουν λευκά κορίτσια και τα αναγκάζουν δια της βίας να εκπορνεύονται, που λεκιάζουν με τα βρώμικα και βάρβαρα έθιμα τους τον ευρωπαϊκό πολιτισμό , και σαν αντάλλαγμα όλων αυτών προτιμούνται και προωθούνται στις θέσεις εργασίας βάσει του νόμου «περί μειονοτήτων» , ( ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ , ΕΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ , ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ) με αποτέλεσμα να κλείσει ερμητικά πλέον η πόρτα της εργασίας για τον κάθε γηγενή βρετανό πολίτη . 
Πάντως ελπίζω να μην προκληθούν επεισόδια , εξαιτίας του ότι την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας ενός ηγετικού στελέχους της λίγκας από μουσουλμάνο .
Συγκεκριμένα ένας από τους ηγέτες της EDL ο Kevin Carrol έγινε στόχος των μουσουλμανικών συμμοριών στο Luton και πυροβολήθηκε από μουσουλμανικά αποβράσματα που ήταν ντυμένα με πλήρη τζιχάντ (πολεμική) περιβολή . 
Η EDL, για όσους δεν γνωρίζουν είναι μια προ-βρετανική οργάνωση, κατά των ισλαμικών εξτρεμιστικών ομάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο , που μάχεται τους μουσουλμάνους οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλουν τη Σαρία και να μετατρέψουν την Αγγλία σε έναν μουσουλμανικό υπόνομο , και είναι υπέρ της υπάρξεως του κράτους του Ισραήλ . Δεν θα με εξέπληττε όμως αν εμφύλιοι πόλεμοι ξεσπούσαν σε όλη την Ευρώπη, λόγω της παλίρροιας της μετανάστευσης των μουσουλμάνων που συνεχώς εντείνουν τις διαφορές μεταξύ μουσουλμάνων και μη-μουσουλμάνων που ζουν εδω.
Διότι η Μουσουλμανική μετανάστευση θα έπρεπε να είχε σταματήσει πριν από χρόνια. Όμως επιτέλους χαίρομαι διότι εκεί κάποιοι κατάλαβαν ότι δεν τους χωρίζουν οι τρόποι χαιρετισμού των άλλων , οι δε άλλοι δεν ενδιαφέρονται εάν μεταξύ τους θα υπάρχουν και αλλοεθνείς υποστηρικτές , μπροστά στο γενικό αίτημα για την απόκρουση της ισλαμοποιησης της Ευρώπης . Και έτσι θα είναι όλοι ενωμένοι στο Λούτον .
Να είστε εκεί , έστω και νοερά .

E E EDL NO SURRENDER!!!

HEIL GAP

ΑΡΚΕΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ EDL
http://edl-nottingham.co.uk/forum/viewtopic.php?f=10&t=14

“Μας έχετε θρυμματίσει τ’ αρχίδια” είναι το νέο σύνθημα του…

…κινήματος του Beppe Grillo, προς τους ιταλούς πολιτικούς!
"Αγαπητοί Ιταλοί πολιτικοί.
Απ’ τα βάθη της καρδιάς…
Μας έχετε σπάσει τα’ αρχίδια!"
  
Φτάνει μ’ αυτή την κάστα!
Όλοι σπίτια σας!
Η πολιτική πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες και πρέπει να γίνεται γι’ αυτούς, από αυτούς!
BASTA CON...
 QUESTA CASTA!!!
TUTTI A CASA!!!
LA POLITICA DEVE TORNARE AI CITTADINI ED ESSERE FATTA PER LORO E DA LORO!!!

Δεν Πληρώνω ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!!!!


Δημοκρατία είναι αυτό που μας μάθαν οι δασκάλοι μας στο δημοτικό, και όχι αυτός ο εφιάλτης που ζούμε

Πέντε πράματα είναι όλα κι όλα: Οχι αντιπρόσωποι, άμεση παρουσία του πολίτη στις αποφάσεις, κλήρωση και όχι εκλογή, κανείς δυο φορές στο ίδιο αξίωμα, λογοδοσία των αρχόντων πριν και μετά.
Μας τά ‘παν οι δασκάλοι μας στο δημοτικό. Μας τά ‘παν και τους ευχαριστούμε αιωνίως. Αλλά τα ξεχάσαμε. Καιρός λοιπόν να τα ξαναθυμηθούμε

Θραξ Αναρμόδιος

O λόγος του Γιώργου είναι…”συμβόλαιο”.“Οι συζητήσεις στην ΕΕ δεν σημαίνουν νέα μέτρα στην Ελλάδα”, διαβεβαιώνει ο πρωθυπουργός

Να καθησυχάσει τους πολίτες ως προς τη λήψη τυχόν νέων μέτρων επιχείρησε από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει κάνει το χρέος της και με το παραπάνω. Όσα συζητήθηκαν δεν μεταφράζονται σε νέα μέτρα για την Ελλάδα, ξεκαθάρισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.
Ο κ.Παπανδρέου εκτίμησε ως δεδομένο το θέμα της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του ελληνικού δανείου, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι το ζήτημα αυτό θα είναι μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που θα αφορά την ΕΕ. “Καταρχήν έχουμε μια θετική βούληση να υπάρξει ένα συνολικό πακέτο που θα αντιμετωπίσει και δικά μας θέματα”, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στη Σύνοδο επισήμανε πως στόχος είναι τις επόμενες εβδομάδες να ληφθούν αποφάσεις που θα θέσουν τέρμα στην κρίση χρέους της ΕΕ. Ο ίδιος ‘είδε’ την κρίση ως “ουσιαστική αφορμή μιας πιο στενής οικονομικής διακυβέρνησης”.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα, ο κ.Παπανδρέου, σημείωσε πως δεν έχει ένα τέτοιο σενάριο στο μυαλό του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, κάνοντας τις απαραίτητες για τον τόπο αλλαγές, για τις οποίες και θα κριθεί στο τέλος της. Επισήμανε μάλιστα πως το δίλημμα των εκλογών τέθηκε στις δημοτικές εκλογές και ως θέμα έχει πλέον κλείσει

4.2.11

Πήραν τον νόμο στα χέρια τους στην Λακωνία μετά από επίθεση Μεταναστών

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης στους Μολάους όταν ομάδα Μαροκινών μεταναστών που κατοικοεδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή επιτέθηκαν σε νεαρή δασκάλα με σκοπό να της αρπάξουν την τσάντα. Οι μετανάστες που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ στην προσπάθεια τους έβγαλαν μαχαίρι και πέταξαν την νεαρή στο δρόμο αρπάζοντας την τσάντα που περιείχε περίπου 30 ευρώ κάρτες και προσωπικά της έγγραφα.

Επίσης το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε διάρρηξη στον παρακείμενο ναό του Αγίου Γεωργίου από άγνωστους δράστες.

Τα δύο περιστατικά κινητοποίησαν άμεσα τους κατοίκους των Μολάων και ομάδα πολιτών έκαναν πραγματικό ντού σε σπίτια που διαμένουν μετανάστες «τρομοκρατώντας» τους στην κυριολεξία….

Στην έκρυθμη κατάσταση που επικράτησε το ίδιο βράδυ αλλά και τις επόμενες μέρες στην περιοχή η αντίδραση του ΑΤ Μολάων ήταν άμεση πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή συνιστώντας ηρεμία και ψυχραιμία…

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του report24.gr με κατοίκους της περιοχής ακούστηκε η αγανάκτηση και η οργή τους τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι… «Δεν πάει άλλο» και «Εδώ δεν είναι Αθήνα είναι Λακωνία…..Αντί να μας φάνε αυτοί θα τους φάμε πρώτα εμείς»

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετοί μετανάστες όπως και λαθρομετανάστες διακτινίζοντας έτσι τα πρόβλημα και σε μικρότερα γειτονικά χωριά με μικροκλοπές και ζωοκλοπές αλλά και καταστροφές σε καλλιέργειες με σκοπό την επιβίωση.

Η πολιτεία σε πρώτο βαθμό αλλά και η αυτοδιοίκηση σε δεύτερο βαθμό θα πρέπει να σκύψει σοβαρά στο πρόβλημα και να βρεθεί άμεση λύση καθώς όπως όλα δείχνουν οι τα φαινόμενα αντιποίνων θα είναι καθημερινό φαινόμενο….

Ήδη οι πληροφορίες από την περιοχή μας λένε πως κάποιοι μετανάστες ήδη έχουν απομακρυνθεί από μόνοι τους ενώ κάποιοι αγρότες «έκοψαν» τα μεταναστευτικά εργατικά χέρια από τα χωράφια τους αναζητώντας Έλληνες για εργασία…

http://www.report24.gr

ΟΥ ΤΙ ΔΑΝΟΣ

Το τέταρτο Ράιχ δε θα περάσει γιατί ξεκίνησε το τέταρτο Αντάρτικο!

Γράφει ο Δημήτρης Ντόκας
Τούτες οι βαριές της Πίκρας και τις Ερημιάς στιγμές, τούτες οι ώρες που η περιοχή μας και εξ’ αιτίας της νέκρωσης της τοπικής αγοράς απ’ την απεργία των μικροεπαγγελματιών, βυθίστηκε στο σκοτάδι, ουσιαστικά και μεταφορικά, είναι ώρες σοβαρού προβληματισμού!
Είναι ώρες βαθιάς περισυλλογής!
Η προοδευτική, ανυπόταχτη και πρωτοπόρα Αγρινιώτικη και της γύρω περιοχής κοινωνία, έστειλε ένα μήνυμα προς πολλούς αποδέχτες.
Δεν είναι μόνο η αντίδραση για την επιχειρούμενη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, αλλά και γενικότερη εναντίωση για τα μύρια όσα ταλανίζουν σήμερα την κοινωνία μας.
Τούτες οι εκδηλώσεις είναι η απαρχή μιας περιόδου γενικότερης Αντίστασης, αλίμονο σ’ όσους δεν το αντιλαμβάνονται!
Κατά τη διάρκεια της μέρας τα μαγαζιά παρέμειναν κλειστά, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, όταν όμως πήρε και βράδιασε τότε…έπεσε βαθύ σκοτάδι!
Σκοτεινή καταχνιά!!
Με παρέπεμψε σε οδυνηρές εντυπώσεις που απόχτησα από μαρτυρίες προγενέστερων, εικόνες, διαβάσματα…ακούσματα, σχετικά με την Γερμανική κατοχή της Πατρίδας μας.
Οι σκέψεις που παραθέτω, καταιγιστικά μου βασάνισαν το μυαλό και πρώτη φορά μου έτυχε στη ζωή μου, να τις αποτυπώσω αντίστροφα, απ’ το τέλος…στην αρχή!
Πέμπτη 3 Φλεβάρη 10:30 βράδυ Πλατεία Δημοκρατίας Μόνο τον καπνό απ' το δικό μου τσιγάρο τυχαία πιάνει η κάμερα...και μια φωνή "Μήτσο-Μήτσο" πάλι τυχαία διερχόμενου... βουλευτή!
Το τέταρτο Ράιχ, με ξένους και ντόπιους αιμοβόρους μελανοχιτώνες, με τους απανταχού απάνθρωπους ιμπεριαλιστές, επιβουλεύεται την πατρίδα μας.
Έρημη η κεντρική πλατεία Αγρινίου!
Ότι δεν μπόρεσαν οι Γερμανοί κατακτητές να το πετύχουν με τα όπλα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ,σε βάρος της Πατρίδας μας, πάνε να το πετύχουν με το χρήμα…δε θα τους περάσει!
Αρχή Ηλία Ηλιού...μαύρα σκοτάδια!
Ο Ελληνικός λαός περνά το μαρτύριό του. Μέσα στην ανέχεια, στην απογοήτευση, στο μαρασμό…στην προσβολή!
Τ’ αβάσταχτα τα χειρότερα…οι άγριοι τυφώνες έπονται!
Ηλία Ηλιού δεύτερο πλάνο!
 Τα συμφέροντα με το βρώμικό τους χέρι κλείσανε το στόμα του λαού. Εκείνα τα απάνθρωπα συμφέροντα, που στηρίζονται στο μέτρημα και αδιαφορούν για το συναίσθημα!
Πλατεία Ειρήνης...ποιάς ειρήνης της κοινωνικής;
Σιωπή, βαριά σιωπή σκεπάζει τον τόπο μας. Η Πατρίδα μας κρατάει την αναπνοή της. Ποιος ξέρει άραγε ο ήχος που θ’ ακουστεί…θα είναι αναστεναγμός η ιαχή;
Πλατεία Φλέμινγκ...Που να βρεις σήμερα «πενικιλίνη» να γιατρέψει την σύγχρονη πολιτικοκοινωνική σηψαιμία;
Αν είναι αναστεναγμός, τελειώσαμε σαν Έθνος σα λαός!
Παπαστράτου και Σμύρνης...
Μπίζνες - επιχειρήσεις και πολλά ???? προς μελλοντική διερεύνηση!
Αν είναι ιαχή, αλίμονο σ’ αυτούς που πάνε να σπείρουν κεραυνούς, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Βαλκάνια!
Χαρίλαου Τρικούπη...Αδειάστε την από δω θα περάσει το τραίνο του Βερελή και του Κοκκινοβασίλη ...1,2 δις δραχμές το 1996 για τη σιδηροδρομική γραμμή Κρυονερίου - Αγρινίου!
Ένα παλιό σύνθημα έλεγε «ο λαός δεν ξεχνά τους προδότες τους κρεμά» η πρόσφατη ιστορία όμως απέδειξε άλλα πράγματα.
Πλατεία Καραπανέικα ....πλατάνια, συντριβάνια και πάμε Ανατολικά!
Γερμανοντυμένοι και Ιταλοντυμένοι, Αγγλοσυσχετισμένοι και Αμερικανοθρεμμένοι κουκουλοφόροι προδότες, λαομίσητοι δοσίλογοι και οι απόγονοί τους, επηρέασαν κι επηρεάζουν μέχρι σήμερα τα πράγματα στην Ελλάδα!
Καινούργιο Άγιος Δημήτριος Πέμπτη 3 Φλεβάρη 11:00 μ.μ. Ούτε παλιοί Καινουργιώτες, ούτε Βλοχαΐτες!
Ανάμεσα σ’ αυτούς και κάποιοι ψευτοβολεμένοι γενίτσαροι, με τεράστιο «εγώ» και μεγαλύτερο «στομάχι»…  κρατάνε «το ίσο του ψαλμού»!
Καινούργιο Κεντρική πλατεία εδώ κάποτε μαζεύονταν οι προύχοντες και παράμερα ....οι παρακατιανοί!
Κάποιοι βαστάζοι αυτού του σάπιου συστήματος, που όταν αντιλαμβάνονται τι πράττουν τους κυνηγούν Ερινύες και φαντάσματα. Κάποιοι που θέλουν να συμβιβάσουν τη «βία με τη δίκη». Κάποιοι που πατάνε σε δυο βάρκες, τη γλιστερή του συμβιβασμού και του μικροσυμφέροντος και την άλλη του αγωνιστή, από δω και πέρα θα εκτίθενται. Η θα είσαι οπαδός, μέλος, υποψήφιος, εκπρόσωπος που συστήματος η αντίπερα. Η παπάς-παπάς η ζευγάς – ζευγάς λέει ο λαός!
Κάτι άλλο, να μη νομίσουν ορισμένοι «πρωτοστατούντες» ότι ήταν δικό τους έργο, η των μικροεπαγγελματιών έκφραση αγανάκτησης. Ήταν αναπότρεπτη απαίτηση των καιρών!!
Τα γεγονότα και οι του μέλλοντος απαιτήσεις, θα σύρουν ξοπίσω τους, πρόσωπα, πράγματα, κόμματα και πολιτικές!!!
Εδώ σταματά το φωτορεπορτάζ κι αρχίζει της νύχτας η αιώνια κι εναγώνια ….περισυλλογή!!!
Ανυπόταχτοι αγωνιστές, παλιότερα στις εξορίες και στις φυλακές και οι απόγονοί τους, σήμερα στο στόχαστρο της κατασυκοφάντησης και της απομόνωσης, αντιπαλεύουν τ’ άδικο, λεβέντικα κι ανυποχώρητα!
Συσκότιση, απαγόρευση κυκλοφορίας…Ερημιά παντού Ερημιά!
Οι Γερμανοί έφυγαν απ’ το Αγρίνιο ψες το βράδυ, πέρασαν απ’ το Καινούργιο κι ανεβαίνουν …τους περιμένει η Μάχη της Γουρίτσας!
ΥΓ 1: Αφιερώνω πρώτα-πρώτα στον αγωνιζόμενο-κατατρεγμένο σήμερα μικροεπαγγελματία, στον αγωνιζόμενο πάντα αγρότη, στον εργάτη, στον άνεργο, στον κάθε αδικημένο γνήσιο και λαϊκό άνθρωπο, στον κάθε πραγματικό Έλληνα Πατριώτη, το παραπάνω απόσπασμα απ’ την «Καταχνιά» του Χ. Λεοντή και Κ. Βίρβου.
Τραγουδούν: Στέλιος Καζαντζίδης – Μαρινέλλα και η χορωδία Κορίνθου!
Αξίζει κάποιος, αν δεν έτυχε να το έχει κάνει ήδη, ν’ ακούσει όλο το έργο!

ΥΓ 2: «Το τέταρτο Ράιχ» (Τούτος είναι δικός μου χαρακτηρισμός…που τον υιοθέτησαν πολλά μέσα επικοινωνίας και τον μεταλαμπαδεύουν. Ανατρέξτε σε παλιότερα άρθρα μου να το διαπιστώσετε, χωρίς να θέλω να δρέψω δάφνες πρωτότυπων εκφράσεων και ευρηματικών χαρακτηρισμών). Ένα άλλο: Τώρα ξεκίνησε το «Τέταρτο Αντάρτικο» και εξηγώ, το πρώτο ήταν κατά την διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης 1940-1944. Το δεύτερο στην περίοδο του Εμφυλίου 1945-1949. Το τρίτο 1950 -2010 και το Τέταρτο 2011 μέχρι… όσο και όπως πάει!

Σημείωση Ζείδωρον:Ο Δημήτρης Ντόκας είναι εκλεκτός φίλος και πατριώτης μου από το Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας.Υπηρέτησε για πολλά χρόνια τη μάχιμη δημοσιογραφία ώσπου κάποια στιγμή τα βρόντηξε αηδιασμένος από το κύκλωμα!
Ευαίσθητος άνθρωπος,πολιτικοποιημένος με ενεργή συμμετοχή στα κοινά και ποιητής δεν άντεξε άλλο τη διαπλοκή των μικρών και μεγάλων,ντόπιων και μη,συμφερόντων.
Παραμένει όμως ευαισθητοποιημένος κι ενεργός πολίτης,διατυπώνει δε ευθαρσώς τις σκέψεις του και τις ανησυχίες του καθημερινά μέσα από τη σελίδα του.
Να είσαι καλά Δημήτρη,μην υποστείλεις ποτέ τη σημαία του αγώνα!
 

ΕΠΙΔΟΜΑ ... ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ : 1.337.000 €

Εκεί στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης,  323 υπάλληλοι μοιράζονται ετησίως μόλις ... 1.337.000 ευρώ, που τα έχουν βαφτίσει ως επίδομα ειδικών συνθηκών. Ειδικά άτομα, ειδικές ανάγκες, ειδικές συνθήκες, αλλά προπάντων ειδικό φαγοπότι. Και σύ μισθωτέ βασανισμένε μην ξεχνάς το μνημόνιο.
Τςςς
 
 

Χωρίς τσίπα, ξεδιάντροπα ο συνεχιστής του Σωκράτη στο ΠΑΣΟΚ, ταυτίζεται πλήρως με το ξεπούλημα της πατρίδας μας..... ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ...... ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ "ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ"

Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Καρχιμάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"Τώρα είναι η ώρα να μπει τέλος στις ουρές της ταλαιπωρίας των πολιτών για υπηρεσίες υγείας. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει αυτή την προσπάθεια.
Τώρα είναι η ώρα για Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για  κάθε Έλληνα, παντού στην Ελλάδα.
Αυτή ήταν η δέσμευσή μας, αυτό απαιτούν οι πολίτες, αυτό στηρίζει και η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών."
Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ

Τώρα το «μπαλάκι» στην Αριστερή Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ, που για τον Α. Λοβέρδο τόνιζε προχθές: «Ο Υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση, απροκάλυπτα, απροσχημάτιστα και αδιάκριτα μετατρέπουν τον πολίτη σε πελάτη για να υποστηριχθεί χωρίς όρους η ιδιωτική υγεία»… και «υγεία από δημόσιο αγαθό εμπορευματοποιείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ιδιωτικών συμφερόντων».


Σύντροφε Παναγιωτακόπουλε, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα… Τι έχεις να πεις για τη συμπαράταξη του Μ. Καρχιμάκη με τον Λοβέρδο και εμπορευματοποίηση της υγείας;


Θα λάβει δέουσα απάντηση ο νέος Ξυνίδης του ΠΑΣΟΚ, ή θα λουφάξει η Αριστερή Πρωτοβουλία, ώστε να εξασφαλίσεις μια θεσούλα στο Πολιτικό Συμβούλιο, αν και όταν θα τολμήσει ο ΓΑΠ να συγκαλέσει το Ε.Σ. του ΠΑΣΟΚ;


Πάντως, όσοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν με τις σοσιαλιστικές ιδέες του ΠΑΣΟΚ και του μεγάλου ηγέτη ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, έχουν γραμμένους τους νενέκους στα παλιά τους υποδήματα!Νάσος
Στοχασμος Πολιτικη

ΕΚΤΑΚΤΟ ...Οι Παπουτσής και Λοβέρδος ετοιμάζουν επίθεση στο υπουργείο υγείας ;

Πρίν από λίγο ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ απέκλεισαν τους απεργούς στο υπό κατάληψη υπουργείο υγείας στην οδό Αριστοτέλους στην Αθήνα, κοντά στην Ομόνοια.Διέκοψαν τα κινητά.
Το STOPCARTEL TV είναι συνδεδεμένο συνεχώς  ΖΩΝΤΑΝΑ με το εσωτερικό χώρο του υπουργείου υγείας μεταδίδοντας τις εξελίξεις..Θα καταγγελθεί κάθε προσπάθεια φίμωσης του διαδικτυακού καναλιού  και των απεργών

Διεκόπησαν οι επικοινωνίες των κινητών τηλεφώνων

Χωρίς να υπάρξει κανένας σοβαρός λόγος η οιαδήποτε ένταση,τα ΜΑΤ παρατάχτηκαν αιφνιδιαστικά πρίν από λίγο μπροστά στην είσοδο του υπουργείου που μέχρι τότε ήταν ανοιχτή την σφράγισαν και απαγορεύουν την έξοδο η την είσοδο των απεργών γιατρών και των αλληλέγγυων πολιτών.


Η προκλητική αυτή ενέργεια της αστυνομίας είναι προφανές ότι έχει πραγματοποιηθεί μετά από εντολή του αρμόδιου υπουργου Χρήστου Παπουτσή μετά από συνενόηση με τον υπουργό υγείας Ανδρέα Λοβέρδο και πιθανό να αποτελεί προετοιμασία εφόδου για την εκκένωση του κτηρίου από τους απεργούς γιατρούς.

Καλούνται οι δύο υπουργοί όπως αναθεωρήσουν άμεσα τα όποια σχέδια επίθεσης κατά του υπό κατάληψη κτηρίου του υπουργείου,η οποία θα οδηγήσει  με μαθηματική ακρίβεια σε ανοικτή σύγκρουση  με ανυπολόγηστες συνέπειες και καταγγέλονται στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη.

Οι γιατροί που βρίσκονται μέσα στο κτήριο κάνουν έκκληση στους πολίτες να κατεβούν στην οδό Αριστοτέλους στην Αθήνα για βοήθεια  και συμπαράσταση .

stopcartel Newsdesk


LIVE Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ

Αποκαλύπτουμε ντοκουμέντα και την κρυφή ηγεσία του κινήματος του τζάμπα.

Σκανάραμε για εσάς όλα τα έγραφα της Google  και σπάσαμε  κωδικούς για να σας αποκαλύψουμε την οργάνωση κίνημα του τζάμπα και την ηγεσίας της.  Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω κείμενο φαίνεται να υπάρχουν τρεις  τύποι  «τζάμπα» στην οργάνωση ανάλογοι με το  πόσο δεν ντρέπεται κάποιος.
Υπάρχει το:
  • “τζάμπα”
  • το “εντελώς τζάμπα” και το
  • “τζάμπα τα λεφτά μας”
Για τις μετακινήσεις των βουλευτών με τον σιδηρόδρομο ή τα υπεραστικά λεωφορεία ή τα πλοία των εσωτερικών γραμμών υπάρχει ατέλεια. (τζάμπα)
Για τους βουλευτές της περιφέρειας διατίθενται ετησίως 104 εντολές μετακίνησής τους αεροπορικώς. (τζάμπα)
Οι βουλευτές λαμβάνουν επίδομα οργάνωσης γραφείου, το οποίο κατανέμεται ως εξής: για τους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς ες (1.200 ευρώ) (τζάμπα)
και για τους βουλευτές της περιφέρειας (1.500 ευρώ) (τζάμπα). Τα  ποσά τα οποία είναι αφορολόγητα. (τ ζάμπα τα λεφτά μας)
Επίσης τους παρέχεται επίδομα οικογενειακών βαρών βάσει δήλωσης για την οικογενειακή κατάστασή τους (ισχύει ό,τι για τους δημόσιους υπαλλήλους: 10% για τον έγγαμο και 5% για κάθε παιδί).  (τζάμπα τα λεφτά μας)
Αναφορικά με τα έξοδα κίνησης στους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς, αλλά και σε όσους οι περιφέρειες διαθέτουν αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα καταβάλλεται το ποσό των 450 ευρώ. (τζάμπα τα λεφτά μας)
στους βουλευτές των οποίων οι περιφέρειες είναι πιο κοντά στην πρωτεύουσα καταβάλλονται 600 ευρώ και σε όσους οι περιφέρειες βρίσκονται μακριά καταβάλλονται 750 ευρώ,
ενώ στους βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου καταβάλλεται το ποσό των 1.000 ευρώ. (τζάμπα)
Οσον αφορά τα αυτοκίνητα που παρέχονται στους βουλευτές, αυτό γίνεται μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με εταιρεία Leasing. (τζάμπα)
Για τις γνωστές επιστολές που λαμβάνουν οι πολίτες από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους καταβάλλεται στους βουλευτές κάθε μήνα ποσό  (τζάμπα) που αντιστοιχεί σε 1.000 επιστολές και διπλασιάζεται φυσικά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Οσον αφορά τα (σταθερά) τηλέφωνα που χρησιμοποιούν ατελώς, υπάρχουν και εδώ κάποιες διαβαθμίσεις: στους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς παρέχονται επτά τηλεφωνικές συνδέσεις, ενώ στους υπολοίπους, οκτώ. (εντελώς τζάμπα)
Η ατέλεια βαρύνει βεβαίως τη Βουλή μέχρι του συνολικού ποσού των 13.500 ευρώ ετησίως για κάθε βουλευτή και για το σύνολο των συνδέσεων, ενώ καλύπτει και γραμμή Internet. (τζάμπα τα λεφτά μας)
Σχετικά με την κινητή τηλεφωνία κάθε βουλευτής δικαιούται μία  (τζάμπα) γραμμή σύνδεσης με εταιρεία της επιλογής του και η Βουλή τού καλύπτει μηνιαίως ως 250 ευρώ πλέον των παγίων τελών. (τζάμπα τα λεφτά μας)
Οι εξ επαρχίας βουλευτές για τη στέγασή τους δικαιούνται να μένουν  (τζάμπα) σε ξενοδοχείο ή να μισθώνουν οικία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και να λαμβάνουν μηνιαίως 1.000 ευρώ. (τζάμπα τα λεφτά μας)
Τέλος, η Βουλή μισθοδοτεί και έναν επιστημονικό συνεργάτη για κάθε βουλευτή, ο οποίος και τον προσλαμβάνει με την προϋπόθεση ότι θα απασχολείται πλήρως (τζάμπα)
Επίσης κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να αποσπά τρεις συνεργάτες από το Δημόσιο, ενώ του διατίθεται και ένας αστυνομικός )τζάμπα)  για την προσωπική φρούρησή του.
Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr\