ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

12.3.14

Σε τιμές αγορές οι ΑΜΚ τραπεζών. Δίλημμα για ΤΧΣ με Eurobank
Σε τιμές αγορές οι ΑΜΚ τραπεζών. Δίλημμα για ΤΧΣ με Eurobank
Με στόχο την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στις επικείμενες ΑΜΚ των τραπεζών, ο νέος νόμος για τις ανακεφαλαιοποιήσεις θα δίνει να δυνατότητα να καθορίζονται οι τιμές διάθεσης με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές και να είναι μικρότερες από αυτές που πλήρωσε το ΤΧΣ στις προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου. Για να αποφευχθεί ή τουλάχιστον να περιορισθεί η προφανής ζημία του ΤΧΣ (Δημοσίου), εάν η τιμή διάθεσης είναι μικρότερη απ' ό,τι στην προηγούμενη ΑΜΚ, θα ισχύουν ειδικές ρήτρες. Οι διατάξεις αυτές «φωτογραφίζουν» πρωτίστως την Eurobank.
Οι μετοχές των άλλων δύο συστημικών τραπεζών που πηγαίνουν σε ΑΜΚ (Πειραιώς και Alpha), κινούνται υψηλότερα από τις τιμές στις οποίες έγιναν οι προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου με συμμετοχή  του ΤΧΣ. Ετσι, ακόμη και με το εύλογο discount, οι τιμές διάθεσης δεν θα είναι τέτοιες που θα ζημίωναν σημαντικά το ΤΧΣ προς όφελος των νέων μετόχων.
Αυτό όμως μπορεί να συμβεί στην περίπτωση της Eurobank:
- Κινούμενη στα 0,65 ευρώ, η μετοχή της βρίσκεται περίπου 55% χαμηλότερα από την τιμή που πλήρωσε το ΤΧΣ (1,54 ευρώ),όταν κάλυψε ολοσχερώς την προηγούμενη ΑΜΚ.
- Αν η νέα ΑΜΚ γίνει στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή - ή σε χαμηλότερη, όπως θα επιτρέπει ο καινούργιος νόμος - οι ιδιώτες μέτοχοι θα αποκτήσουν μεγάλο ποσοστό της τράπεζας με ανά μετοχή κόστος πολύ χαμηλότερο από το ΤΧΣ/Δημόσιο.
 Για να μην υποστεί μεγάλη ζημία το ΤΧΣ, πρέπει να καλύψει  κατά μεγάλο ποσοστό και τη νέα ΑΜΚ, ή να βρεθεί φόρμουλα που θα αντισταθμίζει τη ζημία του από το dilution.
Το ΤΧΣ κατέχει περίπου 95% της Eurobank. Αν δεν συμμετάσχει στη νέα αύξηση κεφαλαίου το ποσοστό του θα περιορισθεί σε 35%, με κόστος κτήσης περίπου 7 δισ. ευρώ. Οι ιδιώτες επενδυτές που θα εισφέρουν 3 δισ. στην ΑΜΚ, θα αποκτήσουν 60% και θα έχουν το μισό ανα μετοχή κόστος κτήσης.
Παράλληλα η συνολική ιδιωτική συμμετοχή θα αυξηθεί από 5% σε 65%, προσεγγίζοντας την καταστατική πλειοψηφία.
Κάποια ζημία θα υποστεί το ΤΧΣ και σε Πειραιώς - Alpha,  αν οι δύο τράπεζες διενεργήσουν  τις αυξήσεις κεφαάιου σε τιμές αρκετά χαμηλότερες από τις τρέχουσες χρηματιστηριακές και από των προηγούμενων ΑΜΚ, προκειμένου να προσελκύσουν  υψηλής "ποιότητας" διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. 
Η μετοχή της Πειραιώς κινειται τις τελευταίες μέρες  στα 1,82-1,85 ευρώ, περίπου 8% υψηλότερα από την τιμή στην οποία έγινε η προηγούμενη ΑΜΚ, όπου το ΤΧΣ κάλυψε περίπου το 80%. Αν  η μετοχή δεν ανεβεί σημαντικά τις επόμενες εβομάδες, η τιμή διάθεσης στη νέα ΑΜΚ θα είναι πιθανότατα ανάλογη της προηγούμενης, ή λίγο χαμηλότερη.
Το ν/σ με τις νέες διατάξεις περί ανακεφαλαιοποιήσεων θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την τρόικα. Οι βασικές ρυθμίσεις έχουν συμφωνηθεί. Απομένει να αποφασισθούν σε συνεργασία με την ΤτΕ ποιές ρήτρες θα ισχύσουν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ζημία  του ΤΧΣ/Δημοσίου.
 sofokleousin

Δεν υπάρχουν σχόλια: