ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

12.11.11

Has Papademos got the specifications of a saviour?

The choice of L. Papademos for the post of the Prime Minister of Greece was not random. He is a faithful cog of the rotten system. Always indecisive and overdue in his duties. An architect of the fraud of Greece's entry in the Eurozone..
After 5 days of a theatrical show, aiming to prepare the citizens to accept the appointment of the first unelected Prime Minister in the meta-dictatorship era as absolutely normal, Mr. Loucas Papademos emerged as a.. saviour.
A former governor of the known -as a private- Bank of Greece. A Vice President of the European Central Bank, a member of the Trilateral Commission of the well known Rockefeller institute and with other.. social attributes, the new appointed Prime Minister of the country is now promoted by the mainstream media of the regime as a sort of Messiah, which we all had been waiting for to save us.
Today we will not concern ourselves with the machinations of the financial elite that forcefully installed Papademos without asking us. We will not even analyse why we think the Papandreou government was toppled and another that was never elected came in its place -therefore it is by definition a totalitarian one.
Of course, we will not repeat that the citizens need to form an emergency unified coalition that will be based on commonly agreed upon targets, operation and political actions in order to overthrow this rotten regime with all its foundations. For us, this is the urgent and self-evident objective.
We will now explain why, within the framework of the soon-to-be overthrown regime, the excessive optimism of the sounding boards for Papademos and the aims of the transitional government will swiftly fade away. This government is in reality a politically.. pirate government, for the reasons that were briefly explained above.
It is obvious that the coming of Papademos does not change neither the general trend, nor does it provide any solutions for the life of the citizens and the country.
There is a widespread propagation of false expectations by mainstream media, such as that Papademos will more or less.. save our lives from poverty, unemployment, small business shutdowns, debts, poll taxes, that he will restore salaries and pensions to the pro-Memorandum levels, etc. Of course, Papademos was pleasantly accepted by all mainstream media that serve the big financial interests. In contrast to all these, we will mention some main parameters that the society should know about.
In a dry and stark manner, as the situation we are living in dictates:
-Assessing Papademos' presence in the ECB and the Bank of Greece, specialists stress that his main disadvantage was his indecisiveness, which would be a fundamental required skill for any Prime Minister of the country.
-Very few people know that, among the head officials of the ECB, Papademos had always been overdue in the deadlines the ECB was setting
.
-Very few people know that L. Papademos, as a Vice President of the ECB, had never handed in a study on ECB issues without it returning back to him for corrections.

-Very few people know that, in full collaboration with the then PM Simitis, they chose a logistical solution to “glamourise” Greece's finances, the well known 'swaps' of Goldman Sachs.

-Very few people know that L. Papademos may indeed have contacts and know how things work in the EU and, more specifically in the ECB, but what is required by a Prime Minister (especially under such demanding conditions as is currently the case) is the speed by which he takes decisions; something that Mr. Papademos has proven he does not possess.
Obviously, he possesses some skills in certain aspects, as do thousands of other citizens.
But the fact that a politically, constitutionally and morally illegal transitional government, especially with L. Papademos as the lifesaving solution for the future of Greece, is at its best one more pre-planned and short-lived exaggeration.
The desperation, fury and decisiveness of the people to overthrow this regime cannot be hindered with manipulations such as this Papademos government.
Phoney saviours belong to the past in this country.
stopcartel Newsdesk

Δεν υπάρχουν σχόλια: