ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

30.1.10

Home > ΕΛΛΑΔΑ > Τα Κυριακάτικα πρωτοσέλιδα 31/01/10 σε βίντεο από το enimerwsi Τα Κυριακάτικα πρωτοσέλιδα 31/01/10 σε βίντεο


/enimerwsi-gr

Ποίον πολίτευμα;·


Του Δρος Ν.Α.Καλογεροπούλου-Kaloy

Διατί το κοινοβουλευτικό σύστημα απέτυχε στην Ελλάδα; Θα υποστηρίξω την εξής θέση: Διότι ασκείται με «πολυκομματεία» κατά τρόπο που ο κλειστός ορίζοντας των Ειδικών Βουλήσεων αντιλαμβάνεται την πολιτική δράση ως πόλεμο εναντίον όλων των «άλλων» μέσα στο ίδιο το σώμα του ζωντανού οργανισμού που λέγεται «Πολιτεία». Δηλαδή, μέσα στον ευρύτερο κύκλο της Γενικής Βουλήσεως. Αλλά τούτο συνιστά αποδιοργάνωση της Πολιτείας με καταστροφή της εύρυθμης λειτουργίας του ζώντος οργανισμού. Κάθε ανθρώπινος ή ζωικός οργανισμός ζει υγιής μόνον όταν κάθε τμήμα του βρίσκεται εύρυθμα συντονισμένο με την γενική λειτουργία. Η καρδιά, το συκώτι, τα νεφρά είναι ειδικές βουλήσεις που δεν μπορούν να κρατηθούν στην ζωή όταν λειτουργούν χωρίς συντονισμό μεταξύ των λειτουργιών τους. Δεν θα επιζήσουν όταν το ένα μάχεται κατά του άλλου.

Και εδώ ερχόμαστε σε μία, για κάποιους, δυσνόητη άποψη του Πλάτωνος, όταν λέγει στην “Πολιτεία” «τα εαυτού πράττειν και μη πολυπραγμονείν» (433α). Πρέπει λοιπόν το κάθε όργανο της Πολιτείας, εμφανιζόμενο ως «κόμμα» με ένα πρόγραμμα και μια ιδεολογία, να πράττει τα αυτού, αλλά να μη παρεμποδίζει τα άλλα όργανα στην λειτουργία τους. Ο κοινοβουλευτισμός εφευρέθηκε στην Αγγλία το 1688 μετά την Glorious Revolution, σε απόπειρα προσαρμογής της Αθηναϊκής δημοκρατίας στις νέες συνθήκες ενός πολυπληθούς κράτους. Αναπτύσσει την λειτουργία πολλών κομμάτων που είναι «παρατάξεις» αντίστοιχων ειδικών βουλήσεων, ως αντιμαχόμενα και άνισα «όργανα» τα οποία βλάπτουν την ομαλή λειτουργία του όλου οργανισμού, δηλ. του συνόλου των πολιτών που απαρτίζουν την Πολιτεία. Ο Πλάτων, στους “Νόμους” λέγει ορθά «τοις γαρ ανίσοις τα ίσα άνισα γιγνοιτ’αν, ή μη τυγχάνοι του μέτρου» (757α).

Αυτήν την έλλειψη μέτρου καταδικάζει και ο Rousseau (“Κοινωνικό Συμβόλαιο”) με διαφορετικά λόγια που έχουν όμως το ίδιο νόημα. Ομιλεί για το «πνεύμα συγκαταβάσεως» (esprit de consentement) που θα συντονίζει τις ειδικές βουλήσεις μέσα στα πλαίσια της Γενικής Βουλήσεως. Γράφει:

«από τον μεγάλο αριθμό των μικρών διαφορών ακολουθεί πάντοτε η Γενική Βούληση...αλλά όταν δημιουργούνται επί μέρους ενώσεις εις βάρος της Μεγάλης, η βούληση κάθε μιας από αυτές γίνεται γενική σε σχέση με τα μέλη της αλλά είναι ειδική σε σχέση με το σύνολο...τέλος δε, όταν μία από αυτές γίνεται τόσο μεγάλη ώστε να επιβάλλεται στις άλλες, τότε δεν υπάρχει γενική Βούληση και η γνώμη που επικρατεί είναι μία ειδική γνώμη».

Αυτές οι γραμμές εκφράζουν την κύρια ασθένεια του κοινοβουλευτικού συστήματος. Το esprit de corps καθιστά το «κόμμα» ειδική βούληση «τόσο μεγάλη (αφού έχει γίνει κυβέρνηση) ώστε επιβάλλεται στις άλλες» οπότε δεν υπάρχει Γενική Βούληση και επικρατεί ένα ειδικό ιδεολόγημα που ρυθμίζει τα της Πολιτείας. Έτσι, μέσα στο κόμμα-κυβέρνηση, με την πλήρη εξουσία που δίνει, ως κατά συνθήκην ψεύδος, η κατά μία και μόνο ψήφο συμπτωματική «πλειοψηφία» (δηλ. 51%), τα άλλα μέλη του ιδίου οργανισμού (δηλ. το 49%), μένουν αδρανή ή καταπολεμούνται. Και ακόμη, μέσα σε αυτό το κόμμα-εξουσία, το κυβερνητικό σχήμα αποτελείται από διάφορους «υπουργούς» των οποίων η επιλογή πρέπει να γίνει μεταξύ των μελών του. Είναι δηλαδή επιλογή μεταξύ κομπάρσων ενός και μόνον θιάσου, όπου κριτήριο είναι η βαρύτης που ο καθένας έχει μόνον εντός των κόλπων της ειδικής βουλήσεως την οποίαν εκπροσωπεί το «κόμμα».

Παρατηρείται δηλ. το φαινόμενο όπου ένα πρόσωπο (άνδρας ή γυναίκα) ως κομματικό στέλεχος, γίνεται π.χ. Υπουργός Εξωτερικών χωρίς να έχει προηγουμένως τις ικανότητες που απαιτούνται για το Υπουργείο του. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στα άλλα Υπουργεία, όπου ένας π.χ. Ιατρός, γίνεται Υπουργός «Ναυτιλίας» κ.ο.κ. Και εδώ έρχεται ακριβώς η σοβαρή κριτική που αναπτύσσει ο Πλάτων στην “Πολιτεία” όταν ομιλεί περί «Δικαιοσύνης».

Στην εξέταση της εννοίας της Δικαιοσύνης, ο σκοπός που απασχολεί τον Πλάτωνα (για τον οποίον η Αθηναϊκή δημοκρατία είναι «πόλεως νόσημα») είναι η «σωτηρία της πόλεως». Έτσι αρχίζει, στις πρώτες σελίδες, συζήτηση με φίλους στο σπίτι του Κεφάλου. Πρώτος όρος της δικαιοσύνης τίθεται το του Σιμωνίδου «τα αληθή λέγειν και τα οφειλόμενα εκάστω αποδιδόναι» (331ε). Ο Σωκράτης επεμβαίνει με την διόρθωση «το προσήκον ωνόμασεν οφειλόμενον». Ουσιώδης διόρθωση. Διότι δεν αρκεί να «οφείλεις» σε κάποιον για να αποδώσεις, όταν αυτός «δεν το αξίζει» - πρώτη έμφαση στην αξιοκρατία που θέτει τον κανόνα επιλογής προσώπων. Το βάρος τίθεται στο «προσήκον». Έτσι εισάγεται η έννοια «οικειοπραγία» ως ουσία της δικαιοσύνης, πάντα σε αναφορά για την «σωτηρία της πόλεως:

«Και μην ότι γε το τα αυτού πράττειν και μη πολυπραγμονείν δικαιοσύνη εστί...ή του οικείου τε και εαυτού έξις τε και πράξις δικαιοσύνη αν ομολογείται».(433α)

Αυτό λοιπόν που είναι οικείο, κτήμα του εαυτού του και έχει καταστεί έξις και πράξις! Το αντίθετο χαρακτηρίζεται ως «μάλιστα κακουργία». Είναι η σύνθετη πολιτική αρετή και με αυτήν την έννοια ο Αριστοτέλης ορίζει ότι «τας αρετάς λαμβάνομεν ενεργήσαντες πρότερον», Όταν λοιπόν, για να επανέλθουμε στα σημερινά, το Υπουργείον ανατίθεται σε έναν, ή μίαν, «υπουργόν» που δεν έχει γνώσιν αλλά και «έξιν τε και πράξιν», τούτο, σε σχέση με την «σωτηρία της πόλεως» δηλ. με την Γενική Βούληση, είναι κατά τον Πλάτωνα «μάλιστα κακουργία». Τις είδαμε όλες αυτές τις κακουργίες να παρελαύνουν στην σύγχρονη πολιτική Ιστορία μας με «υπουργούς» τελείως άσχετους με τα δρώμενα. Με άλλους λόγους, υπάρχει μια ανασταλτική «ανελευθερία» στον Ηγέτη αφού είναι «υποχρεωμένος» να τοποθετεί τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Και υπάρχει μία ενδογενής «ανελευθερία» στην ιδιότητα του Ηγέτη όταν, και αυτός ο ίδιος, δεν έχει «έξιν και πράξιν» στην ικανότητα επιλογής του ανθρώπου που έχει «έξιν και πράξιν» στην εργασία που του ανατίθεται!

Με αυτά, το κοινοβουλευτικό σύστημα, έτσι όπως έχει εκφυλισθεί μέσα στα πλαίσια της πολυκομματείας «προσαγορεύοιτο αν κακουργία» όταν Ηγέτης και μέλη της κυβερνήσεως χαρακτηρίζονται από «πολυπραγμοσύνην». Υπάρχει πρωτογενής και a priori ανελευθερία, περιορισμός από τους κανόνες της πολιτικής αρετής προς όφελος της Πολιτείας, κατά την σύσταση μιας κυβερνήσεως. Είναι συνεπώς επιπολαία η κριτική του Popper (“The Open Society and its Enemies) όταν λέγει ότι, αν η ανελευθερία είναι η ουσία της δικαιοσύνης, τότε αυτός προτιμά την ...αδικία! Όλα αυτά, οι λαοί, στους οποίους η μακρά πείρα, ως έξις και πράξις, έχει θεμελιώσει την σοφία του υποσυνειδήτου, έχουν εκφράσει με απλές φράσεις, όπως «μην ανακατεύεσαι όταν δεν ξέρεις» ή «μην απλώνεις τα πόδια σου πέραν από την κουβέρτα». Εκφράσεις, που συνιστούν άλλωστε και το υπόβαθρο του οικονομικο-κοινωνικού φαινομένου του «καταμερισμού της εργασίας». Πρόκειται για περιπτώσεις, όπου η «ανελευθερία» αυτή είναι σοφή εντολή. Και ακόμη, όταν ο Πλάτων λέγει ότι «τα δεινά αυτού του κόσμου θα εκλείψουν μόνον όταν «οι φιλόσοφοι βασιλεύσουν ή οι βασιλείς φιλοσοφήσουν», βλέπουμε από τα προηγούμενα τι έννοεί. Όχι βέβαια ότι πρέπει να δώσουμε την εξουσία στους ...καθηγητές της φιλοσοφίας (!) ή στους «πανεπιστημιακούς» (ψευτο)-οικονομολόγους(!). Εννοεί ότι «φιλόσοφος» (άνδρας ή γυναίκα, βλ. 540γ) είναι ο «τα αυτού πράττων και μη πολυπραγμονών...και ταύτη άρα πη η του οικείου τε και εαυτού έξις τε και πράξις δικαιοσύνη αν ομολογείτο» και «βασιλέας είναι τους εν φιλοσοφία τε και προς πόλεμον γεγονότας αρίστους»(543α).

Όλα αυτά οδηγούν στην σκέψη ότι το κοινοβουλευτικό πολίτευμα απέτυχε, διότι (α), όπως είπε ο Rousseau, η «ειδική βούλησις γίνεται μεν γενική ως προς τα μέλη της, αλλά ειδική σε σχέση με το σύνολο της κοινωνίας», (β) όπως ανέλυσε ο Πλάτων, «όταν δημιουργός ων ή τις άλλος χρηματιστής φύσει, έπειτα επαιρόμενος ή πλούτω ή πλήθει ή ισχύι ή άλλω τω τοιούτω, εις το του πολεμικού είδος επιχειρεί ιέναι...ανάξιος ών... τότε οίμαι και σοι δοκείν ταύτην την τούτων μεταβολήν και πολυπραγμοσύνην όλεθρον είναι τη πόλει». Ποία η λύσις; Αλλά είναι απλό! Η κυβέρνησις Εθνικής Ενότητος, υπό τον όρον ότι επιβάλλεται ως μόνιμος τρόπος διακυβερνήσεως με Συνταγματική Επιταγή που επιβάλλει περιοριστικά (δηλ. ανελεύθερα!) το esprit de consentement του Rousseau και την πολιτική δικαιοσύνη του Πλάτωνος για το καλό της Πολιτείας. (Πβ. το βιβλίο μου «Οι ασθένειες της δημοκρατίας και η Πολιτική Μεταρρύθμισις»).

Email : nicolas.kaloy@sunrise.ch
diplomatikoperiskopio

Η μεγάλη ανατριχίλα..

thumb

Η …«εφευρετικότητα» των Ελλήνων σωματεμπόρων έχει αγγίξει πλέον τα όρια της παράνοιας.

Η ανατριχιαστική εικόνα που βλέπετε δεν είναι φωτογραφία από κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας αλλά αποτελεί αντικείμενο ακραίας ελληνικής «εφευρετικότητας» και απόλυτης παράνοιας.

Ο 42χρονος Έλληνας σωματέμπορος, φαίνεται ότι γνώριζε καλά τα κόλπα του επαγγέλματος και στην προσπάθεια του να περάσει λαθρομετανάστη από την χώρα μας με προορισμό την Ιταλία, δε δίστασε να τον ...ράψει στο κάθισμα του αυτοκινήτου του!

Ο σωματέμπορος -που συνελήφθη στο λιμάνι του Μπάρι- έραψε κυριολεκτικά τον 17χρονο Αφγανό στο κάθισμα του αυτοκινήτου και -μάλιστα- καθόταν «αναπαυτικά» επάνω του κατά την διάρκεια του ταξιδιού!

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο πορτμπαγκάζ -σε ευνοϊκότερη θέση- ήταν και ο 15χρονος αδερφός του Αφγανού, κουλουριασμένος και κλεισμένος μέσα σε μια βαλίτσα!

Το ταξίδι της ντροπής ξεκίνησε με το πλοίο «Sea Trade» από την Ηγουμενίτσα, ενώ, όπως είπαν οι δύο αλλοδαποί, πλήρωσαν 2.600 ευρώ ο καθένας σε συμπατριώτη τους για να τους μεταφέρουν στην Ιταλία, μέσω Ελλάδας.

πηγη

Ποιος φοβάται τη ρύθμιση ενήμερων οφειλών;

questionΣε λίγες ημέρες αρχίζει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του πολυσυζητημένου σχεδίου για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, ενώ νωρίτερα θα έχει φθάσει στα γραφεία του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η εξίσου πολυσυζητημένη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομοθετική ρύθμιση.

Το νομοσχέδιο έφερε στα… χαρακώματα της μάχης τα στελέχη του υπουργείου και τους τραπεζίτες, οι οποίοι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια «εξεγέρθηκαν» ανοικτά και με ορμή εναντίον μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, διεκτραγωδώντας τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του στη σταθερότητα του πιστωτικού συστήματος, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να ζητήσει τη «διαιτησία» που προβλέπει σε τέτοιες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Συνθήκη.

Καθώς το «δράμα» φθάνει στην τελευταία του κορύφωση, έχουν μείνει πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, όχι μόνο για τη στάση των εμπορικών τραπεζιτών, αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος:

Οι τραπεζίτες, παρότι εμφανίζονταν σίγουροι για τη δικαίωσή τους από την ΕΚΤ, περιέργως εξακολουθούν να επιδιώκουν διαβούλευση με την κυβέρνηση, προτείνοντας τροποποιήσεις του νομοσχεδίου στο αρμόδιο υπουργείο. Σοβαρότερη από τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Β», είναι η πρόταση εξαίρεσης των ενήμερων οφειλών που έχουν τιτλοποιηθεί από το πεδίο της ευνοϊκής για τους δανειολήπτες ρύθμισης. Και το ερώτημα που ανακύπτει είναι απλό: πώς είναι δυνατόν, την ώρα που αναμένεται η γνωμοδότηση του κορυφαίου τραπεζικού οργανισμού της Ευρώπης, να επιχειρείται παράλληλη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση για τις ρυθμίσεις που ήδη κρίνονται από την ΕΚΤ;

Η Τράπεζα της Ελλάδος φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία της ως σοβαρός συνομιλητής της κυβέρνησης, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών: σε κανένα στάδιο του διαλόγου, ούτε η ΤτΕ, ούτε η ΕΕΤ, παρότι έχουν μεγάλες δυνατότητες ανάλυσης των σχετικών στοιχείων και πρόσβαση σε μοναδικό πλούτο πληροφοριών, έχουν καταφέρει να εμφανίσουν έστω και έναν αριθμό, για να προσμετρήσουν με σοβαρότητα τις πιθανές επιπτώσεις των ρυθμίσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με απλά λόγια, οι τραπεζίτες μιλούν για δυσβάστακτες επιβαρύνσεις των τραπεζών, αλλά δεν έχουν κατορθώσει ως τώρα ούτε κατά προσέγγιση να τις υπολογίσουν! Και αν αυτό για την ΕΕΤ είναι μια απλή αδυναμία, που μπορεί να υπαγορεύεται και από σκοπιμότητες, για την Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί ζωηρές αμφιβολίες για τη σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται τον εποπτικό της ρόλο.

Το μεγαλύτερο αναπάντητο ερώτημα είναι, τελικά, «ποιος φοβάται τη ρύθμιση οφειλών»; Αν το πρόβλημα είναι όντως η επιχειρούμενη ρύθμιση ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι τη μεγαλύτερη ανησυχία δικαιολογείται να έχει ισχυρή ιδιωτική τράπεζα, που προχώρησε σχετικά πρόσφατα σε μαζικές τιτλοποιήσεις επιχειρηματικών δανείων για να αντλήσει ρευστότητα και έχει λόγους να φοβάται ότι η ρύθμιση θα οδηγήσει σε υποβάθμιση αξιολογήσεων των τίτλων, με συνέπεια να χάσουν την αξία τους ως εγγυήσεις για δανεισμό από την ΕΚΤ.

Ακόμη και αυτή η υπόθεση, όμως, γεννά άλλα σοβαρά ερωτηματικά: αν μια απλή ρύθμιση οφειλών, που θα στερούσε ένα μικρό μέρος της ρευστότητας μιας τράπεζας, είναι αρκετή για να προκαλέσει τέτοιες ανησυχίες και αντιδράσεις των τραπεζιτών, μήπως τελικά η εικόνα που εμφανίζεται για την υγεία και τη σταθερότητα του πιστωτικού συστήματος είναι εξωραϊσμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό; Μήπως, τελικά, κάποια μεγάλη ελληνική τράπεζα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που θέλει να εμφανίζει; Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δεν είναι απλή και, όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, θα δοθεί μόνο στους κύκλους των «μυημένων»…

banksnews

Απίστευτα κηρύγματα τουρκισμού στη Θράκη με την πλήρη συνενοχή του τοπικού πολιτικού κόσμου!

Εκπληκτικά ντοκουμέντα από το εκτουρκισμένο πανηγύρι του Χίλια στον νομό Έβρου

Μέτε Για την εκστρατεία εκτουρκισμού των Πομάκων της Θράκης από τους προξενικούς μηχανισμούς (όπως μεταξύ άλλων εκδηλώνεται και με την προκλητική οικειοποίηση των παραδοσιακών πομάκικων πανηγυριών), σας έχουμε βεβαίως μιλήσει και άλλες φορές. Προ ημερών μάλιστα σας δείξαμε και οπτικοακουστικά ντοκουμέντα από το πανηγύρι του Αλάντεπε στην ορεινή Ροδόπη, όπου παρίστανται συνεχώς ο νομάρχης Γιαννακίδης και άλλοι χριστιανοί πολιτικοί. Για να μην σχηματίσετε ωστόσο την εντύπωση ότι το πρόβλημα αρχίζει και τελειώνει εκεί, σήμερα η ιστοσελίδα μας σας παρουσιάζει κάποια πραγματικά απίστευτα ντοκουμέντα από το άλλο εκτουρκισμένο (πρώην) πομάκικο πανηγύρι, στην ορεινή τοποθεσία Χίλια του νομού Έβρου. Σε μια άκρως νέο-οθωμανική ατμόσφαιρα (υπενθυμίζουμε άλλωστε ότι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του διοργανωτή «Πολιτιστικού Συλλόγου Χίλια», στο εν λόγω πανηγύρι εορτάζεται η κατάκτηση της Θράκης από τους Τούρκους τον 14ο αι.), ανάμεσα σε γιγάντια πανό με φράσεις του Μουσταφά Κεμάλ και μέσα σε μόλις μισή ώρα (5/8/2007) βλέπουμε πράγματα εκπληκτικά. Βλέπουμε τον (τότε) Τούρκο πρόξενο Ντεμιρέρ να αποκαλεί τους παρευρισκόμενους μουσουλμάνους «αγαπητούς ομογενείς» του ή να κάνει λόγο για την επί επτά αιώνες συνεχιζόμενη τουρκική παράδοση του πανηγυριού και τον εκπρόσωπο των «Τούρκων της Δυτικής Θράκης» στην Προύσα «αγά» Αλή Ομέρογλου να απευθύνει επίσημο χαιρετισμό! Βλέπουμε τους ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής Μέτε και Σερήφ να επιδίδονται σε ένα παραληρηματικό κήρυγμα τουρκισμού, με τον πρώτο να αποκαλεί το πανηγύρι τεκμήριο του μεγαλείου του τουρκικού έθνους που τιμά τα έθιμα και τις παραδόσεις του (!) και έτσι στέκεται πάντα όρθιο με δύναμη και αυτοσυνειδησία σε όλες τις βαλκανικές χώρες (όπως η Βουλγαρία και η…Δυτική Θράκη!) ή να διαμαρτύρεται για τα περιορισμένα δικαιώματα των «Τούρκων» της Θράκης, και τον δεύτερο να κάνει επίσης λόγο για τη μακραίωνη παράδοση των τουρκικών πανηγυριών και να επισημαίνει (πάλι καλά!) ότι οι «Τούρκοι» της Θράκης έχουν μεγαλύτερη ελευθερία σήμερα για να τιμήσουν τα…έθιμά τους απ’ ό,τι πριν 20 χρόνια!

Το χειρότερο ωστόσο δεν είναι αυτό! Το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά διαδραματίζονται υπό τα πλήρως ήρεμα βλέμματα των ημετέρων τοπικών πολιτικών, που όχι μόνο παρίστανται («νομιμοποιώντας» δια της παρουσίας τους ως θεσμικούς παράγοντες στη Θράκη τον – άνευ ουδεμίας ουσιαστικά εξουσίας και αρμοδιότητας εκτός του διπλωματικού του οικήματος – Πρόξενο της Τουρκίας και τους προκλητικούς τουρκόφρονες που παριστάνουν τους…μουφτήδες), αλλά και υπερθεματίζουν ουσιαστικά με τις δικές τους ομιλίες. Μετά τον νομάρχη Ροδόπης Γιαννακίδη (που φυσικά δεν θα μπορούσε ούτε από εδώ να…λείπει), παίρνει τον λόγο ο νομάρχης Έβρου Ζαμπουνίδης και επιδίδεται σε…φιλοτουρκική πλειοδοσία, κατηγορώντας την κυβέρνηση της ΝΔ ότι δεν υλοποιεί ΦΩΤΙΑΔΗΣ 04172τις υποσχέσεις της στη μειονότητα, σε πλήρη αντίθεση με την (προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ) Νομαρχία Έβρου, που ό,τι υποσχέθηκε, το πραγματοποίησε! Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (και πρώην υφυπουργός) Φωτιάδης αποκαλεί τον Πρόξενο «εξοχότατο» (ευτυχώς τουλάχιστον όχι…«πολυχρονεμένο»), επαναλαμβάνει τις…γνωστές κωμικές πομφόλυγες περί πολυπολιτισμικότητας και σεβασμού του διαφορετικού και χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη παράδοση των…τοπικών εθίμων (περί Πομάκων φυσικά ούτε λόγος)! Αλλά βέβαια το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στο ένα κόμμα, γιατί και ο βουλευτής της ΝΔ Δερμεντζόπουλος απευθύνει χαιρετισμό (μέσα στα ίδια σημειολογικά πλαίσια), ενώ τελικά σε προκλητικότερο όλων αναδεικνύεται ο πολιτικά ομόσταυλός του πολιτευτής Κελέτσης, ο οποίος κατακεραυνώνει τις ακραίες φωνές που αντιμάχονται τα συγκεκριμένα πανηγύρια και επιδίδεται σε…συγχαρητήρια προς τον Τούρκο Πρόξενο για τη στάση του, που προωθεί την ελληνοτουρκική φιλία! Το εμετικό γλείψιμο του εν λόγω πολιτευτή αναδεικνύει μάλιστα τον Ντεμιρέρ και τον «αγαπητό του συνάδελφο Αμέτ Ιλχάν» σε «μεγάλους παράγοντες», που περίπου πρέπει να τους…ακούμε για την ομαλότητα και τη σταθερότητα στην περιοχή, απομονώνοντας τις «παράλογες φωνές» των ακραίων κύκλων, οι οποίοι κάνουν λόγο περί κινδύνων!

Απέναντι βέβαια σε όλα αυτά (που επαναλαμβάνονται σταθερά στη Θράκη εδώ και πολλά χρόνια), είναι φανερό πως δεν υπάρχει τίποτα που εμείς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ως σχόλιο. Ούτε για τους θρασύτατους πράκτορες της Άγκυρας που δρουν ανενόχλητοι, ούτε για τα κωμικά πρόσωπα, που μέσα στην ανίατη ελαφρότητα της ψηφοθηρικής τους εθελοδουλείας, παριστάνουν τους τοπικούς πολιτικούς μας ταγούς. Παρακολουθείστε μόνο τα παρακάτω βίντεο (από την ερασιτεχνική κάμερα του συνεργάτη μας Μ.Κ.) και συνειδητοποιείστε απλώς με ποιον ακριβώς τρόπο η Τουρκοκρατία στην περιοχή μας ουσιαστικά συνεχίζεται για έβδομο συνεχόμενο αιώνα…

Ν.Δ.

1. Ο Τούρκος πρόξενος Ντεμιρέρ, ο εκπρόσωπος των «Τούρκων Δ.Θράκης» της Προύσας «αγάς» Ομέρογλου και ο νομάρχης Έβρου Ζαμπουνίδης (Όχι, τον νομάρχη Ροδόπης δεν τον ξαναδείχνουμε σήμερα! Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί θα έχουμε προσεχώς κι άλλα γι’ αυτόν. Ε, να μη νομίσει ότι έχουμε και…προσωπικά μαζί του)!

2. Οι βουλευτές Φωτιάδης (ΠΑΣΟΚ) και Δερμεντζόπουλος (ΝΔ), αλλά και ο πολιτευτής της ΝΔ Κελέτσης

3. Προκλητικά κηρύγματα υπέρ του τουρκικού έθνους της Θράκης από τους ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής Μέτε και Σερήφ. Ακολουθούν αγώνες με Τούρκους παλαιστές και τουρκικά τραγούδια.

ΠΑΝΟ

Και ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από τα πανό στο Χίλια με…ρήσεις μεγάλων ανδρών!

”Θαυμάζω ιδιαίτερα την εξυπνάδα, τη δύναμη και την ηθική των αθλητών” – Κεμάλ Ατατούρκ!

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

http://proxeneio-stop.org/

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ - CLICK HERE

Frontex-Αιγαίο-Ελλάδα-Τουρκία

Front Ex

Ανεπίδεκτοι μαθήσεως..

"Υunana ders vermek kaderimizdir"! . Η παραπάνω επιγραφή "κοσμεί" τουρκική στρατιωτική μονάδα σε νησί του Αιγαίου και σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει "Το πεπρωμένο μας είναι να δίνουμε μαθήματα στους Έλληνες"..

Σε παλαιότερη ανάρτηση είχαμε αφιερώσει την φωτογραφία προκλητικού patch των Τούρκων αεροπόρων στο "στρατηγικά ψύχραιμο" δίδυμο Μπεγλίτη/Βενιζέλου. Αυτή την φορά νομίζω ότι ήρθε η σειρά να κάνουμε μια αφιέρωση στον κύριο ΑΝΥΠΕΞ ο οποίος δήλωσε μόλις εχθές πως «με την Τουρκία μοιραζόμαστε πολύτιμες εμπειρίες (....) από το πρόσφατο παρελθόν και αναφέρομαι στη συνεργασία που είχαμε στη χρονική περίοδο 1999-2004».

Αφιερωμένη λοιπόν, στις πολύτιμες οθωμανικές εμπειρίες του κυρίου Δρούτσα.. Για παλαιότερες "πολύτιμες εμπειρίες" κυβερνητικών παραγόντων μπορείτε να κάνετε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Εν κρυπτω

Πρόσθετα μέτρα ως τις 16 Μαρτίου ζητούν οι αιμοδιψείς τραπεζίτες

Περικοπές των δαπανών του προϋπολογισμού κατά 10% , μείωση των μισθών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατάργηση και όχι μόνο μείωση των επιδομάτων. ψαλίδισμα των μεγαλύτερων συντάξεων , ολοκληρωτικό πάγωμα των προσλήψεων. Στη διάρκεια του 2010, η Ελλάδα οφείλει επίσης να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος,

Ενώ φουντώνουν τα σενάρια για «ευρωπαϊκή βοήθεια» σε περίπτωση «χειρότερων εξελίξεων στις αγορές» η ΕΕ με έγγραφο της δίνει στην Ελλάδα διορία μόλις ενός μήνα για την κοινοποίηση των μέτρων αυτών στις Βρυξέλλες και μόλις δύο μήνες για την εφαρμογή νέων σκληρών μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας.

Σύμφωνα με τα «ΝΕΑ» οι «εντολές» θα ανακοινωθούν επίσημα την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και θα υιοθετηθούν από το ΕCΟFΙΝ στις 15 του ερχόμενου μήνα, στο πλαίσιο της υπαγωγής της Ελλάδας στο τρίτο στάδιο της επιτήρησης.

Οι Βρυξέλλες με την απόφασή τους που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα απορρίπτουν ουσιαστικά το Πρόγραμμα Σταθερότητας που υπέβαλε το οικονομικό επιτελείο ως ανεπαρκές για τη μείωση του ελλείμματος, έστω και κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2010, αλλά και την επίτευξη του τελικού στόχου για μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% μέχρι το τέλος του 2012.

Ποιες είναι όμως οι «αιματηρές» περικοπές που πρέπει να γίνουν μέσα σε 60 ημέρες

ΜΙΣΘΟΙ
Μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω της μείωσης των μέσων μισθών στο Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση και εφαρμογή περικοπών στην απασχόληση. Ζητούν να μη γίνει καμιά νέα πρόσληψη το 2010, αλλά και κατάργηση των κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Τονίζεται δε, ότι δεν πρέπει να αντικατασταθούν οι μόνιμοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται.

•ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Περικοπή των ειδικών επιδομάτων που καταβάλλονται στους υπαλλήλους (περιλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού) του δημόσιου τομέα.

•ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Υιοθέτηση περικοπών του ανώτατου ορίου των συντάξεων. Επίσης, μέτρα περιορισμού των επικουρικών συντάξεων, όπως και άλλων πρόσθετων παροχών για τους ασφαλισμένους.

•ΦΟΡΟΙ
Εφαρμογή προοδευτικής φορολογικής κλίμακας για όλες τις πηγές εισοδήματος και οριζόντια, ενιαία αντιμετώπιση του εισοδήματος, είτε προέρχεται από εργασία είτε από κεφάλαια- όπως έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση.

•ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Στη διάρκεια του 2010, η Ελλάδα οφείλει επίσης να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προοδευτική αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες και τη μεταβολή του ποσοστού αναπλήρωσης «ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις εισφορές που έχουν καταβληθεί στη διάρκεια του συνόλου της επαγγελματικής ζωής και να βελτιώνει τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών»- πράγμα που σημαίνει μείωση των συντάξεων. Επίσης, ζητείται η «εκλογίκευση» του συστήματος ειδικών επιδομάτων των χαμηλοσυνταξιούχων (όπως το ΕΚΑΣ).

•ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ
Εισαγωγή προείσπραξης φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

.•ΑΚΙΝΗΤΑ
Επιβολή μόνιμων προστίμων και τελών σε όλα τα ακίνητα με πολεοδομικές παραβάσεις και αύξηση της φορολογίας επί του συνόλου των ακινήτων.

•ΚΑΥΣΙΜΑ- Ι.Χ.
Εφόσον το κρίνει απαραίτητο η Ελλάδα, μπορεί να επιβάλει πρόσθετη φορολογία σε αγαθά πολυτελείας, όπως τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και να προχωρήσει στην αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα.

•ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων και αυτοτελούς φορολόγησης στο φορολογικό σύστημα- σε αντίθεση με τα όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα με τους στρατιωτικούς.

•ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Η αρχή «προσλαμβάνεται ένας για κάθε πέντε που φεύγουν» θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη από το 2010, μετά την περίοδο του πλήρους παγώματος των προσλήψεων.
ta-mavra-nea

ΕΝΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ , ΟΙ ΚΝΙΤΕΣ ΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΝΤΑΙ!!

Έχει κανείς αμφιβολία ότι αυτό που συνέβη στο Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος Αττικής δεν θα συμβεί σε όλους τους κλάδους εργασίας;

Aκόμα και στο Δημόσιο τομέα;


Αναδημοσιεύουμε από τον Οδηγητή της Κ.Ν.Ε

«Τ’ αφεντικά δεν μας άνοιγαν τις πόρτες»

Από την κουβέντα μας δεν θα μπορούσε να λείψει η πείρα που αποκόμισε το συνδικάτο από τις πρόσφατες εκλογές αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν ακόμα και μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Συνολικά ψήφισαν 2.169 εργαζόμενοι από τους οποίους οι 509 ήταν Ελληνες και οι 1.660 μετανάστες. Το 2007 είχαν ψηφίσει 1.701 εργαζόμενοι.

Οπως τονίζει ο Βασίλης, η αύξηση αυτή οφείλεται στη «δουλειά που έκανε το συνδικάτο όλα αυτά τα χρόνια σε συνδυασμό με τη δουλειά που κάνει το ΠΑΜΕ στους μετανάστες. Ο μαζικός αριθμός που ψήφισε είναι αποτέλεσμα μιας οργανωμένης δουλειάς. Είναι το πρώτο βήμα για να σπάσουν οι δισταγμοί, οι φόβοι που μπορεί να έχουν οι συνάδελφοι μετανάστες». Τα παραπάνω λόγια του Βασίλη επιβεβαιώνονται με το παράδειγμα που μας δίνει ο Οσμάν: «Πήγαμε σ’ ένα μαγαζί στα Πατήσια κι επειδή εγώ μίλησα με το συνάδελφο (σσ: πρόκειται για τον Ιντρίς, ο οποίος βρισκόταν μαζί μας στην κουβέντα), δυο λόγια μόνο, ο εργοδότης τον απέλυσε χωρίς να τον πληρώσει. Μετά από κινητοποίηση του συνδικάτου τον πλήρωσε»...

Η πείρα που μας μεταφέρουν οι εργαζόμενοι του συνδικάτου, επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά πως όχι μόνο οι αγώνες που έχουν σωστό προσανατολισμό έχουν αποτέλεσμα, αλλά και τι είναι αυτό που φοβούνται οι εργοδότες, που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν την επαφή των εργαζομένων με το ταξικό συνδικάτο. Οπως μας είπαν τα μέλη του συνδικάτου, σε πολλά μαγαζιά «τ’ αφεντικά δεν μας άνοιγαν τις πόρτες».

Για έναν περίεργο λόγο η ηλεκτρονική σελίδα του Οδηγητή και της Κ.Ν.Ε δεν λειτουργεί σήμερα.
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι στάθηκε αφορμή το κράξιμο που έπεσε για το συγκεκριμένο θέμα από Έλληνες εργάτες...

egersis

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΙΣ ΗΠΑ


nd_teaser_1_.pngnd_taeser_2.png

Διαβάστε περισσότερα...

ΤΩΡΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ


ΣΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΡΘΡΟ
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΚΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΥ ΤΟΝΙΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΗΜΕΝΗ BLOGO ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΩ
Το blogging κατάντησε εργαλείο διαφόρων επαγγελματιών, που μεταπήδησαν από τις επαγγελματικές ιστοσελίδες τους στα blogs, που είναι πιο δημοφιλή ίσως και έχουν "πέραση".
Όμως αυτοί δεν είναι μπλόγκερς!
Ας μην ευτελίζουν, λοιπόν, με τις ιδιοτελείς επιδιώξεις τους, κάτι όμορφο, πηγαίο και αληθινό που άρχισε να γεννιέται από σκεπτόμενους απλούς πολίτες, μέσα στο διαδίκτυο, με το blogging.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΌΜΑΣΤΕ ΠΛΉΡΩΣ
ΟΛΗ Η BLOGOΠΑΡΕΑ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ
ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΑΛΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΕΡΤ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
KAI ΒΈΒΑΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΑ ΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ
ΑΣ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΧΕΙΑ-ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΔΙΚΙΑ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑ ΝΑ ΦΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΗΝΥΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΣ ΔΗΛΩΣΕ
Η ΕΡΤ υπήρξε το σπίτι μου σχεδόν επί δύο δεκαετίες. Αισθάνομαι ότι οφείλω να τη βοηθήσω στις δύσκολες στιγμές που περνά μετά από 5 καταστροφικά χρόνια.
δηλαδη γυρνατε ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ ΩΣ ΑΛΛΟΣ ΗΡΩΑΣ?? ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΏΣΕΤΕ?

ΑΣ ΜΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΊΖΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΣ ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ
http://tvxs.gr
(ΑΣΧΕΤΟ ΚΥΡΙΕ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΕ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΚΑΙ CARTEL ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΊΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ??
30 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΑΝ ΠΕΡΣΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥΣ


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΘΕΝ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑΣ,(ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΟΥΝ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ) ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΣΎΝΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΊΣΤΙΚΗΣ ΑΙ ΣΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ... ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΡΏΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΕΣ
ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΛΟΙΠΟΝ
enomenoiblogers

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΑ ΚΟΥΦΑΘΕΙΤΕ!!!!!!


Σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 4 του νόμου 3772/10-7-2009 που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του νόμου 3386/23-8-2005 περί κυρώσεως μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνοντας και τους οδηγούς κάθε είδους μεταφορικού μέσου οι οποίοι διευκολύνουν την είσοδο, τη μεταφορά ή προώθηση στη χώρα μας ατόμων που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.
Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου έχει αποδειχθεί ότι δημιουργούνται κάποιες ανυπέρβλητες και αδικαιολόγητες δυσκολίες στην ομαλή επαγγελματική δραστηριότητα κυρίως των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.
Είναι χαρακτηριστικό το τελευταίο περιστατικό που συνέβη στις 16/12/2009 στη Θεσσαλονίκη. Οδηγός ταξί συνελήφθη επειδή επιβίβασε από τον ειδικό χώρο αναμονής σταθμού των υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης) αλλοδαπούς που τους μετέφερε σε σημείο εντός της πόλης. Οι πελάτες αυτοί δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα πράγμα που δεν είχε και καμία υποχρέωση να διακριβώσει. Ταυτόχρονα κατασχέθηκε και το επαγγελματικό του αυτοκίνητο στο οποίο είναι συνέταιρος με άλλους δύο ιδιοκτήτες.
Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας βέβαια μετά την ανακριτή απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο. Θα απαιτηθεί όμως να ολοκληρωθούν χρονοβόρες διαδικασίες για να επιστραφεί το κατασχεμένο όχημα στους ιδιοκτήτες προκαλώντας τους έτσι μεγάλη οικονομική βλάβη, ειδικά σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.


ΚΑΙ ΔΕ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ:
Ο νόμος ορίζει ότι τα κατασχεμένα οχήματα παραδίδονται στον ΟΔΔΥ και μετά από παρέλευση τριών μηνών εκποιούνται. Αν βγει αθωωτική απόφαση μετά από δυο χρόνια, με ποιο αυτοκίνητο ο ιδιοκτήτης ταξί θα εργάζεται?
Καταλάβατε; Βγαίνει η απόφαση μετά από 2 -το λιγότερο- χρόνια ότι είσαι αθώος, αλλά το αμάξι σου στο έχουν πουλήσει στο 3μηνο!!!!!

Μετά Βαΐων και Κλάδων ετοιμάζεται η επιστροφή ΜεϊμαράκηΑπό πρωτοπαλίκαρο της Ντόρας, πρωτοπαλίκαρο του Σαμαρά ...για την Περιφέρεια Αττικής
Τελικά μετά από πολλές «γονυκλισίες» στο νέο Πρόεδρο ο Ε. Μεϊμαράκης φαίνεται να τα έχει καταφέρει, αφού ο Αντώνης Σαμαράς έχει στο μυαλό του την αξιοποίηση του πρώην Υπουργού και μάλιστα σύντομα. Ο νέος πρόεδρος θέλει να προβάλει τους μήνες που ακολουθούν ορισμένα στελέχη που έχει βολιδοσκοπήσει ότι μπορούν να βγουν μπροστά στη μάχη των Εκλογών της Αυτοδιοίκησης. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν ετοιμάζεται δυναμική επιστροφή του Βαγγέλη από τη Ρηγίλλης, προκειμένου ο πρώην Υπουργός να είναι μέσα στο «μαντρί» από νωρίς για να διεκδικήσει κοντά στο Φθινόπωρο τη μεγάλη περιφέρεια Αττικής για λογαριασμό φυσικά της Ν.Δ. Από την Ρηγίλλης μάλλον έχουν καταλήξει από τώρα στο συμπέρασμα ότι ο Μεϊμαράκης είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις στελεχών που μπορεί να ηγηθούν του ψηφοδελτίου για την μεγάλη Περιφέρεια Αττικής και να οδηγήσει τη μάχη σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα!
espresso

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΙΜΙΑ... ΤΟΤΕ.. ΣΗΜΙΤΗΣ: "ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ" ..ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: "ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ & ΕΕ ΤΟΥΣ ΕΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ-ΧΡΕΩΜΕΝΟΙ"

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ
Μεγάλη φασαρία στο Νταβός. Επικοινωνιακό μπαράζ, συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού , του Υπουργού οικονομίας και πάει λέγοντας. Ποιος είναι όμως ο σκοπός; Να πείσουμε, λέει, τους εταίρους μας ότι θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που μας υπαγόρευσαν για να μην πτωχεύσει η …πτωχή Ελλάς. Μα καλά πέρυσι τέτοια εποχή οι «γάτες» της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας στο Νταβός κοιμόντουσαν; Δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι το πλοίο «Ελλάς» έμπαζε από παντού νερά; Τόσο έξυπνος και καταφερτζής ήταν ο Καραμανλής που τους κορόϊδεψε; Πιστεύω ότι τίποτα απ’ αυτά δεν συνέβη. Γνώριζαν και γνωρίζουν πολύ καλά τα πάντα για τις αντοχές της οικονομίας ακόμα και της Μπουρκίνα Φάσο στην Αφρική. Γνωρίζουν επίσης πολύ καλά ότι η κατάσταση της οικονομίας της χώρας μας δεν είναι χειρότερη από εκείνη της Ισπανίας, της Ιταλίας ή της Ιρλανδίας. Τότε θα ρωτήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει; Η απάντηση είναι παιδαριωδώς απλή. Θυμηθείτε τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Σημίτη και το περιστατικό στα Ίμια. Μεγάλη δοκιμασία για μια νέα κυβέρνηση, που κατέληξε όμως μετά από λίγο στο περίφημο: «ευχαριστούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ…», δια στόματος του Πρωθυπουργού στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Μεγάλη δοκιμασία για μια νέα κυβέρνηση, μόνο που ο «εχθρός» τώρα δεν είναι οι Τούρκοι αλλά συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, με δύναμη κρούσης σοβαρά και έγκριτα Μ.Μ.Ε. που τα υπηρετούν. Μόλις η χώρα μας εκδηλώνει ενδιαφέρον για εξωτερικό δανεισμό , δέχεται πυρά ομαδόν που πλήττουν την οικονομική αξιοπιστία της και τα περίφημα spreads παίρνουν την ανιούσα. Την επαύριον του δανεισμού, ακολουθεί η διαταγή παύσατε πύρ και τα spreads λαμβάνουν την κατιούσα. Τόλμησε ο υπουργός οικονομικών να ψελλίσει, ανεπισήμως, κάτι περί δανεισμού από την Κίνα με ευνοϊκότερους όρους και έπεσαν οι Ευρωπαίοι να λυντσάρουν τον κ. Παπανδρέου. Ακούς εκεί, θα ψωνίσει από τους Κινέζους και όχι από το δικό μας μαγαζί!! Άρχισαν λοιπόν πυρά κατά βούλησιν: Η Ελλάδα στρέφεται προς την Κίνα για δανεισμό επειδή η Ευρώπη θεωρεί επισφαλή την τοποθέτηση κεφαλαίων στην χώρα αυτή και δεν της δανείζει χρήματα. Άσε που οι Κινέζοι με αυτά και με εκείνα άρχισαν να σιγοντάρουν τους Ευρωπαίους με σκοπό να ανεβάσουν και αυτοί τα spreads. Αναγκάστηκε λοιπόν ο πρωθυπουργός να πάρει σβάρνα όλα τα ξένα κανάλια στο Νταβός και να πει (όχι ευχαριστούμε την Αμερική, όπως ο κ. Σημίτης) αλλά το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια: «Δεν υπάρχει περίπτωση δανεισμού της Ελλάδος από την Κίνα». Η Ελλάς δεν ψωνίζει από τους Κινέζους, προτιμάει τα καλά και ακριβά ευρωπαϊκά προϊόντα. Και πάνω στην ταραχή, βγήκε ο γνωστός κ. George Soros σε όλα τα διεθνή Μ.Μ.Ε. για να «βοηθήσει» τον γνωστό του από παλιά, σήμερα Πρωθυπουργό της Ελλάδος, να διαλαλήσει: εδώ τα καλά ομόλογα, προτιμήστε Ελληνικά ομόλογα, είναι φτηνά και συμφέρουν. Ευχαριστούμε την Αμερική, ευχαριστούμε την Ευρώπη, τους είμαστε υπέρ…χρεωμένοι.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1: Η Κίνα είναι η χώρα που έχει δανείσει τα περισσότερα χρήματα στην Αμερική. ( Κατέχει ομόλογα αξίας 789.6 δις $)

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 2 : Όποιος πιστεύει ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά ή ότι ίσως υπερβάλλω, ας διαβάσει το από 29 Ιανουαρίου 2010, άρθρο της εφημερίδας China Daily. Θα καταλάβει αλλά και θα με δικαιώσει. ( το άρθρο ακολουθεί στην αγγλική γλώσσα)

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 3 : Ο κ. Παπανδρέου καλά θα κάνει να μην μιλήσει περί Ρωσίας, αν δεν θέλει να έχει την τύχη του προκατόχου του κ. Καραμανλή, που μπερδεύτηκε με ρωσικούς αγωγούς, κινέζικα λιμάνια και άλλα επικίνδυνα παιχνίδια.

Μάρκος Α.

China Daily

China could consider using the framework of the European Union (EU) or the International Monetary Fund (IMF) to help Greece out of its debt crisis, said Yu Yongding, an influential economist and former adviser to the central bank.
"Let European governments and the European Central Bank rescue Greece and China can try its best to help Greece via the EU or the IMF, which has an institutional framework in place for such problems," he said.
The nation should, however, tread cautiously on buying Greek government bonds - if media reports that the country is trying to sell debt to China are true - given the potential risks, Yu, an economist from the Chinese Academy of Social Sciences, said yesterday.
Greece is seeking to raise 53 billion euros ($74 billion) in funds this year to reduce a budget deficit of almost 13 percent of its gross domestic product (GDP), the biggest shortfall in the European Union. It reportedly is persuading China to buy as much as 25 billion euros of its bonds.
"Twenty-five billion euros is not a small sum (for China)," Yu told China Daily, adding that he as an economist had no knowledge of whether China and Greece are discussing the matter.
Technically, it is not a good deal for China to buy Greek bonds, he said.
Greece has a lower debt rating than the US and its statistics have been challenged by the European Commission, said Yu. "It is unreasonable for an economist to support a diversification from an unsafe asset class to a much more unsafe asset class."
The Greek Finance Ministry has denied reports in the Financial Times that it was wooing China to buy its bonds. A State Administration of Foreign Exchange official said he had not heard about the plan for China to buy Greek debt, according to Bloomberg.
But such reports have aroused a stir in China as the country is trying to make use of its massive $2.4 trillion foreign exchange reserves more efficiently, ensuring both safety and investment returns. China cut its holdings of US Treasuries by $9.3 billion in November to $789.6 billion, but still remains the largest holder of American paper, according to US Treasury Department data.
The country's huge holdings have triggered concerns that China may incur huge losses in the future when the dollar value drops.
Φ

Ίμια, 14 χρόνια μετά: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ


26 Δεκεμβρίου 1995: Το τουρκικό φορτηγό πλοίο "Figen Akat" προσαράζει στις βραχονησίδες Ίμια. Ο Τούρκος πλοίαρχος ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα και αρχικά αρνείται να δεχθεί βοήθεια από ελληνικά μέσα έρευνας και διάσωσης.
28 Δεκεμβρίου 1995
: Eλληνικά ρυμουλκά απεγκλωβίζουν το τούρκικο πλοίο και οδηγείται στην Τουρκία.
29 Δεκεμβρίου 1995
: Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει ρηματική διακοίνωση, στην οποία τα Ίμια χαρακτηρίζονται ως τουρκικό έδαφος.
10 Ιανουαρίου 1996
: Η Ελλάδα απορρίπτει τους ισχυρισμούς του τουρκικού ΥΠΕΞ με άλλη ρηματική διακοίνωση, στην οποία αναφέρεται η συνθήκη των Παρισίων του 1947, με την οποία οι βραχονησίδες Ίμια παραχωρήθηκαν από την Ιταλία στην Ελλάδα, κατά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων.
4 Ιανουαρίου
1996: Ο Αμερικάνος πρόεδρος Βill Clinton σε επιστολή του προς Ελληνοαμερικανό γερουσιαστή αναφέρει: "Φοβάμαι θερμό επεισόδιο".
19 Ιανουαρίου
1996: Στην Ελλάδα αναλαμβάνει τη πρωθυπουργία ο Κώστας Σημίτης.
25 Ιανουαρίου 1996
: Ο δήμαρχος Καλύμνου Δ. Διακομιχάλης συνοδευόμενος από τον Αστυνομικό Διευθυντή της Καλύμνου Γ. Ριόλα, υψώνουν στα Ίμια την ελληνική Σημαία.
28 Ιανουαρίου 1996
: Μία ομάδα Τούρκων δημοσιογράφων της εφημερίδας Hurriyet προσεγγίζει τα Ίμια με ελικόπτερο, υποστέλλει την ελληνική Σημαία και υψώνει την τουρκική. Άνδρες του περιπολικού ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ στις 08:00 αντιλαμβάνονται την τουρκική Σημαία. Ο Αρχηγός ΓΕΝ δίνει εντολή στον πλοίαρχο του περιπολικού ΑΝΤΩΝΙΟΥ να σπεύσει στα Ίμια, να αφαιρέσει την τουρκική Σημαία και να υψώσει ξανά την ελληνική.
Ο Αρχηγός ΓΕΝ επικοινωνεί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Λυμπέρη, τον οποίο ενημερώνει για τα γεγονότα. Ο Α/ΓΕΕΘΑ επιδοκιμάζει τις κινήσεις του Α/ΓΕΝ και παράλληλα ενημερώνει τον υπουργό Εθνικής Αμύνης Γεράσιμο Αρσένη. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Ναύαρχος Λυμπέρης, επικοινωνεί με το Ναυτικό Διοικητή Αιγαίου, Αρχιπλοίαρχο Ι. Καλλιγιάννη, τον οποίο συμβουλεύει όπως η Σημαία υψωθεί μέσω δημάρχου Καλύμνου και όχι απευθείας από το πολεμικό πλοίο. Η επικοινωνία, όμως, δεν κατέστη δυνατή με το πλοίο και η σημαία υψώθηκε από το πλήρωμα του περιπολικού ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
30 Ιανουαρίου 1996
: Στη δημοσιότητα έρχεται τουρκικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι Τούρκοι διεκδικούν το σύνολο των βραχονησίδων, οι οποίες βρίσκονται κοντά στα τουρκικά παράλια. Από το πρωί στην περιοχή επικρατεί ένταση. Το απόγευμα, ελληνικά και τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν σπεύσει στην ευρύτερη περιοχή των Ιμίων και βρίσκονται σε διάταξη μάχης. Ταυτόχρονα, άνδρες των Ο.Υ.Κ. αποβιβάζονται στα Ανατολικά Ίμια και δυνάμεις των Ειδικών Δυνάμεων στην Καλόλιμνο. Στις 23:00 διατάσσεται επιστράτευση στις στρατιωτικές δυνάμεις Έβρου και νήσων του Αιγαίου. Oι μονάδες του Δ΄ΣΣ εξέρχονται στους προβλεπόμενους από τα σχέδια, χώρους διασποράς με πλήρη επάνδρωση.
Ξημερώματα 31ης Ιανουαρίου 1996
: Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή των Ιμίων είναι εξαιρετικά κακές. Βρέχει συνεχώς και η ορατότητα στην κυριολεξία είναι μηδέν.
Στη 01:15 άνδρες της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών (SAT) του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού διαφεύγουν της προσοχής των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού που επιτηρούν τα Ίμια και αποβιβάζονται στη μικρή Ίμια, στην οποία δε βρίσκονται ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Υψώνουν την τουρκική Σημαία. Θα παραμείνουν επτά ώρες. Για πρώτη φορά μετά το 1974, Τούρκοι στρατιώτες καταλαμβάνουν ελληνικό έδαφος.
Το γεγονός διαπιστώνεται από το περιπολικό ΑΝΤΩΝΙΟΥ και επιβεβαιώνεται από ελικόπτερο ΑΒ-212 (ΠΝ-21) της Φ/Γ ΝΑΥΑΡΙΝΟ. Το ΚΥΣΕΑ, ύστερα από μαραθώνια σύσκεψη, απορρίπτει το ενδεχόμενο ανακατάληψης των Ιμίων, για να αποφύγει την πολεμική σύρραξη.Ωρα 5.04 ΓΕΝ: Το ελικόπτερο να επιστρέψει.
Ωρα 5.05 ΝΑΥΑΡΙΝΟ:
Εχω απώλεια επαφής με το ελικόπτερο. Τελευταία του αναφορά EMERGENCY - EMERGENCY 1,5 μίλι βόρεια από το σημείο του ενδιαφέροντος.
Στις 5.07 ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Δημήτρης Σπυρίδων ενημερώνεται ότι ο ΣΑΜ δεν έχει στο ραντάρ του το ελικόπτερο και ότι το καλεί, δεν του απαντάει και ότι ακούει τη φρεγάτα YAVUZ να το καλεί.

Ωρα 5.13 ΓΕΝ:
Ερωτηματικό: Εχετε επικοινωνίες;
Ωρα 5.14 ΝΑΥΑΡΙΝΟ:
Αρνητικό
Ωρα 5.14 ΓΕΝ:
Ερωτηματικό. Εάν αποκτήσατε κάποια στιγμή επικοινωνία.
Ωρα 5.15 ΝΑΥΑΡΙΝΟ:
Τον ακούσαμε που έκανε μια κλήση μόνο.
Ωρα 5.16 ΓΕΝ:
Τον έχετε στα Ρ/Ε;
Ωρα 5.16 ΝΑΥΑΡΙΝΟ:
Αρνητικό.
Ωρα 5.24 ΓΕΝ:
Το EMERGENCY τι ήταν;
Ωρα 5.24 ΝΑΥΑΡΙΝΟ:
MASTER CAUTION EMERGENCY
Στις 5:30 το ελικόπτερο καταπέφτει, σκοτώνοντας τους τρεις επιβαίνοντες αξιωματικούς:

Αντιπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο, Σημαιοφόρο Έκτορα Γιαλοψό.
Στις 06:10 το πρωί, οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, Γ. Αρσένης και Θ. Πάγκαλος, ανακοινώνουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με προσωπική παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ Clinton και του διαμεσολαβητή R. Holbrooke. Οι ελληνικές δυνάμεις αποχωρούν από τα Ίμια παίρνοντας μαζί και την ελληνική Σημαία. Το ίδιο πράττουν και οι Τούρκοι καταδρομείς (
no flags, no ships, no troops).
Τα ερωτήματα για το σκοτεινό παρασκήνιο της κρίσης των Ιμίων παραμένουν αναπάντητα. Μέσα στη δίνη της ειδησιογραφίας εκείνων των ημερών, ορισμένα γεγονότα δεν πήραν τη δημοσιότητα που θα έπρεπε. Ένα από αυτά που αξίζει να σημειωθεί είναι η σύλληψη των στρατιωτικών ακολούθων της Ιταλίας και της Ολλανδίας στις 28 Ιανουαρίου στη Μυτιλήνη, όταν διαπιστώθηκε ότι παρακολουθούσαν ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βρέθηκαν στη κατοχή τους σχεδιαγράμματα στρατιωτικών εγκαταστάσεων του νησιού, ονόματα και αριθμούς πλοίων που έπλεαν στην περιοχή και άλλες στρατιωτικής φύσεως πληροφορίες.

Δύο εβομάδες αργότερα, στο ναύσταθμο του Ακσάζ πέφτει το ελικόπτερο που μετέφερε 11 βατραχανθρώπους, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην ελληνοτουρκική κρίση.

strategy-geopolitics

Ενας "λευκός" γάμος ήταν ..ρε μην μας δουλεύετε

Ειναι γνωστό εδώ και χρόνια οτι ήταν ένας λευκός γάμος ....Επίσης είναι γνωστό οτι είχαν χωρίσει επαγγελματικά οι δρόμοι τους εδώ και χρόνια...Αυτός στην ουσία ήταν ο Μάνατζερ ...για την "χαζή" Ελένη ...
Και το καλοκαίρι έσκασε μια είδηση για το ταξίδι στηνΚύπρο με τον νεαρό...
Επεσαν βροχή οι διαψεύσεις ...γέμισαν τα ιλουτρασιόν με φωτογραφίες απο τη Μύκονο για τις στιγμές ευτυχίας...
του ζεύγους...

Μια Bollywood παραγώγη made in Greece ήταν όπως και δεκάδες άλλες ...βουκουλικής γκλαμουριάς
Παπατζήδες

Χρυσές αμοιβές στη Βουλή από "κρυφούς" κωδικούς

Του Γιώργου Σ. Μπουρδαρα

Τι κρύβει ο «μυστηριώδης» κωδικός του προϋπολογισμού της Βουλής με τα διακριτικά «ΚΑ 0515», τον ασαφή τίτλο «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» και τα περισσότερα των δέκα εκατομμυρίων ευρώ που εμπεριέχει προς διάθεση σε ετήσια βάση; Τον χαρακτηρισμό «μυστηριώδη» απολαμβάνει δικαιωματικά ο εν λόγω κωδικός, δεδομένου ότι παρά τις συζητήσεις που έχει προκαλέσει για το ασαφές του περιεχομένου του, επίσημη ενημέρωση δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα.

Χρυσές αμοιβές στη Βουλή από "κρυφούς" κωδικούς

Και σαφέστατα εντυπωσιάζει αρνητικά το γεγονός ότι η έρευνα για την αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών του, οδηγεί στην πληροφορία ότι τα ποσά αυτά, σε ποσοστό 97,5%... δεν αφορούν καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη των «συλλογικών οργάνων», όπως ο τίτλος μαρτυρά. Αλλά στην καταβολή ενός (ακόμα...) ειδικού επιδόματος -«έξοδα κίνησης»- στους υπαλλήλους της Βουλής, τους αστυνομικούς που εργάζονται στο Κοινοβούλιο και τους συνεργάτες των βουλευτών. Έρχεται δε να προσδώσει μια νέα διάσταση στο κύμα της έντονης, από το εξωτερικό και το εσωτερικό, αμφισβήτησης αναφορικά με την εγκυρότητα και ειλικρίνεια των στοιχείων που τηρούνται για τις δαπάνες του Δημοσίου.

Και αυτό, δεδομένου ότι σύμφωνα με πηγή που φέρεται να έχει καλή γνώση του τρόπου με τον οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισμός του ελληνικού Κοινοβουλίου, «η ίδια μέθοδος ακολουθείται και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, βάσει σχετικής πρόβλεψης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους»...

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει πως στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ειδικότερα στην «Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων», οι κωδικοί που αρχίζουν από «05» αφορούν «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές» (όπως υπερωριακή απασχόληση κ.ά), ενώ για κινήσεις και μετακινήσεις υπάρχουν οι κωδικοί «07+». Για τα «Λοιπά έξοδα κίνησης» υπάρχει συγκεκριμένα ο κωδικός «0719».

Στον προϋπολογισμό του 2010 έχει εγγραφεί κονδύλι ύψους 11.527.700 ευρώ. Σημειωνόταν, μάλιστα, ότι είναι λιγότερα από τα 11.927.700 που υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2009, με την επισήμανση ότι η μείωση οφείλεται «στον περιορισμό της δραστηριότητας των εξωυπηρεσιακών επιτροπών». Λεπτομέρεια; Στο επίσημο έντυπο του Κοινοβουλίου, ένα χρόνο νωρίτερα, οι καταγραφείσες πιστώσεις ήταν σαφώς λιγότερες εκείνων που εμφανίζονται στον φετινό, και ανέρχονταν στα 10.462.700 ευρώ...

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της Βουλής ανέρχεται στα 218.253.000 ευρώ. Οι πιστώσεις για τη βουλευτική αποζημίωση για το 2010 προϋπολογίστηκαν στα 45.591.600 ευρώ. Οι δε πιστώσεις για τις αποδοχές των πολιτικών υπαλλήλων (με όλες τις μορφές εργασιακών σχέσεων - όπως μόνιμοι, μετακλητοί, εξωτερικοί συνεργάτες κ.ά), για τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία τους, καθώς και για «πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές» συνολικά είναι: 112.746.600 ευρώ...

Ποια, όμως, τελικά είναι τα περίφημα «συλλογικά όργανα», ή αλλιώς «εξωυπηρεσιακές» επιτροπές, τα μέλη των οποίων -που δεν είναι βουλευτές- μοιράζονται κάθε χρόνο ένα ποσό της τάξης σχεδόν 300 χιλιάδων ευρώ (που αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού κονδυλίου του ΚΑ 0515)...

Tα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται μεταξύ άλλων για:

Α) 11μελή επιτροπή «επιστημονικής εποπτείας της έκδοσης τόμων με τις βιογραφίες βουλευτών από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους έως και σήμερα». Η Επιτροπή φαίνεται να συγκροτήθηκε τον (προεκλογικό) μήνα Σεπτέμβριο, με ορίζοντα διετή και με πρόβλεψη τα μέλη της να λαμβάνουν συνολική μηνιαία αμοιβή 8.000 ευρώ. Οι πληροφορίες φέρουν τα μέλη της να δήλωσαν -άγνωστο πότε ακριβώς, πιθανώς μετά τις εκλογές- ότι παραιτούνται από το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης.

Β) 5μελή «Συντονιστική Επιτροπή του Ιδρύματος της Βουλής» με αμοιβή για κάθε συνεδρίαση 200 ευρώ. Επίσης μετεκλογικά, φαίνεται να συμφωνήθηκε ότι το ποσό θα μειωθεί στα150 ευρώ, με τον γ.γ. της Βουλής που μετέχει σε αυτή, να δηλώνει ότι παραιτείται της αποζημίωσής του.

Γ) 16μελή «Επιτροπή της Βουλής των Εφήβων» με συνολική ετήσια αμοιβή περίπου 55.000 ευρώ (285 ευρώ το μήνα ανά μέλος, αν το κονδύλι αφορά 12μηνο υπολογισμό)

Δ) 13μελή «Επιστημονική Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής», με συνολική ετήσια αμοιβή περίπου 30.000 ευρώ (192 μηνιαίως ανά μέλος).

Ειδικά για τις δύο τελευταίες, πληροφορίες αναφέρουν ότι η θητεία τους έχει λήξει. Και πως όταν θα επανασυσταθούν θα είναι με λιγότερα μέλη και η αποζημίωσή τους «θα συνδεθεί η αμοιβή με πραγματική συμμετοχή στις συνεδριάσεις».

Αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει ότι διαπιστώθηκε πως τα μέλη τους μέχρι τώρα λάμβαναν μάλλον «πλασματικά» την προβλεπόμενη αποζημίωση, αφού δεν μετείχαν «πραγματικά» σε συνεδριάσεις. Μια μέθοδος γνωστή, πάντως, στο Κοινοβούλιο, εξαιτίας της «συνήθειας» των πρώτων τη τάξει στην εθνική αντιπροσωπεία: των βουλευτών. Είναι «κοινό μυστικό» ότι λαμβάνουν την ειδική αποζημίωση ως μέλη μόνιμων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ανεξαρτήτως του αν η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις είναι κατά κανόνα «εικονική».
Πηγή...

Συντροφικά μαχαιρώματα με φόντο την περιφέρεια.


Στο χειρότερο σημείο βρίσκονται οι σχέσεις του Νομάρχη της Αθήνας Γιάννη Σγουρού με τον Νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα. Το ενδιαφέρον και των δυο για την νέα αιρετή Περιφέρεια Αττικής, τους έχει κάνει να κονταροχτυπιούνται και μάλιστα με χτυπήματα κάτω από τη μέση.
Ο Σγουρός έστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση κάνοντας λόγο για αυλοκόλακες, φωτογραφίζοντας τον Μίχα. Ο δε Νομάρχης Πειραιά, του απαντά με «πληρωμένα» δημοσιεύματα και πολύ πολύ παρασκήνιο.
Έπεισε τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκουση, να μην παραστεί σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Αθήνας για τον Καλλικράτη, αλλά σε συνεδρίαση του διευρυμένου ώστε να είναι και ο ίδιος και να ελέγχει την κατάσταση.
«Έφαγε» το Σγουρό από κεντρικό ομιλητή του συνεδρίου της ΕΝΑΕ, , ενώ έβαλε και μια ιστοσελίδα που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση -και ζήτημα είναι αν μπαίνουν μέσα 500 άνθρωποι την ημέρα- να γράψει ότι ο Σγουρός τσακώνεται με τη Φώφη...για την περιφέρεια την οποία λιγουρεύεται ο ίδιος και μάλλον θα την πάρει τελικά ο Ραγκούσης.
Η πλάκα είναι ότι για να δει ο Μίχας υποψηφιότητα για την περιφέρεια θα πρέπει να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του...
Λέτε γι αυτό να επιμένει στις τρικλοποδιές;;;,
Ως πότε;;;

Τι να σημαίνει ο διορισμός στα ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΛΤΑ ενός στελέχους που είναι γέννημα θρέμμα του ΠΑΣΟΚ;ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!
Επιτέλους, ένα στέλεχος του ιστορικού ΠΑΣΟΚ, το στέλεχος του ΠΑΚ Ιταλίας Πάνος Βουρνάς επικεφαλής στα ΕΛΤΑ!(σίβυλλα)
Ανακούφιση προκαλεί στους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ η είδηση που "κυκλοφορεί", πως θα τοποθετηθεί επικεφαλής στα ΕΛΤΑ το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Πάνος Βουρνάς.
Ο Πάνος Βουρνάς έχει πίσω του την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ. Στέλεχος του ΠΑΚ Ιταλίας, ήταν μαζί με τον καθηγητή Χρήστο Στρεμμένο και άλλους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, ο άνθρωπος που λειτούργησε τον παράνομο ραδιοσταθμό του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος!

Καλή επιτυχία σύντροφε Πάνο!


Σχόλιο: Μέχρι τώρα, όπου έχουν διοριστεί κυβερνητικά στελέχη, ελάχιστοι ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, πολλοί εκ των διορισθέντων σε κυβερνητικές θέσεις είναι στελέχη της δεξιάς, νεοφιλελεύθεροι και στην πλειοψηφία τους μισούν το ΠΑΣΟΚ.

Τι να σημαίνει ο διορισμός στα ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΛΤΑ ενός στελέχους που είναι γέννημα θρέμμα του ΠΑΣΟΚ;

O Γιώργος Παπανδρέου κατάλαβε ότι με τα happy boys και τα κολεγιόπαιδα συμμαθητές των Γκλύξμπουργκ δεν τραβάνε, ή πετάει καυτή πατάτα σε ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιας και όλοι θέλουν να ξεπουλήσουν τα ΕΛΤΑ;

29.1.10

Tο metro στην Μόσχα! Για να μην παραπονιόμαστε για τα ευτράπελα που συναντάμε στο δικό μας μετρό.

Moszkvai Metro
Καπεταν Γιάννης

Ο εξευτελισμός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODAFONEΜόλις παρακολούθησα μια διαφήμιση στην τηλεόραση της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Σε αυτή την διαφήμιση παρουσιάζονται, υποτίθεται, Έλληνες αγωνιστές του 1821 να συζητάνε για προγράμματα καρτοκινητής, να αναρωτιούνται με γελοία ομοιοκατάληκτα στιχάκια ποιο είναι το πιο συμφέρον πρόγραμμα συνδιαλέξεων κτλ

Η γελοιοποίηση και η εκμετάλλευση όμως δεν σταματούν εδώ. Το τελικό μήνυμα της διαφήμισης είναι αυτό που με εξόργισε περισσότερο. Σε αυτό γίνεται ένας άθλιος παραλληλισμός μεταξύ ενός αγώνα ζωής και ύπαρξης των Ελλήνων, με τα καινούργια προγράμματα καρτοκινητής της VODAFONE. H διαφήμιση τελειώνει λέγοντας ότι η VODAFONE έφερε την επανάσταση!

Ο εξευτελισμός και η εκμετάλλευση μιας οριακής ιστορικής στιγμής του Ελληνικού Έθνους από μια πολυεθνική εταιρεία για διαφημιστικούς λόγους, είναι κατά την γνώμη μου, απαράδεκτη και πρέπει όλοι να διαμαρτυρηθούμε για να σταματήσει αμέσως (εκτός και αν η εταιρεία δεν φοβάται την πτώση πωλήσεων).

δεν υπάρχει πλέον κανένας ηθικός φραγμός ούτε όριο σε κανέναν....
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νταβός, Κίνα και πορτοφολάδες

pickpocket-introΤο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός είναι γνωστό ότι αποτελεί μια από τις εκλεκτότερες συγκεντρώσεις οικονομικών όρνιων του πλανήτη. Κύριος αν όχι μοναδικός στόχος τους είναι πως θα αυξήσουν την κερδοφορία και την κερδοσκοπία τους. Και βέβαια μέσα στις μπίζνες, εισχωρούν και φιλοσοφικές (πάντα σχέση έχουσες με τον μαμμωνά -τον θεό του χρήματος) αγωνίες. Όπως αυτές που τέθηκαν σχετικά με το ποιοί θα πρέπει να κονομάνε περισσότερα, οι τράπεζες ή οι πολιτικοί. Ή αλλιώς εκκλήσεις προς το τραπεζικό κεφάλαιο: "κάντε λίγο κράττει, ώστε να μην αδειάσετε μόνοι σας το βάζο με το γλυκό". Ή άλλου τύπου ιδεολογικές αναζητήσεις, σαν αυτές που εκφράστηκαν από τον Γάλλο Πρόεδρο Σαρκοζί: "δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τον καπιταλισμό, αλλά πρέπει να δούμε τι είδους καπιταλισμό θέλουμε". Ή παρεμβάσεις των κορακιών τύπου Σόρος ....

με "οδηγίες" προς τις κυβερνήσεις: "περιορίστε τις δραστηριότητες των τραπεζών αλλά μην τις φορολογείτε".

Μέσα σε έναν τέτοιο συρφετό κινείται αυτές τις μέρες ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και με δεδομένη την κερδοσκοπική επίθεση που γιγαντώνεται τον τελευταίο καιρό κατά της χώρας μας, μιλώντας χθες σε ένα από τα τραπέζια "προβληματισμού και ενημέρωσης" δήλωσε ότι υπάρχει επίθεση κατά της Ευρωζώνης για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους και για την επίθεση αυτή χρησιμοποιήθηκαν χώρες, όπως η Ελλάδα. Και σε ποιούς τα είπε; Σ' αυτούς που οργανώνουν και εκτελούν τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Ευρωπαίους και μη.

Γιατί η Ευρώπη μας έχει ταράξει στο καρότο και μαστίγιο. Έχουμε καταντήσει μαργαρίτα που την μαδάνε κάτι καλόπαιδα στις Βρυξέλλες: Θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα, δεν θα χρεοκοπήσει, θα χρεοκοπήσει, δεν θα χρεοκοπήσει.......

Χθες βγήκε ο Μπαρόζο, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και στήριξε την Ελληνική κυβέρνηση: «Είναι προφανές ότι οι οικονομικές πολιτικές δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, αλλά και ευρωπαϊκή», είπε. Και διαφαίνεται πλέον η περίπτωση γαλλογερμανικού σχεδίου βοήθειας - στήριξης της καταχρεομένης ελληνικής οικονομίας. Γιατί τώρα όμως;

Ίσως γιατί, αν και το σπρεντ ( το εμπεδώσαμε κι αυτό - η διαφορά επιτοκίου ή πόσο ακριβότερα πληρώνουμε το κοστούμι από τα δάνεια) χθες χτύπησε κόκκινο, φοβήθηκαν ότι υπάρχει περίπτωση να πουλήσουμε το χρέος σε κάτι παιδιά με σχιστά μάτια (Κινέζοι). Και ο φόβος τους είναι ότι ο κίτρινος δράκος δεν θα πάρει μόνο χρέη αλλά θα βάλει πόδι στην Ευρώπη από την Νοτιοανατολική πόρτα της.

Κι αυτό δεν τους αρέσει! Όχι επειδή νοιάζονται για την Ελλάδα, αλλά επειδή φοβούνται ότι θα ξεφύγουν από τον έλεγχό τους οι μπίζνες.

Γιατί το χαρτί Κίνα, που έπαιξε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λίγο άγαρμπα, και οδήγησε σε εκτίναξη των επιτοκίων, μπορεί να οδηγήσει στην εκτόνωση των έντονων και προκλητικών πιέσεων αυτών που επιχειρούν να αρπάξουν ακόμη και τα ασημικά μας.

Καλώς νομίζουμε ότι κινείται ο Γιώργος στο Νταβός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα του πάρουν το πορτοφόλι απ' την τσέπη. Και ας προσπαθήσει να μην περιγράφει με τόση γλαφυρότητα το χτύπημα της διαφθοράς και της σπατάλης με τις μειώσεις αποδοχών γιατί μπορεί να τον πιστέψουν οι αρχιδιεφθαρμένοι που τον ακούνε.

Ακτιβιστης