ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

29.4.14

Επιδεινώνεται το συνταξιοδοτικό


Επιδεινώνεται το συνταξιοδοτικό στην επόμενη δεκαετία
Επιδεινώνεται στην επόμενη δεκαετία το συνταξιοδοτικό πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Η κυβέρνηση καλείται να νομοθετήσει ενιαίο συνταξιοδοτικό καθεστώς για όλους τους ασφαλισμένους από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Οκτωβρίου.
Η κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για όλους, ο δικαιότερος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και η εξάλειψη των στρεβλώσεων θα πρέπει να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου. Κομβικός είναι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης ο οποίος στην σωστή του ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει θετικά σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Η ιδιωτική ασφάλιση, οι τάσεις και οι προοπτικές της οποίας αλλάζουν πανευρωπαϊκά καλείται να υιοθετήσει ρόλο συμπληρωματικό στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως έχει δηλώσει ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Πρόεδρος της ΕΑΕΕ. Στην μάχη για το συνταξιοδοτικό θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και τα συνταξιοδοτικά σχήματα και να υπάρξει ειλικρινής κυρίως συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου φορέα για να υπάρξουν αποτελέσματα 
Ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης είναι καθοριστικής σημασίας να λειτουργήσει συμπληρωματικά στης δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και στο σημείο αυτό η κυβέρνηση καλείται να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις προς όφελος της κοινωνίας ενώ, καθοριστικής σημασίας είναι η υιοθέτηση μετατροπής των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένης παροχής σε συνταξιοδοτικά συστήματα καθορισμένων εισφορών. 
Περαιτέρω, οι ασφαλιστικές θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς φερεγγυότητας από την 1/1/2016, Solvency II. Το Solvency II επιφέρει αλλαγές στο τρόπο επένδυσης των αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιριών που συνδέονται με συνταξιοδοτικά προγράμματα, καθώς και στις νέες συνταξιοδοτικές επιλογές που θα προσφέρουν στους πελάτες που θέλουν να ενισχύσουν το εισόδημά τους κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής τους.
Τέλος, η επενδυτική πολιτική που ακολουθούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών ζωής θα πρέπει να είναι σταθμισμένα ανά το κίνδυνο και προσανατολισμένα στο πελάτη. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η εποπτεία που θα ασκείται στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εθνική  Αρχή Αναλογιστικής προσδίδει αξία στο θεσμό 
Ουσιαστικός στην ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος και η δημιουργία των Date Retirement Funds, επενδυτικών χαρτοφυλακίων των οποίων η πολιτική είναι βασισμένη σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: