ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

28.3.14

Τα ψιλά φορολογικά γράμματα του πολυνομοσχεδίου

Του Σπύρου Δημητρέλη
Σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη φορολογική… καθημερινότητα επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών περιλαμβάνει το φορολογικό τμήμα του πολυνομοσχεδίου που διέρρευσε χθες και αναμένεται με ορισμένες προσθήκες να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

Ας τις δούμε με τη σειρά:...

1. Επέρχεται πλήρης αποσύνδεση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του φόρου. Μέχρι σήμερα απαιτείται η καταβολή ποσού 10 ευρώ. Ο χρεωστικός ΦΠΑ μπορεί να εξοφληθεί σε δυο ισόποσες μηνιαίες δόσεις ενώ για τη δεύτερη δόση καταργείται η προσαύξηση 2% που ισχύει σήμερα. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης και η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης χωρίς την προσαύξηση 2%.

2. Μειώνονται έως και 80% τα σημερινά εξοντωτικά πρόστιμα για τις φορολογικές παραβάσεις. Τα νέα πρόστιμα διαμορφώνονται:
α) στα 100 ευρώ για τις παραβάσεις της μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων. Το συγκεκριμένο πρόστιμο των 100 ευρώ αφορά φορολογούμενους που δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία.  

β) στα 250 ευρώ από τα 1.000 ευρώ που προβλέπει ο σημερινός κώδικας φορολογικών διαδικασιών για τους φορολογούμενους (επιχειρήσεις και επαγγελματίες) που τηρούν απλογραφικά βιβλία

γ) στα 500 ευρώ από τα 2.500 ευρώ που προβλέπει ο σημερινός κώδικας φορολογικών διαδικασιών για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Σε κάθε περίπτωση (ανεξαιρέτως βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος) θεσπίζεται πλαφόν συνολικών προστίμων 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων (όπως είναι οι αποδείξεις και τα τιμολόγια).

Σημειώνεται ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Εφόσον μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας πραγματοποιήσει εντός πενταετίας την ίδια παράβαση το πρόστιμο διπλασιάζεται (200, 500 ή 1000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων). Αν υποτροπιάσει εκ νέου τότε το πρόστιμο τετραπλασιάζεται (400, 1.000 ή 2.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων)

3. Θεσπίζεται αυτόματος συμψηφισμός του ΦΠΑ που οφείλουν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο με τον ΦΠΑ που τους χρωστούν φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, δήμοι, περιφέρειες κα

4. Καταργείται η υποχρέωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας για όσους έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας και επιθυμούν να προχωρήσουν στην οριστική διαγραφή και εξαγωγή του οχήματός τους.

Στο προσχέδιο του νομοσχεδίου που διέρρευσε χθες λείπει όλο το κεφάλαιο που αφορά στην φορολογία εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα δεν περιλαμβάνονται οι διατάξεις για το φόρο υπεραξίας, για την κατάργηση της παρακράτησης φόρου 20% από το τζίρο των επιχειρήσεων του κλάδου πνευματικών δικαιωμάτων κα Σύμφωνα με πληροφορίες οι παραπάνω διατάξεις θα περιληφθούν στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή

Από capital μέσω Γρέκι

Δεν υπάρχουν σχόλια: