ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

16.2.14

Έδωσαν τον ορισμό του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη... Σειρά μας να δώσουμε τον ορισμό του Συνεργάσιμου Δανειστή...


Δανεισμός : Εμπορική Σχέση...  
Έχει το ρίσκο της από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη...

Γιατί η Κυβέρνηση  ελέγχει τις ζωές μας για λογαριασμό των τραπεζών, 
και δεν ελέγχει τις τράπεζες για λογαριασμό δικό μας ;

Στο "κάτω-κάτω της γραφής" εμείς την εκλέξαμε... 
Ή μήπως οι Τράπεζες ;


Τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» έδωσε την Παρασκευή 14/02/2014 το οικονομικό επιτελείο κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων θα βασιστεί στο ιρλανδικό μοντέλο, ενώ το Συμβούλιο θα εφαρμόσει από το 2015 ένα μόνιμο πλαίσιο διευθέτησης των σχέσεων τραπεζών και δανειοληπτών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης «συνεργάσιμος δανειολήπτης» είναι αυτός που :

α) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή, παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας προς το δανειστή (αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεμοιοτυπίας, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό, συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

β) απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός μίας εβδομάδας,

γ) προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, αναφορικά με τη τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα μεταβολής τους,

δ) προβαίνει εκουσίως, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του. (πχ πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του [κληρονομιά κλπ], ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων κλπ),

ε) σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, (λ.χ. αποδεδειγμένη σοβαρή ασθένεια ή φυσικής καταστροφής), η οποία αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική του κατάσταση, γνωστοποιεί αμελλητί την κατάστασή του αυτή στο δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση του χορηγείται τρίμηνη περίοδος χάριτος.

Επίσης η Κυβέρνηση θα ελέγχει τη ζωή των νοικοκυριών για λογαριασμό των Τραπεζών...

Η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα θα ορίσει και τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», δηλαδή τα ποσά που θα πρέπει να ξοδεύει ένα νοικοκυριό το μήνα, ανάλογα με τα έσοδά του και τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν για την εξόφληση των δανείων του.

Τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης των νοικοκυριών θα βασίζονται στα στοιχεία της έρευνας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ του 2012, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Δεν έγινε καμία αναφορά στο ύψος των ποσών καθώς η σχετική συζήτηση είναι σε πολύ πρώιμη φάση.

------------------------------------------------------

Τον ορισμό του « συνεργάσιμου δανειστή » θα δώσουμε εμείς με τη σειρά μας...

Συνεργάσιμος Δανειστής είναι αυτός που :

α) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειολήπτη,  ανά πάσα ώρα και στιγμή...

β) απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειολήπτη με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός μίας ημέρας...

γ) Δανείζει χρήματα με τους νόμιμους τόκους, και αν αποδειχθεί ότι ο δανεισμός του είναι τοκογλυφικός, παύει να έχει ισχύ η σύμβαση δανεισμού, με ποινική ρήτρα να χάνει τα χρήματα που έχει δανείσει...

δ) προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειολήπτη, αναφορικά με το δάνειό του, και ειδικότερα αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των δανείων που εδόθησαν σαν ζημίες από τον δανειστή όταν ανακεφαλαιοποιήθηκε...

ε) Να παύει την απαίτηση του δανείου από τον δανειολήπτη όταν έχει ήδη ανακεφαλαιοποιηθεί για αυτό (λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος), και να κάνει άρση της προσημείωσης ή εγγραφής υποθήκης εντός δέκα ημερών μετά από σχετικό αίτημα του δανειολήπτη...

--------------------------------------------------------- 

εν όψει των επερχόμενων εκλογών...
   ZΗΤΕΙΤΑΙ   
Κυβέρνηση που θα δώσει τον Ορισμό του Συνεργάσιμου Δανειστή,
και 
θα ελέγχει τις τράπεζες για λογαριασμό των πολιτών...Δεν υπάρχουν σχόλια: