ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

20.5.14

Aπειλή πλειστηριασμού! Σώστε το σπίτι σας!


1Χιλιάδες είναι οι δανειολήπτες που βρίσκονται υπό την απειλή να χάσουν το σπίτι τους. Ωστόσο ο νόμος προστατεύει εκείνους που πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα κριτήρια. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το νόμο, μέχρι το τέλος του 2014 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος ως κύρια κατοικία του οφειλέτη,και εφόσον η αντικειμενική του αξία δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.Υπενθυμίζουμε ότι σε ισχύ βρίσκεται και παλαιότερη διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη για χρέη σε καταναλωτικά δάνεια ύψους έως 20.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο δεν έχει προσημειωθεί.
Τώρα μπορείτε να σώσετε το σπίτι σας από την απειλή του πλειστηριασμού, καθώς έχετε την ευχέρεια να ενταχθείτε στο νέο νόμο, και να έχετε την προστασία του μέχρι το τέλος του χρόνου.Υπάρχει  μια «ξεχασμένη» διάταξη η οποία θα βοηθήσει, ειδικά αν οι οφειλές σας προέρχονται από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες.
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες είναι:
1. Να έχουν συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ. Σημειώνουμε ότι στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, ο φόρος εισοδήματος και η εισφορά αλληλεγγύης
2. Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν πρέπει να να ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σημειώνουμε ότι στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους ακίνητα που ενδεχομένως κατέχει ο οφειλέτης (οικόπεδα, καταστήματα, σπίτια) όπως και το ακίνητο που κινδυνεύει να βγει στον πλειστηριασμό.
3. Η τρίτη προϋπόθεση, αφορά το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών που είχε ο οφειλέτης στις 20 Νοεμβρίου 2013 και οι οποίες δεν πρέπει να ήταν πάνω από 15.000 ευρώ. Από το ποσό των καταθέσεων εξαιρούνται τυχόν περιοδικές παροχές, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.
4. Ειδικά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αν στην η οικογένεια του οφειλέτη υπάρχουν τρία ή περισσότερα παιδιά ή αν ίδιος ο οφειλέτης έχει ή βαρύνεται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τότε τα παραπάνω όρια προσαυξάνονται κατά 10% έκαστο.

Επίσης ο δανειολήπτης θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται:α) τα πλήρη στοιχεία του, β) λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, γ) να περιγράφει ότι πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο, δ) να αναφέρει λεπτομερώς τις κινήσεις καταθετικού του λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες (δηλαδή από Ιανουάριο 2012 έως και Δεκέμβριο 2013).

Προσοχή: Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο σε διάστημα 1 μηνός από την κατάθεση της αίτησης. Αν παρέλθει το διάστημα των 30 ημερών, χάνει την προστασία του νόμου.


http://sknews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: